Year 2017, Volume 37 , Issue 3, Pages 911 - 938 2017-12-27

The Nine Type Temperament Models Relationship with Active Music Education Applications
Dokuz Tip Mizaç Modeli ile Aktif Müzik Eğitimi Uygulamalarının İlişkisi

Kıvanç AYCAN [1]


This study was carried out in Erciyes University, Faculty of Fine Arts, to investigate the relationship between temperament and active music education methods of music students' preferences. The aim of the research is to discover the temperament type of the candidates for music teacher candidates first. It is then necessary to analyze the reason why, how, at what level of education, where, and by whom, the participants will discover the temperament in the future that they will train. The study was conducted in a 2016-2017 academic year in the spring semester with n = 21 students attending the private teaching methods course within the pedagogical formation certificate program of Erciyes University. Participants 9 types of temperament model test were applied. In order to understand the test data in depth, a structured interview form consisting of 2 parts was applied. The first part of the questionnaire was asked to identify the individuals and Second part was asked to take the opinions of the participant students about the tests. According to the results of the research, a training should be given considering the temperament model of the individuals. Active music education methods should be exploited to explore the relationship between individual temperament and learning situations.

Bu çalışma Erciyes Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, müzik bölümü öğrencilerinin mizaçları ile aktif müzik eğitimi yöntemlerini tercihleri arasında ilişkiyi araştırmak için yapılmıştır. Araştırmanın amacı müzik öğretmeni aday adayı katılımcıların mizaç tipini öncelikle keşfetmesidir. Daha sonra katılımcıların ileride eğitim vereceği gurubun mizacını keşfederek neden, niçin, nasıl, hangi eğitim seviyesinde, nerede ve kimlerle vereceğini analiz etmesidir. Çalışma 2016- 2017 öğretim yılı, bahar döneminde, Erciyes Üniversitesi pedagojik formasyon sertifika programı kapsamında özel öğretim yöntemleri (ÖÖY) dersini alan n=21 öğrenciyle yapılmıştır. Katılımcılara Dokuz tip mizaç model testi uygulanmıştır. Test verilerini derinlemesine anlamak için 2 kısımdan oluşan yapılandırılmış bir görüşme formu uygulanmıştır. Formun 1. kısmı bireyleri tanıma, 2. kısmı testler hakkında katılımcı öğrencilerin görüşlerini almak amacıyla sorulmuştur. Araştırmanın sonuçlarına göre bireylerin mizaç modeli dikkate alınarak bir eğitim verilmelidir. Bireylerin mizaçları ile öğrenme durumları arasındaki ilişkinin keşfedilmesi için aktif müzik eğitimi metotlarından faydalanılmalıdır.

  • KAYNAKÇA
  • Aycan, K. (2017). Hareket, Konuşma ve Şarkı Söyleme Odaklı Elementer Ses Eğitimi Uygulamaları. Turkish Studies, 12(14), 1-18. doi:http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.11661 Clark, L. A. (2005). Temperament as a Unifying Basis for Personality and Psychopathology. Journal of Abnormal Psychology, 114(4), 505-521. doi:10.1037/0021-843X.114.4.505 Demirel Yılmaz, E., Gençer, A. G., Ünal, Ö., & Aydemir, Ö. (2014). Enneagram'dan Dokuz Tip Mizaç Modeli'ne: Bir Öneri. Education & Science/Egitim ve Bilim, 39(173). Duru, E. G., & Karakelle, S. (2013). Türkiye ve Avusturya Müzik Öğretmeni Yetiştirme Programlarının Karşılaştırılması. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, ANKARA-TURKEY, 8(3), 233-245. http://www.bilfen.com/haber/ilkogretim_okullari/bilfen-sancaktepe-ilkokulu/9-tip-mizac-modeli.html. (2017). 9 Tip Mizaç Modeli 9 Tip Mizaç Modeli Kaytez, N., & Durualp, E. (2014). Türkiye’de Okul Öncesinde Oyun İle İlgili Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2014(2). Logia, P. (Producer). (2014a). Prof. Dr. Ziya Selçuk EducaShow’da DTMM yi anlattı. Logia, P. (Producer). (2014b, 12.06.16). Prof. Dr. Ziya Selçuk’tan Dokuz Tip Mizaç Modeli Semineri. Retrieved from Özeren, U. (2017). Yarın, bugünün içinde yaşanır. "Dokuz tip mizaç modeli". Özevin, B. (2010a). The Evaluation of the Perspectives of Music Teachers Concerning the Influence of the Program from Which They Have Graduated on the Profession. . Procedia-Social and Behavioral Sciences Journal, 2(2), 4359-4365. Özevin, B. (2010b, 15-17 Aralık). Özel Öğretim Yöntemleri Dersinin Öğretmenlik Mesleğine Yansımaları Paper presented at the IX. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, İstanbul. Öztosun, Ö. (2002). İlköğretim Okullarında Müziklendirilmiş Fişlerle Yaplan Eğitimin İlkokuma Öğretimine Etkisi; Ankara Yenimahalle İlçesi Yahya Çavuş İlköğretim Okulu Örneği. (PhD), Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. Rothbart, M. K., Ahadi, S. A., & Evans, D. E. (2000). Temperament and personality: Origins and outcomes. Journal of Personality and Social Psychology, 78(1), 122-135. doi:10.1037/0022-3514.78.1.122 Selçuk, Z., & Yılmaz, D. E. (2015). Dokuz Tip Mizaç Modeli'ne Göre Rehberlik Yaklaşımına Giriş (Vol. 1). Ankara: Pegem Akademi. Şimşek, H., & Yıldırım , A. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (Vol. 6): Seçkin Yayıncılık. Tufan, S., & Sökezoğlu, D. (2009, 23–25 Eylül). Oyun, Hareket, Dans ve Ritim Yoluyla Müzik Eğitiminin 7-11 Yaş Grubu Çocuk Yuvası Öğrencilerinin Sosyal Gelişimleri Üzerine Etkisi. Paper presented at the 8. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, OMÜ. Yılmaz, E. D., & Gençer, A. G. (2014). Enneagram'dan Dokuz Tip Mizaç Modeli'ne: Bir Öneri. Eğitim ve Bilim, 39(173). Yılmaz, E. D., Gençer, A. G., & Aydemir, Ö. (2011). Tarihsel bir sistemin yeni bir mizaç modeline evrimi: Dokuz Tip Mizaç Modeli. Retrieved from Anadolu Psikiyatri Dergisi: Yılmaz, E. D., Gençer, A. G., Aydemir, Ö., Yılmaz, A., Kesebir, S., Ünal, Ö., . . . Bilici, M. (2014). Dokuz tip mizaç ölçeği'nin geçerlik ve güvenirliği. Eğitim ve Bilim, 39(171). Yılmaz, E. D., Gençer, A. G., Ünal, Ö., & Aydemir, Ö. (2014). Enneagram'dan Dokuz Tip Mizaç Modeli'ne: Bir Öneri. Eğitim ve Bilim, 39(173). Yin, R. K. (1984). Case Study research: design and Methods. Beverly Hills Sage Publishing. YÖK. (1998). Eğitim Fakülteleri Öğretmen Yetiştirme Programlarının Yeniden Düzenlenmesi. Ankara: YÖK: Yüksek Öğretim Kurumu [YÖK].
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-3441-5832
Author: Kıvanç AYCAN
Institution: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, MÜZİK BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 27, 2017

Bibtex @research article { gefad337237, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2017}, volume = {37}, pages = {911 - 938}, doi = {10.17152/gefad.337237}, title = {Dokuz Tip Mizaç Modeli ile Aktif Müzik Eğitimi Uygulamalarının İlişkisi}, key = {cite}, author = {AYCAN, Kıvanç} }
APA AYCAN, K . (2017). Dokuz Tip Mizaç Modeli ile Aktif Müzik Eğitimi Uygulamalarının İlişkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 37 (3) , 911-938 . DOI: 10.17152/gefad.337237
MLA AYCAN, K . "Dokuz Tip Mizaç Modeli ile Aktif Müzik Eğitimi Uygulamalarının İlişkisi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 37 (2017 ): 911-938 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/33422/337237>
Chicago AYCAN, K . "Dokuz Tip Mizaç Modeli ile Aktif Müzik Eğitimi Uygulamalarının İlişkisi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 37 (2017 ): 911-938
RIS TY - JOUR T1 - Dokuz Tip Mizaç Modeli ile Aktif Müzik Eğitimi Uygulamalarının İlişkisi AU - Kıvanç AYCAN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17152/gefad.337237 DO - 10.17152/gefad.337237 T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 911 EP - 938 VL - 37 IS - 3 SN - 1301-9058- M3 - doi: 10.17152/gefad.337237 UR - https://doi.org/10.17152/gefad.337237 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Dokuz Tip Mizaç Modeli ile Aktif Müzik Eğitimi Uygulamalarının İlişkisi %A Kıvanç AYCAN %T Dokuz Tip Mizaç Modeli ile Aktif Müzik Eğitimi Uygulamalarının İlişkisi %D 2017 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 37 %N 3 %R doi: 10.17152/gefad.337237 %U 10.17152/gefad.337237
ISNAD AYCAN, Kıvanç . "Dokuz Tip Mizaç Modeli ile Aktif Müzik Eğitimi Uygulamalarının İlişkisi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 37 / 3 (December 2017): 911-938 . https://doi.org/10.17152/gefad.337237
AMA AYCAN K . Dokuz Tip Mizaç Modeli ile Aktif Müzik Eğitimi Uygulamalarının İlişkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 37(3): 911-938.
Vancouver AYCAN K . Dokuz Tip Mizaç Modeli ile Aktif Müzik Eğitimi Uygulamalarının İlişkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 37(3): 938-911.