Year 2017, Volume 37 , Issue 3, Pages 1085 - 1114 2017-12-27

Ön Lisans Öğrencilerinin Mobil Öğrenme Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Mustafa SIRAKAYA [1] , Didem ALSANCAK SIRAKAYA [2]


Bu çalışmanın amacı, önlisans öğrencilerinin mobil öğrenme tutumlarını belirlemek ve çeşitli değişkenlere göre değişimini incelemektir. Tarama modelinde de yürütülen araştırmanın çalışma grubunu 429 önlisans öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda öğrencilerin mobil öğrenmeye karşı olumlu tutuma sahip oldukları anlaşılmıştır. Araştırma sonucuna göre, mobil öğrenme tutumu, cinsiyet, yaş, sınıf ve akıllı telefon kullanım süresine göre farklılık göstermemektedir. Akıllı telefon kullanım amacına göre, sadece müzik dinlemek amacıyla kullanım tutumu değiştirirken, diğer kullanım amaçlarına göre farklılık oluşmadığı anlaşılmıştır. Ancak akıllı telefon kullanım alışkanlıkları (şarj aleti taşıma, uyanınca akıllı telefonunu kontrol etme, uymadan önce akıllı telefonunu kontrol etme) ve akıllı telefonunu günlük kontrol etme sayısı mobil öğrenme tutumunu anlamlı şekilde değiştirmektedir.

Mobil öğrenme, Tutum, Önlisans öğrencileri
 • Ağca, R. K., & Bağcı, H. (2013). Eğitimde mobil araçlarin kullanimina ilişkin öğrenci görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 295–302.
 • Al-Emran, M., Elsherif, H. M., & Shaalan, K. (2016). Investigating attitudes towards the use of mobile learning in higher education. Computers in Human Behavior, 56, 93–102. http://doi.org/10.1016/j.chb.2015.11.033
 • Anderson, J., Franklin, T., Yinger, N., Sun, Y., & Geist, E. (2013). Going mobile: Lessons learned from introducing tablet PCs into the business classroom. In The Clute Institute International Academic Conference.
 • B., C., Seilhamer, R., Bennett, L., & Bauer, S. (2015). Students’ mobile learning practices in higher education: A multi-year survey research study. Educause Review Online. Retrieved from http://er.educause.edu/articles/2015/6/students-mobile-learning-practices-in-higher-education-a-multiyear-study
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö., E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Cavus, N. (2011). Investigating mobile devices and LMS integration in higher education: Student perspectives. Procedia Computer Science, 3, 1469–1474. http://doi.org/10.1016/j.procs.2011.01.033
 • Cavus, N., & Uzunboylu, H. (2009). Improving critical thinking skills in mobile learning. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 1(1), 434–438. http://doi.org/10.1016/j.sbspro.2009.01.078
 • Cheon, J., Lee, S., Crooks, S. M., & Song, J. (2012). An investigation of mobile learning readiness in higher education based on the theory of planned behavior. Computers & Education, 59(3), 1054–1064. http://doi.org/10.1016/j.compedu.2012.04.015
 • Corbell, J. R., & Valdes-Corbell, M. E. (2007). Are u ready for mobile learning? Educause Quarterly, (2), 51–58.
 • Çelik, A. (2013). M-öğrenme tutum ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik analizleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(4), 172–185.
 • Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS Quarterly, 319–340.
 • Elçiçek, M., & Bahçeci, F. (2015). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin mobil öğrenmeye yönelik tutumlarının incelenmesi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (30), 16–33.
 • Fraenkel, J. R., & Wallen, N. E. (2006). How to design and evaluate research in education (6th ed.). New York: McGraw-Hill.
 • Georgieva, E., Smrikarov, A., & Georgiev, T. (2005). A general classification of mobile learning systems. In International conference on computer systems and technologies-CompSysTech (Vol. 8, pp. 14–16).
 • Gimenez López, J. L., Magal Royo, T., Laborda, J. G., & Garde Calvo, F. (2009). Methods of adapting digital content for the learning process via mobile devices. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 1(1), 2673–2677. http://doi.org/10.1016/j.sbspro.2009.01.472
 • Hendel-Giller, R., & Stepich, D. A. (2007). Diane King: Rapid design approach to designing instruction. In P. A. Ertmer & J. Quinn (Eds.), The ID casebook: Case studies in instructional design (pp. 201–205). Upper Saddle River, NJ: Pearson.
 • Homan, S., & Wood, K. (2003). Taming the mega-lecture: wireless quizzing. Syllabus Magazine, 7–8.
 • Jaradat, R. M. (2014). Students’ attitudes and perceptions towards using m-learning for French language learning: A case study on Princess Nora University. Int. J. Learn. Man. Sys, 2(1), 33–44.
 • Kantaroğlu, T. (2017). İşletme fakültesi ve eğitim fakültesi öğrencilerinin mobil öğrenmeye yönelik tutumlarının karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Khwaileh, F. M., & AlJarrah, A. A. (2010). Graduate students’ perceptions toward mobile-learning (m-Learning) at the University of Jordan. Instr. Technol, 7(10), 15–23.
 • Kose, U., Koc, D., & Yucesoy, S. A. (2013). An Augmented Reality based Mobile Software to Support Learning Experiences in Computer Science Courses. Procedia Computer Science, 25, 370–374. http://doi.org/10.1016/j.procs.2013.11.045
 • Kutluk, F. A., & Gülmez, M. (2014). A Research about Mobile Learning Perspectives of University Students who have Accounting Lessons. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 116, 291–297. http://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.210
 • Küle, G. (2012). Pazarlama yönetimi dersini alan öğrencilerin mobil öğrenme algılarının belirlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.
 • Lan, Y.-F., & Sie, Y.-S. (2010). Using RSS to support mobile learning based on media richness theory. Computers & Education, 55(2), 723–732. http://doi.org/10.1016/j.compedu.2010.03.005
 • Liaw, S.-S., & Huang, H.-M. (2011). Exploring learners’ acceptance toward mobile learning. In Technology acceptance in education (pp. 145–157). Springer.
 • Martin, F., & Ertzberger, J. (2013). Here and now mobile learning: An experimental study on the use of mobile technology. Computers & Education, 68, 76–85. http://doi.org/10.1016/j.compedu.2013.04.021
 • Matias, A., & Wolf, D. F. (2013). Engaging students in online courses through the use of mobile technology. Cutting-Edge Technologies in Higher Education, (6), 115–142.
 • Niazi, R. (2007). Desing and implementation of a device-independent platform for mobile learning. The University of Guelph, Canada.
 • Oberg, A., & Daniels, P. (2013). Analysis of the effect a student-centred mobile learning instructional method has on language acquisition. Computer Assisted Language Learning, 26(2), 177–196.
 • Ozan, O. (2013). Bağlantıcı mobil öğrenme ortamlarında yönlendirici destek. Yayımlanmamış doktora tezi, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Peters, K. (2007). m-Learning: Positioning educators for a mobile, connected future. International Journal Of Research in Open and Distance Learning, 8(2), 1–17.
 • Rau, P.-L. P., Gao, Q., & Wu, L.-M. (2008). Using mobile communication technology in high school education: Motivation, pressure, and learning performance. Computers & Education, 50(1), 1–22. http://doi.org/10.1016/j.compedu.2006.03.008
 • Sağır, F., & Göksu, H. (2015). Öğretmen adaylarının mobil eğitim uygulamalarına yönelik tutumları : K.K.T.C örneği. In VI. Eğitim Yönetimi Forumu (pp. 44–50). KKTC.
 • Saraç, A. (2014). Yeni bir eğitim platformu olarak mobil öğrenme ortamları için uygulama geliştirmenin önemi ve öğretim teknoloğu adaylarının algıları üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Saran, M., Seferoğlu, G., & Çağıltay, K. (2009). Mobile assisted language learning: English pronunciation at learners’ fingertips. Eurasian Journal of Educational Research, (34), 97–114.
 • Semertzidis, K. (2013). Mobile application development to enhance higher education lectures. University of York.
 • Statista. (2017). Retrieved from https://www.statista.com/statistics/330695/number-of-smartphone-users-worldwide/
 • Sur, E. (2011). Mobil öğrenme ve web destekli öğrenme yöntemlerinin karşılaştırılması (Sinop Üniversitesi Gerze Meslek Yüksekokulu’nda bir uygulama). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Ankara.
 • Trifonova, A., & Ronchetti, M. (2003). Where is Mobile Learning Going? In A. Rossett (Ed.), Proceedings of E-Learn: World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education 2003 (pp. 1794–1801). Phoenix, Arizona, USA: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). Retrieved from https://www.learntechlib.org/p/12226
 • TÜİK. (2016). Retrieved from http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21779
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: orcid.org/0000-0002-7964-4399
Author: Mustafa SIRAKAYA
Country: Turkey


Author: Didem ALSANCAK SIRAKAYA
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 27, 2017

Bibtex @research article { gefad329512, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2017}, volume = {37}, pages = {1085 - 1114}, doi = {10.17152/gefad.329512}, title = {Ön Lisans Öğrencilerinin Mobil Öğrenme Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi}, key = {cite}, author = {SIRAKAYA, Mustafa and ALSANCAK SIRAKAYA, Didem} }
APA SIRAKAYA, M , ALSANCAK SIRAKAYA, D . (2017). Ön Lisans Öğrencilerinin Mobil Öğrenme Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 37 (3) , 1085-1114 . DOI: 10.17152/gefad.329512
MLA SIRAKAYA, M , ALSANCAK SIRAKAYA, D . "Ön Lisans Öğrencilerinin Mobil Öğrenme Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 37 (2017 ): 1085-1114 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/33422/329512>
Chicago SIRAKAYA, M , ALSANCAK SIRAKAYA, D . "Ön Lisans Öğrencilerinin Mobil Öğrenme Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 37 (2017 ): 1085-1114
RIS TY - JOUR T1 - Ön Lisans Öğrencilerinin Mobil Öğrenme Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi AU - Mustafa SIRAKAYA , Didem ALSANCAK SIRAKAYA Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17152/gefad.329512 DO - 10.17152/gefad.329512 T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1085 EP - 1114 VL - 37 IS - 3 SN - 1301-9058- M3 - doi: 10.17152/gefad.329512 UR - https://doi.org/10.17152/gefad.329512 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Ön Lisans Öğrencilerinin Mobil Öğrenme Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi %A Mustafa SIRAKAYA , Didem ALSANCAK SIRAKAYA %T Ön Lisans Öğrencilerinin Mobil Öğrenme Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi %D 2017 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 37 %N 3 %R doi: 10.17152/gefad.329512 %U 10.17152/gefad.329512
ISNAD SIRAKAYA, Mustafa , ALSANCAK SIRAKAYA, Didem . "Ön Lisans Öğrencilerinin Mobil Öğrenme Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 37 / 3 (December 2017): 1085-1114 . https://doi.org/10.17152/gefad.329512
AMA SIRAKAYA M , ALSANCAK SIRAKAYA D . Ön Lisans Öğrencilerinin Mobil Öğrenme Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 37(3): 1085-1114.
Vancouver SIRAKAYA M , ALSANCAK SIRAKAYA D . Ön Lisans Öğrencilerinin Mobil Öğrenme Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 37(3): 1114-1085.