Year 2018, Volume 38 , Issue 1, Pages 359 - 383 2018-04-24

ELT Pre-service Teachers’ Perceptions of Characteristics of Effective Teachers
ELT Pre-service Teachers’ Perceptions of Characteristics of Effective Teachers

Melek ÇAKMAK [1] , Müge GÜNDÜZ [2]


Bu çalışma, İngiliz Dili Eğitimi öğretmen adaylarının bakış açısından etkili öğretmen niteliklerini betimlemeyi amaçlamaktadır. Araştırmada görüşme ve anket yoluyla nitel ve nicel veriler elde edilmiştir. Çalışmanın katılımcıları Ankara’da iki üniversitenin İngiliz Dili Eğitimi Bölümünde okuyan 192 dördüncü sınıf öğrencisidir. Araştırmanın nicel verileri adaylara göre etkili öğretmenlerin en önemli özelliklerinin objektiflik, yeterlilik ve tutarlılık olduğunu göstermiştir. Çalışma için toplan nitel veriler de olumlu sınıf ortamı oluşturma, derslere hazırlıklı olma ve sınıf yönetiminin önemini vurgulayıcı geniş bir perspektif sunmaktadır. Araştırmanın öğretmen eğitimcileri, hizmet öncesi öğretmen adayları ve öğretmenlere ve aynı zamanda bu alanda çalışan araştırmacılara katkı sağlayacağı umulmaktadır.  

Bu çalışma, İngiliz Dili Eğitimi öğretmen adaylarının bakış açısından etkili öğretmen niteliklerini betimlemeyi amaçlamaktadır. Araştırmada görüşme ve anket yoluyla nitel ve nicel veriler elde edilmiştir. Çalışmanın katılımcıları Ankara’da iki üniversitenin İngiliz Dili Eğitimi Bölümünde okuyan 192 dördüncü sınıf öğrencisidir. Araştırmanın nicel verileri adaylara göre etkili öğretmenlerin en önemli özelliklerinin objektiflik, yeterlilik ve tutarlılık olduğunu göstermiştir. Çalışma için toplan nitel veriler de olumlu sınıf ortamı oluşturma, derslere hazırlıklı olma ve sınıf yönetiminin önemini vurgulayıcı geniş bir perspektif sunmaktadır. Araştırmanın öğretmen eğitimcileri, hizmet öncesi öğretmen adayları ve öğretmenlere ve aynı zamanda bu alanda çalışan araştırmacılara katkı sağlayacağı umulmaktadır.  

 • Allan, J., Clarke, K., and Jopling, M. 2009. “Effective Teaching in Higher Education: Perceptions of First Year Undergraduate Students”, International Journal of Teaching and Learning in Higher Education 21(3): 362-72.
 • Arıkan, A., Taşer, D., and Saraç-Sezer, S.H. 2008. “The Effective English Language Teacher from the Perspectives of Turkish Preparatory School Students” Eğitim ve Bilim 33, (150): 42-51.
 • Ansari, U. and Malik, S.K. 2013. “Image of an effective teacher in 21st century classroom”, Journal of Educational and Instructional Studies in the World, 3(4), Article: 08.
 • Aydın, B., Bayram, F., Canıdar, B., Çetin, G., Ergünay, O., Özdem, Z. and Tunç, B. 2009. “Views of English Language Teachers on the Affective Domain of Language Teaching in Turkey”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9(1): 263-80.
 • Brosh, H. 1996. “Perceived Characteristics of the Effective Language Teacher”, Foreign Language Annals, 29 (2): 125-36.
 • Badawood, O. 2015. “The Features of Effective English Teachers as Viewed by English Language Teachers and High School Students in Saudi Arabia”, International Journal of English Language and Linguistics Research 3(6): 26-34.
 • Beishuzien, J.J., Hof, E., Van Putten, C.M., Bouwmeester, S., & Asscher, J.J. 2001. Students’ and teachers’ cognitions about good teachers. British Journal of Educational Psychology, 71:185-201.
 • Bell, T.R., 2005. “Behaviours and Attitudes of Effective Foreign Language Teachers: Results of a questionnaire study”, Foreign Language Annals, 38(2): 259-70.
 • Bergman, K. & Gaitskill, T. 1990. “Faculty and Student Perceptions of Effective Clinical Teachers”, Journal of Professional Nursing 6(1): 33-44.
 • Birjandi, P. and Rezanejad, A. 2014. “How can I teach effectively when …: An Exploration of Factors Affecting Willingnessto Teach Effectively (WTTE) Among EFL Teachers’, International Journal of Applied Linguistics & English Literature 3(4): 168-176.
 • Borg, B., 2006. ‘The distinctive characteristics of foreign language teachers’, Language Teaching Research” 10(1): 3-31.
 • Brophy, J. E. 1979. Teacher behavior and its effects. Journal of Educational Psychology, 71(6): 733-750.
 • Brosh, H. 1996. “Perceived Characteristices of The Effective Language Teacher”, Foreign Language Annals 29(2): 125-36.
 • Brown, A.V. 2009. “Students’ and Teachers’ Perceptions of Effective Foreign Language Teaching: A Comparison of Ideals” The Modern Language Journal, 93, 46-50.
 • Bulger, S.M.; Mohr, D.J. and Walls, R.T. 2002. “Stack the Deck in Favor of Your Students by Using the Four Aces of Effective Teaching” Journal of Effective Teaching, 5(2).
 • Buzzelli, C. and Johnston, B. 2001. “Authority, Power, and Morality in Classroom Discourse”, Teaching and Teacher Education 17: 873-84.
 • Chen, Y.J. and Lin, S.C. 2009. “Exploring characteristics for Effective EFL Teachers from the Perceptions of Junior High School Students in Tainan” STUT Journal of Humanities and Social Sciences, No.2: 219-49.
 • Cohen, L. and Manion, C. 1980. Research Methods in Education, New York: Routledge.
 • Çelik, S., Arıkan, A. and Caner, M., 201., ‘In the Eyes of Turkish EFL Learners: What makes an effective foreign language teacher?’ Porta Linguarum 20: 287-97.
 • Demiröz, H. & Yeşilyurt, S., 2015. ‘Effective Foreigh Language Teaching: Perceptions of Prospective English Language Teachers’, Universal Journal of Educational Research, 3(11): 862-70.
 • Dinçer, A., Göksu, A., Takkaç, A. and Yazıcı, M., 2013. “Common Characteristics of an Effective English Language Teacher”, The International Journal of Educational Researchers 4(3): 1-8.
 • Gurney, P. 2007. “Five Factors for Effective Teaching’ New Zealand Journal of Teachers’ Work 4 (2): 89-98.
 • Guskey, T. R. 1985. The effects of staff development on teachers’ perceptions about effective teaching, Journal of Educational Research, 78(6), 378-381.
 • Kelly, S.N., 2007. “High school band students’ perceptions of effective teaching”, Journal of Band Research, 42 (2): 57-70.
 • Kızıltepe, Z. 2002. İyi ve etkili öğretmen (Good and effective Teacher). Eğitim ve Bilim. 27(126), 10-4.
 • Lee, M-H. Chang, C-Y. & Tsai, C-C. 2009 “Exploring Taiwanese High School Students’ Perceptions of and Preferences for Teacher Authority in the Earth Science Classroom With Relation to Their Attitudes and Achievement” International Journal of Science Education, 31 (13):1811-30.
 • Miles, M.B. and Huberman, A.M. 1994 Qualitative Data Analysis: A Source Book of New Methods Newbury Park, CA: SAGE.
 • Miller, K.L.1992."Faculty and student perceptions of effective clinical teachers: a replication" Masters Theses. 91. http://scholarworks.gvsu.edu/theses/91
 • Mokhele, P.R. 2006. “The Teacher-Learner Relationship in the Management of Discipline in Public High Schools” Africa Education Review, 3(1-2): 148-59.
 • Patton, M. Q., 2015. Qualitative Research and Evaluation Methods, CA: SAGE.
 • Polk, J.A. 2006. “Traits of Effective Teachers’, Arts Education Policy Review, 107(4):23-29.
 • Roberts, G. and Dyer, J.E. 2004. “Characteristics of Effective Agriculture Teachers” Journal of Agricultural Education 45(4): 82-95.
 • Rubio, C.M. 2009. “Effective Teachers-Professional and Personal Skills’ Revista de la Facultad de Educación de Albacete, No:24: 35-46.
 • Robson, C. 2011. Real World Research West Sussex: John Wiley and Sons.
 • Shishavan, H.B. and Sadeghi, K. 2009. “Characteristics Of An Effective English Language Teacher As Perceived by Iranian Teachers and Learners of English” English Language Teaching, 2(3):130-43.
 • Singh, S., Verma, N. Sinha, N., Kaur, A. and Abas, L. 2013. “Undergraduate Medical Students’ Perceptions of Effective Medical Teachers in Malaysian Medical School’The Internet Journal of Medical Education, 3(1): 1-8.
 • Singh, S., Dinker, R.P., Sinha, N.K, Kaur, A., Soe, H.H.K. and Barua, A. 2013. “Qualities of an Effective Teacher: What Do Medical Teachers Think?” Medical Education, 13:128.
 • Sutkin, G., Wagner, E., Harris, I. and Schiffer, R. 2008. “What Makes a Good Clinical Teacher in Medicine? A Review of the Literature” AcadMed, 83(5): 452-66.
 • Teven, J.J. 2001. “The Relationships Among Teacher Characteristics and Perceived Caring’ Communication Education 50(2): 159-69.
 • Turner, D. W. (2010). “Qualitative Interview Design: A Practical Guide for Novice Investigators” The Qualitative Report 15(3): 754-760.
 • Vadillo, R.S.M. 1999. “Research on The Good Language Teacher”, EPOS, XV:347-61.
 • Yates, G.C.R. 2005. “How obvious” Personal reflections on the database of educational psychology and effective teaching research. Educational Psychology, 25(6), 681-700.
 • Walls, R.T; Nardi, A.H.; von Minden, A.M. and Hoffman, N. 2002. “The Characteristics of Effective and Ineffective Teachers” Teacher Education Quarterly, Winter, 39-48.
 • Walshow, M. 2012. “Teacher Knowledge As Fundamental to Effective Teaching” J Math Teacher Educ 15: 181–185.
 • Weinstein, C.S. 1989. “Teacher Education Students’ Preconceptions of Teaching” Journal of Teacher Education, 40: 53-60.
 • Werbinska, D. 2009, ‘A Profile of an Effective Teacher of English: a Qualitative Study From Poland” Hacettepe University Journal of Education, 36: 306-15.
 • Wichadee, S. 2010. “Defining the Effective English Language Teacher: Students’ and teachers’ Perspectives”, in Stoke, A.M. (Ed.), JALT2009 Conference Proceedings (Tokyo, JALT).
 • Wilson, S. & Cameron, R. (1996) ‘Student Teacher Perceptions of Effective Teaching: A Developmental Perspective’ Journal of Education for Teaching, 22(2): 181-195.
 • Zhang, L., 2009. “From Conceptions of Effective Teachers to Styles of Teaching: Implications for Higher Education’ Learning and Individual Differences, 19: 113-18.
Journal Section Articles
Authors

Author: Melek ÇAKMAK
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Müge GÜNDÜZ
Institution: ODTÜ, Eğitim Fakültesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 24, 2018

Bibtex @research article { gefad354601, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2018}, volume = {38}, pages = {359 - 383}, doi = {}, title = {ELT Pre-service Teachers’ Perceptions of Characteristics of Effective Teachers}, key = {cite}, author = {ÇAKMAK, Melek and GÜNDÜZ, Müge} }
APA ÇAKMAK, M , GÜNDÜZ, M . (2018). ELT Pre-service Teachers’ Perceptions of Characteristics of Effective Teachers. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 38 (1) , 359-383 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/36713/354601
MLA ÇAKMAK, M , GÜNDÜZ, M . "ELT Pre-service Teachers’ Perceptions of Characteristics of Effective Teachers". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 38 (2018 ): 359-383 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/36713/354601>
Chicago ÇAKMAK, M , GÜNDÜZ, M . "ELT Pre-service Teachers’ Perceptions of Characteristics of Effective Teachers". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 38 (2018 ): 359-383
RIS TY - JOUR T1 - ELT Pre-service Teachers’ Perceptions of Characteristics of Effective Teachers AU - Melek ÇAKMAK , Müge GÜNDÜZ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 359 EP - 383 VL - 38 IS - 1 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi ELT Pre-service Teachers’ Perceptions of Characteristics of Effective Teachers %A Melek ÇAKMAK , Müge GÜNDÜZ %T ELT Pre-service Teachers’ Perceptions of Characteristics of Effective Teachers %D 2018 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 38 %N 1 %R %U
ISNAD ÇAKMAK, Melek , GÜNDÜZ, Müge . "ELT Pre-service Teachers’ Perceptions of Characteristics of Effective Teachers". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 38 / 1 (April 2018): 359-383 .
AMA ÇAKMAK M , GÜNDÜZ M . ELT Pre-service Teachers’ Perceptions of Characteristics of Effective Teachers. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 38(1): 359-383.
Vancouver ÇAKMAK M , GÜNDÜZ M . ELT Pre-service Teachers’ Perceptions of Characteristics of Effective Teachers. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 38(1): 383-359.