Year 2018, Volume 38 , Issue 3, Pages 1057 - 1076 2018-12-30

İlk Öğretmen Okullarında Müzik II. Devre 1. 2. 3. Sınıflar” İsimli Ders Kitabının İncelenmesi

Sıtkı KARASU [1]


Türk eğitim sisteminde müzik dersine ait öğretim programının hazırlanması biraz gecikmiş olsa da, program hazırlanmadan önce, ders dışı faaliyeti olarak plak ve radyo dinleme etkinlikleri yapılmaktaydı. Daha sonra müzik öğretmeni yetiştiren kurumların kurulması veya o yapının hazırlanması ile birlikte müzik eğitiminin daha sağlıklı ve amacına uygun bir şekilde hizmet vermesi sağlanmıştır. Yapılan bu çalışmada, İsa Coşkuner tarafından hazırlanan 1957 baskılı “İlk öğretmen Okullarında Müzik II. Devre 1. 2. 3. Sınıflar” isimli ders kitabının biçimsel görünüm, bilimsel içerik, dil ve anlatım yönünden incelenmesi amaçlanmıştır. Kaynak olarak ilgili kitap kullanılmıştır. Bu çalışmada tarama modeli tercih edilmiştir. Yapılan çalışma sonucunda ilk öğretmen okullarındaki müzik eğitimde genel olarak, 1,2 ve 3. sınıfların ünite mahiyetindeki bölümlerinde; 1. sınıflarda basit ezgilerden oluşan şarkılar, koma, diyatonik ve kromatik sesler, bazı teorik bilgiler ve majör, minör yapıları; 2. sınıflarda yedili akorlar, çevrilmiş halleri ve dört sesli akorlar, şarkıda ritim değişiklikleri, motif, cümle, periyot ve tema terimleri, La majör gamı, Mi bemol majör gam ve tonu ile Do minör gam ve tonu, 10/8’lik ritmin kalıbı, 5’li 4’lü daireler ve 3. sınıflarda da ses, kulak ve zevk eğitimi hakkında bilgi verildiği, müziğin öneminden bahsedildiği tespit edilmiştir.
İlk öğretmen okulu, müzik, eğitim
 • Referans1 Akyüz, Y.(2009). Türkiye’de Öğretmen Yetiştirmenin 160. Yılında Darülmuallimin’in İlk Yıllarına Toplu ve Yeni Bir Bakış. Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, 20, 17-58. (Ayrı Basım). doi: 10.1501/OTAM_0000000532
 • Referans2 Akyüz, Y. (2012). Türk eğitim tarihi (23. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Referans3 Arslan, M. (1999). Cumhuriyet dönemi ilköğretim programları ve belli başlı özellikleri. Milli Eğitim Dergisi, 144. http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/146/aslan.htm adresinden erişilmiştir.
 • Referans4 Barış, D., Ece, A. (2009, Eylül). Cumhuriyet’ten Günümüze Toplumsal Kültürel Değişim Sürecinde Müzik ve Müzik Eğitimi. Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresinde sunulmuştur. Ankara.
 • Referans6 Coşkuner, İ. (1957). İlk öğretmen okullarında müzik(2. Baskı). Maarif Basımevi: İstanbul.
 • Referans7 Çanga, M. (2017, Şubat). Öğretmen okullarının 169 yıllık kuruluş tarihçesi. http://www.egitimajansi.com/metin-canga/ogretmen-okullarinin-169-yillik-kurulus-tarihcesi-kose-yazisi-817y.html adresinden erişilmiştir.
 • Referans8 Çepni, S., Ayvacı, H.F., Keles, E. (2001). Fizik ders kitaplarını değerlendirme ölçeği geliştirmek için örnek bir çalışma. Mili Eğitim Dergisi, 152, 27-33. http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/milli_egitim_dergisi.html adresinden erişilmiştir.
 • Referans9 Dursunoğlu, H. (2003). Cumhuriyet döneminde ilköğretime öğretmen yetiştirmenin tarihi gelişimi. Milli Eğitim Dergisi, 160. https://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/160/dursunoglu.htm adresinden erişilmiştir.
 • Referans10 Gelen, İ., Beyazıt, N. (2007). Eski ve yeni ilköğretim programları ile ilgili çeşitli görüşlerin karşılaştırılması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 51, 457-476. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/kuey/article/view/5000050644 adresinden erişilmiştir.
 • Referans11 Kaçar, G.Y. (2013). Hatip zâkirî hasan efendi’nin nühüft makamındaki imam hüseyin mersiyesi. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, 66, 239-254. http://www.hbvdergisi.gazi.edu.tr/index.php/TKHBVD/article/download/1285/1269 adresinden erişilmiştir.
 • Referans12 Kamer, T. (2012). Öğretmen Yetiştirmede Kastamonu Kız İlk öğretmen Okulu Uygulaması (1956-1975). Cumhuriyet International Journal of Education, 1(2), 1-17. http://dergipark.gov.tr/cije/issue/4273/57588 adresinden erişilmiştir.
 • Referans13 Köse, E. (2013). Bilimsel Araştırma Modelleri, Şu kitaptan: Kıncal, R. (Edit). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Referans14 Şahin, M., Duman, R. (2008). Cumhuriyetin yapılanma sürecinde müzik eğitimi. Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, 7(16-17), 259-272. http://dergipark.gov.tr/cttad/issue/25239/266856 adresinden erişilmişir.
 • Referasn15 Toker, H., Özden, E. (2013). Osmanlı devletinde müzik eğitimi veren önemli kurumlar. Rast Müzikoloji Dergisi, 1(2), 107-128. http://www.dergi.ksu.edu.tr/rastmd/article/view/5000120489 adresinden erişilmiştir.
 • Referans16 Yurt, G., Arslan, M. (2014) 7. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının Şekil-İçerik-Metin Yönünden İncelenmesi: Zambak ve Pasifik Yayınları Örneği, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 31, 317-327. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/117754 adresinden erişilmiştir.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Sıtkı KARASU (Primary Author)
Institution: kastamonu üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 30, 2018

Bibtex @research article { gefad399789, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2018}, volume = {38}, pages = {1057 - 1076}, doi = {10.17152/gefad.399789}, title = {İlk Öğretmen Okullarında Müzik II. Devre 1. 2. 3. Sınıflar” İsimli Ders Kitabının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {KARASU, Sıtkı} }
APA KARASU, S . (2018). İlk Öğretmen Okullarında Müzik II. Devre 1. 2. 3. Sınıflar” İsimli Ders Kitabının İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 38 (3) , 1057-1076 . DOI: 10.17152/gefad.399789
MLA KARASU, S . "İlk Öğretmen Okullarında Müzik II. Devre 1. 2. 3. Sınıflar” İsimli Ders Kitabının İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 38 (2018 ): 1057-1076 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/42000/399789>
Chicago KARASU, S . "İlk Öğretmen Okullarında Müzik II. Devre 1. 2. 3. Sınıflar” İsimli Ders Kitabının İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 38 (2018 ): 1057-1076
RIS TY - JOUR T1 - İlk Öğretmen Okullarında Müzik II. Devre 1. 2. 3. Sınıflar” İsimli Ders Kitabının İncelenmesi AU - Sıtkı KARASU Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17152/gefad.399789 DO - 10.17152/gefad.399789 T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1057 EP - 1076 VL - 38 IS - 3 SN - 1301-9058- M3 - doi: 10.17152/gefad.399789 UR - https://doi.org/10.17152/gefad.399789 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi İlk Öğretmen Okullarında Müzik II. Devre 1. 2. 3. Sınıflar” İsimli Ders Kitabının İncelenmesi %A Sıtkı KARASU %T İlk Öğretmen Okullarında Müzik II. Devre 1. 2. 3. Sınıflar” İsimli Ders Kitabının İncelenmesi %D 2018 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 38 %N 3 %R doi: 10.17152/gefad.399789 %U 10.17152/gefad.399789
ISNAD KARASU, Sıtkı . "İlk Öğretmen Okullarında Müzik II. Devre 1. 2. 3. Sınıflar” İsimli Ders Kitabının İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 38 / 3 (December 2019): 1057-1076 . https://doi.org/10.17152/gefad.399789
AMA KARASU S . İlk Öğretmen Okullarında Müzik II. Devre 1. 2. 3. Sınıflar” İsimli Ders Kitabının İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 38(3): 1057-1076.
Vancouver KARASU S . İlk Öğretmen Okullarında Müzik II. Devre 1. 2. 3. Sınıflar” İsimli Ders Kitabının İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 38(3): 1076-1057.