Year 2019, Volume 39 , Issue 1, Pages 597 - 625 2019-03-20

Viyolonsel Eğitiminde Türk Müziği Perdelerinin Seslendirilmesinde Yaşanan Güçlükler ve Çözüm Önerileri

Burcu AVCI AKBEL [1]


Bu araştırma ile viyolonsel eğitiminde Türk Müziği perdelerinin seslendirilmesinde yaşanan güçlükler hakkındaki paydaş görüşlerini ve bu güçlüklerin aşılmasına yönelik çözüm önerilerini ortaya çıkarmak amaçlanmaktadır. Bu çalışma nitel, bir araştırmadır. Çalışmanın verileri Türk Müziği alanında eğitim veren konservatuarlarda çalışan gönüllü on öğretim elemanından ve bu kurumlarda okuyan altı son sınıf öğrencisinden sağlanmıştır. Veriler, araştırmacı tarafından hazırlanmış olan yarı yapılandırılmış görüşme ve odak grup görüşmesi ile toplanmıştır. Elde edilen veriler, içerik analizi tekniği ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda, bireylere çok dinlemeleri, etüt çalışmaları, makamları bilmeleri, hatalarını düzeltme yeteneklerini geliştirmeleri, ağır tempoda çalışmaları, tekniklerini esnetebilmeleri,  perdeli enstrümanlarla çalışmaları, solfej çalışmaları yapmaları, kayıt yapmaları, çok sayıda eser çalmaları, çalışma saatlerini artırmaları, anlık düşünebilmeleri ve taklit etmeleri yönünde önerilerde bulunulmuştur. Eğitimcilere ise bütünsel yaklaşımda eğitim vermeleri, egzersizler yazmaları, öğrencide viyolonsel çalma tekniğini doğru oturtmaları, önce tampere sistemi öğretmeleri, öğrencilerle birlikte çalmaları, taksim örnekleri ya da etütler yazmaları, öğrenciyi motive etmeleri, kendilerini geliştirmeleri önerilerinde bulunulmuştur. 

Türk Müziği, Viyolonsel, Viyolonsel eğitimi, Türk müziği perdeleri, Entonasyon
 • Akdoğu, O. (1999). Türk Müziğinde perdeler. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
 • Akgün, G. (2006). Korolarda entonasyon. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(20), 29-31.
 • Angı, Ç. E., & Birer, A. R. H. (2013). Keman öğretiminde karşılaşılan entonasyon problemleri ve çözüm önerileri. Sanat Eğitimi Dergisi, 1(2), 48-69.
 • Arel, H.S. (1991). Türk Musikisi nazariyatı dersleri, (Hazırlayan, Onur Akdoğu), Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Avcı Akbel, B. (2017). stakeholder opinions on suitability of cello etudes created from taksims of Tanburi Cemil Bey in education. Journal of Education and Practice. 8(18). 102-117.
 • Behar, C. (2003). Aşk olmayınca meşk olmaz- geleneksel Osmanlı/Türk Müziğinde öğretim ve intikal, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Beşiroğlu, Ş. Ş. (2009). Türk Müziğinin dünü bugünü ve yarını. 38. ICANAS Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi (10-15 Eylül 2007), Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Ankara, 933- 949.
 • Beşiroğlu Ş. & Özgen Öztürk, Y. (2009). Türk Makam Müziğinde viyolonsel :erken dönem kayıtları üzerine bir analiz. (Yayımlanmamış doktora tezi). İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Bilen, S., & Ergen, D. (2010). İlköğretim düzeyinde eşlikli çalmaya dayalı keman eğitiminin entonasyon, özgüven ve tutum üzerindeki etkisi, Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(1), 23-32.
 • Budak, O. A. (2006). Türk müziğinin kökeni-gelişimi. Ankara: Phoenix Yayınevi.
 • Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research methods in education (6th ed.). New York, NY: Routledge.
 • Conway, C. (2003), Good rhythm and intonation from day one in beginning instrumental music. Music Educators Journal, 89(5), 26-31.
 • Çokluk, Ö., Yılmaz, K., & Oguz, E. (2011). Nitel bir görüşme yöntemi: odak grup görüşmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 4 (1), 95-107.
 • Darrow, A. A., & Starmer, G. J. (1986). The effect of vocal training on the intonation and rate of hearing impaired children's speech: A pilot study. Journal of Music Therapy, 23(4), 194-201.
 • David, M. & Sutton C. D. (2004). Social research the basics. London: Sage.
 • Demirci, B. (2013). Viyolonsel eğitiminde geleneksel Türk Müziğine yönelik bir çalışma Modeli. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(1), 117-129.
 • Dikici, M. M. (2014). Viyolonsel eğitiminde karşılaşılan entonasyon probleminin çözümüne yönelik yöntemlere ilişkin öğrenci görüşleri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • Ekiz. D. (2003). Eğitimde araştırma yöntem ve metotlarına giriş. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Ergen, D. (2010). İlköğretim düzeyinde eşlikli çalmaya dayalı keman eğitiminin entonasyon, özgüven ve tutum üzerindeki etkisi, (Unpublish Doctoral Dissertation), DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Germen, G. (2013). Klarnet eğitiminde entonasyon problemlerini azaltmaya yönelik çalışma yöntemi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(28-2).
 • Göktürk, D. (2010). Current status of string teacher education at university music teacher training schools in Turkey. International Journal of Music Education, 28(2).
 • Ho, T. K. L., Lin, H. S., Chen, C. K., & Tsai, J. L. (2015). Development of a computer based visualised quantitative learning system for playing violin vibrato. British Journal of Educational Technology, 46(1), 71-81.
 • Karadeniz M. E. Türk Musikisinin nazariye ve esasları. , Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Karasar, N. (1995). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık.
 • Krueger, R.A. (1994). Focus groups: a practical guide for applied research. London: SAGE.
 • Liao, M. Y., & Davidson, J. W. (2016). The effects of gesture and movement training on the intonation of children’s singing in vocal warm-up sessions. International Journal of Music Education, 34(1), 4-18.
 • Özcan, Ö. (2010), Geleneksel Türk Sanat Müziğinde uygulanan ses eğitimi yöntemlerinin incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.
 • Salzberg, R. S. (1980). The effects of visual stimulus and instruction on intonation accuracy of string instrumentalists. Psychology of Music, 8(2), 42-49.
 • Tanburi, Cemil Bey, (1993). Rehber-i musiki. (Çeviri yazım ve Yorum, M. Hakan Cevher), İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi.
 • Tanrıkorur, C. (2003), Müzik, kültür ve dil. İstanbul: Dergah Yayınları.
 • Topoğlu, O. (2010). Viyolonsel çalışma sürecinde eşlikli parmak açma çalışmalarının viyolonsel öğrencilerinin entonasyon, özdüzenleme ve derse ilişkin görüşleri üzerindeki etkileri. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Tarkum, E. (2006), Entonasyon açısından keman öğretimi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 121-126.
 • Tutu, S.B. (2001). Türk Müziği’nde viyolonsel eğitimi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Tümer, H. (1964), Hz. Mevlana ve ney. Türk Yurdu Mevlana Özel Sayısı, 3(8-9-10).
 • Yıldırım, A. ve Şimşek H.( 2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Zatorre, R. J., & Baum, S. R. (2012). Musical melody and speech intonation: singing a different tune. PLoS biology, 10(7), e1001372.
 • Zendri, G., Valdan, M., Gratton, L. M., & Oss, S. (2015). Musical intonation of wind instruments and temperature. Physics Education, 50(3), 348.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Burcu AVCI AKBEL (Primary Author)
Institution: ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : March 20, 2019

Bibtex @research article { gefad413280, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2019}, volume = {39}, pages = {597 - 625}, doi = {10.17152/gefad.413280}, title = {Viyolonsel Eğitiminde Türk Müziği Perdelerinin Seslendirilmesinde Yaşanan Güçlükler ve Çözüm Önerileri}, key = {cite}, author = {AVCI AKBEL, Burcu} }
APA AVCI AKBEL, B . (2019). Viyolonsel Eğitiminde Türk Müziği Perdelerinin Seslendirilmesinde Yaşanan Güçlükler ve Çözüm Önerileri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 39 (1) , 597-625 . DOI: 10.17152/gefad.413280
MLA AVCI AKBEL, B . "Viyolonsel Eğitiminde Türk Müziği Perdelerinin Seslendirilmesinde Yaşanan Güçlükler ve Çözüm Önerileri". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 39 (2019 ): 597-625 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/43993/413280>
Chicago AVCI AKBEL, B . "Viyolonsel Eğitiminde Türk Müziği Perdelerinin Seslendirilmesinde Yaşanan Güçlükler ve Çözüm Önerileri". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 39 (2019 ): 597-625
RIS TY - JOUR T1 - Viyolonsel Eğitiminde Türk Müziği Perdelerinin Seslendirilmesinde Yaşanan Güçlükler ve Çözüm Önerileri AU - Burcu AVCI AKBEL Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17152/gefad.413280 DO - 10.17152/gefad.413280 T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 597 EP - 625 VL - 39 IS - 1 SN - 1301-9058- M3 - doi: 10.17152/gefad.413280 UR - https://doi.org/10.17152/gefad.413280 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Viyolonsel Eğitiminde Türk Müziği Perdelerinin Seslendirilmesinde Yaşanan Güçlükler ve Çözüm Önerileri %A Burcu AVCI AKBEL %T Viyolonsel Eğitiminde Türk Müziği Perdelerinin Seslendirilmesinde Yaşanan Güçlükler ve Çözüm Önerileri %D 2019 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 39 %N 1 %R doi: 10.17152/gefad.413280 %U 10.17152/gefad.413280
ISNAD AVCI AKBEL, Burcu . "Viyolonsel Eğitiminde Türk Müziği Perdelerinin Seslendirilmesinde Yaşanan Güçlükler ve Çözüm Önerileri". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 39 / 1 (March 2019): 597-625 . https://doi.org/10.17152/gefad.413280
AMA AVCI AKBEL B . Viyolonsel Eğitiminde Türk Müziği Perdelerinin Seslendirilmesinde Yaşanan Güçlükler ve Çözüm Önerileri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 39(1): 597-625.
Vancouver AVCI AKBEL B . Viyolonsel Eğitiminde Türk Müziği Perdelerinin Seslendirilmesinde Yaşanan Güçlükler ve Çözüm Önerileri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 39(1): 625-597.