Year 2019, Volume 39 , Issue 2, Pages 1029 - 1048 2019-08-01

Okuma Çemberlerinin Öğretmen Adaylarının Okuduğunu Anlama Düzeylerinin Gelişimine Etkisi

Kasım YILDIRIM [1] , Seyit ATEŞ [2] , Hülya ÇERMİK [3] , Birsen DOĞAN [4]


Bu araştırmada okuma çemberlerinin öğretmen adaylarının okuduğunu anlama düzeylerine etkisi araştırılmıştır. Araştırma bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesinin sınıf eğitimi anabilim dalında öğrenim gören 3. sınıf öğretmen adayları ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma örneklemini toplam 21 öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırmada öntest-sontest tek gruplu zayıf deneysel desen kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının okuduğunu anlama düzeyleri araştırmacılar tarafından geliştirilen iki farklı anlama testi ile belirlenmiştir. Elde edilen veriler üzerinde yapılan analizler, okuma çemberlerinin öğretmen adaylarının okuduğunu anlama başarılarının artırılmasında istatistiksel olarak anlamlı etkilerinin olduğunu ortaya koymuştur. 

Okuma Çemberleri, Öğretmen Adayları, Okuduğunu Anlama
 • Arıkan, S. ve Yıldırım, K. (2014, Haziran). Farklı yıllarda gerçekleştirilen PISA sınav sonuçları doğrultusunda Türk öğrencilerin matematik ve okuma başarı puanlarının yeterlilik düzeylerine göre karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Bu bildiri 7. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayında sunulmuştur.
 • Avcı, S., Baysal, N., Gül, M. ve Yüksel, A. (2013). Okuma çember yönteminin okuduğunu anlama becerisine etkisi. Kuramsal Eğitim Bilim Dergisi, 6, 535-550.
 • Avcı, S., Yüksel, A. ve Akıncı, T. (2010). Okuma alışkanlığı kazandırmada etkili bir yöntem: Okuma çemberi. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 32, 5-24.
 • Balantekin, M. ve Pilav, S. (2017). Okuma çemberi yönteminin okuduğunu anlama becerisine etkisi. Kırıkkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7, 149-170.
 • Beach. R. (1993). Reader-response theories. Urbana. IL: National Council of Teachers of English.
 • Becker, R. R. (1999). Reader response: Students develop text understanding. Reading Horizons, 40, 103-126.
 • Brown, K. (1995). Going with the flow: Getting back on course when literature circles flounder. In B. C. Hill, N. J. Johnson, & K. L. S. Noe (Eds.), Literature circles and response (pp. 1-12). Norwood, MA: Christopher-Gordon Publishers.
 • Bryman, A. (2012). Social research methods. University Press: Oxford.
 • Cook, T. D., Campbell, D. T. ve Shadish, W. (2002). Experimental and quasi-experimental designs for generalized causal inference. Boston: Houghton Mifflin.
 • Cox. C. ve Boyd-Batstone. P. (1997). Crossroads: Literature and language in culturally and linguistically diverse classrooms. Columbus, OH: Merrill Publishing.
 • Creswell, J. W. ve Plano Clark, V. L. (2011). Designing and conducting mixed methods research. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Daniels, H. (2002). Literature circles: Voice and choice in book clubs and reading groups. Portland, ME: Stenhouse.
 • Day, D.L. (2002). “A taste of teaching”: Preservice teachers and children engage in literature circles (Unpublished doctoral dissertation). The University of Arizona, USA.
 • Doğan, B. ve Çermik, H. (2016). Kitap okumaya yönelik tutum ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Education Sciences, 11(4), 168-183.
 • Doğan, B., Ateş, S., Çermik, H. ve Yıldırım, K. (2018). Okuma göstergeleri zayıf! İyileştirmek için bir adım atalım. Türk Akademik Yayınlar Dergisi, 2, 46-62.
 • Doğan, B., Yıldırım, K., Çermik, H. ve Ateş, S. (2018). Okuma Çemberleri: Niçin ve nasıl? Örnek bir uygulama. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6(3), 747-765.
 • Eeds, M. ve Peterson, R. (1991). Teacher as curator: Learning to talk about literature. The Reading Teacher. 45(2), 118-126.
 • Evans, K. (1996). A closer look at literature discussion groups: The influence of gender on student response and discourse. The New Advocate, 9, 183-196.
 • Evans, K. S. (1993). Just when you thought it was complicated enough: Literature discussions meet critical theory (Unpublished doctoral dissertation), The University of Arizona, USA.
 • Evans, K. S. (2001). Literature discussion groups in the intermediate grades: Dilemmas and possibilities. Newark, OE: International Reading Association.
 • Fowler, L. A. (1996). A qualitative investigation of fifth graders’ talk in book clubs of varying ability configurations (Unpublished doctoral dissertation), The University of Texas at Austin, USA.
 • Goodman, Y. M. (1988). Exploring the power of written language through literature for children and adolescents. The New Advocate, 1, 254-265.
 • Huck, C. S. (1990). The power of children’s literature in the classroom. In K. G. Short, & K. M. Pierce, (Eds.), Talking about books: Creating literate communities (pp. 3-15). Portsmouth, NH: Heinemann.
 • Kaya, D. (2018). Okuma çemberlerinin okuduğunu anlama, akıcı okuma, okuma motivasyonu ve sosyal beceriler üzerindeki etkisi ve okur tepkilerinin belirlenmesi (Yayınlanmamış doktora tezi). Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
 • Kaysi, F., Acar, F. ve Altun, S. (Mayıs, 2016). Anlamaya dayalı tasarımla üniversite öğrencilerinin yabancı dilde okuma deneyimlerinin değerlendirilmesi. Bu araştırma International Conference on Quality in Higher Education, Sakarya’da sunulmuştur.
 • Kennedy, G. (2010). The effects of skill-focused minilessons on students’ independent use of reading skills during literature circles (Unpublished doctoral dissertation). Florida Atlantic University, USA.
 • Lane, H. B., Hudson, R. F., Leite, W. L., Kosanovich, M. L., Strout, M. T., Fenty, N. S. ve Wright, T. L. (2008). Teacher knowledge about reading fluency and indicators of students' fluency growth in reading first schools. Reading & Writing Quarterly, 25(1), 57-86.
 • Lee, Y-C. (2002). A case study of an experienced elementary teacher implementation of literature circles within her literacy program (Unpublished doctoral dissertation). University of Northern Colorado, USA.
 • Lehman, B. A. ve Scharer, P. L. (1996). Reading alone, talking together: The role of discussion in developing literary awareness. The Reading Teacher, 50(1), 26-35.
 • Maloch, A. E. (2000). Scaffolding student talk: the teacher’s role in literature discussion groups in third-grade classroom (Unpublished doctoral dissertation). Vanderbilt University, USA.
 • Mccormack, R. L. (1995). Learning to talk about books: Second graders participation in peer-led literature discussion groups (Unpublished doctoral dissertation), Boston University, USA.
 • McCutchen, D., Abbott, R.D., Green, L.B., Beretvas, N., Cox, S., Potter, N.S., Quiroga, T. ve Gray, L. (2002). Beginning literacy: links among teacher knowledge, teacher practice, and student learning. Journal of Learning Disabilities. 35, 69-86.
 • Özbay, M. ve Kaldırım, A. (2015). Okuma çemberi tekniğinin öğretmen adaylarının eleştirel okuma öz yeterlilik alglarına etkisi. International Journal of Languages’ Education and Teaching, 3, 222-234.
 • Peterson. R. ve Eeds, M. (1990). Grand conversations: Literature groups in action. New York: Scholastic.
 • Podhajski, B., Mather, N., Nathan, J. ve Sammons, J. (2009). Professional development in scientifically based reading instruction: Teacher knowledge and reading outcomes. Journal of Learning Disabilities, 42(5), 403-417.
 • Reeder, G. M. (1991). Effects of booktalks on adolescent reading attitudes (Unpublished doctoral dissertation), The University of Nebraska, USA.
 • Reid Lyon, G. ve Weiser, B. (2009). Teacher knowledge, instructional expertise, and the development of reading proficiency. Journal of Learning Disabilities, 42(5), 475-480.
 • Rosenblatt, L. M. (1978). The reader, the text, the poem: The transactional theory of the literary work. Carbondale, IL: Southern Illinois University Press.
 • Rosenblatt. L. (1938). Literature as exploration. New York: Modem Language Association.
 • Sarı, T., Kurtuluş, E. ve Yücel-Toy, B. (2017). Okuma çemberi yönteminin ortaokul 7. Sınıf öğrencilerinin okuma-anlama becerilerine etkisinin incelenmesi. Yıldız Journal of Educational Research, 2, 1-14.
 • Schoonmaker, R.G. (2014). A blended learning approach to reading circles for English language learners. Second Language Studies, 33(1),1-22
 • Seidman, I. E. (1998). Interviewing as qualitative research: A guide for researchers in education and the social sciences. New York: Teachers College Press.
 • Short, K. G. (1997). Literature as a way of knowing. York, ME: Stenhouse Publishers.
 • Short, K. G. (1999). The search for “balance” in a literature-rich curriculum. Theory into Practice, 38(3), 130-137.
 • Short, K. G. (Ed.) (1995). Research and professional resources in children’s literature: Piecing a patchwork guilt. Newark, DE: International Reading Association.
 • Short. K. G. (1993). Making connections across literature and life. In K. E. Holland, S. B. Ernst. ve R. A. Hungerford. (Ed.), Journeying: Children responding to literature. Portsmouth, NH: Heinemann.
 • Stronge, J. H. (2002). Qualities of effective teachers. Association for Supervision and Curriculum Development, Alexandria, Virginia USA.
 • Thomas, D. (2013). The effects of literature circles on the reading achievement of college reading students (Unpublished doctoral dissertation). Middle Tennessee State University, USA.
 • Villaume, S.K., ve Hopkins, L. (1995). A transactional and sociocultural view of response in a fourth-grade literature discussion group. Reading Research and Instruction, 34, 190-203.
 • Yıldırım, K. ve Arıkan, S. (2014, Haziran). 2012 PISA sınav sonuçlarına göre Türkiye’deki bölgelere ilişkin öğrencilerin matematik ve okuma başarı düzeyleri. Bu bildiri 7. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayında sunulmuştur.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-1406-709X
Author: Kasım YILDIRIM (Primary Author)
Institution: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-4498-0376
Author: Seyit ATEŞ
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Orcid: 0000-0002-5343-5441
Author: Hülya ÇERMİK
Institution: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

Orcid: 0000-0003-0271-4317
Author: Birsen DOĞAN
Institution: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

Dates

Publication Date : August 1, 2019

Bibtex @research article { gefad523510, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2019}, volume = {39}, pages = {1029 - 1048}, doi = {10.17152/gefad.523510}, title = {Okuma Çemberlerinin Öğretmen Adaylarının Okuduğunu Anlama Düzeylerinin Gelişimine Etkisi}, key = {cite}, author = {YILDIRIM, Kasım and ATEŞ, Seyit and ÇERMİK, Hülya and DOĞAN, Birsen} }
APA YILDIRIM, K , ATEŞ, S , ÇERMİK, H , DOĞAN, B . (2019). Okuma Çemberlerinin Öğretmen Adaylarının Okuduğunu Anlama Düzeylerinin Gelişimine Etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 39 (2) , 1029-1048 . DOI: 10.17152/gefad.523510
MLA YILDIRIM, K , ATEŞ, S , ÇERMİK, H , DOĞAN, B . "Okuma Çemberlerinin Öğretmen Adaylarının Okuduğunu Anlama Düzeylerinin Gelişimine Etkisi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 39 (2019 ): 1029-1048 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/47570/523510>
Chicago YILDIRIM, K , ATEŞ, S , ÇERMİK, H , DOĞAN, B . "Okuma Çemberlerinin Öğretmen Adaylarının Okuduğunu Anlama Düzeylerinin Gelişimine Etkisi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 39 (2019 ): 1029-1048
RIS TY - JOUR T1 - Okuma Çemberlerinin Öğretmen Adaylarının Okuduğunu Anlama Düzeylerinin Gelişimine Etkisi AU - Kasım YILDIRIM , Seyit ATEŞ , Hülya ÇERMİK , Birsen DOĞAN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17152/gefad.523510 DO - 10.17152/gefad.523510 T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1029 EP - 1048 VL - 39 IS - 2 SN - 1301-9058- M3 - doi: 10.17152/gefad.523510 UR - https://doi.org/10.17152/gefad.523510 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Okuma Çemberlerinin Öğretmen Adaylarının Okuduğunu Anlama Düzeylerinin Gelişimine Etkisi %A Kasım YILDIRIM , Seyit ATEŞ , Hülya ÇERMİK , Birsen DOĞAN %T Okuma Çemberlerinin Öğretmen Adaylarının Okuduğunu Anlama Düzeylerinin Gelişimine Etkisi %D 2019 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 39 %N 2 %R doi: 10.17152/gefad.523510 %U 10.17152/gefad.523510
ISNAD YILDIRIM, Kasım , ATEŞ, Seyit , ÇERMİK, Hülya , DOĞAN, Birsen . "Okuma Çemberlerinin Öğretmen Adaylarının Okuduğunu Anlama Düzeylerinin Gelişimine Etkisi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 39 / 2 (August 2019): 1029-1048 . https://doi.org/10.17152/gefad.523510
AMA YILDIRIM K , ATEŞ S , ÇERMİK H , DOĞAN B . Okuma Çemberlerinin Öğretmen Adaylarının Okuduğunu Anlama Düzeylerinin Gelişimine Etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 39(2): 1029-1048.
Vancouver YILDIRIM K , ATEŞ S , ÇERMİK H , DOĞAN B . Okuma Çemberlerinin Öğretmen Adaylarının Okuduğunu Anlama Düzeylerinin Gelişimine Etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 39(2): 1048-1029.