Year 2017, Volume 37 , Issue 2, Pages 737 - 758 2017-08-21

Teachers’ Perceptions for Implementation of Integrated Critical Thinking and Writing Skills

Elif Emine BALTA [1]


In this study, the implementation of integrated critical thinking and writing skills of Turkish teachers were requested to be identified.  The study group of research has been consisted of 14 Turkish teachers who worked in TRNC. The research is based on the fact pattern science and the data of research were collected by interview method. The collected data were  solved and evaluated with content analysis. Based on the research findings, the most important consequence was that the Turkish teachers do not have the complete and functional knowledge for perform the critical thinking skills integrated with the basic language skills in the lessons. Therefore, the Turkish teachers are experiencing misconceptions about critical thinking. As a consequence, in-service training about critical thinking for teachers, in the Faculty of Education, regardless of branch, development and planning of course shaped with content within the frame of higher order thinking skills, the reasonable reorganization of the applicability of the Turkish textbooks activities may be recommended.

Turkish Language Teacher, Writing Skills, Critical Thinking
 • Akbayır, S. (2006). Yazılı anlatım biçimlerinin yazma becerisi edimindeki işlevleri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi).Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.
 • Akbıyık, C. ve Ay, G. K. (2014). Okul öncesi yönetici ve öğretmenlerin düşünme becerilerinin öğretimine yönelik algıları: Bir durum çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 1-18.
 • Atikler, Ö. (2008). Eleştirel düşünme becerileri ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nin İngilizce hazırlık okulu orta düzey İngilizce öğrencilerinin kompozisyon yazma becerilerinin geliştirilmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Bean, J. (1998). Engaging ideas. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
 • Bekurs, D. & Santoli, S (2004). Writing is power: Critical thinking, creative writing, and portfolio assessment. University of South Carolina Aiken. Retrieved from http://www.usca.edu/essays/vol102004/santoli.pdf
 • Büyüköztürk, S. Çakmak, K, E., Akgün, O. E., Karadeniz, S. ve Demirel, F. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Çavdar, G. & Doe, S. (2012). Learning through writing: teaching critical thinking skills in writing assignments. PS: Political Science & Politics, 45(02), 298-306.
 • Dilidüzgün, Ş. (2013). The effect of process writing activities on the writing skills of prospective Turkish teachers. Eurasian Journal of Educational Research, 52, 189-210.
 • Emig, J. (1977). Writing as a mode of learning. College Composition and Communication, 122-128. Facione, P. A. (1990). The Delphi report, executive summary. California Academic Press. Retrieved from https://assessment.trinity.duke.edu/documents/Delphi_Report.pdf
 • Gürkaynak, İ., Üstel, F. ve Gülgöz, S. (2008). Eleştirel düşünme. eğitim reformu girişimi. Retrieved from http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/Elestireldusunme.pdf
 • Kamarulzaman, W., Ahmad, I. S. & Muhammad, N.H.M. (2013). Critical thinking: The exploration of its definition by preservice preschool teachers. Retrieved from http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2302598 Küçük, S. (2006). Türkçe öğretiminde yazılı anlatım çalışmalarının sorularla yönlendirilmesi, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(2), 181-198.
 • Lipman, M. (1988). Critical thinking: What can it be? Educational Leadership, 46(1), 38–43.
 • Maltepe, S. (2006). Türkçe öğretiminde yazılı anlatım uygulamaları için bir seçenek: yaratıcı yazma yaklaşımları, Dil Dergisi, 132, 56-66.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: A sourcebook of new methods. California: SAGE.
 • Nosich, G. M. (2012). Eleştirel düşünme ve disiplinlerarası eleştirel düşünme rehberi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Saracaloğlu, A. S. ve Karasakaloğlu, N. (2011). The opinions of Turkish teachers on teaching methods and techniques. Elementary Education Online, 10(3), 951-960.
 • Sharadgah, T. (2014). Developing critical thinking skills through writing in an internet-based environment. Society for Information Technology & Teacher Education International Conference I, 2178-2185. Chesapeake, VA: Association for the Advancement of Computing in Education.
 • Sims, M. (2012). The write stuff: Thinking through essays. Pearson. Retrieved on September, 10, 2015. Sönmez, A. (2014). Yazma becerisinin kazandırılması konusunda eksiklikler, hatalar ve yeni yöntemler. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 27(1), 103-114.
 • Temizkan, M. (2013). İlköğretim 6-8. sınıf Türkçe öğretmen kılavuz kitaplarındaki yazma yöntemleri üzerine bir inceleme (MEB yayınları örneği). Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 2(5), 95-124.
 • National Commission on Writing. (2003, April). The neglected R: The need for a writing revolution. Retrieved from http://www.collegeboard.com/prod_downloads/writingcom/neglectedr.pdf
 • Quitadamo, I. J. & Kurtz, M. J. (2007). Learning to improve: Using writing to increase critical thinking performance in general education biology. CBE-Life Sciences Education, 6(2), 140-154.
 • Üstten, A, U. (2012). Türk Edebiyatı derslerinin ruhsal (bütüncül) zekâyı geliştirmeye yönelik işlenmesine ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi. GEFAD, 32 (1), 55-81. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Journal Section Articles
Authors

Author: Elif Emine BALTA

Dates

Publication Date : August 21, 2017

Bibtex @research article { gefad335362, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2017}, volume = {37}, pages = {737 - 758}, doi = {}, title = {Teachers’ Perceptions for Implementation of Integrated Critical Thinking and Writing Skills}, key = {cite}, author = {BALTA, Elif Emine} }
APA BALTA, E . (2017). Teachers’ Perceptions for Implementation of Integrated Critical Thinking and Writing Skills. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 37 (2) , 737-758 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/30949/335362
MLA BALTA, E . "Teachers’ Perceptions for Implementation of Integrated Critical Thinking and Writing Skills". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 37 (2017 ): 737-758 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/30949/335362>
Chicago BALTA, E . "Teachers’ Perceptions for Implementation of Integrated Critical Thinking and Writing Skills". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 37 (2017 ): 737-758
RIS TY - JOUR T1 - Teachers’ Perceptions for Implementation of Integrated Critical Thinking and Writing Skills AU - Elif Emine BALTA Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 737 EP - 758 VL - 37 IS - 2 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Teachers’ Perceptions for Implementation of Integrated Critical Thinking and Writing Skills %A Elif Emine BALTA %T Teachers’ Perceptions for Implementation of Integrated Critical Thinking and Writing Skills %D 2017 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 37 %N 2 %R %U
ISNAD BALTA, Elif Emine . "Teachers’ Perceptions for Implementation of Integrated Critical Thinking and Writing Skills". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 37 / 2 (August 2017): 737-758 .
AMA BALTA E . Teachers’ Perceptions for Implementation of Integrated Critical Thinking and Writing Skills. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 37(2): 737-758.
Vancouver BALTA E . Teachers’ Perceptions for Implementation of Integrated Critical Thinking and Writing Skills. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 37(2): 758-737.