Year 2019, Volume 39 , Issue 1, Pages 323 - 340 2019-03-20

Çocuğu İlkokula Devam Eden Ebeveynlerin Çocuk Yetiştirme Görüş ve Tutumları Arasındaki İlişki

Arzu ÖZYÜREK [1] , İsa ÖZKAN [2] , Nadire Ferah YAVUZ [3] , Zuhal BEGDE [4]


Bu çalışmada, çocuğu ilkokula giden ebeveynlerin çocuk yetiştirmeye yönelik görüş ve tutumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma grubunu, çocuğu ilkokula devam eden 96 anne ve 96 baba olmak üzere 192 ebeveyn oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında Özyürek (2017) tarafından geliştirilen Çocuk Yetiştirmeye İlişkin Anne-Baba Görüşleri Ölçeği, “Anne-Baba Tutum Ölçeği ve Eşlerin Çocuk Yetiştirmeye Yönelik Tutumları Ölçeği B Formları kullanılmıştır. Verilerin analizinde tek yönlü varyans analizi ve Pearson Korelasyon katsayısından yararlanılmıştır. Sonuç olarak; anne ve babaların yaşı ile çocuk yetiştirmeye yönelik görüşleri arasında, babaların yaşı ile aşırı hoşgörülü tutumları arasında anlamlı fark bulunmuştur. Anne ve baba öğrenim durumuyla çocuk yetiştirmeye yönelik görüşleri arasında, babaların öğrenim durumuyla çocuk yetiştirme tutumları arasında anlamlı fark bulunmuştur. Profesyonel meslek grubundaki babaların çocuk yetiştirmeye yönelik görüşlerinin daha olumlu olduğu, işçi babaların aşırı hoşgörülü tutumlarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Genel olarak anne ve babaların kendi çocuk yetiştirme tutumlarına ilişkin görüşleriyle eşlerinin görüşlerinin birbirini desteklediği dikkat çekmiştir. Ancak, anneler kendilerini çocuklarına karşı demokratik tutum sergiliyor olarak değerlendirdiğinde, eşlerinin aynı görüşte olmadığı saptanmıştır.

Ebeveyn Çocuk Yetiştirme Tutumları, İlkokul Dönemi
 • Alabay, E. (2015). Okul öncesi dönem çocuğu olan ebeveynlerin ebeveynlik tutumlarının incelenmesi. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 1 (2), 156-174.
 • Büyüköztürk, Ş. (2003). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. istatistik, araştırma deseni spss uygulamaları ve yorum. Ankara: Pegem A yayıncılık.
 • Chandramuki, İ., Shastry, V. K. & Vranda, M. N. (2012). Attitudes of Parents towards Children with Specific Learning Disabilities, www.dcidj.org, 23 (1), 63-69.
 • Çubukçu, Z. & Gültekin, M. (2006). İlköğretimde öğrencilere kazandırılması gereken sosyal beceriler. Ahmet Yesevi Üniversitesi Dergisi, 37, 155–174.
 • Demir, S. (2015). Ebeveyn yetkinliğinin demografik değişkenler açısından incelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12 (29), 133-148.
 • Eisenberg, N., Zhou, Q, Losoya, S. H., Fabes, R. A., Shepard, S.A., Murphy, B. C., Reiser, M., Guthrie, I. K. & Cumberland, A. (2003). The relations fo parenting, iffortful control and ego control to children’s emotional expressivity, Child Development, 74 (3), 875-895.
 • Ersoy, E. (2015). Assessment of adolescent perception on parental attitudes on different variables. Journal of Education and Training Studies, 3 (1), 165-176.
 • Grusec, J. E. & Danyliuk, T. (2014). Parents’attitudes and beliefs: their ımpact on children’s development. Encylopedia on Early Childhood Development. http://www.child-encyclopedia.com/parenting-skills/according-experts/parents-attitudes-and-beliefs-their-impact-childrens-development adresinden erişilmiştir.
 • Güler Yıldız, T. (2017). Ailenin tanımı, tarihsel gelişimi ve aile çeşitleri, Güler Yıldız, T. (Ed.), Anne Baba Eğitimi (1-14) içinde. Ankara: Anı Yayınevi.
 • Günalp, A. (2007). Farklı anne-baba tutumlarının okul öncesi eğitim çağındaki çocukların özgüven duygusunun gelişimine etkisi (Aksaray ili örneği) (Yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitisü, Konya.
 • İnci, M.A. & Deniz, Ü. (2015). Baba tutumları ile çocuğun yaşı, cinsiyeti, doğum sırası ve kardeş sayısı değişkenleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Özel sayı, 1-9.
 • Kesicioğlu, O. S. (2015). Çocuk ruh sağlığıyla ilgili kuramlar. Aydoğan, Y. & Gültekin Akduman, G. (Ed.), Çocuk ruh sağlığı (s. 25-40) içinde. Ankara: Eğiten Kitap.
 • Kırman, A. & Doğan, Ö. (2017). Anne-baba çocuk ilişkileri: bir meta-sentez çalışması. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 4 (1), 28-49.
 • McFarland, A.L, Hammond, D. E., Zajicek, J. M. & Waliczek, T. M. (2011). Growing minds: the development of an ınstrument to measure parental attitude toward nature and their child’s outdoor recreation, Horttechnology, 21 (2), 225-229.
 • Öngider, N. (2013). Anne-baba ile okul öncesi çocuk arasındaki ilişki. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 5 (4), 420-440.
 • Özbey, S. (2015). Çocuklarda uyum ve davranış problemleri. Aydoğan, Y. & Gültekin Akduman, G. (Ed.), Çocuk ruh sağlığı (s. 173-188) içinde. Ankara: Eğiten Kitap.
 • Özyürek, A. (2017a). Anne-Baba Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeklerinin Geliştirilmesi. Karabük Üniversitesi BAP tarafından desteklenen KBÜ-BAP-16/1-KP-073 no’lu proje. 13.05.2016-20.09.2017.
 • Özyürek, A. (2017b). İlkokul dönemi çocuğa sahip anne-babalara yönelik “eşlerin çocuk yetiştirme tutumlarını değerlendirme ölçeği” geliştirme çalışması. 1.Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu (ISSAS) Bildiri Tam Metin Kitabı (ss.39-45). 21-23 Eylül 2017, Nevşehir.
 • Rodriguez, M. C. (2003). Parental discipline and abuse potential affects on child depression, anxiety and attiributions. Journal of Mariage and Family, 65 (Nov.), 809-817.
 • Sak, R., Şahin Sak, İ. T., Atli, S. & Şahin, B. K. (2015). Okul öncesi dönem: Anne-baba tutumları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (3), 972-991.
 • Şanlı, D. & Öztürk, C. (2015). Anne babaların çocuk yetiştirme tutumları ve tutumlar üzerinde kültürün etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 8 (4), 240-246.
 • Tezbaşaran, A. A. (2008). Likert tipi ölçek hazırlama kılavuzu (e-kitap). http://www.academia.edu/1288035/Likert_Tipi_Ölçek_Hazırlama_Kılavuzu adresinden erişilmiştir.
 • Yüksek Usta, S. (2014). Okul öncesi dönem çocuklarda davranış problemlerinin anne-çocuk ve öğretmen çocuk ilişkileri açısından incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-3083-7202
Author: Arzu ÖZYÜREK (Primary Author)
Institution: Karabük University,Karabük,Turkey
Country: Turkey


Author: İsa ÖZKAN
Institution: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ, SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Author: Nadire Ferah YAVUZ
Institution: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ, SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU

Author: Zuhal BEGDE
Institution: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ, SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU

Dates

Publication Date : March 20, 2019

Bibtex @research article { gefad418978, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2019}, volume = {39}, pages = {323 - 340}, doi = {10.17152/gefad.418978}, title = {Çocuğu İlkokula Devam Eden Ebeveynlerin Çocuk Yetiştirme Görüş ve Tutumları Arasındaki İlişki}, key = {cite}, author = {ÖZYÜREK, Arzu and ÖZKAN, İsa and YAVUZ, Nadire Ferah and BEGDE, Zuhal} }
APA ÖZYÜREK, A , ÖZKAN, İ , YAVUZ, N , BEGDE, Z . (2019). Çocuğu İlkokula Devam Eden Ebeveynlerin Çocuk Yetiştirme Görüş ve Tutumları Arasındaki İlişki. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 39 (1) , 323-340 . DOI: 10.17152/gefad.418978
MLA ÖZYÜREK, A , ÖZKAN, İ , YAVUZ, N , BEGDE, Z . "Çocuğu İlkokula Devam Eden Ebeveynlerin Çocuk Yetiştirme Görüş ve Tutumları Arasındaki İlişki". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 39 (2019 ): 323-340 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/43993/418978>
Chicago ÖZYÜREK, A , ÖZKAN, İ , YAVUZ, N , BEGDE, Z . "Çocuğu İlkokula Devam Eden Ebeveynlerin Çocuk Yetiştirme Görüş ve Tutumları Arasındaki İlişki". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 39 (2019 ): 323-340
RIS TY - JOUR T1 - Çocuğu İlkokula Devam Eden Ebeveynlerin Çocuk Yetiştirme Görüş ve Tutumları Arasındaki İlişki AU - Arzu ÖZYÜREK , İsa ÖZKAN , Nadire Ferah YAVUZ , Zuhal BEGDE Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17152/gefad.418978 DO - 10.17152/gefad.418978 T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 323 EP - 340 VL - 39 IS - 1 SN - 1301-9058- M3 - doi: 10.17152/gefad.418978 UR - https://doi.org/10.17152/gefad.418978 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Çocuğu İlkokula Devam Eden Ebeveynlerin Çocuk Yetiştirme Görüş ve Tutumları Arasındaki İlişki %A Arzu ÖZYÜREK , İsa ÖZKAN , Nadire Ferah YAVUZ , Zuhal BEGDE %T Çocuğu İlkokula Devam Eden Ebeveynlerin Çocuk Yetiştirme Görüş ve Tutumları Arasındaki İlişki %D 2019 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 39 %N 1 %R doi: 10.17152/gefad.418978 %U 10.17152/gefad.418978
ISNAD ÖZYÜREK, Arzu , ÖZKAN, İsa , YAVUZ, Nadire Ferah , BEGDE, Zuhal . "Çocuğu İlkokula Devam Eden Ebeveynlerin Çocuk Yetiştirme Görüş ve Tutumları Arasındaki İlişki". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 39 / 1 (March 2019): 323-340 . https://doi.org/10.17152/gefad.418978
AMA ÖZYÜREK A , ÖZKAN İ , YAVUZ N , BEGDE Z . Çocuğu İlkokula Devam Eden Ebeveynlerin Çocuk Yetiştirme Görüş ve Tutumları Arasındaki İlişki. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 39(1): 323-340.
Vancouver ÖZYÜREK A , ÖZKAN İ , YAVUZ N , BEGDE Z . Çocuğu İlkokula Devam Eden Ebeveynlerin Çocuk Yetiştirme Görüş ve Tutumları Arasındaki İlişki. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 39(1): 340-323.