Year 2019, Volume 39 , Issue 1, Pages 297 - 322 2019-03-20

Ebeveynlerin Akıllı Cihazlarda Kullanılan İçerik Tanımlama Standartları ile İlgili Farkındalıklarının İncelenmesi

Gülcan ÖZTÜRK [1] , Feyza ŞAHİN [2]


Son zamanlarda bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gerçekleşen gelişmeler sonucunda başta akıllı telefonlar olmak üzere taşınabilir cihazlar her yaştan kullanıcı tarafından yoğun bir şekilde kullanılmaya başlamıştır. Bu cihazlara kurulabilen ve çocuklar tarafından sıklıkla kullanılan uygulamalarla ilgili bir takım içerik tanımlama ve yaş derecelendirme standartları belirlenerek kullanıma sunulmuştur. Bu araştırmanın amacı akıllı cihazlardaki uygulamalara ilişkin ebeveynlerin içerik tanımlama ve yaş derecelendirme standartları konusundaki farkındalık durumlarını incelemektir. Araştırmada nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiş, veriler yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanılarak toplanmıştır. Görüşmeler 2016–2017 öğretim yılı ikinci döneminde Batı Anadolu’da bir şehir merkezinde ikamet eden 2–16 yaş aralığında çocuğu olan ve akıllı cihaza sahip ebeveynler ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar amaçsal örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Görüşmelerden elde edilen veriler yazılı hale getirildikten sonra içerik analizi yöntemi kullanılarak incelenip kodlanmış ve kodlamalara göre sınıflandırılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, ebeveynlerin çoğunun içerik tanımlama ve yaş derecelendirme standartları hakkında fikirlerinin olmadığı görülmüştür. Ebeveynler, cihaz şifreleme, veli kontrol uygulamaları, güvenlik önlemleri gibi kısıtlamalar getirmeden çocuklarının akıllı cihazları kullanmaları konusunda tedirginlik hissettiklerini belirtmişler, uygulama marketinin ebeveyn kontrolü veya işletim sisteminin yaş derecelendirme özelliğini kullanmadıklarını ifade etmişlerdir. Araştırma sonucunda akıllı cihazların bilinçli kullanımına ve gelecek araştırmalara yönelik birtakım önerilerde bulunulmuştur.

Akıllı Cihazlar, Yaş Derecelendirmeleri, İçerik Tanımlayıcılar, Ebeveyn Denetimi
 • Akkoyunlu, B. ve Tuğrul, B. (2002). Okul öncesi çocukların ev yaşantısındaki teknolojik etkileşimlerinin bilgisayar okuryazarlığı becerileri üzerindeki etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 12-21.
 • Ayas, T. ve Horzum, M. B. (2013). İlköğretim Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı ve Aile İnternet Tutumu, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4 (39),46-57.
 • Aydın İ. (2013). Çocuk, internet ve etik. Gençlik araştırmaları dergisi, 2, 106.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Geliştirilmiş 2. baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Cohen, J. (1960). A coefficient of agreement for nominal scales. Educational and Psychological Measurement, 20, 37–46.
 • Ekiz, D. (2003). Eğitimde Araştırma Yöntem ve Metodlarına Giriş. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • ESRB (2016, 17 Kasım). The ESRB Rating System. http://www.esrb.org/ adresinden erişilmiştir.
 • Felini, D. (2014). Beyond today’s video game rating systems: A critical approach to PEGI and ESRB, and proposed improvements. Games and Culture, 10(1), 106–122.
 • Graham, M., Milanowski, A. ve Miller, J. (2012). Measuring and Promoting Inter-Rater Agreement of Teacher and Principal Performance Ratings. Center for Educator Compensation Reform. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED532068.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Kılınç, S. (2015). Okul öncesi çağındaki çocukların teknoloji kullanımı hakkında ebeveyn görüşlerinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kütahya.
 • Kutner, L. A., Olson, C. K., Warner, D. E., & Hertzog, S. M. (2008). Parents’ and sons’ perspectives on video game play. Journal of Adolescent Research, 23(1), 76–96.
 • Kuzu, A. (2008). İnternet Kullanımı ve Aile Araştırması. Ankara: T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Yayınları. Genel Yayın No: 133.
 • Lee, S. J. ve Chae, Y. G. (2007). Children's Internet Use in a Family Context: Influence on Family Relationships and Parental Mediation. Cyberpsychology & behavior 10, 640-644.
 • Mattern, F. (2003, 28 Aralık). From smart devices to smart everyday objects (Extended Abstract). http://www.vs.inf.ethz.ch/publ/papers/Generic_106.pdf. adresinden erişilmiştir.
 • Özhan, S. (2011). Dijital oyunlarda değerlendirme ve sınıflandırma sistemleri ve Türkiye açısından öneriler. Aile Toplum ve Eğitim-Kültür ve Araştırma Dergisi, 25, 22-27.
 • PEGI (2016, 17 Kasım). About PEGI? What do the labels mean? http://www.pegi.info/en/index/id/33/ adresinden erişilmiştir.
 • Umbut (2012, 18 Aralık). PEGI ve ESRB Sınıflandırma Sistemi Nedir? http://www.psvitaturkiye.com/pegi-ve-esrb-siniflandirma-sistemi-nedir/ adresinden erişilmiştir.
 • Uzuner, Y. (1999). Niteliksel Araştırma Yaklaşımı. Bir, A. A. (Yay. haz.) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri içinde (s. 173-193). Eskişehir: T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 1081, Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 601.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6.baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-4399-1329
Author: Gülcan ÖZTÜRK (Primary Author)
Institution: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ, NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ, BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-2092-8530
Author: Feyza ŞAHİN
Institution: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : March 20, 2019

Bibtex @research article { gefad410349, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2019}, volume = {39}, pages = {297 - 322}, doi = {10.17152/gefad.410349}, title = {Ebeveynlerin Akıllı Cihazlarda Kullanılan İçerik Tanımlama Standartları ile İlgili Farkındalıklarının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {ÖZTÜRK, Gülcan and ŞAHİN, Feyza} }
APA ÖZTÜRK, G , ŞAHİN, F . (2019). Ebeveynlerin Akıllı Cihazlarda Kullanılan İçerik Tanımlama Standartları ile İlgili Farkındalıklarının İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 39 (1) , 297-322 . DOI: 10.17152/gefad.410349
MLA ÖZTÜRK, G , ŞAHİN, F . "Ebeveynlerin Akıllı Cihazlarda Kullanılan İçerik Tanımlama Standartları ile İlgili Farkındalıklarının İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 39 (2019 ): 297-322 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/43993/410349>
Chicago ÖZTÜRK, G , ŞAHİN, F . "Ebeveynlerin Akıllı Cihazlarda Kullanılan İçerik Tanımlama Standartları ile İlgili Farkındalıklarının İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 39 (2019 ): 297-322
RIS TY - JOUR T1 - Ebeveynlerin Akıllı Cihazlarda Kullanılan İçerik Tanımlama Standartları ile İlgili Farkındalıklarının İncelenmesi AU - Gülcan ÖZTÜRK , Feyza ŞAHİN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17152/gefad.410349 DO - 10.17152/gefad.410349 T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 297 EP - 322 VL - 39 IS - 1 SN - 1301-9058- M3 - doi: 10.17152/gefad.410349 UR - https://doi.org/10.17152/gefad.410349 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Ebeveynlerin Akıllı Cihazlarda Kullanılan İçerik Tanımlama Standartları ile İlgili Farkındalıklarının İncelenmesi %A Gülcan ÖZTÜRK , Feyza ŞAHİN %T Ebeveynlerin Akıllı Cihazlarda Kullanılan İçerik Tanımlama Standartları ile İlgili Farkındalıklarının İncelenmesi %D 2019 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 39 %N 1 %R doi: 10.17152/gefad.410349 %U 10.17152/gefad.410349
ISNAD ÖZTÜRK, Gülcan , ŞAHİN, Feyza . "Ebeveynlerin Akıllı Cihazlarda Kullanılan İçerik Tanımlama Standartları ile İlgili Farkındalıklarının İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 39 / 1 (March 2019): 297-322 . https://doi.org/10.17152/gefad.410349
AMA ÖZTÜRK G , ŞAHİN F . Ebeveynlerin Akıllı Cihazlarda Kullanılan İçerik Tanımlama Standartları ile İlgili Farkındalıklarının İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 39(1): 297-322.
Vancouver ÖZTÜRK G , ŞAHİN F . Ebeveynlerin Akıllı Cihazlarda Kullanılan İçerik Tanımlama Standartları ile İlgili Farkındalıklarının İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 39(1): 322-297.