Year 2013, Volume 33 , Issue 2, Pages 211 - 243 2013-06-01

DETERMINING BIOLOGY STUDENT TEACHERS' COGNITIVE STRUCTURE ON THE CONCEPT OF "ENZYME"
BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ "ENZİM" KONUSUNDAKİ BİLİŞSEL YAPILARININ BELİRLENMESİ

Hakan KURT [1]


The current study aims to determine biology student teachers\' cognitive structure on the concept of "enzymes" through revealing their conceptual structure. Qualitative research method was applied in this study. The data were collected from 40 biology student teachers. The free word-association test and the drawing-writing technique were used as data collection instruments. The data collected were subject to content analysis. The data collected through the study were divided into 7 categories (the structural properties of the enzyme, the definition and properties of the enzyme, the necessity of the enzyme, the working model of the enzyme, factors affecting operation of the enzyme, the tasks of enzyme and enzyme variants).Moreover, it was determined that they had some misconceptions about enzyme.
Bu çalışmanın amacı, biyoloji öğretmen adaylarının enzim ile ilgili kavramsal çatılarını belirleyerek bilişsel yapılarını tespit etmektir. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veriler toplam 40 biyoloji öğretmen adayının katılımıyla toplanmıştır. Verilerin toplanmasında bağımsız kelime ilişkilendirme testi ve çizme-yazma tekniği kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizine göre analiz edilmiştir. Araştırma sonunda veriler toplam 7 kategori altında toplanmıştır (enzimin yapısal özelliği, enzimin tanımı ve özellikleri, enzimin gerekliliği, enzimin çalışma modeli, enzimin çalışmasını etkileyen faktörler, enzimin görevleri ve enzim çeşitleri). Ayrıca enzimle ilgili bazı alternatif kavramlara sahip oldukları da belirlenmiştir.
 • Amettler, J., and Pinto, R. (2002). Students’ reading of innovative images of energy at secondary school level. International Journal of Science Education, 24 (3), 2853
 • Atasoy, B. (2004). Fen öğrenimi ve öğretimi. Ankara: Asil Yayınevi.
 • Atav, E., Erdem, E., Yılmaz, A. and Gücüm, B. (2004). The effect of developing analogies for meaningful learning of the subject of enzymes. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 21-29.
 • Atılboz, N. G. ve Yakışan, M. (2003). V-diyagramlarının genel biyoloji laboratuvarı konularını öğrenme başarısı üzerine etkisi: Canlı dokularda enzimler ve enzim aktivitesini etkileyen faktörler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 8-13.
 • Ayas, A., Çepni, S., Johnson, D. ve Turgut, M. F. (1997). Kimya öğretimi. Ankara: YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Öğretmen Eğitimi Yayınları.
 • Backett-Milburn, K., and McKie, L. (1999). A critical appraisal of the draw and write technique. Health Education Research Theory & Practice, 14 (3), 387–398.
 • Bahar, M., Johnstone, A. H., and Hansell, M. H. (1999a). Revisiting learning difficulties in biology. Journal of Biological Education, 33, 84–86.
 • Bahar, M., Johnstone, A .H., and Sutcliffe, R. G. (1999b). Investigation of students’ cognitive structure in elementary genetics through word association tests. Journal of Biological Education, 33, 134-141.
 • Bahar, M. ve Kılıçlı, F. (2001). Kelime ilişkilendirme testi yöntemi ile Atatürk ilkeleri arasındaki bağların araştırılması. X. Ulusal eğitim Bilimleri Kongresi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Bahar M. (2002). Students’ learning difficulties in biology: Reasons and solutions Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 10, 73–82.
 • Bahar, M. (2003). Biyoloji eğitiminde kavram yanılgıları ve kavram değişim stratejileri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 3 (1), 27- 64.
 • Bahar, M. ve Özatlı, N. S. (2003). Kelime iletişim test yöntemi ile lise 1. sınıf öğrencilerinin canlıların temel bileşenleri konusundaki bilişsel yapılarının
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Hakan KURT

Dates

Publication Date : June 1, 2013

Bibtex @ { gefad90498, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2013}, volume = {33}, pages = {211 - 243}, doi = {}, title = {BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ "ENZİM" KONUSUNDAKİ BİLİŞSEL YAPILARININ BELİRLENMESİ}, key = {cite}, author = {KURT, Hakan} }
APA KURT, H . (2013). BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ "ENZİM" KONUSUNDAKİ BİLİŞSEL YAPILARININ BELİRLENMESİ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 33 (2) , 211-243 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6732/90498
MLA KURT, H . "BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ "ENZİM" KONUSUNDAKİ BİLİŞSEL YAPILARININ BELİRLENMESİ". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 33 (2013 ): 211-243 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6732/90498>
Chicago KURT, H . "BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ "ENZİM" KONUSUNDAKİ BİLİŞSEL YAPILARININ BELİRLENMESİ". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 33 (2013 ): 211-243
RIS TY - JOUR T1 - BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ "ENZİM" KONUSUNDAKİ BİLİŞSEL YAPILARININ BELİRLENMESİ AU - Hakan KURT Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 211 EP - 243 VL - 33 IS - 2 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ "ENZİM" KONUSUNDAKİ BİLİŞSEL YAPILARININ BELİRLENMESİ %A Hakan KURT %T BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ "ENZİM" KONUSUNDAKİ BİLİŞSEL YAPILARININ BELİRLENMESİ %D 2013 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 33 %N 2 %R %U
ISNAD KURT, Hakan . "BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ "ENZİM" KONUSUNDAKİ BİLİŞSEL YAPILARININ BELİRLENMESİ". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 33 / 2 (June 2013): 211-243 .
AMA KURT H . BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ "ENZİM" KONUSUNDAKİ BİLİŞSEL YAPILARININ BELİRLENMESİ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2013; 33(2): 211-243.
Vancouver KURT H . BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ "ENZİM" KONUSUNDAKİ BİLİŞSEL YAPILARININ BELİRLENMESİ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2013; 33(2): 243-211.