Year 2013, Volume 33 , Issue 2, Pages 335 - 353 2013-06-01

DEFINING SOCIAL STUDIES TEACHER EDUCATION GEOGRAPHY STANDARDS: AN IMPLICATION OF DELPHI TECHNIQUE
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ COĞRAFYA ALAN STANDARTLARININ BELİRLENMESİ: DELPHİ TEKNİĞİ UYGULAMASI

Ebru GENÇTÜRK [1] , Yavuz AKBAŞ [2]


In this research, we have tried to find out what pre-service teachers’ geography competences are required who were graduated from social science teaching program. Delphi technique was used in order to reach to the defined aim. In this technique we try to come to an agreement on a common opinion by implementing consecutive questionnaires to the related area experts. In this research how geography area competence for social studies teaching is defined by Delphi technique is explained step by step. For this research, initially rate definition of Geography Bu çalışmanın bir kısmı doktora tezinden yararlanılarak oluşturulmuştur.courses that included in 1998 and 2006 years Social Studies Teaching Program and Primary Social Studies Teaching Curriculum (2005) and American Social Studies National Council’s geography standards were examined. Info form created after these examinations were reached to 70 academicians who are studying at Geography, Geography Teaching and Social Studies Teaching Programs in 22 different universities. After getting feedbacks from these participants, nd questionnaire form was created by analyzing 35 questionnaires and sent back to the participants. After the second round it was defined that agreement on questionnaire items were provided and results were presented.
Bu araştırmada sosyal bilgiler öğretmenliği programından mezun olan öğretmen adaylarının coğrafya alan yeterliklerinin ne olması gerektiğine cevap aranmıştır. 2009 yılında yürütülen bu araştırmada belirlenen amaca ulaşmak için delphi tekniği kullanılmıştır. Bu teknikte konuyla ilgili alan uzmanlarına ardışık anketler uygulanarak ortak bir görüş üzerinde uzlaşılmaya çalışılır. Bu araştırmada da sosyal bilgiler öğretmenliği için coğrafya alan yeterliklerinin Delphi tekniği ile nasıl belirlendiği aşama aşama anlatılmıştır. Bu çalışma için öncelikle ülkemizde 1998 ve 2006 yılı Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programı’nda yer alan Coğrafya derslerinin kur tanımları ve İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretimi Programı (2005) ve Amerikan Sosyal Bilgiler Ulusal Konseyi’nin belirlediği coğrafya standartları incelenmiştir. Bu incelemeler sonucu oluşturulan bilgi formu 22 farklı üniversitede Coğrafya, Coğrafya Öğretmenliği ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği programlarında görev alan 70 akademisyene ulaştırılmıştır. Bu katılımcılardan geri bildirim alınan 35 anket analiz edilerek 2. anket formu oluşturulmuş ve tekrar katılımcılara gönderilmiştir. İkinci tur sonucunda anket maddelerinde uzlaşmanın sağlandığı tespit edilmiş ve sonuçlar ortaya konulmuştur.
  • Helmer, O. (1966). The use of the delphi technique in problems of educational ınnovations. The RAND Corporation, Santa Monica, California.
  • Kan, A. (2009). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, H. Atılgan (Editör), Ölçme Sonuçları Üzerinde İstatistiksel İşlemler (397-456), Geliştirilmiş 3. Baskı, Ankara, Anı Yayıncılık.
  • Karabağ, S. (2001). Coğrafya öğretiminde anahtar sorular ve kavramlar. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 25-41.
  • McArthur, J. (2004). Involving preservice teachers in social studies content standards: thoughts of a methods professor. The Social Studies, March-April, 79-82. MEB (2008). Sosyal Bilgiler Özel Alan Yeterlikleri. http://otmg.meb.gov.tr/alansosyal.html . Alındığı Tarih: 6 Ocak 2009.
  • National Council Geographic Research (1994). National Geography Standards, Geography for Life, Washington.
  • National Council for The Social Studies (2002). National Standarts for Social Studies Teacher Volume I. United States of America ( www.socialstudies.org ). Retrived in 002.2009
  • Semerci, Ç. ve Semerci, N. (2001). Program geliştirmede delphi, dacum ve meslek analizi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(2), 241-250.
  • Şahin, A. E. (2000). İlköğretim okul müdürlerinin yeterlikleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 6(22), 243-260.
  • Şahin, A. E. (2001). Eğitim araştırmalarında delphi tekniği ve kullanımı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 215–220.
  • Şahin, A. E. (2004). Öğretmen yeterliklerinin belirlenmesi. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 5(8), 58-62.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Ebru GENÇTÜRK

Author: Yavuz AKBAŞ

Dates

Publication Date : June 1, 2013

Bibtex @ { gefad90503, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2013}, volume = {33}, pages = {335 - 353}, doi = {}, title = {SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ COĞRAFYA ALAN STANDARTLARININ BELİRLENMESİ: DELPHİ TEKNİĞİ UYGULAMASI}, key = {cite}, author = {GENÇTÜRK, Ebru and AKBAŞ, Yavuz} }
APA GENÇTÜRK, E , AKBAŞ, Y . (2013). SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ COĞRAFYA ALAN STANDARTLARININ BELİRLENMESİ: DELPHİ TEKNİĞİ UYGULAMASI. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 33 (2) , 335-353 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6732/90503
MLA GENÇTÜRK, E , AKBAŞ, Y . "SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ COĞRAFYA ALAN STANDARTLARININ BELİRLENMESİ: DELPHİ TEKNİĞİ UYGULAMASI". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 33 (2013 ): 335-353 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6732/90503>
Chicago GENÇTÜRK, E , AKBAŞ, Y . "SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ COĞRAFYA ALAN STANDARTLARININ BELİRLENMESİ: DELPHİ TEKNİĞİ UYGULAMASI". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 33 (2013 ): 335-353
RIS TY - JOUR T1 - SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ COĞRAFYA ALAN STANDARTLARININ BELİRLENMESİ: DELPHİ TEKNİĞİ UYGULAMASI AU - Ebru GENÇTÜRK , Yavuz AKBAŞ Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 335 EP - 353 VL - 33 IS - 2 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ COĞRAFYA ALAN STANDARTLARININ BELİRLENMESİ: DELPHİ TEKNİĞİ UYGULAMASI %A Ebru GENÇTÜRK , Yavuz AKBAŞ %T SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ COĞRAFYA ALAN STANDARTLARININ BELİRLENMESİ: DELPHİ TEKNİĞİ UYGULAMASI %D 2013 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 33 %N 2 %R %U
ISNAD GENÇTÜRK, Ebru , AKBAŞ, Yavuz . "SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ COĞRAFYA ALAN STANDARTLARININ BELİRLENMESİ: DELPHİ TEKNİĞİ UYGULAMASI". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 33 / 2 (June 2013): 335-353 .
AMA GENÇTÜRK E , AKBAŞ Y . SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ COĞRAFYA ALAN STANDARTLARININ BELİRLENMESİ: DELPHİ TEKNİĞİ UYGULAMASI. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2013; 33(2): 335-353.
Vancouver GENÇTÜRK E , AKBAŞ Y . SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ COĞRAFYA ALAN STANDARTLARININ BELİRLENMESİ: DELPHİ TEKNİĞİ UYGULAMASI. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2013; 33(2): 353-335.