Year 2018, Volume 38 , Issue 3, Pages 919 - 947 2018-12-30

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Serbest Problem Kurma Becerilerinin Değerlendirilmesi

Reyhan TEKİN SİTRAVA [1] , Ahmet IŞIK [2]


Bu çalışmanın amacı sınıf öğretmeni adaylarının doğal sayılarda dört işlem ile ilgili kurdukları problemleri ve problem kurma becerilerini incelemektir. Veriler, nitel araştırma yaklaşımları arasında yer alan durum çalışması yöntemi kullanılarak toplanmıştır. Çalışmaya 72 dördüncü sınıf, sınıf öğretmeni adayı katılmış ve çalışmanın verileri 2 sorudan oluşan Serbest Problem Kurma Soru Seti aracılığıyla toplanmıştır.  Verileri analiz etmek için içerik analizi yaklaşımı kullanılmıştır. Çalışmanın bulgularına göre, bazı öğretmen adaylarının yeterli müfredat bilgisine sahip olmadığı için kazanıma uygun olmayan problemler kurdukları belirlenmiştir. Ayrıca, sözel denklem ve sembolik denklem kuran ve hiç problem kuramayan öğretmen adaylarının ise alan bilgisinin, problem çözme deneyiminin ve yaratıcılık yeteneklerinin yeterli olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmaya katılan öğretmen adaylarının büyük çoğunluğu az işlemli sözel problemler kurmuşlardır. Bu doğrultuda, matematik öğretimi için alan bilgisi derslerinin ders saatleri arttırılarak öğretmen adaylarının alan ve müfredat bilgilerini artırılması sağlanabilir.
Problem kurma, Doğal sayılar, Dört işlem
 • Albayrak, M., İpek, A. S., & Işık, C. (2006). Temel işlem becerilerinin öğretiminde problem kurma-çözme çalışmaları. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 1-11.
 • Akay, H., Soybaş, D., & Argün, Z. (2006). Problem kurma deneyimleri ve matematik öğretiminde açık-uçlu soruların kullanımı. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(1), 129-146.
 • Australian Education Council, Curriculum Corporation (Australia). (1991). A national statement on mathe matics for Australian schools: A joint project of the states, territories and the Commonwealth of Australia/initiated by the Australian Education Council. Carlton, Vic: Curriculum Corporation for the Australian Education Council.
 • Ball, D. L. (1990). The mathematical understandings that prospective teachers bring to teacher education. The Elementary School Journal, 90(4), 449-466.
 • Baştürk, S., & Dönmez, G. (2011). Öğretmen adaylarının limit ve süreklilik konusuna ilişkin pedagojik alan bilgilerinin öğretim programı bilgisi bağlamında incelenmesi. International Online Journal of Educational Sciences, 3(2), 743-775.
 • Canköy, O. (2003). Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki ilkokul öğretmen adaylarının matematik problemleri zorluk derecesi ile ilgili algıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(25), 26-30.
 • Chapman, O. (2002). High school mathematics teachers’ perspectives of mathematical word problems. In B. Davis & E. Simmt (Eds.), Proceedings of the 2002 Annual Meeting of the Canadian Mathematics Education Study Group,(pp. 91-98). Edmonton, AB: CMESG/GCEDM.
 • Chapman, O. (2012). Prospective elementary school teachers’ ways of making sense of mathematical problem posing, PNA, 6(4), 135 – 146.
 • Crespo, S. (2003). Learning to pose mathematical problems: Exploring changes in preservice teachers’ practices. Educational Studies in Mathematics, 52, 243–270. Doi: 10.1023/A:1024364304664
 • Crespo, S. & Sinclair, N. (2008). What makes a problem mathematically interesting? Inviting prospective teachers to pose better problems. Journal of Mathematics Teacher Education, 11, 395-415. Doi: 10.1007/s10857-008-9081-0
 • Christou, C., Mousoulides, N., Pittalis, M., Pitta-Pantazi, D., & Sriraman, B. (2005). An empirical taxonomy of problem posing processes. ZDM, 37(3), 149-158. Doi: 10.1007/s11858-005-0004-6
 • Ellerton, N. F. (2013). Engaging prospective middle-school teacher-education students in mathematical problem posing: development of an active learning framework. Educational Studies in Mathematics, 83(1), 87-101. Doi: 10.1007/s10649-012-9449-z
 • English, L. D. (1998). Children's problem posing within formal and informal contexts. Journal for Research in mathematics Education, 29(1) 83-106. Doi: 10.2307/749719
 • Foong, P.Y. & Koay, P.L. (1997). School word problems and stereotyped thinking. Teaching and Learning, 18(1), 73-82. Hembree, R. (1992). Experiments and relational studies in problem solving: A meta-analysis. Journal for Research in Mathematics Education, 23(3), 242–273. Doi: 10.2307/749120
 • Işık, A., Işık, C., & Kar, T. (2011). Matematik öğretmeni adaylarının sözel ve görsel temsillere yönelik kurdukları problemlerin analizi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(1), 40-49.
 • Kilpatrick, J. (1987). Problem formulating: Where do good problems come from. In A.H. Schoenfeld (Ed.) Cognitive Science And Mathematics Education (pp. 123-147). Hillsdalc, NJ: Erlbaum
 • Kılıç, Ç. (2013). Prospective primary teachers’ free problem-posing performances in the context of fractions: An example from Turkey. The Asia-Pacific Education Researcher, 22(4), 677-686. Doi: 10.1007/s40299-013-0073-1
 • Lavy, I., & Shriki, A. (2007). Problem posing as a means for developing mathematical knowledge of prospective teachers. In Proceedings of the 31st Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (Vol. 3, pp. 129-136).
 • Lin, P. J. (2004). Supporting Teachers on Designing Problem-Posing Tasks as a Tool of Assessment to Understand Students' Mathematical Learning. In Proceedings of the 28th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education. (Vol. 3, pp. 257-2644). Norway: Bergen.
 • Merriam, S. B. (1998). Qualitative research and case study applications in education. Revised and expanded from case study research in education.. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
 • Miles, M.B., & Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd ed.). Thousand Oaks, California: SAGE. Doi: 10.1016/S1098-2140(99)80125-8
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2009a). İlköğretim matematik dersi 1–5. sınıflar öğretim programı. Ankara, Türkiye: MEB.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2009b). lköğretim matematik dersi 6-8. Sınıflar: Öğretim programı ve kılavuzu. Ankara, Türkiye:MEB.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2015). İlkokul matematik dersi (1, 2, 3 ve 4. sınıflar) öğretim programı. Ankara, Türkiye: MEB.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2017). Matematik dersi öğretim programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Ankara, Türkiye: MEB.
 • National Council of Teachers of Mathematics [NCTM]. (2000). Principles and standards for school mathematics. Reston, VA.
 • Özmen, Z. M., Taşkın, D., & Güven, B. (2012). İlköğretim 7. sınıf matematik öğretmenlerinin kullandıkları problem türlerinin belirlenmesi. Eğitim ve Bilim, 37(165), 246-261.
 • Pilkington, R. (2001). Analysing educational dialogue interaction: Towards models that support learning. International Journal of Artificial Intelligence in Education, 12, 1-7.
 • Shulman, L. S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 15(2), 4-14.
 • Silver, E. A. (1994). On mathematical problem posing. For the Learning of Mathematics, 14(1), 19-28.
 • Silver, E. A. (2013). Problem-posing research in mathematics education: Looking back, looking around, and looking ahead. Educational Studies in Mathematics, 83(1), 157-162. Doi: 10.1007/s10649-013-9477-3
 • Silver, E. A., ve Cai, J. (1996). An analysis of arithmetic problem posing by middle school students. Journal for Research in Mathematics Education, 521-539. Doi: 10.2307/749846
 • Stoyanova, E. N. (1997). Extending and exploring students' problem solving via problem posing. Unpublished doctoral dissertation, Edith Cowan University, Australia.
 • Stoyanova, E., & Ellerton, N. F. (1996). A framework for research into students’ problem posing in school mathematics. In P. C. Clarkson (Ed.), Technology in mathematics education (pp. 518-525). Melbourne, Victoria: Mathematics Education Research Group of Australasia.
 • Tichá, M., & Hošpesová, A. (2009, January). Problem posing and development of pedagogical content knowledge in prospective teacher training. In meeting of CERME (Vol. 6, pp. 1941-1950). Doi: 10.1007/978-1-4614-6258-3_21
 • Tertemiz, N. I., & Sulak, S. E. (2013). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin problem kurma becerilerinin incelenmesi. İlköğretim Online, 12(3),713-729.
 • Van Harpen, X. Y., & Presmeg, N. C. (2013). An investigation of relationships between students’ mathematical problem-posing abilities and their mathematical content knowledge. Educational Studies in Mathematics, 83(1), 117-132. Doi: 10.1007/s10649-012-9456-0
 • Yüksek Öğretim Kurumu [YÖK]. (2007). Eğitim fakültesi öğretmen yetiştirme lisans programları. Ankara, Türkiye: YÖK.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Reyhan TEKİN SİTRAVA (Primary Author)
Institution: KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Ahmet IŞIK
Institution: KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

Dates

Publication Date : December 30, 2018

Bibtex @research article { gefad376470, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2018}, volume = {38}, pages = {919 - 947}, doi = {10.17152/gefad.376470}, title = {Sınıf Öğretmeni Adaylarının Serbest Problem Kurma Becerilerinin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {TEKİN SİTRAVA, Reyhan and IŞIK, Ahmet} }
APA TEKİN SİTRAVA, R , IŞIK, A . (2018). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Serbest Problem Kurma Becerilerinin Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 38 (3) , 919-947 . DOI: 10.17152/gefad.376470
MLA TEKİN SİTRAVA, R , IŞIK, A . "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Serbest Problem Kurma Becerilerinin Değerlendirilmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 38 (2018 ): 919-947 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/42000/376470>
Chicago TEKİN SİTRAVA, R , IŞIK, A . "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Serbest Problem Kurma Becerilerinin Değerlendirilmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 38 (2018 ): 919-947
RIS TY - JOUR T1 - Sınıf Öğretmeni Adaylarının Serbest Problem Kurma Becerilerinin Değerlendirilmesi AU - Reyhan TEKİN SİTRAVA , Ahmet IŞIK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17152/gefad.376470 DO - 10.17152/gefad.376470 T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 919 EP - 947 VL - 38 IS - 3 SN - 1301-9058- M3 - doi: 10.17152/gefad.376470 UR - https://doi.org/10.17152/gefad.376470 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Sınıf Öğretmeni Adaylarının Serbest Problem Kurma Becerilerinin Değerlendirilmesi %A Reyhan TEKİN SİTRAVA , Ahmet IŞIK %T Sınıf Öğretmeni Adaylarının Serbest Problem Kurma Becerilerinin Değerlendirilmesi %D 2018 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 38 %N 3 %R doi: 10.17152/gefad.376470 %U 10.17152/gefad.376470
ISNAD TEKİN SİTRAVA, Reyhan , IŞIK, Ahmet . "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Serbest Problem Kurma Becerilerinin Değerlendirilmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 38 / 3 (December 2019): 919-947 . https://doi.org/10.17152/gefad.376470
AMA TEKİN SİTRAVA R , IŞIK A . Sınıf Öğretmeni Adaylarının Serbest Problem Kurma Becerilerinin Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 38(3): 919-947.
Vancouver TEKİN SİTRAVA R , IŞIK A . Sınıf Öğretmeni Adaylarının Serbest Problem Kurma Becerilerinin Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 38(3): 947-919.