Year 2017, Volume 37 , Issue 1, Pages 0 - 0 2017-04-27

Babaların Çocuklarıyla Vakit Geçirme Durumlarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Fatma TEZEL ŞAHİN [1] , Ayşegül AKINCI COŞGUN [2] , Zeynep Nur AYDIN KILIÇ [3]


Babanın çocuğun yaşamında aktif olarak yer almasının çocuğun bilişsel gelişimi, sosyal duygusal gelişimi ve kişilik gelişimi üzerinde üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadır. Bu noktadan hareketle çalışmada, çocuğu okul öncesi eğitim kurumuna devam eden babaların çocuklarıyla vakit geçirme durumlarına ilişkin görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Betimsel tarama modeli olan bu çalışmada, veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen“Baba Görüşme Formu” kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2013-2014 eğitim öğretim yılında çocuğu okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 80 baba oluşturmuştur. Toplanan veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda babaların çocuklarıyla en fazla oyun oynayarak vakit geçirdikleri ayrıca sohbet etme, hayvanat bahçesi, park, pikniğe gitme, tiyatro,sinemaya gitme, kitap okuma, deney yapma-resim yapma, spor yapma, alışveriş yapma etkinliklerini çocuklarıyla gerçekleştirdikleri belirlenmiştir. Babaların çoğunluğunun çocuklarıyla günlük 1-2 saat arasında vakit geçirdikleri ancak, bu süreyi yeterli bulmadıkları saptanmıştır.

 

Anahtar Kelimeler:  Okul öncesi dönem, baba- çocuk, baba katılımı.

 • Amato, P.R. & Gilbreth, J. G. (1999). Nonresident Fathers and Children's Well-Being: A Meta-Analysis. Journal of Marriage and Family, 61 (3), 557-573.
 • Anlıak, Ş. (2004). Okulöncesi Dönemde Çocuğun Yaşamında Baba ve Erkek Öğretmenin Rolü ve Önemi.Ege Eğitim Dergisi, 5, 25-33.
 • Bekman, S. (2001). Genel Değerlendirme ve Geleceğe Yönelik Öneriler. Çocuğun Yaşamında Babanın Rolü ve Önemi Sempozyum Raporu İçinde. İstanbul: Anne Çocuk Eğitim Vakfı Yayını, No:12
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (10. baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık
 • Cabrera, N.J.,Tamis-LeMonda, C.S., Bradley, R.H., Hofferth, S., & Lamb, M.E. (2000). Fatherhood in the Twenty-First Century. Child Development, 71 (1), 127-136.
 • Carlson, M. J. (2006). Family structure, father involvement, and adolescent behavioral outcomes. Journal of Marriage and Family, 68(1), 137- 15
 • Chakma, S. (2010). Perceptions and Practices of Fatherhood Among Urban Fathers in Bangladesh. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Institute of Educational Development, BRAC University, Dhaka.
 • Cooksey, C. &Fondell, M. M. (1996). Spending Time with His Kids: Effects of Family Structure on Fathers' and Children's Lives. Marriage and Family, 58 (3), 693- 707.
 • Coltrane, S. (1995). The Future of Fatherhood: Social, Demographic and Economic İnfluence on Men’s Family Involvement. W. Marsiglio (Edt.) Fatherhood Contemporary Theory, Research and Social Policy (255).Thousand Oaks, California Sage.
 • Crouter,C., A., Perry-Jeckins, M., Huston,T. L. & Mchale, S. M. (1987). Process Underlying Father Involvement in Dual-Earner and Single Earner Families. Developmental Psychology, 23(3), 431-440.
 • Çağdaş, A. ve Seçer, Z., (2004). Mutlu Ve Sağlıklı Yarınlar İçin Anne Baba Eğitimi. Konya: Eğitim Kitabevi.
 • Demircioğlu, H., Tezel Şahin, F. ve Günindi, Y. (2011). Anne Babaların Görüşlerine Göre Aile İşlevleri. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,13(1), 93- 105.
 • Dönmezer İ.(1999). Ailede İletişim ve Etkileşim. (3.Baskı) İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Easterbrooks, M. A. & Goldberg W. A. (1984). Toddler Development in the Family: Impact of Father Involvement and Parenting Characteristics. Child Development, 55(3), 740- 752.
 • Flouri, E. (2005). Fathering and Child Outcomes. West Sussex, England: John Wiley & Sons Ltd.
 • Gürşimşek, I.,Kefi, S. ve Girgin, G. (2007). Okul Öncesi Eğitime Babaların Katılım Düzeyi İle İlişkili Değişkenlerin İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 181- 191.
 • Harris, K.M. & Morgan, S.P. (1991). Fathers, Sons and Daughters Differential Paternal Involvement in parenting. Journal of Marriage and the Family, 53,531-544.
 • Haşıl Korkmaz, N. veTaner Derman, M. (2014).Opinions of Play in Turkish Fathers. Procedia- Social and Behavioral Sciences,141, 1182 – 1186.
 • Honig, S. A., (1990), Parent Involvement in Early Childhood Education, Revised Edition, Linda Kessler, Washington D. C., 1-43.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık
 • Kocayörük, E. (2010). Ergen Gelişiminde Aile İşlevleri Ve Baba Katılımı. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(33), 37- 45.
 • Koçak, A. (2004). Baba Destek Programı Degerlendirme Raporu. İstanbul: AÇEV.
 • Kuzucu, Y. (2011). Değişen Babalık Rolü Ve Çocuk Gelişimine Etkisi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4 (35), 79-91.
 • Lamb, M. E. (Ed.) (1997). The Role of The Father in Child Development. (5th Edition.). New York, NY: John Wiley & Sons.
 • Özgün, Ö., Aydilek Çiftçi, M. A. ve Erden, Ş. (2013).The Meaning of Fatherhood As Perceived by Turkish Police Fathers and Their Young Children. Educational Research & Reviews, 8(21), 1966-1978.
 • Roberts, D.,Coakley, T.M., Washington, T.J. & Kelley, A.(2014). Fathers’ Perspectives on Supports and Barriers that Affect Their Fatherhood Role. Sage Open, 1-10.
 • Ryff, C. D.,Schmutte, P. S., & Lee, Y. H. (1996). How Children Turn Out: Implications for Parental Self- Evaluation. In C. D. Ryff& M. M. Seltzer (Eds.), The parental experience in mid life (pp.383- 422). Chicago: University of Chicago Press.
 • Tomul, E. (2008). Türkiye’de Ailenin Sosyo-Ekonomik Özelliklerinin Eğitime Katılım Üzerinde Göreli Etkisi. Eurasian Journal of Educational Research, 30, 153- 168.
 • Türkoğlu, B., Çeliköz, N, ve Uslu, M.(2013). 3-6 Yaş Aralığında Çocuğu Olan Babaların Nitelikli Zaman Algılarına Dair Görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 54- 71.
 • Updegraff, K. A., McHale, S. M., Crouter, A. C. & Kupanoff, K. (2001). Parents Involvement in Adolescents’ Peer Relationships: A Comparison of Mothers’ and Fathers’ Roles. Journal of Marriage and Family, 63, 655 – 668.
 • West, J, (2001). Measuring Father İnvolvement in Young Children’s Lives: Recommendations for A Fatherhood Modüle for The ECLS-B. National Center for Education Statistics Working Paper Series, 1-53.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (8. BASIM). Seçkin Yayınları: Ankara.
Journal Section Articles
Authors

Author: Fatma TEZEL ŞAHİN

Author: Ayşegül AKINCI COŞGUN

Author: Zeynep Nur AYDIN KILIÇ

Dates

Publication Date : April 27, 2017

Bibtex @ { gefad337725, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2017}, volume = {37}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {Babaların Çocuklarıyla Vakit Geçirme Durumlarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {TEZEL ŞAHİN, Fatma and AKINCI COŞGUN, Ayşegül and AYDIN KILIÇ, Zeynep Nur} }
APA TEZEL ŞAHİN, F , AKINCI COŞGUN, A , AYDIN KILIÇ, Z . (2017). Babaların Çocuklarıyla Vakit Geçirme Durumlarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 37 (1) , 0-0 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/31116/337725
MLA TEZEL ŞAHİN, F , AKINCI COŞGUN, A , AYDIN KILIÇ, Z . "Babaların Çocuklarıyla Vakit Geçirme Durumlarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 37 (2017 ): 0-0 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/31116/337725>
Chicago TEZEL ŞAHİN, F , AKINCI COŞGUN, A , AYDIN KILIÇ, Z . "Babaların Çocuklarıyla Vakit Geçirme Durumlarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 37 (2017 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - Babaların Çocuklarıyla Vakit Geçirme Durumlarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi AU - Fatma TEZEL ŞAHİN , Ayşegül AKINCI COŞGUN , Zeynep Nur AYDIN KILIÇ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 37 IS - 1 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Babaların Çocuklarıyla Vakit Geçirme Durumlarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi %A Fatma TEZEL ŞAHİN , Ayşegül AKINCI COŞGUN , Zeynep Nur AYDIN KILIÇ %T Babaların Çocuklarıyla Vakit Geçirme Durumlarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi %D 2017 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 37 %N 1 %R %U
ISNAD TEZEL ŞAHİN, Fatma , AKINCI COŞGUN, Ayşegül , AYDIN KILIÇ, Zeynep Nur . "Babaların Çocuklarıyla Vakit Geçirme Durumlarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 37 / 1 (April 2017): 0-0 .
AMA TEZEL ŞAHİN F , AKINCI COŞGUN A , AYDIN KILIÇ Z . Babaların Çocuklarıyla Vakit Geçirme Durumlarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 37(1): 0-0.
Vancouver TEZEL ŞAHİN F , AKINCI COŞGUN A , AYDIN KILIÇ Z . Babaların Çocuklarıyla Vakit Geçirme Durumlarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 37(1): 0-0.