Year 2014, Volume 34 , Issue 2, Pages 267 - 292 2014-11-21

Analysing of Writing Reasons of The Learners Who Gained Writing Habits
Yazma Alışkanlığı Kazanmış Öğrencilerin Yazma Nedenlerinin İncelenmesi

Mehmet Tok [1] , Salıcha Rachım [2] , Ahmet Kuş [3]


Developing writing skills is more difficult than other skills; therefore it is difficult to gain the writing habit. Being clarified and being visible of many thoughts by the means of writing separate writing from the other skills. It is clarified in the studies that students who are qualified in writing skills are found to be successful in terms of academic achievement as well (Temur, 2001). Therefore, it is very important in terms of academic achievement that students should acquire writing habits. In this study, it is aimed to specify how learners who gained writing skills in the secondary school have writing habits and determine the writing reasons. In this study which was designed as a case study, there were 34 learners who were in secondary school in the city center of Bursa and gained writing skills. In the study, open-ended survey and semi-structured interviews were used as a data collection tool, data were analyzed by using content analysis method. The data showed that students\' writing reasons are because of their teachers\' encouragement. In the study, it is revealed that students' psychological reasons, the encouragement of family, characteristic features, personal interests, reading habits, competitions, and published articles have an effect on gaining students' writing habits. It is seen that feedback given by the teachers, motivating students verbally, allowing time for writing regularly, loved by the learners and using different methods have an effect on gaining writing habits for students.
Yazma becerileri diğer becerilere oranla daha zor gelişmekte bu nedenle yazma alışkanlığının kazandırılması da zor olmaktadır. Birçok düşüncenin yazma aracığıyla belirginleşmesi ve görünür kılınması yazmayı diğer becerilerden ayırmaktadır. Yapılan bazı çalışmalarda, yazma becerileri nitelikli olan öğrencilerin akademik başarı açısından da başarılı oldukları görülmüştür (bkz. Temur, 2001). Bu nedenle öğrencilerin yazma alışkanlığı kazanmaları akademik başarıları açısından oldukça önem taşımaktadır. Bu çalışmada, ortaokul düzeyinde yazma alışkanlığı kazanmış öğrencilerin yazma alışkanlığını nasıl kazandıklarını ve yazma nedenlerini belirlemek amaçlanmıştır. Durum çalışması olarak desenlenen çalışmaya Bursa il merkezindeki ortaokullarda öğrenim gören ve yazma alışkanlığı kazanmış 34 öğrenci dâhil edilmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak, açık uçlu anket ve yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmış, veriler içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Çalışmanın verileri öğrencilerin yazma nedenlerinin başında öğretmenlerin teşviki olduğunu göstermiştir. Çalışmada, psikolojik nedenler, ailenin teşviki, karakter özellikleri, kişisel merak, okuma alışkanlığı, yarışmalar, yayımlanan yazıların öğrencilerin yazma alışkanlığı kazanmasında etkileri olduğunu ortaya koymuştur. Öğretmenlerin, geri bildirim vermesi, öğrenciyi sözlü olarak güdülemesi, yazmaya düzenli zaman ayırması, öğrencileri tarafından sevilmesi ve farklı yöntemler kullanması öğrencilere yazma alışkanlığı kazandırmada etkili olduğu görülmüştür.
 • Au, K. H. A. (2000). Multicultural perspective on policies for improving literacy achievement. handbook of reading research. NJ:Erlbaum, Mahway.
 • Ayata, Y. & Tonga, N. (2008). Psikolojik roman, romana yansıyan yazar ve Türk edebiyatındaki bazı örnekleri üzerine bir inceleme. İlmi Araştırmalar, 25, 7
 • Baş, G. & Şahin C. (2012). İlköğretim 6. 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin okuma tutumları ve yazma eğilimleri ile Türkçe dersindeki akademik başarıları arasındaki ilişki. Turkish Studies, 7(3), 555-572.
 • Bayram, Y. (2009). Kuramdan uygulamaya yazma yöntemleri. İstanbul: Kriter Yayınları.
 • Coşkun, E. (2011). Yazma eğitiminde aşamalı gelişim. M. Özbay içinde, Yazma Eğitimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Çelik, M. E. (2012). İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım becerilerinin farklı değişkenler açısından değerlendirilmesi. Turkish Studies, 7(1), 727-743. Eroğlu, Z. D. (2013). Öğretmen adaylarının okuma alışkanlıkları ile doğru yazma becerileri arasındaki ilişki. Turkish Studies, 8(9), 1441-1453.
 • Evci, N. (2009). Yazmak ve yaşamak. 20.05.2014 tarihinde http://www.kriter.org/index.php?option=com_content&task=view&id=413&Ite mid=1 adresinden alınmıştır.
 • Göçer, A. (2010). T ürkçe öğretiminde yazma eğitimi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12, 178-195.
 • Göçer, A. (2013). Türkçe öğretmeni adaylarına göre yazma becerisinin ediniminde ve g elişiminde etkili olan unsurlar. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24, 1-14.
 • Göğüş, B. (1978). Orta dereceli okullarımızda Türkçe ve yazın eğitimi. Ankara: Kadıoğlu Matbaası.
 • Gündüz, O. & Şimşek T. (2011). Anlama teknikleri II uygulamalı yazma eğitimi. Ankara: Grafiker Yayınları.
 • Güneş, F. (2007). Türkçe öğretimi ve zihinsel yapılandırma. Ankara: Nobel Basım Evi. Kantemir, E. (1995). Yazılı ve sözlü anlatım. Ankara: Engin Yayınevi
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Mehmet Tok

Author: Salıcha Rachım

Author: Ahmet Kuş

Dates

Publication Date : November 21, 2014

Bibtex @ { gefad90483, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2014}, volume = {34}, pages = {267 - 292}, doi = {10.17152/gefd.36525}, title = {Yazma Alışkanlığı Kazanmış Öğrencilerin Yazma Nedenlerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Tok, Mehmet and Rachım, Salıcha and Kuş, Ahmet} }
APA Tok, M , Rachım, S , Kuş, A . (2014). Yazma Alışkanlığı Kazanmış Öğrencilerin Yazma Nedenlerinin İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 34 (2) , 267-292 . DOI: 10.17152/gefd.36525
MLA Tok, M , Rachım, S , Kuş, A . "Yazma Alışkanlığı Kazanmış Öğrencilerin Yazma Nedenlerinin İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 34 (2014 ): 267-292 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6729/90483>
Chicago Tok, M , Rachım, S , Kuş, A . "Yazma Alışkanlığı Kazanmış Öğrencilerin Yazma Nedenlerinin İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 34 (2014 ): 267-292
RIS TY - JOUR T1 - Yazma Alışkanlığı Kazanmış Öğrencilerin Yazma Nedenlerinin İncelenmesi AU - Mehmet Tok , Salıcha Rachım , Ahmet Kuş Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.17152/gefd.36525 DO - 10.17152/gefd.36525 T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 267 EP - 292 VL - 34 IS - 2 SN - 1301-9058- M3 - doi: 10.17152/gefd.36525 UR - https://doi.org/10.17152/gefd.36525 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Yazma Alışkanlığı Kazanmış Öğrencilerin Yazma Nedenlerinin İncelenmesi %A Mehmet Tok , Salıcha Rachım , Ahmet Kuş %T Yazma Alışkanlığı Kazanmış Öğrencilerin Yazma Nedenlerinin İncelenmesi %D 2014 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 34 %N 2 %R doi: 10.17152/gefd.36525 %U 10.17152/gefd.36525
ISNAD Tok, Mehmet , Rachım, Salıcha , Kuş, Ahmet . "Yazma Alışkanlığı Kazanmış Öğrencilerin Yazma Nedenlerinin İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 34 / 2 (November 2014): 267-292 . https://doi.org/10.17152/gefd.36525
AMA Tok M , Rachım S , Kuş A . Yazma Alışkanlığı Kazanmış Öğrencilerin Yazma Nedenlerinin İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2014; 34(2): 267-292.
Vancouver Tok M , Rachım S , Kuş A . Yazma Alışkanlığı Kazanmış Öğrencilerin Yazma Nedenlerinin İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2014; 34(2): 292-267.