Year 2017, Volume 37 , Issue 3, Pages 1061 - 1083 2017-12-27

İlkokul Öğretmenlerinin Sosyal Ağ Eğilimleri ile Okulun Sosyal Ağ Yapısına Yönelik Algıları Arasındaki İlişkiler

Emre ER [1] , Temel ÇALIK [2]


Bu araştırmanı amacı öğretmenlerin okulun sosyal ağ yapısına yönelik algılarının incelenmesidir. Öğretmenlerin algılarına göre öğretmenlerin sosyal ağ eğilimleri ile görsel ağ algı düzeyleri arasındaki ilişkinin irdelendiği bu araştırma ilişkisel tarama olarak kurgulanmıştır. Araştırmanın evrenini Ankara ili merkez ilçelerinde bulunan resmi ilkokullarda okullarında görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi tabakalı örnekleme yoluyla belirlenmiştir. Çalışmaya 360 öğretmen katılmıştır. Araştırmanın verilerini toplamak amacıyla Sosyal Ağ Eğilimleri Ölçeği ve Görsel Ağ Ölçeği kullanılmıştır. Çalışma sonucunda erkek öğretmenlerin görsel ağ algılarının daha olumlu olduğu, yaş değişkenine göre ise daha ileri yaştaki öğretmenlerin gençlere göre okuldaki sosyal konumlarını daha olumlu algılama eğilimde oldukları anlaşılmıştır. Bununla birlikte sosyal ağ eğilimlerinin bireysel ve örgütsel görsel ağ için anlamlı yordayıcı olduğu tespit edilmiştir.

Sosyal ağ eğilimi, Görsel ağ algısı, Bireylerarası ilişki
 • Balcı, A. (2004). Sosyal bilimlerde araştırma, yöntem, teknik ve ilkeler. Ankara: PegemA.
 • Baker-Doyle, K. J. (2012). First-year teachers' support networks: Intentional Professional networks and diverse professional allies. The New Educator, 8(1), 65-85.
 • Bakkenes, I., De Brabander, C., & Imants, J. (1999). Teacher isolation and communication network analysis in primary schools. Educational Administration Quarterly, 35, 166–202.
 • Barnett, K., & McCormick, J. (2004). Leadership and individual principal-teacher relationships in schools. Educational Administration Quarterly, 40(3), 406-434.
 • Barth, R. S. (2006). Improving relationships within the schoolhouse. Educational Leadership, 63(6), 8-13.
 • Berreth, D., & Berman, S. (1997). The moral dimensions of schools. Educational Leadership, 54(8), 24-27.
 • Borgatti, S. P., & Cross, R. 2003. A relational view of information seeking and learning in social networks. Management Science. 49(4), 432-445.
 • Borgatti, S. P., & Ofem, B. (2010). Overview: Social network theory and analysis. In A. Daly (Ed.), Social network theory and educational change (pp. 17-30). Cambridge: Harvard Education.
 • Borgatti, S. P., Everett, M. G., & Jhonson, J. C. (2013). Analyzing social networks. London: Sage.
 • Cohen, A., Klein, K., Daly, A. J., & Finnigan, K. (2011). Out with the old, in with the new: When are leader successions successful. New Directions in Leadership Annual Meeting. The Wharton School of Business University of Pennsylvania.
 • Cole, R. P., & Weinbaum, E. H. (2010). Changes in attitude: Peer influence in high school reform. In A. Daly (Ed.), Social network theory and educational change (pp. 77-96). Cambridge: Harvard Education.
 • Çıngı, H. (1994). Örnekleme kuramı. Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
 • Çıtak, M. (2011). Politik yeti ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişki: Yöneticiler üzerine bir araştırma (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Daly, A. J. (2012). Data, dyads and dynamics: Exploring data use ad social networks in educational improvement. Teachers College Record, 114(11), 1-38.
 • Daly, A. J. (2010). Social network theory and eduactional change. Cambridge: Harvard University.
 • Goodlad, J. I., Soder, R., & Sirotnik, K. A. (1993). The moral dimensions of teaching. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Karasar, N. (2010). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel.
 • Maale, D. V., Moolenaar, N., &Daly, A. J. (2015). All for one and one for all: A social network perspective on the effects of social ınfluence on teacher trust. In M. F. Diapola, & W. K. Hoy (Eds.), Leadership and School Quality (pp.171-196). Information Age: Charlotte.
 • Mehra, A., Borgatti, S. P., Soltis, S., Floyd, T., Ofem, B., Halgin, D. S., & Kidwell V. L. (2014). Imaginary worlds: Using visual network scales to capture perceptions of social networks. In D. J. Brass, G. Labianca, A. Mehra, D. S. Halgin, & S. P. Borgatti (Eds.), Research in the sociology of organizations. Vol. 40. Emerald Publishing: Bradford, UK.
 • Monge, P., & Eisenberg, E. (1987). Emergent communication networks. In F. Jablin, L. Putnam, K. Roberts, & L. Porter (Eds.), Handbook of organizational communication (pp. 66-84). Newbury Park, CA: Sage.
 • Moolenaar, N. M. (2010). Ties with potential: Nature, antecedents, and consequences of social networks in school teams. (Unpublished doctoral dissertation). University of Amsterdam, The Netherlands.
 • Özdemir, M. ve Gören, S. Ç. (2015). Politik beceri envanterinin eğitim örgütlerinde geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 21(4), 521-536.
 • Sergiovanni, T. J. (1996). Leadership for the schoolhouse: How is it different? Why is it important?. San Francisco: Jossey-Bass. Scott, J. (2000). Social network analysis: A handbook. London: Sage.
 • Yıldıztaşı, M. B. (2017). Politik beceri ile örgütsel tükenmişlik ilişkisinin ortaokul öğretmenlerinin görüşlerine göre incelenmesi (Yalova ili örneği) (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Emre ER
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Temel ÇALIK
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 27, 2017

Bibtex @research article { gefad338136, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2017}, volume = {37}, pages = {1061 - 1083}, doi = {10.17152/gefad.338136}, title = {İlkokul Öğretmenlerinin Sosyal Ağ Eğilimleri ile Okulun Sosyal Ağ Yapısına Yönelik Algıları Arasındaki İlişkiler}, key = {cite}, author = {ER, Emre and ÇALIK, Temel} }
APA ER, E , ÇALIK, T . (2017). İlkokul Öğretmenlerinin Sosyal Ağ Eğilimleri ile Okulun Sosyal Ağ Yapısına Yönelik Algıları Arasındaki İlişkiler. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 37 (3) , 1061-1083 . DOI: 10.17152/gefad.338136
MLA ER, E , ÇALIK, T . "İlkokul Öğretmenlerinin Sosyal Ağ Eğilimleri ile Okulun Sosyal Ağ Yapısına Yönelik Algıları Arasındaki İlişkiler". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 37 (2017 ): 1061-1083 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/33422/338136>
Chicago ER, E , ÇALIK, T . "İlkokul Öğretmenlerinin Sosyal Ağ Eğilimleri ile Okulun Sosyal Ağ Yapısına Yönelik Algıları Arasındaki İlişkiler". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 37 (2017 ): 1061-1083
RIS TY - JOUR T1 - İlkokul Öğretmenlerinin Sosyal Ağ Eğilimleri ile Okulun Sosyal Ağ Yapısına Yönelik Algıları Arasındaki İlişkiler AU - Emre ER , Temel ÇALIK Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17152/gefad.338136 DO - 10.17152/gefad.338136 T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1061 EP - 1083 VL - 37 IS - 3 SN - 1301-9058- M3 - doi: 10.17152/gefad.338136 UR - https://doi.org/10.17152/gefad.338136 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi İlkokul Öğretmenlerinin Sosyal Ağ Eğilimleri ile Okulun Sosyal Ağ Yapısına Yönelik Algıları Arasındaki İlişkiler %A Emre ER , Temel ÇALIK %T İlkokul Öğretmenlerinin Sosyal Ağ Eğilimleri ile Okulun Sosyal Ağ Yapısına Yönelik Algıları Arasındaki İlişkiler %D 2017 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 37 %N 3 %R doi: 10.17152/gefad.338136 %U 10.17152/gefad.338136
ISNAD ER, Emre , ÇALIK, Temel . "İlkokul Öğretmenlerinin Sosyal Ağ Eğilimleri ile Okulun Sosyal Ağ Yapısına Yönelik Algıları Arasındaki İlişkiler". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 37 / 3 (December 2017): 1061-1083 . https://doi.org/10.17152/gefad.338136
AMA ER E , ÇALIK T . İlkokul Öğretmenlerinin Sosyal Ağ Eğilimleri ile Okulun Sosyal Ağ Yapısına Yönelik Algıları Arasındaki İlişkiler. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 37(3): 1061-1083.
Vancouver ER E , ÇALIK T . İlkokul Öğretmenlerinin Sosyal Ağ Eğilimleri ile Okulun Sosyal Ağ Yapısına Yönelik Algıları Arasındaki İlişkiler. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 37(3): 1083-1061.