Year 2013, Volume 33 , Issue 3, Pages 495 - 530 2013-09-01

INFORMATION TECHNOLOGIES TEACHERS IN PRIMARY SCHOOLS PROBLEMS, REASONS OF THESE PROBLEMS AND SOLUTIONS
İLKÖĞRETİM BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLERİNİN MESLEĞE YÖNELİK SORUNLARI, BU SORUNLARIN NEDENLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Gülden Mediha YEŞİLTEPE [1] , Mehmet ERDOĞAN [2]


The purpose of the study was to reveal information technologies teachers\' problems with the areas of personel-professional, teaching, technical, school management and culture, and also the reasons of their problems and their solutions to deal with these problem. This qualitative study was carried out with 15 primary school information technologies teachers. The semi structured interview schedule developed by the researcher was used for data collection. Data collected by audio recording were subjected to content analysis. The basic reasons of problems are place and structure of the lesson in the curriculum, classroom environment, lack of hardware, the number of students in classroom, lack of a clear job defination, the duty misunderstanding by the school management, the other teachers, students and parents.
Bu araştırmanın amacı bilişim teknolojileri öğretmenlerinin bilişim teknolojileri dersi kapsamında karşılaştıkları kişisel-mesleki, öğretim, teknik, okul kültürü ve yönetim alanları ile ilgili sorunlarını, bu sorunların nedenlerini ve çözümlerine ilişkin görüşlerini ortaya koymaktır. Nitel araştırma deseni kullanılarak gerçekleştirilen bu araştırmaya 15 ilköğretim bilişim teknolojileri öğretmeni katılmıştır. Araştırmacılar tarafından geliştirilen, dört boyut ve toplam 24 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Araştırmaya katılanlar öğretmenler, karşılaştıkları sorunların temel nedenlerini dersin programdaki yeri ve yapısı, sınıf ortamı ve donanım eksikliği, sınıf mevcutları, bilişim teknolojileri öğretmenliği görev tanımının net olmaması ile okul yönetimi, diğer öğretmenler, öğrenciler ve veliler tarafından yanlış algılanmaları olarak belirtmişlerdir.
  • Akkoyunlu, B. (1998). Eğitimde teknolojik gelişmeler. B. Özer (Ed.) Çağdaş Eğitimde Yeni Teknolojiler içinde (s. 3-12 ). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları Çalık, D. ve Çınar, Ö. P. (2009). Geçmişten günümüze bilgi yaklaşımları, bilgi toplumu ve internet. XIV. Türkiye’de İnternet Konferansı (İNET-TR’09). İzmir: Ege Üniversitesi
  • Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (2005). Tarihçesi. Ankara: Yazar
  • Er, K. F. (2007). İlköğretim bilgisayar dersi programına ilişkin öğretmen görüş ve beklentileri: bir durum çalışması, Çanakkale ili örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale.
  • Erdoğan, M., Kurşun, E., Şişman, G.T., Saltan, F., Gök, A. ve Yıldız, İ. (2010). Sınıf yönetimi ve sınıf içi disiplin problemleri, nedenleri ve çözüm önerileri üzerine nitel bir araştırma: bilişim teknolojileri dersi örneği. Kuramdan Uygulamaya Eğitim Bilimleri – Educational Sciences: Theory & Practice, 10 (2), 853-891. Kıyıcı, M. ve Kabakçı, I. (2006). BÖTE bölümü mezunu bilgisayar öğretmenlerinin ilk çalışma yıllarında karşılaştıkları sorunların belirlenmesi. VI. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı Bildiri Kitapçığı, 2, 997-1002
  • Karal, H., Reisoğlu, İ. ve Günaydın, E. (2010). İlköğretim bilişim teknolojileri dersi öğretim programının değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (38), 46-64
  • Karal, H. ve Timuçin, E. (2010). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği bölümleri mezunların sorunları ve çözüm önerileri. Panel raporu. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi [Educational Administration: Theory and Practice], 16 (2), 277-299
  • Marmara Üniversitesi (2007). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği bölümü genel bilgiler. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Web site: http://aef.marmara.edu.tr/bolum/121208/sayfa/1386/genel-bilgiler adresinden 20 Aralık 2011 tarihinde edinilmiştir.
  • MEB (2003). İlköğretim Kurumları Yönetmeliği. http://mevzuat.meb.gov.tr/html/225_0.html adresinden 27 Ekim 2011 tarihinde indirilmiştir.
  • MEB (2006). Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Karar No. 347 Ankara.
  • MEB (2010). Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Karar No. 75 Ankara.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Gülden Mediha YEŞİLTEPE

Author: Mehmet ERDOĞAN

Dates

Publication Date : September 1, 2013

Bibtex @ { gefad90493, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2013}, volume = {33}, pages = {495 - 530}, doi = {}, title = {İLKÖĞRETİM BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLERİNİN MESLEĞE YÖNELİK SORUNLARI, BU SORUNLARIN NEDENLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ}, key = {cite}, author = {YEŞİLTEPE, Gülden Mediha and ERDOĞAN, Mehmet} }
APA YEŞİLTEPE, G , ERDOĞAN, M . (2013). İLKÖĞRETİM BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLERİNİN MESLEĞE YÖNELİK SORUNLARI, BU SORUNLARIN NEDENLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 33 (3) , 495-530 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6731/90493
MLA YEŞİLTEPE, G , ERDOĞAN, M . "İLKÖĞRETİM BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLERİNİN MESLEĞE YÖNELİK SORUNLARI, BU SORUNLARIN NEDENLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 33 (2013 ): 495-530 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6731/90493>
Chicago YEŞİLTEPE, G , ERDOĞAN, M . "İLKÖĞRETİM BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLERİNİN MESLEĞE YÖNELİK SORUNLARI, BU SORUNLARIN NEDENLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 33 (2013 ): 495-530
RIS TY - JOUR T1 - İLKÖĞRETİM BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLERİNİN MESLEĞE YÖNELİK SORUNLARI, BU SORUNLARIN NEDENLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ AU - Gülden Mediha YEŞİLTEPE , Mehmet ERDOĞAN Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 495 EP - 530 VL - 33 IS - 3 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi İLKÖĞRETİM BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLERİNİN MESLEĞE YÖNELİK SORUNLARI, BU SORUNLARIN NEDENLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ %A Gülden Mediha YEŞİLTEPE , Mehmet ERDOĞAN %T İLKÖĞRETİM BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLERİNİN MESLEĞE YÖNELİK SORUNLARI, BU SORUNLARIN NEDENLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ %D 2013 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 33 %N 3 %R %U
ISNAD YEŞİLTEPE, Gülden Mediha , ERDOĞAN, Mehmet . "İLKÖĞRETİM BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLERİNİN MESLEĞE YÖNELİK SORUNLARI, BU SORUNLARIN NEDENLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 33 / 3 (September 2013): 495-530 .
AMA YEŞİLTEPE G , ERDOĞAN M . İLKÖĞRETİM BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLERİNİN MESLEĞE YÖNELİK SORUNLARI, BU SORUNLARIN NEDENLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2013; 33(3): 495-530.
Vancouver YEŞİLTEPE G , ERDOĞAN M . İLKÖĞRETİM BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLERİNİN MESLEĞE YÖNELİK SORUNLARI, BU SORUNLARIN NEDENLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2013; 33(3): 530-495.