Year 2017, Volume 37 , Issue 3, Pages 811 - 833 2017-12-27

Özel Yetenekli Öğrencilerin Eğitiminde Bilişim Teknolojilerinin Kullanımına Yönelik Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi

Erkan ÇALIŞKAN [1]


Bu araştırmanın amacı özel yetenekli öğrencilerin potansiyelini değerlendirmek, topluma daha faydalı bireyler olmalarını sağlamak amacıyla Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olarak çalışan Bilim ve Sanat Merkezlerinde görevli öğretmenlerin öğretim etkinliklerinde bilişim teknolojilerinin (BT) kullanımına yönelik görüşlerini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda nitel desende gerçekleştirilen çalışmada İç Anadolu Bölgesinde yer alan bir Bilim ve Sanat Merkezinde görev yapan 10 öğretmen ile görüşme yapılmıştır. Araştırmacı tarafından alan uzmanları görüşleri doğrultusunda geliştirilen açık uçlu soru formuyla yürütülen görüşmelerden elde edilen veriler nitel veri çözümleme teknikleri ile çözümlenmiştir. Çözümleme sonuçlarına göre öğretmenler, özel yetenekli öğrencileri diğer öğrencilere göre BT’ye daha yatkın, hızlı ve üretken görmektedirler. Özel yetenekli öğrencilerin eğitiminde BT’den yararlanmanın olumlu yönleri olarak öğrenmeyi kolaylaştırdığı, kalıcı öğrenme sağladığı ve güdüleyici olduğu belirtilirken, olumsuz yön olarak özellikle dikkat dağınıklığına yol açabileceği söylenmiştir. Özel yetenekli öğrencilerin eğitiminde BT’den yararlanma sürecinde öğretmenler, kendilerinin teknolojiye yatkın ve gelişime açık olmalarını güçlü yönleri olarak belirtirken yeterli zamanlarının olmamalarını ise zayıf yönleri olarak ifade etmişlerdir.
Bilim ve Sanat Merkezi, Özel Yetenekli Öğrenciler, Bilişim Teknolojileri, Teknoloji Entegrasyonu
 • Atalay, Z.Ö. (2014). Üstün zekâlı ve yetenekli bireyler için farklılaştırılmış sosyal bilgiler dersinde uygulanabilecek öğretim stratejileri. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(22), 339-358. 
 • Baykoç Dönmez, N. (2014). Üstün ve özel yetenekli çocuklar ve eğitimleri. Baykoç Dönmez, N. (Ed.), Özel gereksinimli çocuklar ve özel eğitim (2. Baskı) (s.359-385) içinde. Ankara: Eğiten Kitap.
 • BECTA (2001). Gifted and talented children and ICT. Retrieved from http://homepages.shu.ac.uk/~edsjlc/ict/becta/information_sheets/gifted.pdf
 • Bilgiç, N., Taştan, A., Kurukaya, G., Kaya, K., Avanoğlu, O. ve Topal T. (2013). Özel yetenekli bireylerin eğitimi strateji ve uygulama kılavuzu. https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2013_11/25034903_zelyeteneklibireylerineitimistratejiveuygulamaklavuzu.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Çakıroğlu, Ü., Sarı, E. ve Akkan, Y. (2011, Eylül). Üstün yetenekli öğrencilere programlama öğretiminin problem çözmeye katkısı konusunda öğretmen görüşleri. Sözel bildiri, 5.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Çetinkaya, L. ve Keser, H. (2014). Öğretmen ve öğrencilerin tablet bilgisayar kullanımında yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 4(1), 13-34.
 • Diffily, D. (2002). Project-based learning. Gifted Child Today, 25(3), 40-43,59.
 • Gökdere, M. ve Ayvacı, H.S. (2004). Sınıf öğretmenlerinin üstün ve özel yetenekli çocuklar ve özellikleri ile ilgili bilgi seviyelerinin belirlenmesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 17-26. 
 • Gökdere, M., Küçük, M. ve Çepni, S. (2004). Eğitim teknolojilerinin üstün yetenekli öğrencilerin fen eğitiminde kullanımı üzerine bir çalışma: Bilim sanat merkezleri örneklemi. The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, 3(2), 149-157.
 • Hemphill, H., Çalışkan, E. and Hemphill, L. (2015, November). An educational reform to improve classroom technology in Turkey: FATIH Project. Paper presented at the 2015 Association for Educational Communications and Technology (AECT) International Convention. Indianapolis, Indiana.
 • İşman, A., (2002). Sakarya  ili öğretmenlerinin eğitim teknolojilerini yönünden yeterlikleri. The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, 1(1), 72-91.
 • Karadeniz, Ş. (2008). Bilişim teknolojileri öğretiminde öğrenme sitilleri. Deryakulu, D. (Ed.), Bilişim teknolojileri öğretiminde sosyo-psikolojik değişkenler (s.175-206) içinde. Ankara: Maya Akademi.
 • Keser, H. ve Çetinkaya, L. (2013). Öğretmen ve öğrencilerin etkileşimli tahta kullanımına yönelik yaşamış oldukları sorunlar ve çözüm önerileri. Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(6), 377-403.
 • MEB (2013a). Üstün yetenekli bireyler strateji ve uygulama planı 2013-2017. http://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2013_10/25043741_zelyeteneklibireylerstratejiveuygulamaplan20132017.pdf adresinden erişilmiştir.
 • MEB (2013b). Özel (üstün) yetenekli öğrenciler için zenginleştirilmiş etkinlik örnekleri (ilkokullar). https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2013_12/23044414_zelyeteneklirencilerinzenginletirilmietkinlikrnekleri.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Öngöz, S. ve Aksoy, D.A. (2015). Üstün yetenekli öğrenciler bilişim teknolojileri dersinden ne bekliyorlar? Journal of Education & Special Education Technology, 1(1), 34-47.
 • Özer Keskin, M., Keskin Samancı, N. and Aydın, S. (2013). Sciences and art centers: Current status, problems, and solution proposals. Journal of Gifted Education Research, 1(2), 78-96. 
 • Özmen, F. ve Kömürlü, F. (2011, Eylül). Üstün zekâlı-yetenekli öğrencilerin bilişim teknolojisiyle ilişkisi. Sözel bildiri, 5.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Pamuk, S., Çakır, R., Ergun, M., Yılmaz, H.B. and Ayas, C. (2013). The use of tablet PC and interactive board from the perspectives of teachers and students: Evaluation of the FATIH Project. Educational Sciences: Theory & Practice, 13(3), 1815-1822. DOI: 10.12738/estp.2013.3.1734.
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Erkan ÇALIŞKAN
Institution: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 27, 2017

Bibtex @research article { gefad330149, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2017}, volume = {37}, pages = {811 - 833}, doi = {10.17152/gefad.330149}, title = {Özel Yetenekli Öğrencilerin Eğitiminde Bilişim Teknolojilerinin Kullanımına Yönelik Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {ÇALIŞKAN, Erkan} }
APA ÇALIŞKAN, E . (2017). Özel Yetenekli Öğrencilerin Eğitiminde Bilişim Teknolojilerinin Kullanımına Yönelik Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 37 (3) , 811-833 . DOI: 10.17152/gefad.330149
MLA ÇALIŞKAN, E . "Özel Yetenekli Öğrencilerin Eğitiminde Bilişim Teknolojilerinin Kullanımına Yönelik Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 37 (2017 ): 811-833 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/33422/330149>
Chicago ÇALIŞKAN, E . "Özel Yetenekli Öğrencilerin Eğitiminde Bilişim Teknolojilerinin Kullanımına Yönelik Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 37 (2017 ): 811-833
RIS TY - JOUR T1 - Özel Yetenekli Öğrencilerin Eğitiminde Bilişim Teknolojilerinin Kullanımına Yönelik Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi AU - Erkan ÇALIŞKAN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17152/gefad.330149 DO - 10.17152/gefad.330149 T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 811 EP - 833 VL - 37 IS - 3 SN - 1301-9058- M3 - doi: 10.17152/gefad.330149 UR - https://doi.org/10.17152/gefad.330149 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Özel Yetenekli Öğrencilerin Eğitiminde Bilişim Teknolojilerinin Kullanımına Yönelik Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi %A Erkan ÇALIŞKAN %T Özel Yetenekli Öğrencilerin Eğitiminde Bilişim Teknolojilerinin Kullanımına Yönelik Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi %D 2017 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 37 %N 3 %R doi: 10.17152/gefad.330149 %U 10.17152/gefad.330149
ISNAD ÇALIŞKAN, Erkan . "Özel Yetenekli Öğrencilerin Eğitiminde Bilişim Teknolojilerinin Kullanımına Yönelik Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 37 / 3 (December 2017): 811-833 . https://doi.org/10.17152/gefad.330149
AMA ÇALIŞKAN E . Özel Yetenekli Öğrencilerin Eğitiminde Bilişim Teknolojilerinin Kullanımına Yönelik Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 37(3): 811-833.
Vancouver ÇALIŞKAN E . Özel Yetenekli Öğrencilerin Eğitiminde Bilişim Teknolojilerinin Kullanımına Yönelik Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 37(3): 833-811.