Year 2019, Volume 39 , Issue 1, Pages 397 - 430 2019-03-20

Eğitim Yönetimi Alan Kitaplarında Geleneksel Yönetim Yaklaşımlarına İlişkin İleri Sürülen İnanç İfadeleri: Doğruluk ve Haklılandırma Problemi

Fatih ŞAHİN [1] , Necati CEMALOĞLU [2]


Bu araştırmada, eğitim yönetimi alan kitaplarında geleneksel yönetim yaklaşımları kapsamında inancın doğruluğu ve haklılığı problemi ele alınmaktadır. Nitel olarak tasarlanan bu araştırmada doküman analizi tekniği kullanılmış ve alan kitaplarında ileri sürülen inançlara ilişkin betimsel çözümlemeler yapılmıştır. Alan kitaplarında bilimsel yönetim, yönetim süreçleri ve bürokrasiye ilişkin ileri sürülen inançlar uygunluk, pragmatizm, temelcilik ve bağdaşım yönüyle değerlendirilmiş, inançların doğruluğu ve haklılığı bu çerçevede analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda geleneksel yönetim yaklaşımlarına ilişkin benzer inanç ifadelerine yer verildiği, ancak bu inançlara ilişkin şüpheci bir yaklaşımın olduğu bu durumun da inanca bilgi niteliği kazandırmayı güçleştirdiği görülmektedir. Ayrıca, doğruluk ve haklılandırma kuramları bağlamında da geleneksel yönetim yaklaşımlarına ilişkin inançları epistemik bilgi düzeyine taşıyacak açıklamalara yer verilmediği söylenebilir. Geleneksel yönetim yaklaşımları özelinde alana ilişkin yapılacak çalışmalarda ileri sürülen inançları hem doğruluk hem de haklılandırma bağlamında çoklu yönden doğrulayacak ve haklılandıracak ifadeler kullanmanın, inanca bilgi niteliği kazandırmada ve eğitim yönetimi alanına özgün kimlik kazandırmada önemli olduğu söylenebilir.
Eğitim yönetimi, Alan kitapları, İnanç, Doğruluk, Haklılandırma
 • American Psychological Association [APA]. (2011). Publication manual of the American Psyhcological Association (6th ed.). Washington: APA.
 • Audi, R. (1988). Foundationalism, coherentism, and epistemological dogmatism. Philosophical Perspectives, 2, 407-442.
 • Baç, M. (2011). Epistemoloji. İçinde (N. Mehdiyev, Ed.) Çağdaş epistemolojiye giriş. İstanbul: İnsan Yayınları.
 • Balcı, A. (2008). Türkiye’de eğitim yönetiminin bilimleşme düzeyi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi,14(2), 181-209.
 • BonJour, L., & Sosa, E. (2003). Epistemic justification: Internalism vs. externalism, foundations vs. virtues. Blackwell Publishing.
 • Cohen, S. (1984). Justification and truth. Philosophical Studies, 46(3), 279-295.
 • Çüçen, A. K. (2014). Bilgi felsefesi. İstanbul: Sentez Yayıncılık.
 • English, F. W. (2002). The point of scientificity, the fall of the epistemological dominos, and the end of the field of educational administration. Studies in Philosophy and Education, 21(2), 109-136.
 • Evers, C. W., & Lakomski, G. (1996). Science in educational administration: A postpositivist conception. Educational Administration Quarterly, 32(3), 379-402.
 • Evers, C. W., & Lakomski, G. (2001). Theory in educational administration: Naturalistic directions. Journal of Educational Administration, 39(6), 499-520.
 • Evers, C. W., & Lakomski, G. (2015). Naturalism and educational administration: New directions. Educational Philosophy and Theory, 47(4), 402-419.
 • Fayol, H. (2012). Genel ve endüstriyel yönetim (M. A. Çalıkoğlu, Çev.). Ankara: Adres Yayınları.
 • Fitzgerald, T. (2012). Documents and documentary analysis. In A. R. J. Briggs, M. Coleman, & M. Morrison (Eds.), Reseach methods in educational leadership & management (pp. 296-308). London: Sage.
 • Gieryn, T. F. (1983). Boundary-work and the demarcation of science from non-science: Strains and interests in professional ideologies of scientists. American Sociological Review, 48(6), 781-795.
 • Glanzberg, M. (2016). Truth. In (E. N. Zalta, Ed.) The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Metaphysics Research Lab, Stanford University.
 • Haack, S. (1976). The pragmatist theory of truth. The British Journal for the Philosophy of Science, 27(3), 231-249.
 • Habermas, J. (2011). Sosyal bilimlerin mantığı üzerine (M. Tüzel, Çev.). İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
 • Johnson, B., & Christensen, L. (2012). Educational reseach: Quantitative, qualitative, and mixed approaches. California: Sage.
 • Kant, I. (2016). Pratik usun eleştirisi (İ. Z. Eyuboğlu, Çev.). İstanbul. Say Yayınları.
 • Mitchell, C. (1980). Knowledge development in educational administration: an assessment and review. Doctoral dissertation, Department of Educational Administration, University of Utah, Utah.
 • Moles, A. (2012). Belirsizin bilimleri: İnsan bilimleri için yeni bir epistemoloji (Çev. N. Bilgin). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Musgrave, A. (2013). Sağduyu, bilim ve şüphecilik: Bilgi kuramına tarihsel bir giriş (N. Küçük, Çev.). İstanbul: İthaki Yayınları.
 • Olsson, E. (2017). Coherentist theories of epistemic justification. In (E. N. Zalta, Ed.) The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Metaphysics Research Lab, Stanford University.
 • Oplatka, I. (2009). The field of educational administration: A historical overview of scholarly attempts to recognize epistemological identities, meanings and boundaries from the 1960s onwards. Journal of Educational Administration, 47(1), 8-35.
 • Oplatka, I. (2014). Differentiating the scholarly identity of educational administration: An epistemological comparison of two neighbouring fields of study. Journal of Educational Administration, 52(1), 116-136.
 • Örücü, D., & Şimşek, H. (2011). Akademisyenlerin gözünden Türkiye’de eğitim yönetiminin akademik durumu: Nitel bir analiz. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi [Educational Administration: Theory and Practice], 17(2), 167-197.
 • Özdemir, M. (2011). Kamu yönetimi ve işletme yönetimi arakesitinde bir bilim: Eğitim yönetimi. Amme İdaresi Dergisi, 44(2), 29-42.
 • Platon (2016). Diyaloglar (T. Aktürel, Çev.). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Taylor, F. W. (2013). Bilimsel yönetimin ilkeleri (H. B. Akın, Çev.). Ankara: Adres Yayınları.
 • Turan, S., Bektaş, F., Yalçın, M. ve Armağan, Y. (2016). Eğitim yönetimi alanında bilgi üretim süreci: Eğitim yönetimi kongrelerinin rolü ve serüveni üzerine bir değerlendirme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 22(1), 81-108. doi: 10.14527/kuey.2016.004
 • Weber, M. (2012). Bürokrasi ve otorite (H. B. Akın, Çev.). Ankara: Adres Yayınları.
 • Willower, D. J. (1975). Theory in educational administration. Journal of Educational Administration, 13(1), 77-91.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • Young, J. O. (2016). The Coherence Theory of Truth. In (E. N. Zalta, Ed.) The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Metaphysics Research Lab, Stanford University.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Fatih ŞAHİN (Primary Author)
Institution: GAZI UNIVERSITY, GAZİ FACULTY OF EDUCATION
Country: Turkey


Author: Necati CEMALOĞLU
Institution: GAZI UNIVERSITY, GAZİ FACULTY OF EDUCATION
Country: Turkey


Dates

Publication Date : March 20, 2019

Bibtex @research article { gefad410592, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2019}, volume = {39}, pages = {397 - 430}, doi = {10.17152/gefad.410592}, title = {Eğitim Yönetimi Alan Kitaplarında Geleneksel Yönetim Yaklaşımlarına İlişkin İleri Sürülen İnanç İfadeleri: Doğruluk ve Haklılandırma Problemi}, key = {cite}, author = {ŞAHİN, Fatih and CEMALOĞLU, Necati} }
APA ŞAHİN, F , CEMALOĞLU, N . (2019). Eğitim Yönetimi Alan Kitaplarında Geleneksel Yönetim Yaklaşımlarına İlişkin İleri Sürülen İnanç İfadeleri: Doğruluk ve Haklılandırma Problemi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 39 (1) , 397-430 . DOI: 10.17152/gefad.410592
MLA ŞAHİN, F , CEMALOĞLU, N . "Eğitim Yönetimi Alan Kitaplarında Geleneksel Yönetim Yaklaşımlarına İlişkin İleri Sürülen İnanç İfadeleri: Doğruluk ve Haklılandırma Problemi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 39 (2019 ): 397-430 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/43993/410592>
Chicago ŞAHİN, F , CEMALOĞLU, N . "Eğitim Yönetimi Alan Kitaplarında Geleneksel Yönetim Yaklaşımlarına İlişkin İleri Sürülen İnanç İfadeleri: Doğruluk ve Haklılandırma Problemi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 39 (2019 ): 397-430
RIS TY - JOUR T1 - Eğitim Yönetimi Alan Kitaplarında Geleneksel Yönetim Yaklaşımlarına İlişkin İleri Sürülen İnanç İfadeleri: Doğruluk ve Haklılandırma Problemi AU - Fatih ŞAHİN , Necati CEMALOĞLU Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17152/gefad.410592 DO - 10.17152/gefad.410592 T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 397 EP - 430 VL - 39 IS - 1 SN - 1301-9058- M3 - doi: 10.17152/gefad.410592 UR - https://doi.org/10.17152/gefad.410592 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Eğitim Yönetimi Alan Kitaplarında Geleneksel Yönetim Yaklaşımlarına İlişkin İleri Sürülen İnanç İfadeleri: Doğruluk ve Haklılandırma Problemi %A Fatih ŞAHİN , Necati CEMALOĞLU %T Eğitim Yönetimi Alan Kitaplarında Geleneksel Yönetim Yaklaşımlarına İlişkin İleri Sürülen İnanç İfadeleri: Doğruluk ve Haklılandırma Problemi %D 2019 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 39 %N 1 %R doi: 10.17152/gefad.410592 %U 10.17152/gefad.410592
ISNAD ŞAHİN, Fatih , CEMALOĞLU, Necati . "Eğitim Yönetimi Alan Kitaplarında Geleneksel Yönetim Yaklaşımlarına İlişkin İleri Sürülen İnanç İfadeleri: Doğruluk ve Haklılandırma Problemi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 39 / 1 (March 2019): 397-430 . https://doi.org/10.17152/gefad.410592
AMA ŞAHİN F , CEMALOĞLU N . Eğitim Yönetimi Alan Kitaplarında Geleneksel Yönetim Yaklaşımlarına İlişkin İleri Sürülen İnanç İfadeleri: Doğruluk ve Haklılandırma Problemi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 39(1): 397-430.
Vancouver ŞAHİN F , CEMALOĞLU N . Eğitim Yönetimi Alan Kitaplarında Geleneksel Yönetim Yaklaşımlarına İlişkin İleri Sürülen İnanç İfadeleri: Doğruluk ve Haklılandırma Problemi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 39(1): 430-397.