Year 2014, Volume 34 , Issue 1, Pages 43 - 61 2014-11-21

ANALYSIS OF THE SPATIAL ADEQUANCY OF ELEMANTARY SCHOOL BUILDINGS IN THE CONTEXT OF LAW NO. 4306: ANKARA CASE STUDY
4306 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İLKÖĞRETİM OKUL BİNALARININ MEKÂNSAL YETERLİLİKLERİNİN İNCELENMESİ: ANKARA ÖRNEĞİ

Arzuhan Burcu GÜLTEKİN [1] , H. Yılmaz ARUNTAŞ [2] , Bayram GÜN [3]


In this study, it is aimed to determine whether the buildings of existing primary and secondary schools meet the program objectives after the enforcement of the law no. 4306. To this end, the effect of the law no. 4306 on the spatial setting of school buildings has been examined on 22 Elementary Schools (ES) in Ankara-Keçiören. There has been conducted a survey on ES selected for assessing the situation before the law no. 4306 (BL) and after the law (AL). For the purpose of determining the situation AL, the survey has been limited to the questions regarding whether the places in ES like classrooms, outbuildings, laboratories, workshops / ateliers and toilettes, whose numbers are predicted to have increased, are adequate. Within these limits, classroom and student per class numbers in the selected ES have been determined and it has been detected whether the mentioned spaces meet the need. The data obtained have been evaluated and the results discussed and some suggestions have been made about education buildings.
Bu çalışmada, 4306 sayılı kanunun uygulanmaya başlamasından sonra mevcut ilkokul ve ortaokul binalarının program hedeflerini karşılayıp karşılayamadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla 4306 sayılı kanunun okul binalarının mekânsal düzenlemesine etkisi, Ankara-Keçiören sınırları içindeki 22 İlköğretim Okulu (İÖO) üzerinde araştırılmıştır. 4306 sayılı kanun öncesi (KÖ) ve kanun sonrası (KS) durumun değerlendirilmesi için seçilen İÖO\'larda anket çalışması yapılmıştır. Yapılan anket çalışması, KS durumu belirlemek amacıyla İÖO\'larda sayılarının arttığı öngörülen derslik, ek bina, laboratuvar, işlik/atölye ve tuvalet-lavabo gibi mekânların yeterli olup olmadığına ilişkin sorularla sınırlandırılmıştır. Bu sınırlar kapsamında, seçilen İÖO\'larda bulunan derslik sayısı ve derslik öğrenci sayısı belirlenmiş; belirtilen mekânların ihtiyaca cevap verip vermediği saptanmıştır. Elde edilen veriler değerlendirilerek sonuçları tartışılmış ve eğitim binaları ile ilgili bazı önerilerde bulunulmuştur.
  • Cafoğlu, Z. (1996). Değişen Eğitim Sistemindeki Değişmezlik. Yeni Türkiye Dergisi (Eğitim Özel Sayısı), 2(7), 37-46. Çınar, C., Çizmeci, F. & Akdemir, Z. (2007). 8 Yıllık Temel Eğitim Okullarında Müfredatın Gerektirdiği Mekân Standartlarının İstanbul Okulları Üzerinden Analizi. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi E-Dergisi, 2(4), 18820
  • Dinç, P. & Onat, E. (2002). Bir İlköğretim Yapısının Bina Programı ve Tasarımı Bağlamında Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 17(3), 35-55.
  • Erdem, A. R. (2005). İlköğretimimizin Gelişimi ve Bugün Gelinen Nokta. Bilim, Eğitim ve Düşünce Dergisi, 5(2).
  • Göçer, C. (2006). Beton Esaslı Prefabrike İlköğretim Binalarında Isıtma Enerjisine Bağlı Enerji Kazanımı, Çevre Kirliliği ve Isıtma Ekonomisi Kriterlerinin Değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul.
  • Gün, B. (2001). İlköğretim Okul Binalarının Bugünkü Yapılaşma Durumu Üzerine Bir Araştırma. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Arzuhan Burcu GÜLTEKİN

Author: H. Yılmaz ARUNTAŞ

Author: Bayram GÜN

Dates

Publication Date : November 21, 2014

Bibtex @ { gefad90487, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2014}, volume = {34}, pages = {43 - 61}, doi = {10.17152/gefd.10735}, title = {4306 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İLKÖĞRETİM OKUL BİNALARININ MEKÂNSAL YETERLİLİKLERİNİN İNCELENMESİ: ANKARA ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {GÜLTEKİN, Arzuhan Burcu and ARUNTAŞ, H. Yılmaz and GÜN, Bayram} }
APA GÜLTEKİN, A , ARUNTAŞ, H , GÜN, B . (2014). 4306 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İLKÖĞRETİM OKUL BİNALARININ MEKÂNSAL YETERLİLİKLERİNİN İNCELENMESİ: ANKARA ÖRNEĞİ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 34 (1) , 43-61 . DOI: 10.17152/gefd.10735
MLA GÜLTEKİN, A , ARUNTAŞ, H , GÜN, B . "4306 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İLKÖĞRETİM OKUL BİNALARININ MEKÂNSAL YETERLİLİKLERİNİN İNCELENMESİ: ANKARA ÖRNEĞİ". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 34 (2014 ): 43-61 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6730/90487>
Chicago GÜLTEKİN, A , ARUNTAŞ, H , GÜN, B . "4306 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İLKÖĞRETİM OKUL BİNALARININ MEKÂNSAL YETERLİLİKLERİNİN İNCELENMESİ: ANKARA ÖRNEĞİ". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 34 (2014 ): 43-61
RIS TY - JOUR T1 - 4306 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İLKÖĞRETİM OKUL BİNALARININ MEKÂNSAL YETERLİLİKLERİNİN İNCELENMESİ: ANKARA ÖRNEĞİ AU - Arzuhan Burcu GÜLTEKİN , H. Yılmaz ARUNTAŞ , Bayram GÜN Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.17152/gefd.10735 DO - 10.17152/gefd.10735 T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 43 EP - 61 VL - 34 IS - 1 SN - 1301-9058- M3 - doi: 10.17152/gefd.10735 UR - https://doi.org/10.17152/gefd.10735 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 4306 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İLKÖĞRETİM OKUL BİNALARININ MEKÂNSAL YETERLİLİKLERİNİN İNCELENMESİ: ANKARA ÖRNEĞİ %A Arzuhan Burcu GÜLTEKİN , H. Yılmaz ARUNTAŞ , Bayram GÜN %T 4306 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İLKÖĞRETİM OKUL BİNALARININ MEKÂNSAL YETERLİLİKLERİNİN İNCELENMESİ: ANKARA ÖRNEĞİ %D 2014 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 34 %N 1 %R doi: 10.17152/gefd.10735 %U 10.17152/gefd.10735
ISNAD GÜLTEKİN, Arzuhan Burcu , ARUNTAŞ, H. Yılmaz , GÜN, Bayram . "4306 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İLKÖĞRETİM OKUL BİNALARININ MEKÂNSAL YETERLİLİKLERİNİN İNCELENMESİ: ANKARA ÖRNEĞİ". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 34 / 1 (November 2014): 43-61 . https://doi.org/10.17152/gefd.10735
AMA GÜLTEKİN A , ARUNTAŞ H , GÜN B . 4306 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İLKÖĞRETİM OKUL BİNALARININ MEKÂNSAL YETERLİLİKLERİNİN İNCELENMESİ: ANKARA ÖRNEĞİ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2014; 34(1): 43-61.
Vancouver GÜLTEKİN A , ARUNTAŞ H , GÜN B . 4306 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İLKÖĞRETİM OKUL BİNALARININ MEKÂNSAL YETERLİLİKLERİNİN İNCELENMESİ: ANKARA ÖRNEĞİ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2014; 34(1): 61-43.

Authors of the Article
Arzuhan Burcu GÜLTEKİN [1]
H. Yılmaz ARUNTAŞ [2]
Bayram GÜN [3]