Year 2018, Volume 38 , Issue 2, Pages 635 - 662 2018-08-01

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Geometri Alan Dilini Kullanma Becerilerinin İncelenmesi

Saliha Hilal GÜLTEKİN [1] , Hasan ES [2]


Araştırmanın amacı ilköğretim matematik öğretmen adaylarının geometri alan dilini kullanma becerilerini incelemektir. Araştırmanın modeli tarama modelidir. Araştırmanın örneklemini 2012-2013 eğitim öğretim yılında Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesinden rastgele seçilmiş yedi devlet üniversitesinin ilköğretim matematik öğretmenliği bölümünde öğrenim gören, geometri dersini almış 2., 3. ve 4. sınıf 350 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplama araçları; araştırmacı tarafından üç alan uzmanının görüşü alınarak geliştirilmiş açık uçlu sorularla çoktan seçmeli soruların yer aldığı Geometri Alan Dili Başarı Testidir. Testten elde edilen veriler SPSS 20.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizinde Kruskal Wallis, Mann Whitney U Testi yapılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının geometri alan diline yönelik  başarıları cinsiyete, mezun oldukları ortaöğretim kurumuna, öğretim şekline, yaşa ve herhangi bir yerde çalışma durumuna göre anlamlı fark göstermemiştir. Ancak geometri alan dili başarıları sınıf düzeyine göre anlamlı fark göstermiştir.  Bulgulara göre öğretmen adaylarının geometri alan dili başarıları bölgelere göre anlamlı bir değişiklik göstermiştir.
Geometri alan dili, matematik eğitimi
 • Akkaş, E. N. (2014). Ortaokul 5. ve 7. sınıf matematik öğretmenlerinin geometri öğretim süreçlerinin ve geometrik- pedagojik alan bilgilerinin incelenmesi ( Doktora Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Akyıldız, P. (2013). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının lineer cebir dersine yönelik tutumları ve alan dili becerilerinin incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara
 • Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Develi, M. H. ve Orbay, K. (2003). İlköğretimde niçin ve nasıl bir geometri öğretimi. Milli Eğitim Dergisi.157(1). http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/157/develi.htm adresinden erişilmiştir.
 • Doğan, M. ve Güner, P. (2012, Haziran). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematik dilini anlama ve kullanma becerilerinin incelenmesi. Sözel bildiri, X.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde.
 • Dur, Z. (2010). Öğrencilerin matematiksel dili hikaye yazma yoluyla iletişimde kullanabilme becerilerinin farklı değişkenlere göre incelenmesi ( Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Erbay, H.N. (2016). 6. sınıf öğrencilerinin açılar konusundaki kavram bilgilerinin incelenmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 36.704-718. http://www.asosjournal.com/Makaleler/1307135709_11815%20Hatice%20Nur%20ERBAY.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Fidan, Y. ve Türnüklü, E. (2010). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin geometrik düşünme düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27.185-197. http://pauegitimdergi.pau.edu.tr/Makaleler/264054973_ss.185-197.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Gitlin, A., Barlow, L., Burbank, M.D., Kauchak, D. ve Stevens, T. (1999). Pre- service teachers thinking on research: Implication for inquiry oriented teacher education. Teaching and Teacher Education.15.753-769. doi.org/10.1016/S0742-051X(99)00015-3
 • Gürbüz, K. (2008). İlköğretim matematik öğretmenlerinin dönüşüm geometrisi, geometrik cisimler, örüntü ve süslemeler alt öğrenme alanlarındaki yeterlikleri ( Yüksek Lisans Tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Gürefe N. Ve Gültekin, S.H. (2016). Yükseklik Kavramına Dair Öğrenci Bilgilerinin İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi,17 (2),429-450. http://kefad2.ahievran.edu.tr/archieve/pdfler/Cilt17Sayi2/JKEF_17_2_2016_429-450.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Karasar, N. (2011). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel. Lansdell, J. M. (1999). Introducing young children to mathematical concepts: Problems with new terminology. Educational Studies.25(3).327-333. doi.org/10.1080/03055699997837 Matematik ve Dil. Avusturalya NSW Eyaleti Eğitim Bakanlığı. Syllabus– Mathematics, K-12 (Çeviri). http://www.beyaznokta.org.tr/cms/images/derlemeler%20MATEMATIK%20VE%20DIL.pdf adresinden erişilmiştir.
 • MEB (2007). İlköğretim matematik dersi 6-8. sınıflar öğretim programı ve klavuzu. Ankara: MEB.
 • MEB (2009). İlköğretim matematik dersi 6-8. sınıflar öğretim programı. Ankara: MEB
 • Oktar, İ. ve Bulduk, S. (1999). Ortaöğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin davranışlarının değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi.142. http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/medergi/19.htm adresinden erişilmiştir.
 • Öksüz, C. (2010). İlköğretim yedinci sınıf üstün yetenekli öğrencilerin, Nokta, doğru ve düzlem konularındaki kavram yanılgıları. İlköğretim Online.9(2).508-525. http://ilkogretim-online.org.tr/index.php/io/article/view/1784/1620 adresinden erişilmiştir.
 • Pazarbaşı, B. N. (2015). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının analitik geometri alan dilini kullanma becerileri ve tutumlarının incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Shulman, L. S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational Researcher.15(5).4-14. http://www.jstor.org/stable/1175860 adresinden erişilmiştir.
 • Ünal, Z. (2013). 7. Sınıf öğrencilerinin geometri öğrenme alanında matematiksel dil kullanımlarının incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Yenilmez K. ve Demirhan, H. (2013). Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Bazı Temel Matematik Kavramları Anlama Düzeyleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi.20.275-292. http://www.zgefdergi.com/Makaleler/1399700811_20_18_ID_345.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Yeşildere, S. (2007). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematiksel alan dilini kullanma yeterlikleri. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi.24(2).61-70. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/buje/article/view/5000139917/5000128178 adresinden erişilmiştir.
 • Yüzerler, S. (2013). 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin matematiksel dili kullanabilme becerileri (Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Saliha Hilal GÜLTEKİN (Primary Author)
Institution: T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Country: Turkey


Author: Hasan ES
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : August 1, 2018

Bibtex @research article { gefad365181, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2018}, volume = {38}, pages = {635 - 662}, doi = {10.17152/gefad.365181}, title = {İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Geometri Alan Dilini Kullanma Becerilerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {GÜLTEKİN, Saliha Hilal and ES, Hasan} }
APA GÜLTEKİN, S , ES, H . (2018). İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Geometri Alan Dilini Kullanma Becerilerinin İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 38 (2) , 635-662 . DOI: 10.17152/gefad.365181
MLA GÜLTEKİN, S , ES, H . "İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Geometri Alan Dilini Kullanma Becerilerinin İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 38 (2018 ): 635-662 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/38573/365181>
Chicago GÜLTEKİN, S , ES, H . "İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Geometri Alan Dilini Kullanma Becerilerinin İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 38 (2018 ): 635-662
RIS TY - JOUR T1 - İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Geometri Alan Dilini Kullanma Becerilerinin İncelenmesi AU - Saliha Hilal GÜLTEKİN , Hasan ES Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17152/gefad.365181 DO - 10.17152/gefad.365181 T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 635 EP - 662 VL - 38 IS - 2 SN - 1301-9058- M3 - doi: 10.17152/gefad.365181 UR - https://doi.org/10.17152/gefad.365181 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Geometri Alan Dilini Kullanma Becerilerinin İncelenmesi %A Saliha Hilal GÜLTEKİN , Hasan ES %T İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Geometri Alan Dilini Kullanma Becerilerinin İncelenmesi %D 2018 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 38 %N 2 %R doi: 10.17152/gefad.365181 %U 10.17152/gefad.365181
ISNAD GÜLTEKİN, Saliha Hilal , ES, Hasan . "İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Geometri Alan Dilini Kullanma Becerilerinin İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 38 / 2 (August 2018): 635-662 . https://doi.org/10.17152/gefad.365181
AMA GÜLTEKİN S , ES H . İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Geometri Alan Dilini Kullanma Becerilerinin İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 38(2): 635-662.
Vancouver GÜLTEKİN S , ES H . İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Geometri Alan Dilini Kullanma Becerilerinin İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 38(2): 662-635.