Year 2014, Volume 34 , Issue 1, Pages 23 - 41 2014-11-21

The Power of Biology Self-Efficacy Beliefs and Teaching Profession for the Self-Efficacy on Prediction of Attitude towards Teaching Profession for Self-Efficacy
Biyoloji Öz-Yeterlik İnancı ile Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Öz-Yeterlik İnancının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumu Yordama Gücü

Gülay EKİCİ [1] , Ayşe Sert ÇIBIK [2] , Pınar FETTAHLIOĞLU [3]


In this study, the effects biology self-efficacy and self-efficacy beliefs for teaching profession towards the attitudes on teaching profession of students studying in the department of biology and the department of biology teaching were investigated. The sample of the study, which was carried out through descriptive scan method of scanning the relational model, consisted of total 469 students enrolled in the department of biology and the biology education. As the tools of gathering data, biology self-efficacy scale, self-efficacy scale for the teaching profession and the attitude scale for the teaching profession were used. SPSS-15 package program was used to analyze the data obtained from the scales and the frequency distribution and simple linear regression analysis were performed. At the end of the study, it was observed that the attitude scale towards the teaching profession scores of the students in biology and biology education department have normal distribution. However, the regression coefficients of biology self-efficacy and self-efficacy beliefs for teaching profession were found to be higher for the students in biology education department when compared to the students in biology department.
Bu çalışmada biyoloji bölümü ile biyoloji eğitimi anabilim dalında öğrenim gören öğrencilerin biyoloji öz-yeterlik ve öğretmenlik mesleğine yönelik öz-yeterlik inançlarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarına etkisi incelenmiştir. Betimsel tarama modeli ilişkisel tarama yöntemi ile yapılan çalışmanın örneklemini biyoloji bölümü ve biyoloji eğitimi anabilim dalına kayıtlı toplam 469 öğrenci oluşturmuştur. Çalışmada veri toplama aracı olarak biyoloji öz-yeterlik ölçeği, öğretmenlik mesleğine yönelik öz-yeterlik ölçeği ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ölçeği kullanılmıştır. Ölçeklerden elde edilen verilerin analizinde SPSS-15 paket programı kullanılmış ve başlıca yüzde frekans dağılımı, basit doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. Çalışma sonunda biyoloji bölümü ve biyoloji eğitimi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ölçeğinin genelinden aldıkları puanların normal dağılıma sahip olduğu, biyoloji öz-yeterlik inancı ile öğretmenlik mesleğine yönelik öz-yeterlik inancı değişkenlerinin regresyon katsayısının biyoloji eğitimi öğrencilerinde yüksek, biyoloji bölümü öğrencilerinde ise düşük olduğu tespit edilmiştir.
  • Aslan, D. & Köksal Akyol, A. (2006). Okul öncesi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ve mesleki benlik saygılarının incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(2), 51-60.
  • Bahar, M., Johnstone, A. H., & Hansell, M. H. (1999). Revisiting learning difficulties in biology. Journal of Biological Education, 33(2), 84-86.
  • Baloğlu, N. (2001). Etkili sınıf yönetimi, Ankara: Baran Ofset.
  • Bandura, A. (1994). Self-efficacy. In V. S. Ramachaudran (Ed.), Encyclopedia of human behavior (vol. 4, pp. 71-81). New York: Academic Press. (Reprinted in H. Friedman [Ed.], Encyclopedia of mental health. San Diego: Academic Press, 1998).
  • Çakıroğlu, E., & Işıksal, M. (2009). Preservice elementary teachers’ attitudes and selfefficacy beliefs toward mathematics. Education and Science, 34(151), 132-139. Çapa, Y., Çakıroğlu, J. & Sarıkaya, H. (2005). Öğretmenlik öz-yeterlik ölçeği Türkçe uyarlamasının geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Bilim, 30(137), 74-81. Deryakulu, D. (2004). Epistemolojik inançlar. Kuzgun, Y. & Deryakulu, D. (Eds.), Eğitimde Bireysel Farklılıklar (ss. 259-287). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
  • Dindar, H. (1995). Orta öğretim kurumlarında biyoloji öğretiminin yapı ve sorunları. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
  • Ekici, G. (2005). Biyoloji öz-yeterlik ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 85-94.
  • Ekici, G. (2006). İlköğretim I. kademe öğretmenlerinin sınıf yönetimi profilleri ile öğretmen öz-yeterlik inançları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. XIV. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi (14-16 Nisan 2006). Ankara: Gazi Üniversitesi.
  • Ekici, G. (2009). Biyoloji öz-yeterlik ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(1), 111-124.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Gülay EKİCİ

Author: Ayşe Sert ÇIBIK

Author: Pınar FETTAHLIOĞLU

Dates

Publication Date : November 21, 2014

Bibtex @ { gefad90486, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2014}, volume = {34}, pages = {23 - 41}, doi = {10.17152/gefd.56452}, title = {Biyoloji Öz-Yeterlik İnancı ile Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Öz-Yeterlik İnancının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumu Yordama Gücü}, key = {cite}, author = {EKİCİ, Gülay and ÇIBIK, Ayşe Sert and FETTAHLIOĞLU, Pınar} }
APA EKİCİ, G , ÇIBIK, A , FETTAHLIOĞLU, P . (2014). Biyoloji Öz-Yeterlik İnancı ile Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Öz-Yeterlik İnancının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumu Yordama Gücü. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 34 (1) , 23-41 . DOI: 10.17152/gefd.56452
MLA EKİCİ, G , ÇIBIK, A , FETTAHLIOĞLU, P . "Biyoloji Öz-Yeterlik İnancı ile Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Öz-Yeterlik İnancının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumu Yordama Gücü". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 34 (2014 ): 23-41 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6730/90486>
Chicago EKİCİ, G , ÇIBIK, A , FETTAHLIOĞLU, P . "Biyoloji Öz-Yeterlik İnancı ile Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Öz-Yeterlik İnancının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumu Yordama Gücü". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 34 (2014 ): 23-41
RIS TY - JOUR T1 - Biyoloji Öz-Yeterlik İnancı ile Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Öz-Yeterlik İnancının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumu Yordama Gücü AU - Gülay EKİCİ , Ayşe Sert ÇIBIK , Pınar FETTAHLIOĞLU Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.17152/gefd.56452 DO - 10.17152/gefd.56452 T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 23 EP - 41 VL - 34 IS - 1 SN - 1301-9058- M3 - doi: 10.17152/gefd.56452 UR - https://doi.org/10.17152/gefd.56452 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Biyoloji Öz-Yeterlik İnancı ile Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Öz-Yeterlik İnancının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumu Yordama Gücü %A Gülay EKİCİ , Ayşe Sert ÇIBIK , Pınar FETTAHLIOĞLU %T Biyoloji Öz-Yeterlik İnancı ile Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Öz-Yeterlik İnancının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumu Yordama Gücü %D 2014 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 34 %N 1 %R doi: 10.17152/gefd.56452 %U 10.17152/gefd.56452
ISNAD EKİCİ, Gülay , ÇIBIK, Ayşe Sert , FETTAHLIOĞLU, Pınar . "Biyoloji Öz-Yeterlik İnancı ile Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Öz-Yeterlik İnancının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumu Yordama Gücü". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 34 / 1 (November 2014): 23-41 . https://doi.org/10.17152/gefd.56452
AMA EKİCİ G , ÇIBIK A , FETTAHLIOĞLU P . Biyoloji Öz-Yeterlik İnancı ile Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Öz-Yeterlik İnancının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumu Yordama Gücü. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2014; 34(1): 23-41.
Vancouver EKİCİ G , ÇIBIK A , FETTAHLIOĞLU P . Biyoloji Öz-Yeterlik İnancı ile Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Öz-Yeterlik İnancının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumu Yordama Gücü. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2014; 34(1): 41-23.