Year 2019, Volume 39 , Issue 1, Pages 477 - 502 2019-03-20

Opinions of Instructors about Atatürk's Principles and Revolution History Teaching via Distance Learning
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersinin Uzaktan Eğitim Yoluyla Öğretilmesi Hakkında Öğretim Elemanlarının Görüşleri

Ayşegül Nihan EROL ŞAHİN [1]


In this research, it was aimed to determine the opinions of the instructors about the teaching of Atatürk Principles and Revolution History course through distance learning. In the study in which the qualitative research method is adopted, the feedback form was used to collect data. Five open-ended questions were asked to the instructors who worked between 2013-2018. Descriptive analysis was used in the analysis of the data. According to the results of the study, many problems related to giving this course through distance learning have been reached. These problems are listed as less attendance rate, problems experienced in exams, technical problems, dismissal of the course. As a solution to this situation, it has been seen that suggestions such as returning to face-to-face lessons, updating programs and applying different teaching methods are given.

Bu araştırmada Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersinin uzaktan eğitim yoluyla öğretilmesi hakkında öğretim elemanlarının görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma yönteminin benimsendiği çalışmada verilerin toplanması için görüş formu kullanılmıştır. 2013-2018 yılları arasında görev yapan öğretim elemanlarına görüş formunda yer alan 5 adet açık uçlu soru sorulmuştur. Verilerin analizinde betimsel analiz kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre bu dersin uzaktan eğitim aracılığı ile verilmesine ilişkin çok sayıda sorun yaşandığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu sorunlar, derse katılım oranının azlığı, sınavlarda yaşanılan problemler, teknik problemler, dersin itibarsızlaşması şeklinde sıralanmaktadır.   Bu duruma çözüm önerileri olarak da yüz yüze derslere geri dönülmesi, programların güncellenmesi, farklı öğretim metotları ile dersin verilmesi gibi öneriler getirilmiştir.  

  • Akbaba, B. (2008). Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi dersinin öğretiminde karşılaşılan sorunlar (Gazi Üniversitesi örneği). Gazi Akademik Bakış Dergisi, 1(2), 177-197. Akbaba, B. (2009). Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi dersinin öğretimine yönelik bir durum değerlendirmesi (Gazi Üniversitesi örneği). Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 13(1), 29-52. Akbaba, B., Demirtaş, B., Birbudak, T.S., Kılcan, B. (2014). Tarih öğretmeni adaylarının Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi öğretimine yönelik görüşleri. Journal of World of Turks, 6(2), 207-226.Akbaba, B., Kaymakcı, S., Birbudak, T. S. ve Kılcan, B. (2016). Üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitimle Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi öğretimine yönelik görüşleri. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi [Journal of Theoretical Educational Science], 9 (2), s. 285-309. doi.org/10.5578/keg.8238.Cohen, J. (1960). A coefficient of agreement for nominal scales. Educational and Psychological Measurement, 20(1), 37–46.Cençen, Arıkan, R. (2011). Araştırma yöntem ve teknikleri. Ankara: Nobel Yayıncılık.Gökçe, O. (2001). İçerik çözümlemesi. Konya: Selçuk Üniversitesi Yaşatma ve Geliştirme Vakfı Yayınları. Gürer, M. D, Tekinarslan, E., Yavuzalp, N. (2016). Çevrimiçi ders veren öğretim elemanlarının uzaktan eğitim hakkındaki görüşleri. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry. Cilt 7, 1. 47-78. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/199894adresinden erişilmiştir. Field A. (2013). Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics. 4th edition. Sage Publications, London. Kafesoğlu, İ. (1963). Tarih ilmi ve bizde tarihçilik. İstanbul Üniversitesi Fakültesi Dergisi. Cilt 13, sayı 17-18. Kalelioğlu, O. (2017). Üniversitelerde, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Dersleri Nasıl Olmalıdır. International Journal of Humanities and Education, 3(12), 184-194. http://www.ijhe.org/Published/201710_006_3_012.pdf adresinden erişilmiştir.Koloğlu T. F, Kantar, M., Doğan, M.(2016), Öğretim elemanlarının uzaktan eğitimde hazırbulunuşluklarının önemi. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi Cilt 2, Sayı 1, 52‐70. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/401362 adresinden indirilmiştir. Özçelik, M.H., Korkmazcan, S. (2016). Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi dersinin sanal ortam tecrübesi (İstanbul Aydın Üniversitesi örneği). Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Cilt:5 Sayı:2. Şimşek, A. Güler, M. (2013). Öğretmen ve öğretmen adayı görüşlerine göre lise Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi dersinin öğretiminde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 14, Sosyal Bilgiler Öğretimi Özel Sayısı. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-6320-982X
Author: Ayşegül Nihan EROL ŞAHİN (Primary Author)
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : March 20, 2019

Bibtex @research article { gefad429656, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2019}, volume = {39}, pages = {477 - 502}, doi = {10.17152/gefad.429656}, title = {Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersinin Uzaktan Eğitim Yoluyla Öğretilmesi Hakkında Öğretim Elemanlarının Görüşleri}, key = {cite}, author = {EROL ŞAHİN, Ayşegül Nihan} }
APA EROL ŞAHİN, A . (2019). Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersinin Uzaktan Eğitim Yoluyla Öğretilmesi Hakkında Öğretim Elemanlarının Görüşleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 39 (1) , 477-502 . DOI: 10.17152/gefad.429656
MLA EROL ŞAHİN, A . "Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersinin Uzaktan Eğitim Yoluyla Öğretilmesi Hakkında Öğretim Elemanlarının Görüşleri". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 39 (2019 ): 477-502 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/43993/429656>
Chicago EROL ŞAHİN, A . "Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersinin Uzaktan Eğitim Yoluyla Öğretilmesi Hakkında Öğretim Elemanlarının Görüşleri". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 39 (2019 ): 477-502
RIS TY - JOUR T1 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersinin Uzaktan Eğitim Yoluyla Öğretilmesi Hakkında Öğretim Elemanlarının Görüşleri AU - Ayşegül Nihan EROL ŞAHİN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17152/gefad.429656 DO - 10.17152/gefad.429656 T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 477 EP - 502 VL - 39 IS - 1 SN - 1301-9058- M3 - doi: 10.17152/gefad.429656 UR - https://doi.org/10.17152/gefad.429656 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersinin Uzaktan Eğitim Yoluyla Öğretilmesi Hakkında Öğretim Elemanlarının Görüşleri %A Ayşegül Nihan EROL ŞAHİN %T Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersinin Uzaktan Eğitim Yoluyla Öğretilmesi Hakkında Öğretim Elemanlarının Görüşleri %D 2019 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 39 %N 1 %R doi: 10.17152/gefad.429656 %U 10.17152/gefad.429656
ISNAD EROL ŞAHİN, Ayşegül Nihan . "Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersinin Uzaktan Eğitim Yoluyla Öğretilmesi Hakkında Öğretim Elemanlarının Görüşleri". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 39 / 1 (March 2019): 477-502 . https://doi.org/10.17152/gefad.429656
AMA EROL ŞAHİN A . Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersinin Uzaktan Eğitim Yoluyla Öğretilmesi Hakkında Öğretim Elemanlarının Görüşleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 39(1): 477-502.
Vancouver EROL ŞAHİN A . Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersinin Uzaktan Eğitim Yoluyla Öğretilmesi Hakkında Öğretim Elemanlarının Görüşleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 39(1): 502-477.