Year 2017, Volume 37 , Issue 2, Pages 591 - 610 2017-08-21

Genellenebilirlik Kuramında Gerçekleştirilen Karar Çalışmaları Ne Kadar Kararlı?

Ömer KAMIŞ [1] , Celal Deha DOĞAN [2]


Bu araştırmanın amacı, Genellenebilirlik Kuramı karar çalışmalarından elde edilen G ve Phi katsayıları ile gerçek durumlardan (karar çalışmasındaki yüzeylerin evrenden seçkisiz olarak seçilemediği) elde edilen G ve Phi katsayılarını karşılaştırmaktır. Araştırma temel araştırma türündedir. Çalışma grubunu 84 lisans öğrencisi ile 3 yüksek lisans öğrencisi ve 1 öğretim üyesi oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen başarı testi kullanılmıştır. Verilerin analizinde Edu G 6.1-e programı kullanılmıştır. Bulgular incelendiğinde gerçek durumlarda elde edilen ve farklı karar çalışmaları sonucunda kestirilen G ve Phi katsayılarının birbirlerine yakın değerler almalarına rağmen farklılaştıkları görülmüştür. G kuramının kullanıldığı araştırmalarda yapılan karar çalışmalarında kestirilen G ve Phi katsayıları yorumlanırken, eğer evrenden seçkisiz olarak puanlayıcı seçimi pratik olarak mümkün değilse bu katsayıların gerçek durumdaki değerleriyle aynı olmayabileceğinin bilinmesi ve yorumlamada bu duruma dikkat edilmesi önerilir.

Genellenebilirlik Kuramı, Karar Çalışması, G Katsayısı
 • Algina, J. ve Crocker, L. (1986). Introduction to classical and modern test theory. United Satates: Cengage Learning.
 • Anıl, D. ve Büyükkıdık, S. (2012). Genellenebilirlik kuramında dört facetli karışık desen kullanımı için örnek bir uygulama. Eğitim ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 3(2). 291-296.
 • Arterberry, B. J., Martens, M. P., Cadigan, J. M. and Smith, A. E. (2012). Assessing the dependability of drinking motives via generalizability theory. Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 45(4), 292-302.
 • Atılgan, H. ve Tezbaşaran, A. A. (2005). Genellenebilirlik kuramı alternatif karar çalışmaları ile senaryolar ve gerçek durumlar için elde edilen g ve phi katsayılarının tutarlılığının incelenmesi. Eurasian Journal of Educational Research, 18, 236-252.
 • Baykul, Y. (2010). Eğitimde ve Psikolojide Ölçme: Klasik Test Teorisi ve Uygulaması (2. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Brennan, L. R. (2001). Generalizability theory, statistics for social science and public policy. New York: Springer-Verlag.
 • Büyükkıdık, S. ve Anıl, D. (2015). Performansa dayalı durum belirlemede güvenirliğin genellenebilirlik kuramında farklı desenlerde incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 40(177), 285-296.
 • Can-Aran, Ö., Güler, N. ve Senemoğlu, N. (2014). Öğrencilerin disiplinli zihin özelliklerini belirlemede kullanılan dereceli puanlama anahtarının genellenebilirlik kuramı açısından değerlendirilmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 42, 165-171.
 • Deliceoğlu, G. ve Çıkrıkçı Demirtaşlı, N. (2012). Futbol yetilerine ilişkin dereceleme ölçeğinin güvenirliğinin genellenebilirlik kuramına ve klasik test kuramına dayalı olarak karşılaştırılması. Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi, 23(1), 1-12.
 • Erkuş, A. (2003). Psikometri üzerine yazılar. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları
 • Güler, N. (2009). Genellenebilirlik kuramı ve spss ile genova programlarıyla hesaplanan g ve k çalışmalarına ilişkin sonuçların karşılaştırılması. Eğitim ve Bilim, 34 (154), 93-103.
 • Güler, N. Eroğlu, Y. ve Akbaba, S. (2014). Genellenebilirlik kuramına göre ölçüt bağımlı ölçme araçlarında güvenirlik: yemek yeme becerileri örneğinde bir uygulama. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (2), 217-232.
 • Güler, N., Uyanık, G. ve Teker, G. (2012). Genellenebilirlik kuramı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Hoyt, W. T. and Melby, J. N. (1999). Dependability of measurement in counseling psychology: an introduction to generalizability theory. The Counseling Psychologist, 27(3), 325-352.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Köse, İ. A. (2012). Ölçme ve değerlendirmede temel kavramlar. N. Çıkrıkçı-Demirtaşlı (Ed.). Eğitimde ölçme ve değerlendirme içinde (s.72-113). Ankara: Elhan Yayınları.
 • Lin, C. K. ve Zhang, J. (2014). Investigating correspondence between language proficiency standarts and academic content standarts: a generalizability theory study. Language Testing, 31(4), 413-431.
 • Nalbantoğlu Yılmaz, F. ve Başusta, B. (2015). Genellenebilirlik kuramıyla dikiş atma ve alma becerileri istasyonu güvenirliğinin değerlendirilmesi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 6(1), 107-116.
 • Nalbantoğlu Yılmaz, F. ve Gelbal, S. (2011). İletişim becerileri istasyonu ölçeğinde genellenebilirlik kuramıyla farklı desenlerin karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 509-518.
 • Shavelson, R. J. ve Webb, N. M. (1991). Generalizability theory a primer. United States of America: Sage Publications. Turgut, M. F. ve Baykul, Y. (2011). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi.
 • Yelboğa, A. (2012). Genellenebilirlik kuramına göre iş performansı ölçeklerinde güvenirlik. Eğitim ve Bilim, 37 (163), 157-164.
Journal Section Articles
Authors

Author: Ömer KAMIŞ

Author: Celal Deha DOĞAN

Dates

Publication Date : August 21, 2017

Bibtex @research article { gefad335353, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2017}, volume = {37}, pages = {591 - 610}, doi = {}, title = {Genellenebilirlik Kuramında Gerçekleştirilen Karar Çalışmaları Ne Kadar Kararlı?}, key = {cite}, author = {KAMIŞ, Ömer and DOĞAN, Celal Deha} }
APA KAMIŞ, Ö , DOĞAN, C . (2017). Genellenebilirlik Kuramında Gerçekleştirilen Karar Çalışmaları Ne Kadar Kararlı?. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 37 (2) , 591-610 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/30949/335353
MLA KAMIŞ, Ö , DOĞAN, C . "Genellenebilirlik Kuramında Gerçekleştirilen Karar Çalışmaları Ne Kadar Kararlı?". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 37 (2017 ): 591-610 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/30949/335353>
Chicago KAMIŞ, Ö , DOĞAN, C . "Genellenebilirlik Kuramında Gerçekleştirilen Karar Çalışmaları Ne Kadar Kararlı?". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 37 (2017 ): 591-610
RIS TY - JOUR T1 - Genellenebilirlik Kuramında Gerçekleştirilen Karar Çalışmaları Ne Kadar Kararlı? AU - Ömer KAMIŞ , Celal Deha DOĞAN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 591 EP - 610 VL - 37 IS - 2 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Genellenebilirlik Kuramında Gerçekleştirilen Karar Çalışmaları Ne Kadar Kararlı? %A Ömer KAMIŞ , Celal Deha DOĞAN %T Genellenebilirlik Kuramında Gerçekleştirilen Karar Çalışmaları Ne Kadar Kararlı? %D 2017 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 37 %N 2 %R %U
ISNAD KAMIŞ, Ömer , DOĞAN, Celal Deha . "Genellenebilirlik Kuramında Gerçekleştirilen Karar Çalışmaları Ne Kadar Kararlı?". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 37 / 2 (August 2017): 591-610 .
AMA KAMIŞ Ö , DOĞAN C . Genellenebilirlik Kuramında Gerçekleştirilen Karar Çalışmaları Ne Kadar Kararlı?. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 37(2): 591-610.
Vancouver KAMIŞ Ö , DOĞAN C . Genellenebilirlik Kuramında Gerçekleştirilen Karar Çalışmaları Ne Kadar Kararlı?. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 37(2): 610-591.