Year 2014, Volume 34 , Issue 2, Pages 155 - 183 2014-11-21

Inquiring of Values Perception of Separated Childrens' due to Emigration
Dış Göçler Sebebiyle Parçalanmış Aile Çocuklarının Değer Algılarının İncelenmesi

Adem ÖCAL [1] , Erdal YILDIRIM [2]


This study aims to determine the perceived values of the children who separated from their parents who emigrated from Aksaray city centre or from its villages for various reasons. The participants were selected by using a non-random sampling technique of purposeful sampling. The sample of this study included 122 middle school students (aged between11-15) enrolled in seven different public middle schools. In this study, mixed design research methodology was used to analyze quantitative and qualitative data. The quantitative data were gathered by using the “Portrait Values Scale” (PVS) developed by Schwartz and his colleagues (2001), and qualitative data was gathered by having students write down their ideas as a response to an open ended question. While the quantitative data were assessed with the Statistical Package for the Social Science (SPSS 18.0) software, the qualitative data were classified to content analysis according to Schwartz\' value classification.The findings of this study showed that being religious, being healthy, doing a favour, being respectful to elders, being neat, and preserving the nature were among the most frequent perceived values.
Bu çalışma, yurt dışına göç sebebiyle ebeveynlerinden ayrılmış çocukların değer algılarını tespit etmeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın örneklemini, Aksaray il merkezine bağlı köy ve kasabalarında ikamet eden ve dış göçler sebebiyle ebeveynlerinden en az birisinden ayrı yaşayan 11-15 yaş grubundaki öğrenciler oluşturmaktadır. Örneklem belirlenirken, olasılık dışı örnekleme türlerinden amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın amacına uygun olarak, Aksaray ilinde yurt dışına işgücü göçü veren, 7 köy ve kasaba ortaokulu ve 122 öğrenci örnekleme dâhil edilmiştir. Araştırmada veriler, nitel ve nicel veri toplama araçlarının birlikte kullanıldığı karma yöntemle elde edilmiştir. Nicel veriler Schwartz ve arkadaşları tarafından geliştirilen Portre Değerler Ölçeği, nitel veriler ise açık uçlu sorular ile elde edilmiştir. Nicel veriler SPSS 18.0 paket programı ile analiz edilirken, nitel veriler içerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin en fazla dindar olma, sağlıklı olma, iyilik yapma, anne-baba ve yaşlılara saygılı olma, düzenli olma ve doğayı koruma değerlerine önem verdikleri belirlenmiştir.
  • Akbaş, O. (2004). Türk Milli Eğitim Sisteminin Duyuşsal Amaçlarının İlköğretim II. Kademedeki Gerçekleşme Derecesinin Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi Gazi Üniversitesi, Ankara. Aydın, M. Z. (2006). Ailede Çocuğun Ahlak Eğitimi. (2.Baskı). Ankara: Nobel yayıncılık.
  • Balcı, A. (2010). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeler (8.Baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık.
  • Balat, G. U. & Dağal A. B. (2006). Okul Öncesi Dönemde Değerler Eğitimi Etkinlikleri. Ankara: Kök Yayıncılık.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Adem ÖCAL

Author: Erdal YILDIRIM

Dates

Publication Date : November 21, 2014

Bibtex @ { gefad90478, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2014}, volume = {34}, pages = {155 - 183}, doi = {10.17152/gefd.27414}, title = {Dış Göçler Sebebiyle Parçalanmış Aile Çocuklarının Değer Algılarının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {ÖCAL, Adem and YILDIRIM, Erdal} }
APA ÖCAL, A , YILDIRIM, E . (2014). Dış Göçler Sebebiyle Parçalanmış Aile Çocuklarının Değer Algılarının İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 34 (2) , 155-183 . DOI: 10.17152/gefd.27414
MLA ÖCAL, A , YILDIRIM, E . "Dış Göçler Sebebiyle Parçalanmış Aile Çocuklarının Değer Algılarının İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 34 (2014 ): 155-183 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6729/90478>
Chicago ÖCAL, A , YILDIRIM, E . "Dış Göçler Sebebiyle Parçalanmış Aile Çocuklarının Değer Algılarının İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 34 (2014 ): 155-183
RIS TY - JOUR T1 - Dış Göçler Sebebiyle Parçalanmış Aile Çocuklarının Değer Algılarının İncelenmesi AU - Adem ÖCAL , Erdal YILDIRIM Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.17152/gefd.27414 DO - 10.17152/gefd.27414 T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 155 EP - 183 VL - 34 IS - 2 SN - 1301-9058- M3 - doi: 10.17152/gefd.27414 UR - https://doi.org/10.17152/gefd.27414 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Dış Göçler Sebebiyle Parçalanmış Aile Çocuklarının Değer Algılarının İncelenmesi %A Adem ÖCAL , Erdal YILDIRIM %T Dış Göçler Sebebiyle Parçalanmış Aile Çocuklarının Değer Algılarının İncelenmesi %D 2014 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 34 %N 2 %R doi: 10.17152/gefd.27414 %U 10.17152/gefd.27414
ISNAD ÖCAL, Adem , YILDIRIM, Erdal . "Dış Göçler Sebebiyle Parçalanmış Aile Çocuklarının Değer Algılarının İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 34 / 2 (November 2014): 155-183 . https://doi.org/10.17152/gefd.27414
AMA ÖCAL A , YILDIRIM E . Dış Göçler Sebebiyle Parçalanmış Aile Çocuklarının Değer Algılarının İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2014; 34(2): 155-183.
Vancouver ÖCAL A , YILDIRIM E . Dış Göçler Sebebiyle Parçalanmış Aile Çocuklarının Değer Algılarının İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2014; 34(2): 183-155.