Year 2017, Volume 37 , Issue 1, Pages 0 - 0 2017-04-27

Okullarda Problem Çözmede Kanıta Dayalı Yaklaşım

Ferudun SEZGİN [1] , Onur ERDOĞAN [2]


Bu araştırmanın amacı okul müdürlerinin örgütsel problemleri çözmede kanıta dayalı yaklaşımı kullanma durumlarını incelenmektir. Araştırma okul müdürlerinin problem çözme süreçlerine yönelik algı ve farkındalığını belirlemeye yönelik olarak olgubilim desenine göre tasarlanmış nitel bir çalışmadır. Araştırmanın örneklemini Ankara ili merkez ilçelerinde bulunan resmi ortaokullarda görev yapan okul müdürleri arasından ölçüt örnekleme ve maksimum çeşitlilik örneklemesine göre belirlenen 10 okul müdürü oluşturmaktadır. Okul müdürlerinin örgütsel problemleri çözmede kanıta dayalı yaklaşımı kullanma durumlarını belirlemek amacıyla standartlaştırılmış açık uçlu görüşme formu kullanılmıştır. Okul müdürlerinin okulun teknik, yönetsel ve kurumsal boyutlarında yaşanması olası, her boyutta daha önce oluşturulmuş iki problem durumu olmak üzere toplam altı örgütsel probleme ilişkin tanımlama, veri ya da kanıt üretme ve probleme uygun çözüm arama yaklaşımları gibi kurgusal ya da yaşantıya dönük düşünce ve görüşleri incelenmiştir. Verilerin analizinde nitel çözümleme tekniklerinden betimsel analiz kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçları okul müdürlerinin genellikle problemin tanımlanması sürecinde bilimsel yöntemlere uygun hareket etmediklerini, göreli olarak az sayıda okul müdürünün yerel-durumsal kanıtları, başka kişi veya örgütlerden elde edilen verileri ve karardan etkileneceklerin bakış açılarını değerlendirdiklerini ortaya koymaktadır. Bununla birlikte katılımcılardan hiçbiri problem çözme sürecinde araştırma kanıtlarını kullandığını belirtmemiştir. Söz konusu bu çalışmanın bulguları okul müdürlerinin kararlarını çoğunlukla kişisel uzmanlık, geçmiş yaşantı, deneyim veya yargılarına dayandırdıklarına işaret etmektedir.
 • Basadur, M., Gelade, G., & Basadur, T. (2013). Creative problem-solving process styles, cognitive work demands, and organizational adaptability. The Journal of Applied Behavioral Science, 50(1), 80-115.
 • Booker, L. D., Bontis, N., & Serenko, A. (2012). Evidence‐based management and academic research relevance. Knowledge and Process Management, 19(3), 121-130.
 • Briggs, H. E., & McBeath, B. (2009). Evidence-based management: Origins, challenges, and implications for social service administration. Administration in Social Work, 33(3), 242-261.
 • Briner, R. B., Denyer, D., & Rousseau, D. M. (2009). Evidence-based management: Concept cleanup time?. The Academy of Management Perspectives, 23(4), 19-32.
 • Briner, R. B., & Rousseau, D. M. (2011). Evidence‐based I–O psychology: Not there yet. Industrial and Organizational Psychology, 4(1), 3-22.
 • Briner, R. B., & Walshe, N. D. (2014). From passively received wisdom to actively constructed knowledge: Teaching systematic review skills as a foundation of evidence-based management. Academy of Management Learning & Education, 13(3), 415-432.
 • Bozdemir, Y., & Yolcu, H. (2014). Okul yöneticilerinin örgütsel adanmışlık düzeyleri ile problem çözme becerileri arasındaki ilişki. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(2), 287-311.
 • Charlier, S. D., Brown, K. G., & Rynes, S. L. (2011). Teaching evidence-based management in MBA programs: What evidence is there?. Academy of Management Learning & Education, 10(2), 222-236.
 • Chen, J. S. (1999). Factors that affect school administrative problem solving (Doctoral dissertation). Columbia University, New York.
 • Cook, J. (1995). The problem-identification and problem-analysis skills of effective and least effective principals (Doctoral dissertation). Northern Arizona University, Arizona.
 • Çelikten, M. (2001). Okul yöneticilerinin problem çözme becerileri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 7(3), 297-309.
 • Dietz, J., Antonakis, J., Hoffrage, U., Krings, F., Marewski, J. N., & Zehnder, C. (2014). Teaching evidence-based management with a focus on producing local evidence. Academy of Management Learning & Education, 13(3), 397-414.
 • Dombroski, A. P. (1999). Administrative problem solving: Factors affecting expertise (Doctoral dissertation). Columbia University, New York.
 • English, F. W. (2006). Encyclopedia of educational leadership and administration. California: Sage.
 • Erez, A., & Grant, A. M. (2014). Separating data from intuition: Bringing evidence into the management classroom. Academy of Management Learning & Education, 13(1), 104-119.
 • Ficarra, L., & Quinn, K. (2014). Teachers’ facility with evidence-based classroom management practices: An investigation of teachers’ preparation programmes and in-service conditions. Journal of Teacher Education for Sustainability, 16(2), 71-87.
 • Francis-Smythe, J., Robinson, L., & Ross, C. (2013). The role of evidence in general managers’ decision-making. Journal of General Management, 38(4), 3-21.
 • Funk, K. M. (2012). Effects of teacher consultation on evidence-based classroom management strategies: Teacher and student behavior (doctoral dissertation). Temple University, USA.
 • Gerwin, D., & Tuggle, F. D. (1978). Modeling organizational decisions using the human problem solving paradigm. Academy of Management Review, 3(4), 762-773.
 • Glaub, M. E., Frese, M., Fischer, S., & Hoppe, M. (2014). Increasing personal initiative in small business managers or owners leads to entrepreneurial success: A theory-based controlled randomized field intervention for evidence-based management. Academy of Management Learning & Education, 13(3), 354-379.
 • Hoy, W. K., & Miskel, C. G. (1991). Educational administration: Theory, research, and practice. New York: McGraw-Hill.
 • Hoy, W. K., Tarter, C. J., & Kottkamp, R. B. (1991). Open schools, healthy schools: Measuring organizational climate. Newbury Park, CA: Sage.
 • Jelley, R. B., Carroll, W. R., & Rousseau, D. M. 2012. Reflections on teaching evidence-based management. In D. M. Rousseau (Ed.), The Oxford handbook of evidence-based management (pp. 337–355). New York: Oxford University Press.
 • Kovner, A. R. (2014). Evidence‐based management: Implications for nonprofit organizations. Nonprofit Management and Leadership, 24(3), 417-424.
 • Lang, J. R., Dittrich, J. E., & White, S. E. (1978). Managerial problem solving models: A review and a proposal. Academy of Management Review, 3(4), 854-866
 • .
 • Latham, A. S., & Pearlman, M. A. (1999). From standards to licensure: Developing an authentic assessment for school principals. Journal of Personnel Evaluation in Education 13(3), 245-262.
 • Learmonth, M., & Harding, N. (2006). Evidence‐based management: The very idea. Public Administration, 84(2), 245-266.
 • Nickerson, J., Yen, C. J., & Mahoney, J. T. (2012). Exploring the problem-finding and problem-solving approach for designing organizations. The Academy of Management Perspectives, 26(1), 52-72.
 • Parsonson, B. S. (2012). Evidence-based classroom behaviour management strategies. Kairaranga, 13(1), 16-23.
 • Pfeffer, J., & Sutton, R. I. (2006). Evidence-based management. Harvard Business Review, 84(1), 1-13.
 • Rousseau, D. M. (2006). Is there such a thing as “evidence-based management”? Academy of Management Review, 31(2), 256-269.
 • Rousseau, D. M., & McCarthy, S. (2007). Educating managers from an evidence-based perspective. Academy of Management Learning & Education, 6(1), 84-101.
 • Senger, J. (1974). Organizational problem solving and creativity. Public Personnel Management, 3(6), 536-544.
 • Szarucki, M. (2013). Model of method selection for managerial problem solving in an organization. Business, Management and Education, 11(1), 168-187.
 • Tort-Martorell, X., Grima, P., & Marco, L. (2011). Management by facts: The common ground between total quality management and evidence-based management. Total Quality Management & Business Excellence, 22(6), 599-618.
 • Trank, C. Q., & Rynes, S. L. (2003). Who moved our cheese? Reclaiming professionalism in business education. Academy of Management Learning & Education, 2(2), 189-205.
 • Turan, S., & Şişman, M. (2013). Eğitim yönetimi alanında üretilen bilimsel bilgi ve batılı biliş tarzının eleştirisine giriş. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 19(4), 505-514.
 • Volkema, R. J. (1983). Problem formulation in planning and design. Management Science, 29(6), 639-652.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (5. Baskı). Ankara: Seçkin.
 • Zand, D. E. (1972). Trust and managerial problem solving. Administrative Science Quarterly, 17(2), 229-239.
Journal Section Articles
Authors

Author: Ferudun SEZGİN

Author: Onur ERDOĞAN

Dates

Publication Date : April 27, 2017

Bibtex @ { gefad337730, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2017}, volume = {37}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {Okullarda Problem Çözmede Kanıta Dayalı Yaklaşım}, key = {cite}, author = {SEZGİN, Ferudun and ERDOĞAN, Onur} }
APA SEZGİN, F , ERDOĞAN, O . (2017). Okullarda Problem Çözmede Kanıta Dayalı Yaklaşım. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 37 (1) , 0-0 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/31116/337730
MLA SEZGİN, F , ERDOĞAN, O . "Okullarda Problem Çözmede Kanıta Dayalı Yaklaşım". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 37 (2017 ): 0-0 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/31116/337730>
Chicago SEZGİN, F , ERDOĞAN, O . "Okullarda Problem Çözmede Kanıta Dayalı Yaklaşım". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 37 (2017 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - Okullarda Problem Çözmede Kanıta Dayalı Yaklaşım AU - Ferudun SEZGİN , Onur ERDOĞAN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 37 IS - 1 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Okullarda Problem Çözmede Kanıta Dayalı Yaklaşım %A Ferudun SEZGİN , Onur ERDOĞAN %T Okullarda Problem Çözmede Kanıta Dayalı Yaklaşım %D 2017 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 37 %N 1 %R %U
ISNAD SEZGİN, Ferudun , ERDOĞAN, Onur . "Okullarda Problem Çözmede Kanıta Dayalı Yaklaşım". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 37 / 1 (April 2017): 0-0 .
AMA SEZGİN F , ERDOĞAN O . Okullarda Problem Çözmede Kanıta Dayalı Yaklaşım. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 37(1): 0-0.
Vancouver SEZGİN F , ERDOĞAN O . Okullarda Problem Çözmede Kanıta Dayalı Yaklaşım. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 37(1): 0-0.