Year 2018, Volume 38 , Issue 1, Pages 405 - 429 2018-04-24

Resimlemelerin Metne Uygunluklarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Ölçek Önerisi

Tülay KAYABEKİR [1] , Adnan TEPECİK [2]


Eğitimde etkili bir araç olan resimli kitaplarda yer alan resimlemelerin okuyucunun görsel algısı ve bilişsel sistemiyle tam olarak etkileşim içinde olması resim metin arasındaki tutarlı ilişkiye bağlıdır.

Araştırmada resimlemelerin metne uygunluğunu değerlendirebilmek için uzman görüşlerine dayalı iki ölçek geliştirilmiştir. Bu ölçekler “Yapısal İlkeler Açısından, Tasarım Elemanlarının Tasarım İlkelerine Göre Değerlendirilmesi” ve “Bilişsel İlkeler Açısından, Tasarım Elemanlarının Tasarım İlkelerine Göre Değerlendirilmesi” olarak geliştirilen iki ölçme aracıdır. Uzmanların her birinin yapmış olduğu değerlendirmelerin iç tutarlığı Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı ile hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre “Değerlendirme Ölçeğinin maddelerine ilişkin Cronbach Alfa katsayısı α= 0,96 olarak bulunmuştur. Bu sonuç, resimlemelerin metne uygunluklarının değerlendirebilmesi için ölçeğin yüksek güvenirliğe sahip olduğunu göstermektedir.

Resim Metin İlişkisi, Bilişsel Kuram ve Yapısal İlkeler
 • Becer, E. (1997). İletişim ve grafik tasarım, Dost Kitabevi, Ankara.
 • Curzon L.B. (1985). Teaching ın futher education: an outline of prenciples and practice. London.
 • Çepni, S. (2007). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş, Celepler Matbaacılık, Trabzon.
 • Demirel, Ö. 1990. Yabancı dil öğretimi ilkeler yöntemler teknikler. Ankara: USEM Yayınları.
 • Ericsson, K.A. Kintsch W. (1995). Long-term working memory. Psychological Review.
 • Falkenhainer, B. Forbus K.D. Gentner D. (1989). The structure-mapping engine: algorithm and examples. Proceedings of the Fifth National Conference on Artificial Intelligence.
 • Graham, L. (2008). Gesthalt theory in interactive media designe, Humanities&Social Siciences, Vol. 2. Grodal T.K. (1997). Moving pictures. A new theory of film genres, feelings and cognition. Oxford: Clarendon/Oxford University Press.
 • Jackson. I. (2008). Gestalt-a learningtheory for graphic design education. Journal compilation NSEAD/Blackwell Publishing.
 • Kalaycı, S. (2006). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri, 2.Baskı, Asil Yayınevi, Ankara
 • Karasar, N. (1999). Bilimsel araştırma yöntemi: kavramlar, ilkeler, teknikler, Nobel Yayınları, Ankara
 • Levin J.R. Mayer RE. (1993). Understanding illustrations ın text lerning from textbooks: theory and practice. Ed. Andwoodward BK, Britton A. ve Binkly M. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Lohr, L.L. (2003). Creating graphics for learning and performance. Lessons in visual literacy. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education, Inc.
 • Nikolajeva, M. Scott, C. (2001a). How picturebooks work, Newyork: Gardland
 • Nikolajeva, M. Scott, C. (2001b). İmages of the mind: the depiction of consciousness ın picturebooks. CREArTA 2, 12-36
 • Nikolajeva, M. (2003). Art, narrative and childhood. Chapter4; picturebook characterisation: word/image interaction. Edit. Styles M., Bearne E., London.
 • Nikolajeva, M. (2002). Children’s literature as comunicotion. The verbal and the visual, the picturebook as a medium. Chapter: 5. Edit. Roger Sell D., ChiLPA Project.
 • Nikolajeva, M. (2003). Verbal and visual literacy: the role of picturebooks ın the reading experience of young children. İn handbook of childhood early literacy. Edited by Nigel Hall Joanne Larson and Jackie Marsh. Londan. Sage Publications.
 • Öztuna H, Yakup G. (2007). İletişimde temel tasarım. Tibyan Yayıncılık.
 • Özcan, M. (2004). Bilişsel bilim çerçevesinde filmsel anlatı ve görsel algılama, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon Sinema Anabilim Dalı, Yayınlanmış Y. Lisans Tezi. Ankara
 • Pipes A. (2003). Foundations of art and design. Ed. Lawrence King. Londan.
 • Pettersson, R. (2007). It depends: ıd-principles and guidelines, 2nd Ed., Tullinge.
 • Schnotz, W. Bannert, M. (2003). Construction and ınterference in learning from multiple representation. Learning and Instruction. By: Elsevier Science Ltd.
 • Schnotz, W. (2002). Towards an ıntegrated view of learning from text and visual displays. Educational Psychology Review.
 • Sipe, L.R. (1998). How picture books work: A Semiotically Framed Theory of Text-Picture Relationships Children’s Literature in Education.
 • SİPE, L. R. (2008). Learning from illustrations in picture books. Teaching Visual Literacy. Ed. Frey N, Fisher D. CA: Corwin Press
 • Tepecik, A. (2002). Grafik sanatlar. Detay Sistem Ofset. Ankara.
Journal Section Articles
Authors

Author: Tülay KAYABEKİR
Institution: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, GRAFİK BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Author: Adnan TEPECİK
Institution: BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 24, 2018

Bibtex @research article { gefad343201, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2018}, volume = {38}, pages = {405 - 429}, doi = {}, title = {Resimlemelerin Metne Uygunluklarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Ölçek Önerisi}, key = {cite}, author = {KAYABEKİR, Tülay and TEPECİK, Adnan} }
APA KAYABEKİR, T , TEPECİK, A . (2018). Resimlemelerin Metne Uygunluklarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Ölçek Önerisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 38 (1) , 405-429 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/36713/343201
MLA KAYABEKİR, T , TEPECİK, A . "Resimlemelerin Metne Uygunluklarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Ölçek Önerisi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 38 (2018 ): 405-429 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/36713/343201>
Chicago KAYABEKİR, T , TEPECİK, A . "Resimlemelerin Metne Uygunluklarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Ölçek Önerisi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 38 (2018 ): 405-429
RIS TY - JOUR T1 - Resimlemelerin Metne Uygunluklarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Ölçek Önerisi AU - Tülay KAYABEKİR , Adnan TEPECİK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 405 EP - 429 VL - 38 IS - 1 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Resimlemelerin Metne Uygunluklarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Ölçek Önerisi %A Tülay KAYABEKİR , Adnan TEPECİK %T Resimlemelerin Metne Uygunluklarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Ölçek Önerisi %D 2018 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 38 %N 1 %R %U
ISNAD KAYABEKİR, Tülay , TEPECİK, Adnan . "Resimlemelerin Metne Uygunluklarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Ölçek Önerisi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 38 / 1 (April 2018): 405-429 .
AMA KAYABEKİR T , TEPECİK A . Resimlemelerin Metne Uygunluklarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Ölçek Önerisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 38(1): 405-429.
Vancouver KAYABEKİR T , TEPECİK A . Resimlemelerin Metne Uygunluklarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Ölçek Önerisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 38(1): 429-405.