Year 2019, Volume 39 , Issue 1, Pages 91 - 113 2019-03-20

Canlıların Sınıflandırılması ve Biyolojik Çeşitlilik Konusunun Kavram Haritası ile Öğretimin 9. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etkisi

Burcu BEKTÜZÜN [1] , Mustafa YEL [2]


ÖZ 

Bu araştırmada, ortaöğretim 9. sınıf öğrencilerinin Canlıların Sınıflandırılması ve Biyolojik Çeşitlilik ünitesinde kavram haritası ile öğretimin öğrenci akademik başarısı olan etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.  Araştırma, 9. Sınıfta öğrenim gören kontrol grubu (f=36) ve deney grubu (n=36) olmak üzere 72 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin araştırmacılar tarafından hazırlanan  “Canlıların Sınıflandırılması ve Biyolojik Çeşitlilik Akademik Başarı Testi” kullanılarak toplanmıştır. Akademik başarı testinin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0,82 olarak hesaplanmıştır. Araştırma sonucunda, kavram haritalarıyla yapılan derslerin öğrencilerin canlıların sınıflandırılması ve biyolojik çeşitlilik konularına yönelik akademik başarılarında istatistiki olarak anlamlı fark oluşturduğu belirlenmiştir. Bu nedenle biyoloji dersine yönelik konuların anlatımında kavram haritalarının kullanılması oldukça önemlidir. 
Kavram, kavram haritası, biyoloji öğretimi
 • Altınok, H. & Açıkgöz, Ü. K. (2006). İşbirlikli ve bireysel kavram haritalamanın fen bilgisi dersine yönelik tutum üzerindeki etkileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 21-29.
 • Çakmak, Ö., & Hevedanlı M. (2004). Biyoloji eğitiminde kavram haritalarının önemi ve diğer yöntemlerden farkı. Diyarbakır Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Diyarbakır.
 • Çardak, O. (2002). Lise birinci sınıf öğrencilerinin canlıların çeşitliliği ve sınıflandırılması ünitesindeki kavram yanılgılarının tespiti ve kavram haritaları ile giderilmesi, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Erdoğan, Y. (2000). Bilgisayar destekli kavram haritalarının matematik öğretiminde kullanılması, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul
 • Karahan, U. (2007). Alternatif ölçme ve değerlendirme metotlarından grid, tanılayıcı dallanmış ağaç ve kavram haritaları’nın biyoloji öğretiminde uygulanması. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Kazancı, M., Atılboz, N., Bora, N., & Altın, M. (2003). Kavram haritalama yönteminin lise 3. sınıf öğrencilerinin genetik konularını öğrenme başarısı üzerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 135-141.
 • Novak, J. D., & Gowin, D.B. (1984). Learning how to learn. New York Cambridge University Press.
 • Novak, J. D., & Musondo, D. (1991). A twelve year long itudialstudy of science concept learning. American Education Research Journal, 28, 117-153.
 • Özata, Ö. F. (2003).İlköğretim birinci kademe fen bilgisi dersinde kavram haritalarının kavram yanılgılarını gidermeye ve hatırlamaya etkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Öztürk Deniz, F. (2003).Lise 1 coğrafya derslerinde kavram haritalarının başarıya etkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Turan-Oluk, N. & Ekmekçi, G. (2017). Alternatif değerlendirme teknikleri ile geleneksel değerlendirme tekniklerinin öğrenci başarısını ölçme açısından karşılaştırılması. JRES, 4(2), 172-199.
 • Yıldız, G. (2003). Lise 1 matematik dersine devam eden öğrencilerin fonksiyon konusunda geliştirdikleri kavram haritasının akademik başarılarına etkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Burcu BEKTÜZÜN
Country: Turkey


Author: Mustafa YEL (Primary Author)

Dates

Publication Date : March 20, 2019

Bibtex @research article { gefad439037, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2019}, volume = {39}, pages = {91 - 113}, doi = {10.17152/gefad.439037}, title = {Canlıların Sınıflandırılması ve Biyolojik Çeşitlilik Konusunun Kavram Haritası ile Öğretimin 9. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etkisi}, key = {cite}, author = {BEKTÜZÜN, Burcu and YEL, Mustafa} }
APA BEKTÜZÜN, B , YEL, M . (2019). Canlıların Sınıflandırılması ve Biyolojik Çeşitlilik Konusunun Kavram Haritası ile Öğretimin 9. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 39 (1) , 91-113 . DOI: 10.17152/gefad.439037
MLA BEKTÜZÜN, B , YEL, M . "Canlıların Sınıflandırılması ve Biyolojik Çeşitlilik Konusunun Kavram Haritası ile Öğretimin 9. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etkisi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 39 (2019 ): 91-113 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/43993/439037>
Chicago BEKTÜZÜN, B , YEL, M . "Canlıların Sınıflandırılması ve Biyolojik Çeşitlilik Konusunun Kavram Haritası ile Öğretimin 9. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etkisi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 39 (2019 ): 91-113
RIS TY - JOUR T1 - Canlıların Sınıflandırılması ve Biyolojik Çeşitlilik Konusunun Kavram Haritası ile Öğretimin 9. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etkisi AU - Burcu BEKTÜZÜN , Mustafa YEL Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17152/gefad.439037 DO - 10.17152/gefad.439037 T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 91 EP - 113 VL - 39 IS - 1 SN - 1301-9058- M3 - doi: 10.17152/gefad.439037 UR - https://doi.org/10.17152/gefad.439037 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Canlıların Sınıflandırılması ve Biyolojik Çeşitlilik Konusunun Kavram Haritası ile Öğretimin 9. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etkisi %A Burcu BEKTÜZÜN , Mustafa YEL %T Canlıların Sınıflandırılması ve Biyolojik Çeşitlilik Konusunun Kavram Haritası ile Öğretimin 9. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etkisi %D 2019 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 39 %N 1 %R doi: 10.17152/gefad.439037 %U 10.17152/gefad.439037
ISNAD BEKTÜZÜN, Burcu , YEL, Mustafa . "Canlıların Sınıflandırılması ve Biyolojik Çeşitlilik Konusunun Kavram Haritası ile Öğretimin 9. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etkisi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 39 / 1 (March 2019): 91-113 . https://doi.org/10.17152/gefad.439037
AMA BEKTÜZÜN B , YEL M . Canlıların Sınıflandırılması ve Biyolojik Çeşitlilik Konusunun Kavram Haritası ile Öğretimin 9. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 39(1): 91-113.
Vancouver BEKTÜZÜN B , YEL M . Canlıların Sınıflandırılması ve Biyolojik Çeşitlilik Konusunun Kavram Haritası ile Öğretimin 9. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 39(1): 113-91.