Year 2018, Volume 38 , Issue 3, Pages 949 - 963 2018-12-30

Okul Yöneticilerinin Yönetim Biçimleri ile Öğretmenlerin İş Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Merve BAŞARAN [1] , Nezahat GÜÇLÜ [2]


Bu araştırmanın amacı, ortaokul yöneticilerinin yönetim biçimleri ile ortaokul öğretmenlerinin iş doyumu arasındaki ilişkinin incelenmesidir. İlişkisel tarama modelinde tasarlanmış araştırmanın evrenini 2016-2017 eğitim-öğretim yılında İstanbul ilinin Maltepe ilçesindeki devlet ortaokullarındaki 1101 öğretmen, örneklemini ise bu ortaokullardaki 250 öğretmen oluşturmuştur. Araştırmanın sonucunda ortaokul öğretmenlerine göre okul yöneticilerinin destekçi yönetim biçimini diğer alt boyutlara göre daha yüksek düzeyde uyguladığı görülmüştür. Ayrıca ortaokul öğretmenlerinin iş doyumu düzeyi yüksek seviye olarak bulunmuştur.Ortaokul öğretmenlerine göre okul yöneticilerinin yönetim biçimi ile öğretmenlerin iş doyumu arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir.

okul yönetimi, yönetim biçimi, iş doyumu
  • Akçamete, G., Kaner, S. & Sucuoğlu (2001). Öğretmenlerde tükenmişlik, iş doyumu ve kişilik. Ankara: Nobel.Artık, S. (2009). Yönetsel davranış biçimlerinin iş doyumuna etkisi üzerine bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.Başaran, İ.E. (1992). Yönetimde insan ilişkileri yönetsel davranış. Ankara: Kadıoğlu.Başaran, İ. E. (2000). Eğitim yönetimi nitelikli okul. Ankara: Feryal.Çıngı, H. (1990). Örnekleme kuramı. Ankara: Hacettepe Üniversitesi.Dick, G., & Metfalce, B. (2001). Managerial factors and organisational commitment ‐ A comparative study of police officers and civilian staff.International Journal of Public Sector Management. 14(2), 111-128Drucker, P.F. (1995). Yönetim uygulaması. (E. Sabri Yarmalı, Çev.). İstanbul: İnkılap .Erdoğan, İ. (1999). İşletme yönetiminde örgütsel davranış. İstanbul: İşletme Fakültesi.Kocabaş, İ., & Karaköse, T. (2005). Okul müdürlerinin tutum ve davranışlarının öğretmenlerin motivasyonuna etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(1), 79-91.Özcan, H. (1996). Liselerde uygulanan yönetim biçimleri. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi. Ankara.Özdayı, N. (1990). Resmi ve özel liselerde çalışan öğretmenlerin iş tatmini ve iş streslerinin karşılaştırmalı analizi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.Özgün, E. (2008), İlköğretim Birinci Kademe Öğretmenlerinin İş Motivasyonları ile Sınıf Yönetim Becerilerini Algılama Düzeyleri Arasındaki İlişki, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
  • Şahal, E. (2005). Akademik örgütlerde örgüt kültürü ve iş tatmini arasındaki ilişki: Akdeniz Üniversitesi’nde doktora yapan araştırma görevlilerinin örgüt kültürüne ve iş tatminine yönelik algı ve kanaatleri. Yüksek Lisans Tezi,Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.Taymaz, H. (2011). Okul yönetimi. Ankara: PegemA.Tietjen, M. A., & Myers, R. M. (1998). Motivation and job satisfaction, management decision. MCB University Press. 36(4), 226-231.Turmuş, E. K. (2005). İş tatmini (iş doyumu) ve sanayi müsteşarlığında bir uygulama. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.Türk, S. (2007). Örgüt kültürü ve iş tatmini. Ankara: Özkan.Yelboğa, A. (2007). Bireysel demografik değişkenlerin iş doyumu ile ilişkisinin finans sektöründe incelenmesi. Sosyal Bilimler Dergisi. 4(2), 1-18.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Merve BAŞARAN
Country: Turkey


Author: Nezahat GÜÇLÜ

Dates

Publication Date : December 30, 2018

Bibtex @research article { gefad402996, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2018}, volume = {38}, pages = {949 - 963}, doi = {10.17152/gefad.402996}, title = {Okul Yöneticilerinin Yönetim Biçimleri ile Öğretmenlerin İş Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {BAŞARAN, Merve and GÜÇLÜ, Nezahat} }
APA BAŞARAN, M , GÜÇLÜ, N . (2018). Okul Yöneticilerinin Yönetim Biçimleri ile Öğretmenlerin İş Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 38 (3) , 949-963 . DOI: 10.17152/gefad.402996
MLA BAŞARAN, M , GÜÇLÜ, N . "Okul Yöneticilerinin Yönetim Biçimleri ile Öğretmenlerin İş Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 38 (2018 ): 949-963 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/42000/402996>
Chicago BAŞARAN, M , GÜÇLÜ, N . "Okul Yöneticilerinin Yönetim Biçimleri ile Öğretmenlerin İş Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 38 (2018 ): 949-963
RIS TY - JOUR T1 - Okul Yöneticilerinin Yönetim Biçimleri ile Öğretmenlerin İş Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi AU - Merve BAŞARAN , Nezahat GÜÇLÜ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17152/gefad.402996 DO - 10.17152/gefad.402996 T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 949 EP - 963 VL - 38 IS - 3 SN - 1301-9058- M3 - doi: 10.17152/gefad.402996 UR - https://doi.org/10.17152/gefad.402996 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Okul Yöneticilerinin Yönetim Biçimleri ile Öğretmenlerin İş Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi %A Merve BAŞARAN , Nezahat GÜÇLÜ %T Okul Yöneticilerinin Yönetim Biçimleri ile Öğretmenlerin İş Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi %D 2018 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 38 %N 3 %R doi: 10.17152/gefad.402996 %U 10.17152/gefad.402996
ISNAD BAŞARAN, Merve , GÜÇLÜ, Nezahat . "Okul Yöneticilerinin Yönetim Biçimleri ile Öğretmenlerin İş Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 38 / 3 (December 2019): 949-963 . https://doi.org/10.17152/gefad.402996
AMA BAŞARAN M , GÜÇLÜ N . Okul Yöneticilerinin Yönetim Biçimleri ile Öğretmenlerin İş Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 38(3): 949-963.
Vancouver BAŞARAN M , GÜÇLÜ N . Okul Yöneticilerinin Yönetim Biçimleri ile Öğretmenlerin İş Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 38(3): 963-949.