Year 2018, Volume 38 , Issue 3, Pages 869 - 886 2018-12-30

Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programında Yer Alan “Öğretmenlik Uygulaması” Dersine İlişkin Görüşlerin Karşılaştırılması

Rukiyye YILDIZ [1] , İlkay ULUTAŞ [2] , Serap DEMİRİZ [3]


Çalışmanın temel amacını okul öncesi öğretmen adaylarıyla uygulama yaptıkları okullardaki öğretmenlerinin öğretmenlik uygulaması sürecine ilişkin görüşlerinin karşılaştırılması oluşturmaktadır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni ile yürütülmüştür. Çalışmaya 21 öğretmen adayı ile öğrencilerin uygulama yaptıkları okullarda çalışan 12 öğretmen katılmıştır. Öğretmen ve öğretmen adaylarından öğretmenlik uygulaması dersine ilişkin görüşlerini almak amacıyla araştırmacılar tarafından hazırlanan ”Öğretmenlik Uygulaması Değerlendirme Formu” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde nitel veri analiz tekniklerinden içerik analizi tekniğinden yararlanılmıştır. Öğretmen adayları ve uygulama öğretmenleriyle yapılan görüşmeler sonucunda öğretmen adaylarının sınıf yönetimi ve çocukla iletişimde desteğe ihtiyaç duydukları görülmüştür. Öğretmenlik Uygulaması ders saatinin artırılması, sadece bu derste değil tüm derslerde uygulamaya yönlendirilmeleri öğretmen adaylarının daha donanımlı olarak mesleğe hazır olmalarını sağlayabilecektir.

Öğretmenlik uygulaması, Okul öncesi öğretmenliği, Okul öncesi eğitim
 • Akpınar, M., Çolak, K. & Yiğit, E. (2012). Öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında sosyal bilgiler öğretmen adaylarının yeterliklerine yönelik uygulama öğretmenlerinin görüşleri. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 36, 41-67.
 • Autry, M.M., Lee, J.& Fox, J. (2009) Developing a data-driven assessment for early childhood candidates, Journal of Early Childhood Teacher Education, 30(2), 138-149. doi: 10.1080/10901020902885695
 • Avcı, E & İbret, B. (2016). Öğretmenlik uygulaması-II dersine ilişkin okul öncesi öğretmen adaylarının görüşlerinin değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24, 2519-2536.
 • Bates, A. J. & Burbank, M. D. (2008). Effective student teacher supervision in the era of no child left behind. The Professional Educator, 32(2), 18-28.
 • Brown, C.P. & Feger, B. S. (2010) Examining the challenges early childhood teacher candidates face in figuring their roles as early educators, Journal of Early Childhood Teacher Education, 31(4), 286-306. doi: 10.1080/10901027.2010.523774
 • Çimer, A. & Çimer, S. (2002), Öğretmen adaylarının okullardaki uygulama öğretmenlerinin özellikleri hakkındaki görüşleri. V. Ulusal Fen bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi.
 • Demir, Ö. & Çamlı, Ö. (2011). Öğretmenlik uygulaması dersinde uygulama okullarında karşılaşılan sorunların sınıf ve okul öncesi öğretmenliği öğrenci görüşleri çerçevesinde incelenmesi: Nitel bir çalışma. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24 (1), 117-139.
 • Gökçe, E. & Demirhan, C. (2005). Öğretmen adaylarının ve ilköğretim okullarında görev yapan uygulama öğretmenlerinin öğretmenlik uygulaması etkinliklerine ilişkin görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi,38(1), 43-71.
 • Göktaş, Ö. & Şad, S. (2014). Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması dersi uygulama öğretmenlerinin seçim süreci: ölçütler, sorunlar ve öneriler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(4), 115-128.
 • Gündogdu, K., Coşkun, Z. F., Albez, C. & Bay, E. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik uygulamasına ilişkin görüşleri ve beklentileri. Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5( I-II).
 • Kale, M. (2011). Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersinde karşılaştıkları sorunlar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(2), 255-280.
 • Karadüz, A., Eser, Y., Şahin, C. & İlbay A. B. (2009). Eğitim fakültesi son sınıf öğrencilerinin görüşlerine göre öğretmenlik uygulaması dersinin etkililik düzeyi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(11), 442-455.
 • Kennedy, A. & Lees, A. (2014). Merging professional preparation and development through blended practices and a tiered approach in Early Head Start. In Pretti Frontczak, K., Grisham-Brown, J., & Sullivan, L. (Eds.), Young exceptional children monograph (16–20) Blending Practices to Strengthen Quality Early Learning Programs for ALL Children.
 • Kennedy, A., & Lees, A. (2015). Preparing undergraduate pre-service teachers through direct and video-based performance feedback and tiered supports in Early Head Start. Early Childhood Education Journal. doi: 10.1007/s10643-015-0725-2.
 • LaParo, K., Hamre, B., & Pianta, R. (2012). Classroom assessment scoring system (CLASS) Manual, Toddler. Baltimore, MD: Paul H. Brookes.
 • Lees, A. & Kennedy, A. S. (2017) Community-based collaboration for early childhood teacher education: Partner experiences and perspectives as co–teacher educators, Journal of Early Childhood Teacher Education, 38(1), 52-78. doi: 10.1080/10901027.2016.1274692
 • Linn, V. & Jacobs, G. (2015) Inquiry-based field experiences: transforming early childhood teacher candidates’ effectiveness. Journal of Early Childhood Teacher Education, 36, 272–288. doi: 10.1080/10901027.2015.1100143
 • MEB Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü. (1998). Öğretmen adaylarının milli eğitim bakanlığına bağlı eğitim-öğretim kurumlarında yapacakları öğretmenlik uygulamasına ilişkin yönerge. http://mevzuat.meb.gov.tr/html/102. html sayfasından 10.10.2017 tarihinde erişilmiştir.
 • National Association for the Education of Young Children(NAEYC). (2009). Where we stand on Professional preparation standards: A position statement. Retrieved from http://www.naeyc.org
 • National Association for the Education of Young Children. (2010). 2010 NAEYC standards for initial & advanced early childhood professional preparation programs. Retrieved from www.naeyc.org
 • Özkılıç, R., Bilgin, A. & Kartal, H. (2008). Öğretmenlik uygulaması dersinin öğretmen adaylarının görüşlerine göre değerlendirilmesi. İlköğretim Online, 7(3), 726-737.
 • Paker, T, (2005), Öğretmenlik uygulamasında öğretmen adaylarının uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim elemanının yönlendirmesiyle ilgili karşılaştıkları sorunlar. XIV, Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 1, 617-620.
 • Paker, T. (2008). Öğretmenlik uygulamasında öğretmen adaylarının uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim elemanının yönlendirmesiyle ilgili karşılaştıkları sorunlar. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(23), 132-139.
 • Poulou, M. (2007). Student – teachers’ concerns about teaching practice. European Journal of Teacher Education, 30(1), 91-110.
 • Saracho, O. N., & Spodek, B. (2007). Early childhood teachers’ preparation and the quality of program outcomes. Early Child Development and Care, 177(1), 71–91.
 • Sarıçoban, A, (2008). Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerine ilişkin uygulama öğretmenleri ve öğretmen adaylarının görüşleri. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, (3), 31-55.
 • Selwyn, D. (2007). Highly qualified teachers: NCLB and teacher education. Journal of Teacher Education, 58, 124–137.
 • Şahin, E. & Özkılıç, R. (2005). Okul öncesi eğitimi öğretmen adaylarının uygulama dersleri için hazırlanan uygulama kılavuzu hakkındaki görüşleri. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25( 2), 115-133.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2009). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (Genişletilmiş 9. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Rukiyye YILDIZ
Institution: Gazi Eğitim Fakültesi
Country: Turkey


Author: İlkay ULUTAŞ
Institution: Gazi Eğitim Fakültesi
Country: Turkey


Author: Serap DEMİRİZ
Institution: Gazi Eğitim Fakültesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 30, 2018

Bibtex @research article { gefad378603, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2018}, volume = {38}, pages = {869 - 886}, doi = {10.17152/gefad.378603}, title = {Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programında Yer Alan “Öğretmenlik Uygulaması” Dersine İlişkin Görüşlerin Karşılaştırılması}, key = {cite}, author = {YILDIZ, Rukiyye and ULUTAŞ, İlkay and DEMİRİZ, Serap} }
APA YILDIZ, R , ULUTAŞ, İ , DEMİRİZ, S . (2018). Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programında Yer Alan “Öğretmenlik Uygulaması” Dersine İlişkin Görüşlerin Karşılaştırılması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 38 (3) , 869-886 . DOI: 10.17152/gefad.378603
MLA YILDIZ, R , ULUTAŞ, İ , DEMİRİZ, S . "Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programında Yer Alan “Öğretmenlik Uygulaması” Dersine İlişkin Görüşlerin Karşılaştırılması". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 38 (2018 ): 869-886 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/42000/378603>
Chicago YILDIZ, R , ULUTAŞ, İ , DEMİRİZ, S . "Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programında Yer Alan “Öğretmenlik Uygulaması” Dersine İlişkin Görüşlerin Karşılaştırılması". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 38 (2018 ): 869-886
RIS TY - JOUR T1 - Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programında Yer Alan “Öğretmenlik Uygulaması” Dersine İlişkin Görüşlerin Karşılaştırılması AU - Rukiyye YILDIZ , İlkay ULUTAŞ , Serap DEMİRİZ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17152/gefad.378603 DO - 10.17152/gefad.378603 T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 869 EP - 886 VL - 38 IS - 3 SN - 1301-9058- M3 - doi: 10.17152/gefad.378603 UR - https://doi.org/10.17152/gefad.378603 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programında Yer Alan “Öğretmenlik Uygulaması” Dersine İlişkin Görüşlerin Karşılaştırılması %A Rukiyye YILDIZ , İlkay ULUTAŞ , Serap DEMİRİZ %T Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programında Yer Alan “Öğretmenlik Uygulaması” Dersine İlişkin Görüşlerin Karşılaştırılması %D 2018 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 38 %N 3 %R doi: 10.17152/gefad.378603 %U 10.17152/gefad.378603
ISNAD YILDIZ, Rukiyye , ULUTAŞ, İlkay , DEMİRİZ, Serap . "Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programında Yer Alan “Öğretmenlik Uygulaması” Dersine İlişkin Görüşlerin Karşılaştırılması". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 38 / 3 (December 2019): 869-886 . https://doi.org/10.17152/gefad.378603
AMA YILDIZ R , ULUTAŞ İ , DEMİRİZ S . Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programında Yer Alan “Öğretmenlik Uygulaması” Dersine İlişkin Görüşlerin Karşılaştırılması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 38(3): 869-886.
Vancouver YILDIZ R , ULUTAŞ İ , DEMİRİZ S . Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programında Yer Alan “Öğretmenlik Uygulaması” Dersine İlişkin Görüşlerin Karşılaştırılması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 38(3): 886-869.