Year 2019, Volume 39 , Issue 1, Pages 171 - 191 2019-03-20

Matematik Uygulamaları Dersi Değer Algısı Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Berrak AYTAÇLI [1] , Kerim GÜNDOĞDU [2]


Bu araştırmada, 6. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Uygulamaları Dersi Değerler Ölçeği’nin (MUDDAÖ) geliştirilmesi hedeflenmektedir. Ölçekte 16 maddeye yer verilmiş, bu maddelerin anlaşılırlığını ve istenilen özellikleri ölçüp ölçmediğini tespit etmek için uzman görüşlerine başvurulmuştur. MUDDAÖ Çanakkale il merkezinde 214 6. sınıf öğrencisine uygulanmıştır. Elde edilen veriler kullanılarak geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliğini ortaya koymak amacıyla açımlayıcı faktör analizi; bu analiz ile elde edilen faktör yapısını doğrulamak amacıyla da doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda 16 maddeden oluşan 3 faktörlü bir yapı elde edilmiş ve uyum indekslerinin iyi düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Analizler ölçeğin, 6.sınıf öğrencilerinin matematik uygulamaları dersi değerler algıları düzeylerini ölçmeye dönük geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğunu ortaya koymuştur.

Matematik Uygulamaları, Değerler Eğitimi, Ölçek Geliştirme, Geçerlik, Güvenirlik
 • Akbaş, O. (2004). Türk milli eğitim sisteminin duyuşsal amaçlarının ilköğretim II. kademede gerçekleşme derecesinin değerlendirilmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Almas, K. (2013). Matematik uygulamaları dersi ve ders içeriğinin öğrenci seviyelerine uygunluğu. Kesintili On iki Yıllık Zorunlu Eğitim Modelinde Seçmeli Dersler Sempozyumunda sunulan bildiri, 24-25 Hazıran, Van.
 • Atılgan, H. (Ed.). (2009). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. (4. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş. (2005). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: istatistik, araştırma deseni, spss uygulamaları ve yorum. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş. , Çakmak, E. K. , Akgün, Ö. E. , Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. (3. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Can, A. (2014). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. (2. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Dede, Y. (2007). Matematik öğretiminde değerlerin yeri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 7 (1), 12-25.
 • Demirutku, K. ve Sümer, N. (2010). Temel Değerlerin Ölçümü: Portre Değerler Anketinin Türkçe Uyarlaması. Türk Psikoloji Yazıları, 13 (25), 17-25.
 • Doruk, B. K. (2011). Değer eğitimi için kullanışlı bir araç olarak matematiksel modelleme etkinlikleri. Değerler Eğitimi Sempozyumunda sunulan bildiri, Eskişehir.
 • İnam, A. (2014). Ortaokul 5. sınıf matematik uygulamaları dersinin web destekli öğretiminin öğrenci performans ve motivasyonuna etkisi ile öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi (Yayımlanmamış Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ishii, M. (2010). Implementing character education at public schools, focusing on sathya sai education ın human values: a case study of Sathya Sai School, Leicester, U.K. and India. Unpublished doctoral dissertation. San Francisco, California, United States.
 • Karagözoğlu, N. (2015). Ortaokul 5. sınıflarda tercih edilen seçmeli dersler ve tercih nedenlerinin öğrenci ve veli görüşlerine göre değerlendirilmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 5(1), 69-94.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi. (19. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kunduroğlu, T. (2010). 4. Sınıf fen ve teknoloji dersi öğretim programıyla bütünleştirilmiş değerler eğitimi programının etkililiğinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Ensititüsü, Ankara.
 • MEB. (2009). İlköğretim matematik dersi 6-8. sınıflar öğretim programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • MEB. (2012a). Ortaokul ve İmam hatip ortaokulu matematik uygulamaları dersi (5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara.[pdf versiyonu]
 • MEB. (2012b). Ortaokul matematik dersi öğretim programı (5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • MEB. (2013). Ortaokul ve imam hatip ortaokulu matematik uygulamaları dersi (5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • MEB. (2017). Matematik Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • National Council of Teachers of Mathematics (NCTM). (2000). Principles and Standards for School Mathematics. Reston, Va.: NCTM
 • Özdaş, F. (2013). Ortaokullarda değerler eğitimi ve istenmeyen öğrenci davranışlarına ilişkin öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Elâzığ.
 • Salkind, N. (2015). İstatistikten nefret edenler için istatistik. (Çev. Z. İmamoğlu) Ankara: Pegem Akademi.
 • Witherspoon, W. A. (2007). Character education: determining barriers to implementation.George Fox University. Unpublished doctoral dissertation. Newberg, Oregon, United States. ProQuest Dissertation & Theses veritabanı.
 • Yiğittir, S.(2009). İlköğretim 4.ve 5.sınıf sosyal bilgiler dersi değerlerinin kazanılma düzeyi (Doktora tezi). Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Yurdugül, H. (2005). Ölçek geliştirme çalışmalarında kapsam geçerliği için kapsam geçerlik indekslerinin kullanılması. 14. Ulusal Eğitim Bilimleri kongresinde sunulan bildiri, Pamukkale Üniversitesi. 28-30 Eylül, Denizli.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Berrak AYTAÇLI
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-4809-3405
Author: Kerim GÜNDOĞDU (Primary Author)
Institution: Adnan Menderes Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : March 20, 2019

Bibtex @research article { gefad405700, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2019}, volume = {39}, pages = {171 - 191}, doi = {10.17152/gefad.405700}, title = {Matematik Uygulamaları Dersi Değer Algısı Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması}, key = {cite}, author = {AYTAÇLI, Berrak and GÜNDOĞDU, Kerim} }
APA AYTAÇLI, B , GÜNDOĞDU, K . (2019). Matematik Uygulamaları Dersi Değer Algısı Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 39 (1) , 171-191 . DOI: 10.17152/gefad.405700
MLA AYTAÇLI, B , GÜNDOĞDU, K . "Matematik Uygulamaları Dersi Değer Algısı Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 39 (2019 ): 171-191 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/43993/405700>
Chicago AYTAÇLI, B , GÜNDOĞDU, K . "Matematik Uygulamaları Dersi Değer Algısı Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 39 (2019 ): 171-191
RIS TY - JOUR T1 - Matematik Uygulamaları Dersi Değer Algısı Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması AU - Berrak AYTAÇLI , Kerim GÜNDOĞDU Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17152/gefad.405700 DO - 10.17152/gefad.405700 T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 171 EP - 191 VL - 39 IS - 1 SN - 1301-9058- M3 - doi: 10.17152/gefad.405700 UR - https://doi.org/10.17152/gefad.405700 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Matematik Uygulamaları Dersi Değer Algısı Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması %A Berrak AYTAÇLI , Kerim GÜNDOĞDU %T Matematik Uygulamaları Dersi Değer Algısı Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması %D 2019 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 39 %N 1 %R doi: 10.17152/gefad.405700 %U 10.17152/gefad.405700
ISNAD AYTAÇLI, Berrak , GÜNDOĞDU, Kerim . "Matematik Uygulamaları Dersi Değer Algısı Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 39 / 1 (March 2019): 171-191 . https://doi.org/10.17152/gefad.405700
AMA AYTAÇLI B , GÜNDOĞDU K . Matematik Uygulamaları Dersi Değer Algısı Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 39(1): 171-191.
Vancouver AYTAÇLI B , GÜNDOĞDU K . Matematik Uygulamaları Dersi Değer Algısı Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 39(1): 191-171.