Year 2019, Volume 39 , Issue 2, Pages 727 - 753 2019-08-01

İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Biyomimikri Algılarına Yönelik Yaptıkları Çizimlerin Analizi

Mehmet YAKIŞAN [1] , Dilara VELİOĞLU [2]


Çalışmanın amacı, ilkokul 4. Sınıf öğrencilerinin hayvanların özelliklerinden yararlanarak geliştirmeyi tasarladıkları teknolojik ürünlerin belirlenmesidir. Bu amaçla Samsun il merkezindeki bir ilkokulun 4. Çalışmanın amacı, ilkokul 4. Sınıf öğrencilerinin hayvanların özelliklerinden yararlanarak geliştirmeyi tasarladıkları teknolojik ürünlerin belirlenmesidir. Bu amaçla Samsun il merkezindeki bir ilkokulun 4. sınıfında öğrenim gören 32’si kız, 26’sı erkek olmak üzere toplam 58 öğrenci araştırmaya katılmıştır. Veri toplama aracı olarak öğrencilerin hayvan özelliklerinden yararlanarak tasarlamayı düşündükleri teknolojik ürünlerle ilgili çizimler kullanılmıştır. Çalışmada öğrencilerden hayvanların özelliklerinden yararlanarak biyomimetik ürünler tasarlamaları ve tasarımları ile ilgili çizimler yapmaları istenmiştir. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması olup verilerin analizinde betimsel analiz kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin çeşitli hayvanlardaki farklı özelliklerden yaralanarak çok çeşitli teknolojik ürün tasarımı çizdikleri tespit edilmiştir. Öğrencilerin tasarladıkları teknolojik ürünler ile ilgili çizimlerine yaşamış oldukları coğrafi çevreden öğrendiklerinin ve sosyalleştikleri ortamların etkisinin olduğu görülmüştür. Özellikle öğrencilerin bilgisayar vb ortamlarda oynadıkları savaş oyunları ve TV haberi ve filmler gibi ortamlarda gördükleri savaş görüntülerinden dolayı daha çok savaş ve savunma teknolojisine yönelik tasarım ürünlerine yönelik çizimler yaptıkları anlaşılmaktadır. 

Biyomimikri, İlkokul Öğrencileri, Çizimler
 • Akgündüz, D., Aydeniz, M., Çakmakçı, G., Çavaş, B., Corlu, M. S., Öner, T. ve Özdemir, S. (2015). STEM eğitimi Türkiye raporu: Günün modası mı yoksa gereksinim mi? [A report on STEM Education in Turkey: A provisional agenda or a necessity?][White Paper]. İstanbul, Turkey: Aydın Üniversitesi. Retrieved from http://www.aydin.edu.tr/belgeler/IAUSTEM-Egitimi-Turkiye-Raporu2015.pdf
 • Anderson, C. A., Carnagey, N. (2005) The Effects of reward and punishment in violent video games on aggressive affect, cognition and behavior. Psychological Science, 16(11), 882-889.
 • Belet, Y. D. ve Türkkan, B. (2007). İlköğretim öğrencilerinin yazılı anlatım ve resimsel ifadelerinde algı ve gözlemlerini ifade biçimleri (Avrupa Birliği örneği). VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 270-278. Ankara:Nobel Yay. Dağ.
 • Benyus, J. M. (1997). Biomimicry: Innovation Inspired by Nature. New York: William Morrow and Comp, Inc.
 • Benyus, J. M. (2002). Biomimicry: Innovation Inspired by Nature.[Elektronik Sürüm]. New York: HarperCollins.
 • Bilgiseven, A. K. (1995), Genel sosyoloji (5. Baskı). İstanbul: Filiz Kitapevi
 • Brooks, M.(2009). Drawing, visualisation and young children’s exploration of “big ıdeas”. International Journal of Science Education, 31(3), 319-341.
 • Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Canbek G. ve Sağıroğlu Ş. (2007). Çocukların ve gençlerin bilgisayar ve internet güvenliği. Politeknik Dergisi,10: 33–39.
 • Cin M. ve Özçelik, I. (2002). A review of the literature on concept learning in physical geography. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 19 (1), 61–76.
 • Ersoy, A. ve Türkkan, B. (2009). İlköğretim öğrencilerinin resimlerinde internet algısı. İlköğretim Online Dergisi, 8(1), 57-73.
 • Kallioğlu, M. A., Karakaya H. ve Durmuş, A. (2013). Enerjiye farklı bir bakış açısı olarak biyomimikri kavramı. ULIBTK'13 19. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 9-12 Eylül 2013, Samsun.
 • Kara, B. ve Akarsu, B. (2013). Ortaokul öğrencilerinin bilim insanına yönelik tutum ve imajının belirlenmesi. Journal of European Education, 3(1), 8-15.
 • Karaca, M. (2007). Sosyolojik Bir Olgu Olarak İnternet Gençliği: Elazığ Örneği. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Kaşıkçı, D. N., Çağıltay, K., Karakuş, T., Kurşun, E. ve Ogan C. (2014). Türkiye ve Avrupa’daki çocukların internet alışkanlıkları ve güvenli internet kullanımı. Eğitim ve Bilim, 171(39), 230-243.
 • MEB (2018), Ortaöğretim biyoloji dersi öğretim (9, 10, 11 ve 12. sınıflar) öğretim programı. Ankara. Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Odabaşı, H. F. (2002). İnternet ve Çocuk. İstanbul: Kapital Medya Yayınları.
 • Pınar, E. ve Yakışan, M. (2017). İlkokul öğrencilerinin çevre kavramları ile ilgili çizimlerinin analizi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(8), 97-113.
 • Rodari, P. (2007). Science and scientists in the drawings of European children. Journal of Science Communication, 6 (3), 1-12.
 • Şahin, A., Ayar, M.C. ve Adıgüzel, T. (2014). Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik içerikli okul sonrası etkinlikler ve öğrenciler üzerindeki etkileri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. Educational Sciences: Theory & Practice, 14(1), 297-322
 • Tezcan, Ş. ve Kara, M. 2014). Ortaöğretim öğrencilerinin şehir kavramını algılama düzeyleri: Çanakkale örneği, Journal of Theory and Practice in Education 10(2), 579-593.
 • Tuğrul, B. (2010). Oyun temelli öğrenme. R. Zembat (Ed.), Okul Öncesinde Özel Öğretim Yöntemler. (s. 187-220). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Qintero, I. M. (1996). Understanding Children’s Conceptions of Geographical Space, a Thesis Presented to the Faculty of The Graduate School of Education of Harvard University in Partial Fulfillment of The Requirements for The Degree of Doctor of Education.
 • We can help you share biomimicry with the next generation of change-makers(2018, 28 Haziran). Erişim adresi: https://biomimicry.org/education/
 • What is Biomimicry?. (2018, 28 Haziran). Erişim adresi: http://environment-ecology.com/biomimicry-bioneers/367-what-is-biomimicry.html#cite_ref-5
 • Yavuzer, H. (1997). Resimleriyle çocuk ‘Resimleriyle çocuğu tanıma’. İstanbul: Remzi Kitabevi.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-5359-2826
Author: Mehmet YAKIŞAN (Primary Author)
Institution: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-9583-0100
Author: Dilara VELİOĞLU
Institution: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Country: Turkey


Dates

Publication Date : August 1, 2019

Bibtex @research article { gefad547807, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2019}, volume = {39}, pages = {727 - 753}, doi = {10.17152/gefad.547807}, title = {İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Biyomimikri Algılarına Yönelik Yaptıkları Çizimlerin Analizi}, key = {cite}, author = {YAKIŞAN, Mehmet and VELİOĞLU, Dilara} }
APA YAKIŞAN, M , VELİOĞLU, D . (2019). İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Biyomimikri Algılarına Yönelik Yaptıkları Çizimlerin Analizi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 39 (2) , 727-753 . DOI: 10.17152/gefad.547807
MLA YAKIŞAN, M , VELİOĞLU, D . "İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Biyomimikri Algılarına Yönelik Yaptıkları Çizimlerin Analizi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 39 (2019 ): 727-753 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/47570/547807>
Chicago YAKIŞAN, M , VELİOĞLU, D . "İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Biyomimikri Algılarına Yönelik Yaptıkları Çizimlerin Analizi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 39 (2019 ): 727-753
RIS TY - JOUR T1 - İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Biyomimikri Algılarına Yönelik Yaptıkları Çizimlerin Analizi AU - Mehmet YAKIŞAN , Dilara VELİOĞLU Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17152/gefad.547807 DO - 10.17152/gefad.547807 T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 727 EP - 753 VL - 39 IS - 2 SN - 1301-9058- M3 - doi: 10.17152/gefad.547807 UR - https://doi.org/10.17152/gefad.547807 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Biyomimikri Algılarına Yönelik Yaptıkları Çizimlerin Analizi %A Mehmet YAKIŞAN , Dilara VELİOĞLU %T İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Biyomimikri Algılarına Yönelik Yaptıkları Çizimlerin Analizi %D 2019 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 39 %N 2 %R doi: 10.17152/gefad.547807 %U 10.17152/gefad.547807
ISNAD YAKIŞAN, Mehmet , VELİOĞLU, Dilara . "İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Biyomimikri Algılarına Yönelik Yaptıkları Çizimlerin Analizi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 39 / 2 (August 2019): 727-753 . https://doi.org/10.17152/gefad.547807
AMA YAKIŞAN M , VELİOĞLU D . İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Biyomimikri Algılarına Yönelik Yaptıkları Çizimlerin Analizi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 39(2): 727-753.
Vancouver YAKIŞAN M , VELİOĞLU D . İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Biyomimikri Algılarına Yönelik Yaptıkları Çizimlerin Analizi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 39(2): 753-727.