Year 2014, Volume 34 , Issue 2, Pages 105 - 125 2014-11-21

RELATIONSHIP BETWEEN THE DIMENSIONS OF EIGHTH-GRADE ELEMENTARY-SCHOOL STUDENTS' INTERPERSONAL RELATIONSHIP AND THEIR ACHIEVEMENT IN SCIENCE
İLKÖĞRETİM SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİLERARASI İLİŞKİ BOYUTLARI İLE FEN DERS BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

İsmail Can SERDAROĞLU [1] , Ümit ŞENGÜL [2]


The aim of this study is to investigate the relationship between their achievements in science-courses with the dimensions of students\' interpersonal relationship which occupies a place of great importance in their in-and-out-of school lives. Within the framework of this general purpose, students\' interpersonal relationships were examined to see if it differentiated according to students\' demographic characteristics. The research performed 439 eighth-grade elementary school students living in central cities and urban fringes. "Student Information Form", "Dimensions of Interpersonal Relationship Scale” and final grade averages of Science and Technology Course are to be used in this study. The results obtained from data analysis showed that students\' grade-averages out of such sub-dimensions of their interpersonal relationship differentiated in parallel with the selected demographic characteristics, that there existed a meaningful relation.it was found that there existed meaningful relationship at a lower level between the sub-dimensions of their interpersonal relationship and success in Science-Course.
Bu araştırmanın amacı, öğrencilerin okul ve okuldan sonraki hayatlarında önemli bir yeri olan kişilerarası ilişki boyutlarıyla fen ders başarıları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu araştırma çerçevesinde ayrıca öğrencilerin kişilerarası ilişki boyutlarının bazı demografik özelliklerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı da incelenmiştir. Araştırmaya il merkezleri ve taşralarında yaşayan 439 ilköğretim 8. sınıf öğrencisi dahil edilmiştir. Araştırmada “Öğrenci Bilgi Formu”, “Kişilerarası İlişki Boyutları Ölçeği” ile Fen ve Teknoloji Dersi dönem sonu not ortalamaları kullanılmıştır. Verilerin analizi sonucunda öğrencilerin kişilerarası ilişki alt boyutları puan ortalamalarının seçilen demografik özelliklere göre anlamlı düzeyde farklılaştığı bulunmuştur. Öğrencilerin kişilerarası ilişki alt boyutları ile fen ders başarıları arasında anlamlı fakat düşük düzeyde ilişkiler bulunmuştur.
  • Arslan, C. (2004). Kişilerarası çatışma çözme ve problem çözme yaklaşımlarının yükleme karmaşıklığı açısından incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Konya.
  • Avcı, F.A. (2009). İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin arkadaş ilişkileri ve cinsiyete göre öfke düzeyleri ve öfke ifade tarzlarının incelenmesi. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Adana.
  • Aydoğdu, Ş. (2001). Çağdaş eğitimde etkileşim kavramı ve yabancı dil öğretiminde etkileşim biçimleri. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 13, 23-36.
  • Baysal, S.N. & Çimşir, S.K. (2010). 5. sınıf öğrencilerinin kişilerarası sorunlarına gösterdikleri tepkilerin değerlendirilmesi. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi,32, 65–74.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: İsmail Can SERDAROĞLU

Author: Ümit ŞENGÜL

Dates

Publication Date : November 21, 2014

Bibtex @ { gefad90476, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2014}, volume = {34}, pages = {105 - 125}, doi = {10.17152/gefd.86443}, title = {İLKÖĞRETİM SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİLERARASI İLİŞKİ BOYUTLARI İLE FEN DERS BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ}, key = {cite}, author = {SERDAROĞLU, İsmail Can and ŞENGÜL, Ümit} }
APA SERDAROĞLU, İ , ŞENGÜL, Ü . (2014). İLKÖĞRETİM SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİLERARASI İLİŞKİ BOYUTLARI İLE FEN DERS BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 34 (2) , 105-125 . DOI: 10.17152/gefd.86443
MLA SERDAROĞLU, İ , ŞENGÜL, Ü . "İLKÖĞRETİM SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİLERARASI İLİŞKİ BOYUTLARI İLE FEN DERS BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 34 (2014 ): 105-125 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6729/90476>
Chicago SERDAROĞLU, İ , ŞENGÜL, Ü . "İLKÖĞRETİM SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİLERARASI İLİŞKİ BOYUTLARI İLE FEN DERS BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 34 (2014 ): 105-125
RIS TY - JOUR T1 - İLKÖĞRETİM SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİLERARASI İLİŞKİ BOYUTLARI İLE FEN DERS BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ AU - İsmail Can SERDAROĞLU , Ümit ŞENGÜL Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.17152/gefd.86443 DO - 10.17152/gefd.86443 T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 105 EP - 125 VL - 34 IS - 2 SN - 1301-9058- M3 - doi: 10.17152/gefd.86443 UR - https://doi.org/10.17152/gefd.86443 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi İLKÖĞRETİM SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİLERARASI İLİŞKİ BOYUTLARI İLE FEN DERS BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ %A İsmail Can SERDAROĞLU , Ümit ŞENGÜL %T İLKÖĞRETİM SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİLERARASI İLİŞKİ BOYUTLARI İLE FEN DERS BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ %D 2014 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 34 %N 2 %R doi: 10.17152/gefd.86443 %U 10.17152/gefd.86443
ISNAD SERDAROĞLU, İsmail Can , ŞENGÜL, Ümit . "İLKÖĞRETİM SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİLERARASI İLİŞKİ BOYUTLARI İLE FEN DERS BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 34 / 2 (November 2014): 105-125 . https://doi.org/10.17152/gefd.86443
AMA SERDAROĞLU İ , ŞENGÜL Ü . İLKÖĞRETİM SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİLERARASI İLİŞKİ BOYUTLARI İLE FEN DERS BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2014; 34(2): 105-125.
Vancouver SERDAROĞLU İ , ŞENGÜL Ü . İLKÖĞRETİM SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİLERARASI İLİŞKİ BOYUTLARI İLE FEN DERS BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2014; 34(2): 125-105.