Year 2017, Volume 37 , Issue 2, Pages 711 - 735 2017-08-21

Ortaokullarda Örtük Olarak Verilen Değerler Konusunda Lisansüstü Öğrencilerin Görüşleri

Sevda KOÇ [1] , Abdulaziz ÇELİK [2]


Bu araştırmanın temel amacı, ortaokullarda örtük olarak verilen değerler konusunda lisansüstü öğrencilerin görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubu 2014-2015 öğretim yılında, Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı programında öğrenim gören 22 lisansüstü öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından geliştirilen “yarı yapılandırılmış görüşme formu” kullanılmıştır. Veriler betimsel analize ve içerik analizine tabi tutulmuştur. Sonuçta; lisansüstü öğrencilerin inanç ve demokratik görüşle değer kavramını tanımladığı; öğretmenlerin farklı yöntem ve tekniklerle ve saygı boyutunun ön planda tutularak etkinlikler yapıldığı; sosyal bilgiler dersinde değerlere daha çok yer verildiği; saygı ve ideolojik değerlerin gizil olarak verildiği; öğrencilerin ise gizil olarak saygı ve başarılı olma gibi manevi ve bireysel değerleri dikkate aldığı görülmüştür. Bu sonuçlara dayalı olarak, öğrencilerin değerlerin etkililiğine ilişkin görüşlerine ilişkin önerilerde bulunulmuştur.

Eğitim, Değer, Değer Eğitimi, Örtük
 • Bal, U. G. (2004). Çocuklar ve değerler eğitimi. Çoluk Çocuk Dergisi, 45, 18-20.
 • Balcı, F. A. ve Yelken, T. Y. (2010). İlköğretim öğretmenlerinin “değer” kavramına yükledikleri anlamlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39, 81-90.
 • Baloğlu, M. ve Balgalmış, E. (2005). İlköğretim ve ortaöğretim yöneticilerinin öz değerlerinin betimlenmesi: Tokat ili örneği. Değerler Eğitimi Dergisi, 3(10), 19-31.
 • Cihan, N. (2014). Okullarda değerler eğitimi ve Türkiye’deki uygulamaya bir bakış. Electronic Turkish Studies, 9(2), 429-436.
 • Demircioğlu, İ. H. ve Tokdemir, A. M. (2008). Değerlerin oluşturulma sürecinde tarih eğitimi: Amaç, işlev ve içerik. Değerler Eğitimi Dergisi, 6(15), 69-88.
 • Güngör, E. (1993). Değerler psikolojisi. Amsterdam: Hollanda Türk Akademisyenler Birliği Yayınları.
 • Güngör, E. (2000). Değerler psikolojisi üzerinde araştırmalar. İstanbul: Ötüken Yayınları.
 • Kan, Ç. (2010). Sosyal bilgiler dersi ve değerler eğitimi. Milli Eğitim Dergisi, 187, 138-145.
 • Kurtdede Fidan, N. (2009). Öğretmen Adaylarının Değer Öğretimine İlişkin Görüşleri. Kuramsal Eğitimbilim, 2(2), 1-18. Oğuz, E. (2012). Öğretmen adaylarının değerler ve değerler eğitimine ilişkin görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. Educational Sciences: Theory & Practice, 12(2), 1309-1325.
 • Özgüven, E. (1994). Psikolojik testler. Ankara: Yeni Doğuş Matbaası.
 • Selanik Ay, T. (2014). Değer eğitimine yönelik olarak okullarda gerçekleştirilebilecek etkinlikler. R. Turan, K. Ulusoy (Eds). Farklı yönleriyle değerler eğitimi içinde (s.17-40). Ankara: Pegem Akademi.
 • Sever, S. (2004). Örtük program eğitimde saklı uygulamalar. (1.Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Şişman, M. (2002). Etkili okullar. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Ulusoy, K. ve Dilmaç, B. (2014). Değerler eğitimi. (2.Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Ulusoy, K. ve Arslan, A. (2014). Değerli bir kavram olarak “değer ve değerler eğitimi”. R. Turan, K. Ulusoy (Ed). Farklı yönleriyle değerler eğitimi içinde (s.287-322). Ankara: Pegem Akademi.
 • Tay, B. ve Ünlü, İ. (2014). İlkokul yurt bilgisi, toplum ve ülke incelemeleri ve sosyal bilgiler dersleri öğretim programlarında değer ve değerler eğitimi. R. Turan, K. Ulusoy (Ed.). Farklı yönleriyle değerler eğitimi içinde (s.287-322). Ankara: Pegem Akademi.
 • Yazar, T. (2014). Toplumsal yaşam ve değerler. R. Turan, K. Ulusoy (Ed.). Farklı yönleriyle değerler eğitimi içinde (s.287-322 ). Ankara: Pegem Akademi.
 • Yazıcı, K. (2006). Değerler eğitimine genel bir bakış. TÜBAR, 19, 499-522.
 • Yiğittir, S. ve Öcal, A. (2010). İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin değer yönelimleri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24, 406-416.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (1993). Nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi. Yıldırım, İ. (1999). Some values of Turkish university students from varying degrees of religiosty. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16-17, 113-123.
 • Yörükoğlu, A. (2003). Çocuk ruh sağlığı. Çocuğun kişilik gelişimi eğitimi ve ruhsal sorunları. İstanbul: Özgür Yayınları.
Journal Section Articles
Authors

Author: Sevda KOÇ

Author: Abdulaziz ÇELİK

Dates

Publication Date : August 21, 2017

Bibtex @research article { gefad335360, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2017}, volume = {37}, pages = {711 - 735}, doi = {}, title = {Ortaokullarda Örtük Olarak Verilen Değerler Konusunda Lisansüstü Öğrencilerin Görüşleri}, key = {cite}, author = {KOÇ, Sevda and ÇELİK, Abdulaziz} }
APA KOÇ, S , ÇELİK, A . (2017). Ortaokullarda Örtük Olarak Verilen Değerler Konusunda Lisansüstü Öğrencilerin Görüşleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 37 (2) , 711-735 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/30949/335360
MLA KOÇ, S , ÇELİK, A . "Ortaokullarda Örtük Olarak Verilen Değerler Konusunda Lisansüstü Öğrencilerin Görüşleri". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 37 (2017 ): 711-735 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/30949/335360>
Chicago KOÇ, S , ÇELİK, A . "Ortaokullarda Örtük Olarak Verilen Değerler Konusunda Lisansüstü Öğrencilerin Görüşleri". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 37 (2017 ): 711-735
RIS TY - JOUR T1 - Ortaokullarda Örtük Olarak Verilen Değerler Konusunda Lisansüstü Öğrencilerin Görüşleri AU - Sevda KOÇ , Abdulaziz ÇELİK Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 711 EP - 735 VL - 37 IS - 2 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Ortaokullarda Örtük Olarak Verilen Değerler Konusunda Lisansüstü Öğrencilerin Görüşleri %A Sevda KOÇ , Abdulaziz ÇELİK %T Ortaokullarda Örtük Olarak Verilen Değerler Konusunda Lisansüstü Öğrencilerin Görüşleri %D 2017 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 37 %N 2 %R %U
ISNAD KOÇ, Sevda , ÇELİK, Abdulaziz . "Ortaokullarda Örtük Olarak Verilen Değerler Konusunda Lisansüstü Öğrencilerin Görüşleri". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 37 / 2 (August 2017): 711-735 .
AMA KOÇ S , ÇELİK A . Ortaokullarda Örtük Olarak Verilen Değerler Konusunda Lisansüstü Öğrencilerin Görüşleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 37(2): 711-735.
Vancouver KOÇ S , ÇELİK A . Ortaokullarda Örtük Olarak Verilen Değerler Konusunda Lisansüstü Öğrencilerin Görüşleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 37(2): 735-711.