Year 2017, Volume 37 , Issue 3, Pages 855 - 881 2017-12-27

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Üstün Yetenekli Çocuklara İlişkin Metaforik Algıları

Ayşe DURAN [1] , H. Elif DAĞLIOĞLU [2]


Bu araştırma okul öncesi öğretmen adaylarının üstün yetenekli çocuklara ilişkin metaforik algılarını ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Nitel bir araştırma olan bu çalışmada olgubilim deseni kullanılmıştır. Bu araştırma Anadolu’daki bir üniversitenin okul öncesi öğretmenliği bölümünde okuyan toplam 115 öğretmen adayının katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucuna göre, öğretmen adayları toplamda 87 farklı metafor üretmişlerdir. Öğretmen adaylarının kullandıkları en fazla metafor ‘hazine olmuştur. Erkek öğretmen adaylarının ‘üstün yetenekli çocuk’larına ilişkin algıları en çok ‘teknoloji’ ve ‘değer’ kategoride toplanmıştır. Birinci sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının en fazla ‘değer’ kategorisine ait metaforları ürettikleri dördüncü sınıf öğretmen adaylarının ise ‘değer’ ve ‘insani özellik’ kategorilerinde metafor oluşturdukları görülmüştür.

Okul öncesi öğretmen adayı, Metafor
 • Albu, G. (2015). The teacher and the gifted student: A situation at the border between the atypical manifestation of the student and the standardized requirements of the school. Journal of Educational Sciences and Psychology, 67(1),11-17. Ataman, A. (2003). Özel gereksinimli çocuklar ve özel eğitime giriş. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık. Bain, S. K., Bliss, S. L., Choate, S. M., & Brown, K. S. (2007). Serving children who are gifted: Perceptions of under graduates planning to become teachers. Journal for the Education of the Gifted, 30(4), 450-478.
 • Coleman, L. J. (2014). “Being a Teacher” Emotions and Optimal Experience While Teaching Gifted Children. Journal for the Education of the Gifted, 37(1), 56-69.
 • Çapan, B. E. (2010). Öğretmen adaylarının üstün yetenekli öğrencilere ilişkin metaforik algıları.Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(12),140-154.
 • Çapri, B., &Çelikaleli, Ö. (2008). Öğretmen adaylarının öğretmenliğe ilişkin tutum ve mesleki yeterlik inançlarının cinsiyet, program ve fakültelerine göre incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (15) ,33–53.
 • Daglioglu, H. E., &Suveren, S. (2013). The Role of Teacher and Family Opinions in Identifying Gifted Kindergarten Children and the Consistence of These Views with Children's Actual Performance. Educational Sciences: Theory and Practice, 13(1), 444-453.
 • Elhoweris, H. (2008). Teacher judgment in identifying gifted/talented students. Multicultural Education, 15(3), 35-38.
 • Freeman, J. (2013). The long-term effects of families and educational provision on gifted children.Educational& Child Psychology 30( 2) , 7-17.
 • Geake, J. G., &Gross, M. U. (2008). Teachers' negative affect toward academically gifted students: An evolutionary psychological study. Gifted Child Quarterly, 52(3), 217-231.
 • Karpova, S. I. (2012). A model of an educational institution for working with gifted children. Russian Education &Society, 54(11), 53-64.
 • Kaya, F. (2015). Öğretmenlerin üstün zeka kavramı ve üstün zekalı öğrencilerin özel gereksinimleri. Eğitim ve Bilim, 40(177). 59-74.
 • Kondrad,S.C.,&Gabrijelcic, M.K. (2015). Professional competences of preschoo lteachers for working with gifted young children in Slovenia. Journal for the Education of Gifted Young Scientists, 3(2), 65-71.
 • Kornmann, J., Zettler, I., Kammerer, Y., Gerjets, P., &Trautwein, U. (2015). What characterizes children nominated as gifted by teachers? A closer consideration of working memory and intelligence. High Ability Studies, 26(1), 75-92.
 • Kuyucu, Y., Şahin, M., & Kapıcıoğlu, M. O. (2013). Okul öncesi öğretmenlerinin “çocuk” kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeler.Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi,2(2), 43-53.
 • Lassig, Carly J. (2009) Teachers' attitudes towards the gifted : the importance of Professional development and school culture. Australasian Journal of Gifted Education, 18(2). 32-42.
 • Lee, L. (1999). Teachers’s conceptions of gifted and talented young children. High Ability Studies,10(2),183-196.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber (Çev. Ed. Turan, S.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. (Özgün çalışma, 2009, 3. Basım).
 • Mhlolo, M. K. (2016). Regular classroom teachers’ recognition and support of the creative potential of mildly gifted mathematics learners. ZDM,Mathematics Education, 49, 81-94.
 • Olthouse, J. (2014). How do preservice teachers conceptualize giftedness? A metaphor analysis. Roeper Review, 36(2), 122-132.
 • Park, S.,Oliver,&E.J.S. (2009). The translation of teachers’ understanding of gifted students into instructional strategies for teacheing science.Journal Science Teacher Education, 20(4),333-351.
 • Reid, E., &Horváthová, B. (2016). Teacher training programs for gifted education with focus on sustainability. Journal of Teacher Education for Sustainability, 18(2), 66-74.
 • Rotigel, J. V. (2003). Understanding they oung gifted child: Guidelines for parents, families, andeducators. Early Childhood Education Journal, 30(4), 209-214.
 • Şahin, F., & Kargın, T. (2013). Sınıf öğretmenlerine üstün yetenekli öğrencilerin belirlenmesi konusunda verilen bir eğitimin öğretmenlerin bilgi düzeyine etkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 14(2), 1-13. Şenel, T., & Aslan, O. (2014). Okul öncesi öğretmen adaylarının bilim ve bilim insanı kavramlarına ilişkin metaforik algıları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2),76-95.
 • Temel, F. (2000). Okul öncesi eğitimcilerinin engellilerin kaynaştırılmasına ilişkin görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18,148-155.
 • Tortop, H. S. (2014). Öğretmen adaylarının üstün yetenekli ve çok kültürlü eğitime ilişkin tutumları. Üstün Yetenekliler Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi (UYAD), 2(2).16-26
 • Tortop, H. S., & Kunt, K. (2013). Investigation of primary school teachers' attitudes towards gifted education. International Online Journal of Educational Sciences,5(2), 441-451.
 • Walsh, R. L., Hodge, K. A., Bowes, J. M., &Kemp, C. R. (2010). Same age, different page: Over coming the barriers to catering for young gifted children in prior-to-school settings. International Journal of Early Childhood, 42(1), 43-58.
 • Wright, B. L.,&Ford, D. Y. (2017). Untapped Potential: Recognition of Giftedness in Early Childhood and What Professionals Should Know About Students of Color. Gifted Child Today, 40(2), 111-116.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, F., Göçen, S., & Yılmaz, F. (2013). Öğretmen adaylarının öğretmen kavramına ilişkin algıları: Bir metaforik çalışma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1).151-164.
 • Zembat, R., Tunçeli, H. İ., & Akşin, E. (2015). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının" Okul Yöneticisi" Kavramına İlişkin Algılarına Yönelik Metafor Çalışması. Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, 1.446-459.
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Ayşe DURAN
Country: Turkey


Author: H. Elif DAĞLIOĞLU
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 27, 2017

Bibtex @research article { gefad328869, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2017}, volume = {37}, pages = {855 - 881}, doi = {10.17152/gefad.328869}, title = {Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Üstün Yetenekli Çocuklara İlişkin Metaforik Algıları}, key = {cite}, author = {DURAN, Ayşe and DAĞLIOĞLU, H. Elif} }
APA DURAN, A , DAĞLIOĞLU, H . (2017). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Üstün Yetenekli Çocuklara İlişkin Metaforik Algıları. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 37 (3) , 855-881 . DOI: 10.17152/gefad.328869
MLA DURAN, A , DAĞLIOĞLU, H . "Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Üstün Yetenekli Çocuklara İlişkin Metaforik Algıları". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 37 (2017 ): 855-881 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/33422/328869>
Chicago DURAN, A , DAĞLIOĞLU, H . "Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Üstün Yetenekli Çocuklara İlişkin Metaforik Algıları". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 37 (2017 ): 855-881
RIS TY - JOUR T1 - Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Üstün Yetenekli Çocuklara İlişkin Metaforik Algıları AU - Ayşe DURAN , H. Elif DAĞLIOĞLU Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17152/gefad.328869 DO - 10.17152/gefad.328869 T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 855 EP - 881 VL - 37 IS - 3 SN - 1301-9058- M3 - doi: 10.17152/gefad.328869 UR - https://doi.org/10.17152/gefad.328869 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Üstün Yetenekli Çocuklara İlişkin Metaforik Algıları %A Ayşe DURAN , H. Elif DAĞLIOĞLU %T Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Üstün Yetenekli Çocuklara İlişkin Metaforik Algıları %D 2017 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 37 %N 3 %R doi: 10.17152/gefad.328869 %U 10.17152/gefad.328869
ISNAD DURAN, Ayşe , DAĞLIOĞLU, H. Elif . "Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Üstün Yetenekli Çocuklara İlişkin Metaforik Algıları". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 37 / 3 (December 2017): 855-881 . https://doi.org/10.17152/gefad.328869
AMA DURAN A , DAĞLIOĞLU H . Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Üstün Yetenekli Çocuklara İlişkin Metaforik Algıları. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 37(3): 855-881.
Vancouver DURAN A , DAĞLIOĞLU H . Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Üstün Yetenekli Çocuklara İlişkin Metaforik Algıları. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 37(3): 881-855.