Year 2014, Volume 34 , Issue 2, Pages 227 - 247 2014-11-21

AN EVALUATION OF SCHOOL DIRECTORS' INSTRUCTIONAL LEADERSHIP FEATURES BASED ON CLASSROOM
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ALGILARINA GÖRE OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖĞRETİM LİDERLİĞİ ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Vedat AKTEPE [1] , Bekir BULUÇ [2]


This study deals with both defining and evaluating the features of school directors regarding instructional leadership based on the perceptions of school teachers. The study is of qualitative nature and the study group, chosen by means of maximum variation sampling method, consists of elementary school teachers, from low, middle and high socio-economic backgrounds with 5 female, 8 male teachers from 9 elementary schools in Kırşehir. The data of the study were obtained by interview method and content analysis method was applied in the analysis of the data. The results of the study reveal that there exist some problems in such aspecst as the instructional leadership behaviours of the school directors, defining the missions and visions of the schools, management of instructional programs and creating a positive atmosphere in schools.
Bu araştırmanın amacı, okul yöneticilerinin öğretimsel liderlikle ilgili özelliklerinin, sınıf öğretmenlerinin algılarına göre belirlemek ve değerlendirmektir. Araştırma, nitel türdedir. Araştırmanın çalışma grubu, maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemine göre seçilen ve Kırşehir ilindeki ilkokullarda görev yapan, üst, orta ve alt sosyo-ekonomik kategoride yer alan 9 farklı ilkokuldaki, 5\'i kadın, 8\'i erkek toplam 13 sınıf öğretmeninden oluşmaktadır. Araştırmada veriler görüşme yöntemi kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde ise belirlenen temalar doğrultusunda içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre okul müdürlerinin öğretimsel liderlik davranışlarında; okulun misyon ve amaçlarının belirlenmesi, öğretim programlarının yönetimi ve okulda olumlu bir öğrenme iklimin oluşturulması boyutlarında bazı sorunlar görülmektedir.
  • Akgün, N. (2001). İlköğretim okulu müdürlerinin öğretimsel liderliği. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu. Akso y, E. & Işık, H. (2008). İlköğretim okul müdürlerinin öğretim liderliği rolleri. Kırgızistan Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 19, 235-249.
  • Arslan, M. (2009). Yeni ilköğretim programının uygulanmasında ilköğretim okulu yöneticilerinin öğretimsel liderlik rollerine ilişkin öğretmen görüşleri. ( Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
  • Aydın, M. (2000). Eğitim yönetimi. Ankara: Hatiboğlu Yayınevi..
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Vedat AKTEPE

Author: Bekir BULUÇ

Dates

Publication Date : November 21, 2014

Bibtex @ { gefad90481, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2014}, volume = {34}, pages = {227 - 247}, doi = {10.17152/gefd.35227}, title = {SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ALGILARINA GÖRE OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖĞRETİM LİDERLİĞİ ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {AKTEPE, Vedat and BULUÇ, Bekir} }
APA AKTEPE, V , BULUÇ, B . (2014). SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ALGILARINA GÖRE OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖĞRETİM LİDERLİĞİ ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 34 (2) , 227-247 . DOI: 10.17152/gefd.35227
MLA AKTEPE, V , BULUÇ, B . "SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ALGILARINA GÖRE OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖĞRETİM LİDERLİĞİ ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 34 (2014 ): 227-247 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6729/90481>
Chicago AKTEPE, V , BULUÇ, B . "SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ALGILARINA GÖRE OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖĞRETİM LİDERLİĞİ ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 34 (2014 ): 227-247
RIS TY - JOUR T1 - SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ALGILARINA GÖRE OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖĞRETİM LİDERLİĞİ ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Vedat AKTEPE , Bekir BULUÇ Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.17152/gefd.35227 DO - 10.17152/gefd.35227 T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 227 EP - 247 VL - 34 IS - 2 SN - 1301-9058- M3 - doi: 10.17152/gefd.35227 UR - https://doi.org/10.17152/gefd.35227 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ALGILARINA GÖRE OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖĞRETİM LİDERLİĞİ ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ %A Vedat AKTEPE , Bekir BULUÇ %T SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ALGILARINA GÖRE OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖĞRETİM LİDERLİĞİ ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2014 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 34 %N 2 %R doi: 10.17152/gefd.35227 %U 10.17152/gefd.35227
ISNAD AKTEPE, Vedat , BULUÇ, Bekir . "SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ALGILARINA GÖRE OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖĞRETİM LİDERLİĞİ ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 34 / 2 (November 2014): 227-247 . https://doi.org/10.17152/gefd.35227
AMA AKTEPE V , BULUÇ B . SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ALGILARINA GÖRE OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖĞRETİM LİDERLİĞİ ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2014; 34(2): 227-247.
Vancouver AKTEPE V , BULUÇ B . SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ALGILARINA GÖRE OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖĞRETİM LİDERLİĞİ ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2014; 34(2): 247-227.