Year 2019, Volume 39 , Issue 1, Pages 63 - 90 2019-03-20

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının STEM Eğitiminde Biyomimikri Uygulamalarına Yönelik Görüşleri

Bekir YILDIRIM [1]


Bu çalışmanın amacı, STEM eğitiminde biomimicry uygulamaları üzerine öğretmen adaylarının görüşlerinin tespit edilmesidir. Bu çalışma 2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz döneminde bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesi fen bilgisi öğretmenliği 3. sınıfta öğrenim görmekte 17 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Çalışmada araştırmacı tarafından geliştirilen nitel veri aracı olarak “STEM Eğitiminde Biomimicry Bilgi Formu” kullanılmıştır. Veri analizleri sonucunda, STEM eğitiminde biomimicry uygulamalarına yönelik öğretmen adaylarının olumlu görüşe sahip oldukları, bu uygulamaları derslerinde kullanmayı düşündükleri tespit edilmiştir. Dahası, bu uygulamaların öğretmen adaylarının bilişsel ve psiko-motor birçok özelliğini geliştirdiği de görülmektedir. Öğretmen adaylarının doğa ve teknolojiye karşı bakış açılarında değişiklerde meydana gelmiştir. Ancak öğretmen adayları mühendislik dizayn süreçleri ve bilimsel süreç becerilerini de karıştırdığı da anlaşılmıştır. 

STEM, Biomimicry
 • Bağcı-Kılıç, G. (2003). Üçüncü uluslararası matematik ve fen araştırması (TIMSS): Fen öğretimi, bilimsel araştırma ve bilimin doğası. İlköğretim-Online, 2(1), 42–51.
 • Banks, F., & Barlex, D. (2014). Teaching STEM in the secondary school: how teachers and schools can meet the challenge. London: Routledge.
 • Benyus, JM. (1997). Biomimicry: innovation inspired by nature. Harper Collins: New York.
 • Boston Children’s Museum. (2013). STEM sprouts teaching guide. Boston, MA.
 • Bozkurt, E. (2014). Mühendislik tasarım temelli fen eğitiminin fen bilgisi öğretmen adaylarının karar verme becerisi, bilimsel süreç becerileri ve sürece yönelik algılarına etkisi. (Yayınlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Bozkurt, E. B., Yamak, H. ve Buluş Kırıkkaya, E. (2016). FeTeMM eğitim yaklaşımının öğretmen eğitiminde uygulanmasına yönelik bir öneri: tasarım temelli fen eğitimi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 212-232.
 • Cavanagh, S., & A. Trotter. 2008. Where’s the “T” in STEM?. http://www.edweek.org/ew/articles/2008/03/27 /30stemtech.h27 .html adresinden erişilmiştir.
 • Choi, Y. & Hong, S.H. (2015). E.ffects of steam lessons using scratch programming regarding small organisms in elementary science-gifted education. The Korean Society of Elementary Science Education, 34(2), 194-209.
 • Choi, Y. & Hong, S.H. (2013). The Development and application effects of steam program about 'world of small organisms' unit in elementary science. Elementary Science Education, 32(3), 361-377.
 • Cotabish, A., Dailey, D. Robinson, A. & Hunghes, G. (2013). The Effects of a STEM intervention on elementary students' science knowledge and skills. School Science and Mathematics, 113(5), 215-226.
 • Elliott, B., Oty, K., McArthur, J. & Clark, B. (2001). The effect of an interdisciplinary algebra/science course on students‟ problem solving skills, critical thinking skills and attitudes towards mathematics. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 32(6), 811–816
 • Eryılmaz, H. (2015). Biyomimikri ve Ergonomi: Tasarımda Doğadan Yenilikçi İlham. Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 3(3), 469-474.
 • Gonzalez, H. B. ve Kuenzi, J.J. (2012). Science, technology, engineering, and mathematics (STEM) education: A primer. https://fas.org/sgp/crs/misc/R42642.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Gülhan, F. & Şahin, F. (2016). Fen-teknoloji-mühendislik-matematik entegrasyonunun (STEM) 5. sınıf öğrencilerinin bu alanlarla ilgili algı ve tutumlarına etkisi. International Journal of Human Sciences, 13(1), 602-620.
 • Hammack, R., Ivey, T.A., Utley, J. & High, K.A. (2015). Effect of an engineering camp on students ‟ perceptions of engineering and technology. Journal of Pre-College Engineering Education Research (J-PEER), 5(2), 10-21.
 • Honey, M. & Kanter, D.E. (2013). Design, Make, Play: Growing the next generation of STEM innovators. New York, NY: Routledge.
 • Hynes, M. M., & Santos, A. D. (2007). Effective teacher professional development: Middle school engineering content. International Journal of Engineering Education, 23(1), 24–29.
 • Jacobs, H. H. (1989). Interdisciplinary curriculum: design and ımplementation. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.
 • Kandemir, E. M. ve Yılmaz, H. (2012). Öğretmenlerin üst düzey bilimsel süreç becerilerini anlama düzeylerinin belirlenmesi. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi (BAED), 3(5), 1-8.
 • Karabetçe, A. R. (2007). Doğadan Esinlenmiş Tasarımlar: Tasarım Stratejisi olarak Biyomimikri. https://www.researchgate.net/profile/Aliye_Karabetca3/publication/277076667_DOGADAN_ESINLENMIS_TASARIMLAR_TASARIM_STRATEJISI_OLARAK_BIYOMIMIKRI/links/5560c7f608ae8c0cab31ebd8/DOGADAN-ESINLENMIS-TASARIMLAR-TASARIM-STRATEJISI-OLARAK-BIYOMIMIKRI.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Karamustafaoğlu, O. ve Yaman, S. (2006). Fen eğitiminde özel öğretim yöntemleri I-II. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Kennedy,S., (2004). Biomimicry/biomimetics: General Principles and Practical Examples. The Science Creative Quarterly. http://www.scq.ubc.ca/biomimicrybimimeticsgeneral-principles-and-practical-examples/ adresinden erişilmiştir.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2006). İlköğretim fen ve teknoloji dersi (6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Morrison, J. (2006). TIES STEM education monograph series, attributes of STEM education. Baltimore, MD: TIES.
 • National Research Council. (2011). Successful K-12 STEM education: ıdentifying effective approaches in science, technology, engineering, and mathematics. Washington, DC: The National Academies Press.
 • Olivarez, N. (2012). The Impact of a STEM program on academic achievement of eighth grade students in a south texas middle school. (Unpublished doctoral thesis). Texas A & M University, Texas.
 • Padilla, J. M., & Okey, J. R. (1984). The Effects of ınstruction on integrated science process skill achievement. Journal of Research in Science Teaching, 21 (3): 277-287.
 • Volstad, N.L. & Boks, C., (2012). On the use of biomimicry as a useful tool for the ındustrial designer. Sustainable Development. 189-199.
 • Yıldırım, B., (2016). 7. Sınıf fen bilimleri dersine entegre edilmiş fen teknoloji mühendislik matematik (STEM) uygulamaları ve tam öğrenmenin etkilerinin incelenmesi. (Yayınlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Yıldırım, B. ve Altun, Y. (2014, Haziran). STEM eğitimi üzerine derleme çalışması: Fen bilimleri alanında örnek ders uygulanmaları. Sözel bildiri, VI. International Congress of Education Research, Ankara.
 • Zari M P., (2007). Biomimetic Approaches to Architectural Design for Increased Sustainability. Yeni Zelanda, 33-41.
 • Zhou, J. (2010). What is STEM?. (Unpublished master thesis). Ohio University, Ohio.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Bekir YILDIRIM (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date : March 20, 2019

Bibtex @research article { gefad361834, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2019}, volume = {39}, pages = {63 - 90}, doi = {}, title = {Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının STEM Eğitiminde Biyomimikri Uygulamalarına Yönelik Görüşleri}, key = {cite}, author = {YILDIRIM, Bekir} }
APA YILDIRIM, B . (2019). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının STEM Eğitiminde Biyomimikri Uygulamalarına Yönelik Görüşleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 39 (1) , 63-90 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/43993/361834
MLA YILDIRIM, B . "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının STEM Eğitiminde Biyomimikri Uygulamalarına Yönelik Görüşleri". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 39 (2019 ): 63-90 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/43993/361834>
Chicago YILDIRIM, B . "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının STEM Eğitiminde Biyomimikri Uygulamalarına Yönelik Görüşleri". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 39 (2019 ): 63-90
RIS TY - JOUR T1 - Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının STEM Eğitiminde Biyomimikri Uygulamalarına Yönelik Görüşleri AU - Bekir YILDIRIM Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 63 EP - 90 VL - 39 IS - 1 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının STEM Eğitiminde Biyomimikri Uygulamalarına Yönelik Görüşleri %A Bekir YILDIRIM %T Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının STEM Eğitiminde Biyomimikri Uygulamalarına Yönelik Görüşleri %D 2019 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 39 %N 1 %R %U
ISNAD YILDIRIM, Bekir . "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının STEM Eğitiminde Biyomimikri Uygulamalarına Yönelik Görüşleri". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 39 / 1 (March 2019): 63-90 .
AMA YILDIRIM B . Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının STEM Eğitiminde Biyomimikri Uygulamalarına Yönelik Görüşleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 39(1): 63-90.
Vancouver YILDIRIM B . Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının STEM Eğitiminde Biyomimikri Uygulamalarına Yönelik Görüşleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 39(1): 90-63.