Year 2013, Volume 33 , Issue 2, Pages 293 - 315 2013-06-01

The Influence of Students' Perceptions toward Quality of School Life on Their School Engagement
Lise Öğrencilerinin Okul Yaşamının Niteliğine İlişkin Algılarının Okul Bağlılıkları Üzerine Etkisi

Hakkı KALAYCI [1] , Murat ÖZDEMİR [2]


The present research investigated the relationship between students\' perceptions toward the quality of school life and their school engagement in detail. The population of the study consisted of 5814 students from ten schools which were located in central districts of the province of Çankırı in academic year of 2011-2012. However, for it was impossible to reach the population, the study was conducted on the sample which was composed of 410 students. Participants filled in the ‘Scale for School Engagement\' and ‘Scale for Quality of School Life\'. Data were analyzed with arithmetical mean, standard deviation, percentage, frequency, correlation and regression techniques. In the end, it was seen that participants\' opinions on school engagement and quality of school life was in medium level. In addition, it was understood that there was a significant relationship between school engagement and quality of school life. It was also found that quality of school life was a significant predictor of school engagement. Based on these findings it was concluded that quality of school life is a vitally important factor for the students to engage their schools.
Bu araştırmada lise öğrencilerinin okul yaşamının niteliğine ilişkin algıları ile okul bağlılıkları arasındaki ilişki yapısı ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Araştırmanın evreni, 2011-2012 eğitim öğretim yılında Çankırı ili merkez ilçesine bağlı 10 lisede öğrenim gören toplam 5814 kişilik öğrenciden oluşmaktadır. Ancak evrenin tümüne ulaşılmasının mümkün olmaması nedeniyle araştırma, evren çekilen 410 öğrenciden oluşan örneklem üzerinde yürütülmüştür. Bu kapsamda katılımcılara ‘Okul Bağlılığı Ölçeği\' ile ‘Okul Yaşamının Niteliği Ölçeği\' uygulanmıştır. Araştırma verileri aritmetik ortalama, standart sapma, yüzde, frekans, korelasyon ve çok değişkenli regresyon teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada katılımcıların okul bağlılık düzeyleri ile okul yaşamının niteliğine ilişkin algılarının orta düzeyde gerçekleştiği saptanmıştır. Ayrıca okul yaşamının niteliği ile okula bağlılık arasında orta düzeyde ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Çalışmada son olarak okul yaşamı niteliğine ilişkin alt-boyutların, okul bağlılığının anlamlı birer yordayıcısı oldukları da belirlenmiştir. Bu bulgulara dayalı olarak öğrencilerin okul yaşamının niteliğine ilişkin algılarının, okula bağlanmaları bakımından önemli bir etmen olduğu genel sonucuna ulaşılmıştır.
  • Ainley, J. (1991). High school factors that influence students to remain in school. Journal of Educational Research, 85, 69–80.
  • Arastaman, G. (2006). “Ankara ili lise birinci sınıf öğrencilerinin okula bağlılık durumlarına ilişkin öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin görüşleri”. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
  • Arastaman, G. (2009). Lise birinci sınıf öğrencilerinin okula bağlılık durumlarına ilişkin öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 102-112.
  • Baker, J. A. (1998). The social context of school satisfaction among urban, low-income, African-American students. Social Psychology Quarterly, 13(1), 25-44.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Hakkı KALAYCI

Author: Murat ÖZDEMİR

Dates

Publication Date : June 1, 2013

Bibtex @ { gefad90501, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2013}, volume = {33}, pages = {293 - 315}, doi = {}, title = {Lise Öğrencilerinin Okul Yaşamının Niteliğine İlişkin Algılarının Okul Bağlılıkları Üzerine Etkisi}, key = {cite}, author = {KALAYCI, Hakkı and ÖZDEMİR, Murat} }
APA KALAYCI, H , ÖZDEMİR, M . (2013). Lise Öğrencilerinin Okul Yaşamının Niteliğine İlişkin Algılarının Okul Bağlılıkları Üzerine Etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 33 (2) , 293-315 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6732/90501
MLA KALAYCI, H , ÖZDEMİR, M . "Lise Öğrencilerinin Okul Yaşamının Niteliğine İlişkin Algılarının Okul Bağlılıkları Üzerine Etkisi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 33 (2013 ): 293-315 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6732/90501>
Chicago KALAYCI, H , ÖZDEMİR, M . "Lise Öğrencilerinin Okul Yaşamının Niteliğine İlişkin Algılarının Okul Bağlılıkları Üzerine Etkisi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 33 (2013 ): 293-315
RIS TY - JOUR T1 - Lise Öğrencilerinin Okul Yaşamının Niteliğine İlişkin Algılarının Okul Bağlılıkları Üzerine Etkisi AU - Hakkı KALAYCI , Murat ÖZDEMİR Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 293 EP - 315 VL - 33 IS - 2 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Lise Öğrencilerinin Okul Yaşamının Niteliğine İlişkin Algılarının Okul Bağlılıkları Üzerine Etkisi %A Hakkı KALAYCI , Murat ÖZDEMİR %T Lise Öğrencilerinin Okul Yaşamının Niteliğine İlişkin Algılarının Okul Bağlılıkları Üzerine Etkisi %D 2013 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 33 %N 2 %R %U
ISNAD KALAYCI, Hakkı , ÖZDEMİR, Murat . "Lise Öğrencilerinin Okul Yaşamının Niteliğine İlişkin Algılarının Okul Bağlılıkları Üzerine Etkisi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 33 / 2 (June 2013): 293-315 .
AMA KALAYCI H , ÖZDEMİR M . Lise Öğrencilerinin Okul Yaşamının Niteliğine İlişkin Algılarının Okul Bağlılıkları Üzerine Etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2013; 33(2): 293-315.
Vancouver KALAYCI H , ÖZDEMİR M . Lise Öğrencilerinin Okul Yaşamının Niteliğine İlişkin Algılarının Okul Bağlılıkları Üzerine Etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2013; 33(2): 315-293.