Year 2018, Volume 38 , Issue 2, Pages 715 - 748 2018-08-01

İşitme Engelli Öğrenciler için Çokgenler ve Özellikleri

Nejla GÜREFE [1]


Öğrencilerin matematiksel kavramlar hakkında ne düşündüğü,  ne kadar bilgi sahibi olduğu ve varsa kavram yanılgılarının neler olduğunun belirlenmesi onların öğrenme ortamların istenilen şekilde düzenlenmesinde oldukça önemlidir. Bu çalışma ile de işitme engelli öğrencilerin çokgenler ve özellikleri hakkında sahip olduğu bilgilerin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Çalışmada işitme engelli öğrencilerin çokgenleri açıklarken onların kenar, açı, köşe, döndürülmesi, şekilsel özellik, düzlemde ayırdığı bölgeler ve farklı geometrik şekillerin birleşimi şeklindeki özelliklerinden bahsettikleri, geometrik cisimlerden koni, silindir ve küpe, çokgen olmayan geometrik şekillerden açıya bir çokgen gibi davrandıkları görülmüştür. Bu özellikleri açıklarken kimi zaman kavramların günlük konuşma dilindeki anlamları ile bir açıklamada bulundukları belirlenmiştir. Ayrıca çokgen olarak belirttikleri üçgen, dikdörtgen ve karenin belli bir açı ile döndürülmesi durumunda şekillerin farklı bir çokgene dönüştüklerini belirtmişlerdir. Çalışmada elde edilen bulgular ışığında öğretmenlerin sınıf ortamında, matematiksel kavramları ifade ederken kullandıkları kelimelere, açıklamalara dikkat etmeleri ve şekillerin farklı konumlardaki şekillerini, temsillerini de göstermesi önerilmektedir. 

Çokgenler, Çokgen özellikleri, İşitme engelli öğrenciler
 • Akkaş, E. N., & Türnüklü, E. (2015). Middle school mathematics teachers’ pedagogical content knowledge regarding student knowledge about quadrilaterals. Elementary Education Online, 14(2), 744-756. Doi: 10.17051/io.2015.12002
 • Akuysal, N. (2007). İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin 7. sınıf ünitelerindeki geometrik kavramlardaki yanılgıları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Allen, T. E. (1995). Demographics and national achievement levels for deaf and hard of hearing students: Implications for mathematics reform. In C. H. Dietz (Ed.), Moving toward the standards: A national action plan for mathematics education reform for the deaf (pp. 41–49). Washington DC: Pre-College Programs, Gallaudet University.
 • Altun, M., (2008), Eğitim Fakülteleri ve Sınıf Öğretmenleri İçin Matematik Öğretimi, Alfa Yayıncılık, Ankara.
 • Argün, Z., Arıkan, A., Bulut S., & Halıcıoğlu, S. (2014). Temel matematik kavramların künyesi. Ankara: Gazi.
 • Ay, Y. & Başbay, A. (2017). Çokgenlerle ilgili kavram yanılgıları ve olası nedenler. Ege Eğitim Dergisi, 18(1), 83-104.
 • Battista, M. T. (2002). Learning geometry in a dynamic computer environment. Teaching Children Mathematics, 8, 333–339.
 • Baykul, Y. (1999). İlköğretimde Matematik Öğretimi. Ankara: Anı.
 • Brill, R.G., MacNeil, B., & Newman, L.R. (1986). Framework for appropriate programs for deaf children . American Annals of the Deaf, 131, 65-77. Doi: 10.1353/aad.2012.1405
 • Burns, M. (2007). About teaching mathematics A K–8 Resource. USA: Math Solutions.
 • Eksioglu, N. (1997). Okul öncesi 5-6 yas ve okul dönemi 10-11 yas normal işiten çocukların isitme engelli çocuklar ve isitme cihazı hakkındaki düsünceleri ve entegrasyonun etkileri. Yayımlanmamıs yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi.
 • Faggiano, E. (2012). About physical and technological manipulation in primary and lower secondary school geometry education. 12th International Congress on Mathematical Education'da sunulmuş bildiri, COEX, Seoul, Korea.
 • Fischbein, E. (1993). The theory of figural concepts. Educational Studies in Mathematics, 24(2), 139-162.
 • Fujita, T., & Jones, K. (2007). Learners’ understanding of the definitions and hierarchical classification of quadrilaterals: Towards a theoretical framing. Research in Mathematics Education, 9(1-2), 3-20. Doi: 10.1080/14794800008520167
 • Girgin, C. (2003). İşitme engellilerin eğitimine giriş. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları Engelliler Entegre Yüksekokulu.
 • Hall M. L. & Bavelier D. (2010). Working memory, deafness, and sign language. In M. Marschark, P. E. Spencer, editors. (Eds.), The Oxford handbook of deaf studies, language, and education (pp. 458–471). New York, NY: Oxford University Press.
 • Kelly, R. R., & Mousley, K. (2001). Solving word problems: more than reading issues for deaf students. American Annals of the Deaf, 146(3), 251-262. Doi: 10.1353/aad.2012.0088
 • Lopez-Ludena, V., San-Segundo, R., Morcillo, A. G., Lopez, J. C., & Munoz, J. M. P. (2013). Increasing adaptability of a speech into sign language translation system. Expert Systems with Applications, 40, 1312-1322. Doi: 10.1016/j.eswa.2012.08.059
 • Marschark, M., & Everhart, V.S. (1999). Problem solving by deaf and hearing children: Twenty questions. Deafness and Education International,1, 63-79. Doi: 10.1002/dei.48
 • Marschark M. & Hauser P. C. (2012). How deaf children learn. New York, NY: Oxford University Press.
 • Miller, S. P. & Mercer, C. D. (1997). Educational aspects of mathematics disabilities. Journal of Learning Disabilities, 30(1), 47-56. Doi: 10.1177/002221949703000104
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2005). İlköğretim matematik dersi öğretim programı ve kılavuzu. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi.
 • MEB (2006). Türk İşaret Dili Sisteminin uygulanmasına yönelik usul ve esasları belirlemeye ilişkin yönetmelik.
 • National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) (2000). Principles and standards for school mathematics. 08 Nisan 2015 tarihinde http://www.nctm.org/standards/standards.htm sayfasından erişilmiştir.
 • Nunes, T., & Moreno, C. (2002). An intervention programme for promoting deaf pupils’ achievement in mathematics. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 7(2), 120-133. Doi: 10.1093/deafed/7.2.120
 • Okazaki, M., & Fujita, T. (2007). Prototype phenomena and common cognitive paths in the understanding of the inclusion relations between quadrilaterals in Japan and Scotland. In J. H. Woo, J. H. Lew, K. S. Park & D. Y. Seo (Eds.), Proceedings of the 31st Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (Vol. 4, pp. 41-48). Seoul, Korea: PME.
 • Olkun, S., & Toluk Uçar, Z. (2006). İlköğretimde etkinlik temelli matematik öğretimi (3. baskı). Ankara: Maya.
 • Özsoy, Y., Özyürek, M., & Eripek, S. (1996). Özel eğitime muhtaç çocuklar özel eğitime giriş (6. baskı). Ankara: Karatepe.
 • Proksch J. & Bavelier D. (2002). Changes in the spatial distribution of visual attention after early deafness. Journal of Cognitive Neuroscience, 14, 687–701. Doi: 10.1162/08989290260138591
 • Rettenbach R., Diller G. & Sireteanu R. (1999). Do deaf people see better? Texture segmentation and visual search compensate in adult but not in juvenile subjects. Journal of Cognitive Neuroscience, 11, 560–583.
 • Tall, D. O. & Vinner, S. (1981). Concept image and concept definition in mathematics with special reference to limits and continuity. Educational Studies in Mathematics, 12(2), 151-169.
 • Traxler, C. B. (2000). The Stanford achievement test, 9th edition: National norming and performance for standards for deaf and hard-of-hearing students. Journal of the Deaf Stadies and Deaf Education, 5(4), 337-348.
 • Tüfekçioğlu, U. (1998). Özel Eğitim, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi İlköğretim Öğretmenliği Açık öğretim Lisans Tamamlama Programı Yayını.
 • Tüfekçioğlu, U. (2002). İşitme yetersizlikleri. S. Eripek (Ed.). Özel eğitim. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Türnüklü, E. & Berkün, M. (2013). İlköğretim 5 ve 7. sınıf öğrencilerinin çokgenleri sınıflandırma stratejileri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(1), 337-356.
 • Ulusoy, F. & Çakıroğlu, E. (2017). Ortaokul öğrencilerinin paralelkenarı ayırt etme biçimleri: Aşırı özelleme ve aşırı genelleme. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 457- 475.
 • Van De Walle, J. A. (2001). Elementary and middle school mathematics: Teaching developmentally (4. Baskı). Boston: Allyn and Bacon.
 • Volterra V. & Erting C. (1994). From gesture to language in hearing and deaf children. Washington, DC: Gallaudet University Press.
 • Wood, D.J., Wood, H.A., & Howarth, S.P. (1983). Mathematical abilities of deaf school leavers. British Journal of Developmental Psychology, 1, 67-73. Doi: 10.1111/j.2044-835X.1983.tb00544.x
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-0705-0890
Author: Nejla GÜREFE (Primary Author)
Institution: UŞAK ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : August 1, 2018

Bibtex @research article { gefad427316, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2018}, volume = {38}, pages = {715 - 748}, doi = {10.17152/gefad.427316}, title = {İşitme Engelli Öğrenciler için Çokgenler ve Özellikleri}, key = {cite}, author = {GÜREFE, Nejla} }
APA GÜREFE, N . (2018). İşitme Engelli Öğrenciler için Çokgenler ve Özellikleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 38 (2) , 715-748 . DOI: 10.17152/gefad.427316
MLA GÜREFE, N . "İşitme Engelli Öğrenciler için Çokgenler ve Özellikleri". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 38 (2018 ): 715-748 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/38573/427316>
Chicago GÜREFE, N . "İşitme Engelli Öğrenciler için Çokgenler ve Özellikleri". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 38 (2018 ): 715-748
RIS TY - JOUR T1 - İşitme Engelli Öğrenciler için Çokgenler ve Özellikleri AU - Nejla GÜREFE Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17152/gefad.427316 DO - 10.17152/gefad.427316 T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 715 EP - 748 VL - 38 IS - 2 SN - 1301-9058- M3 - doi: 10.17152/gefad.427316 UR - https://doi.org/10.17152/gefad.427316 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi İşitme Engelli Öğrenciler için Çokgenler ve Özellikleri %A Nejla GÜREFE %T İşitme Engelli Öğrenciler için Çokgenler ve Özellikleri %D 2018 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 38 %N 2 %R doi: 10.17152/gefad.427316 %U 10.17152/gefad.427316
ISNAD GÜREFE, Nejla . "İşitme Engelli Öğrenciler için Çokgenler ve Özellikleri". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 38 / 2 (August 2018): 715-748 . https://doi.org/10.17152/gefad.427316
AMA GÜREFE N . İşitme Engelli Öğrenciler için Çokgenler ve Özellikleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 38(2): 715-748.
Vancouver GÜREFE N . İşitme Engelli Öğrenciler için Çokgenler ve Özellikleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 38(2): 748-715.