Year 2019, Volume 39 , Issue 1, Pages 115 - 145 2019-03-20

Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Paralel ve Dik Doğru/Doğru Parçalarını Belirleme ve Çizme Durumları

Asuman DUATEPE PAKSU [1] , Gülcan BAYRAM [2]


Bu araştırmanın amacı, altıncı sınıf öğrencilerinin paralel ve dik doğru/doğru parçalarını belirleme durumlarını ve çizme becerilerini incelemektir. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden özel durum çalışması kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından geliştirilen öğrencilerin verilen bir doğru parçasına paralel doğru parçaları çizme ve verilen bir doğru üzerinde veya dışındaki bir noktadan doğruya dikme çizme edebilme becerileri ile verilen doğru veya doğru parçalarından hangilerinin paralel veya dik olduğunu belirleme durumlarını ortaya çıkarmaya yönelik 4 soruluk bir ölçek kullanılmıştır. Verilerin analizi, betimsel analiz yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin paralellik ve diklikle ilgili hem çizme becerilerinin hem de belirleme durumlarının yatay veya düşey olarak verilen doğrularda/doğru parçalarında daha iyi olduğu görülmüştür. Ayrıca öğrencilerin paralellik ve diklikle ilgili düşüncelerinin ve çizme becerilerinin verilen doğru çiftlerinin görüntüsüne göre değiştiği, öğrencilerin paralel ve dik doğru çizmede, paralelliği ve dikliği belirlemeye göre daha iyi oldukları sonucuna ulaşılmıştır.

Paralellik, diklik, paralel çizme, dik çizme
  • Altun, M. (2015). Liselerde matematik öğretimi, Bursa: Aktüel Yayıncılık. Çepni, S. (2009). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş (4. Baskı). Trabzon: Celepler Matbaacılık. Çiftçi, O. ve Tatar, E. (2014). Pergel-cetvel ve dinamik bir yazılım kullanımının başarıya etkilerinin karşılaştırılması, Journal of Computer and Education Research, 2(4), 111-133. Erduran, A. ve Yeşildere, S. (2010). Geometrik yapıların inşasında pergel ve çizgecin kullanımı, İlköğretim Online, 9 (1), 333-341. Fichbein, E. (1993). The theory of figural concepts. Educational Studies in Mathematics, 24(2), 139-162. Fischbein, E., & Nachlieli, T. (1998). Concepts and figures in geometrical reasoning. International Journal of Science Education, 20(10), 1193-1211. Fujita, T. & Jones, K. (2006). Primary trainee teachers’ understanding of basic geometrical figures in Scotland. Proceedings of the 30th Conference of the Internatıonal Group for the Psychology of Mathematics Education, 3, 14-21. Fujita, T. & Jones, K. (2007). Learners’ understanding of the definitions and hierarchical classification of quadrilaterals: Towards a theoretical framing. Research in Mathematics Education, 9(1), 3-20. Gür, H., ve Demir, M. K. (2017). Pergel-Cetvel Kullanarak Temel Geometrik Çizimlerin Öğretmen Adaylarının Geometrik Düşünme Düzeylerine ve Tutumlarına Etkisi, Eğitimde Kuram ve Uygulama, 13(1), 88-110. Güven, B. (2002). Dinamik geometri yazılımı Cabri ile keşfederek öğrenme (Yüksek lisans tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon). <http://tez2.yok.gov.tr/> (2017, Mayıs 15). Güven, Y. (2006). Farklı geometrik çizim yöntemleri kullanımının öğrencilerin başarı, tutum ve van Hiele geometri anlama düzeylerine etkisi, (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon. Hershkowitz, R. (1990). Psychological aspects of learning geometry. P. Nesher ve J. Kilpatrick (Eds.), Mathematics and cognition (p. 70-95). Cambridge: Cambridge Univer¬sity Press. Mansfield, H. M., & Happs, J. C. (1992). Using grade eight students' existing knowledge to teach about parallel lines. School Science and Mathematics, 92(8), 450-454. MEB (2013). Ortaokul Matematik Dersi (5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı. TTKB: Ankara. MEB (2017). Matematik Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) TTKB: Ankara. Monaghan, F. (2000). What Difference Does it Make? Children’s Views of The Differences Between Some Quadrilaterals. Educational Studies in Mathematics, 42(2),179-196. Napitupulu, B. (2001). An exploration of students’ understanding and Van Hiele levels of thinking on geometric constructions, (Unpublished Master Thesis), Simon Fraser University, Canada. National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) (2000). Principles and Standard for School Mathematics. Reston, VA. Duatepe-Paksu, A. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının geometrik yapılara ilişkin çizim becerilerinin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(3), 827-840. Tall D.O. & Vinner S. (1981). Concept image and concept definition in mathematics, with special reference to limits and continuity. Educational Studies in Mathematics, 12, 151-169. Tsamir, P., Tirosh, D. & Levenson, E. (2008). Intuitive nonexamples: the case of triangles. Educational Studies in Mathematics. 69, 81–95. Ulusoy, F. (2014). Ortaokul matematiğinde paralellik ve diklik kavramları: öğrencilerin sahip olduğu imgeler ve yaşadığı yanılgılar. In P. Fettahlıoğlu vd. (Ed.) XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (XI. UFBMEK) Bildiri Özetleri Kitapçığı. (s.1121-1123). Adana, Türkiye. Ulusoy, F. (2016). The role of learners’ example spaces in example generation and determination of two parallel and perpendicular line segments. In Csíkos, C., Rausch, A., & Szitányi, J. (Eds.). Proceedings of the 40th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Vol. 4, pp. 299–306. Szeged, Hungary: PME. Ulusoy, F. (2017). Prospective teachers learn to notice student thinking via micro-case videos: The cases of parallelism and perpendicularity. Ejercongress 2017 Bildiri Özetleri Kitabı, 930-940. Ankara: Anı yayıncılık. Ulusoy, F., & Çakıroğlu, E.. (2017). Middle School Students’ Identification Types Of Parallelogram: Underspecification And Overgeneralization. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (1), 457-476.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Asuman DUATEPE PAKSU
Institution: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Gülcan BAYRAM
Institution: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Dates

Publication Date : March 20, 2019

Bibtex @research article { gefad346360, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2019}, volume = {39}, pages = {115 - 145}, doi = {10.17152/gefad.346360}, title = {Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Paralel ve Dik Doğru/Doğru Parçalarını Belirleme ve Çizme Durumları}, key = {cite}, author = {DUATEPE PAKSU, Asuman and BAYRAM, Gülcan} }
APA DUATEPE PAKSU, A , BAYRAM, G . (2019). Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Paralel ve Dik Doğru/Doğru Parçalarını Belirleme ve Çizme Durumları. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 39 (1) , 115-145 . DOI: 10.17152/gefad.346360
MLA DUATEPE PAKSU, A , BAYRAM, G . "Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Paralel ve Dik Doğru/Doğru Parçalarını Belirleme ve Çizme Durumları". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 39 (2019 ): 115-145 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/43993/346360>
Chicago DUATEPE PAKSU, A , BAYRAM, G . "Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Paralel ve Dik Doğru/Doğru Parçalarını Belirleme ve Çizme Durumları". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 39 (2019 ): 115-145
RIS TY - JOUR T1 - Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Paralel ve Dik Doğru/Doğru Parçalarını Belirleme ve Çizme Durumları AU - Asuman DUATEPE PAKSU , Gülcan BAYRAM Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17152/gefad.346360 DO - 10.17152/gefad.346360 T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 115 EP - 145 VL - 39 IS - 1 SN - 1301-9058- M3 - doi: 10.17152/gefad.346360 UR - https://doi.org/10.17152/gefad.346360 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Paralel ve Dik Doğru/Doğru Parçalarını Belirleme ve Çizme Durumları %A Asuman DUATEPE PAKSU , Gülcan BAYRAM %T Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Paralel ve Dik Doğru/Doğru Parçalarını Belirleme ve Çizme Durumları %D 2019 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 39 %N 1 %R doi: 10.17152/gefad.346360 %U 10.17152/gefad.346360
ISNAD DUATEPE PAKSU, Asuman , BAYRAM, Gülcan . "Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Paralel ve Dik Doğru/Doğru Parçalarını Belirleme ve Çizme Durumları". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 39 / 1 (March 2019): 115-145 . https://doi.org/10.17152/gefad.346360
AMA DUATEPE PAKSU A , BAYRAM G . Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Paralel ve Dik Doğru/Doğru Parçalarını Belirleme ve Çizme Durumları. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 39(1): 115-145.
Vancouver DUATEPE PAKSU A , BAYRAM G . Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Paralel ve Dik Doğru/Doğru Parçalarını Belirleme ve Çizme Durumları. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 39(1): 145-115.