Year 2017, Volume 37 , Issue 2, Pages 523 - 558 2017-08-21

Öğrenme Yönetim Sistemi Üzerindeki Öğrenci Hareketliliğinin Veri Madenciliği Yöntemleriyle Analizi

Özkan ÖZBAY [1] , Halil ERSOY [2]


Bu çalışmada lisans mezunu öğrencilerin Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) üzerindeki hareketliliği ile akademik başarı düzeyleri arasındaki ilişki veri madenciliği yöntemleri kullanılarak incelenmiştir. Bu bağlamda bu çalışma, tarama modellerinden ilişkisel tarama modeline uygun olarak düzenlenmiş betimsel ve nicel bir çalışmadır. Çalışmanın örneklemini, Başkent Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Pedagojik Formasyon Sertifika Programı 2012–2013 eğitim - öğretim yılı bahar dönemi Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersini alan 40 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada veri kaynağı olarak öğrencilerin ilgili eğitim öğretim yılına ait Moodle (Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment), ÖYS üzerindeki hareketliliğini içeren log kayıtları ve yılsonu akademik başarı notları kullanılmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen bulgulara bağlı olarak öğrencilerin ÖYS üzerindeki hareketliliği ve akademik başarı düzeyleri arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu ortaya konulmuştur. 

Moodle, Öğrenme Yönetim Sistemleri, Veri Madenciliği, Öğrenme Analitiği
 • Akçapınar, G. (2014).Çevrimiçi Öğrenme Ortamındaki Etkileşim Verilerine Göre Öğrencilerin Akademik Performanslarının Veri Madenciliği Yaklaşımı ile Modellenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Amershi, S.,& Conati, C. (2009). Combining Unsupervised And Supervised Machine Learning To Build User Models For Exploratory Learning Environments. Journal of Educational Data Mining, 1(1), 71-81.
 • Arslan, H. (2008). Sakarya Üniversitesi Web Sitesi Erişim Kayıtlarının Web Madenciliği ile Analizi. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Aydın, S. (2007). Veri Madenciliği ve Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sisteminde Bir Uygulama. Yayımlanmış Doktora Tezi. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Aydın, D. (2011). Malzeme Bilgisi Dersinin Moodle Açık Kaynak Kodlu Öğrenim Yönetim Sisteminde İşlenişinin Öğrenci Üzerindeki Etkinliğinin Değerlendirilmesi. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi. Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.
 • Aydın, C.Ç. ve Biroğul, S. (2008). E- Öğrenmede Açık Kaynak Kodlu Öğretim Yönetim Sistemleri ve Moodle. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 1( 2), 31-36.
 • Aynekin, G. (2006). İnternet İçerik Madenciliğinde Yapay Sinir Ağları ve Bir Uygulama. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi. Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • Beer, C.,Clark, K. & Jones, D. (2010). Indicators of Engagement. Australasian Society for Computers in Learning in Tertiary Education, Proceedings, s.75-86, Sydney, Australia.
 • Bienkowski, M., Feng, M. & Means, B. (2012). Enhancing Teaching and Learning Through Educational Data Mining and Learning Analytics-An Issue Brief. Erişim Tarihi: 15 Eylül 2015, http://tech.ed.gov/learning-analytics
 • Bozkır, A. S. (2009). OLAP ve Veri Madenciliği Teknolojilerinden Yararlanılarak Web Tabanlı Bir Karar Destek Sisteminin Gerçekleştirilmesi. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, K.E., Akgün, Ö.E, Karadeniz, Ş. ve Demirel F. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri(13. baskı).Ankara: Pegem Akademi.
 • Dunham, M.H. (2003). Data Mining Introductory and Advanced Topics (1st edition).New Jersey: Prentice Hall, Pearson Education Inc.
 • Ergül, E. (2013). Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Moodle İle Ders İşlenmesi Hakkındaki Görüşleri. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • Erten, H. (2015). Veri Madenciliği Teknikleri İle Organ Nakli İçin Uygun Donör Oranının Hesaplanması. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Floyd, C.,Schultz, T. and Fulton, S. (2012). Security Vulnerabilities in The Open Source Moodle E-learning System.Proceedings of the 16th Colloquium for Information Systems Security Educations. 42-47, Lake Buena Vista, Florida.
 • Halees, A. (2008). Mining Students Data to Analyze Learning Behavior: A Case Study. The 2008 International Arab Conference of Information Technology (ACIT2008), Conference Proceedings, University of Sfax, Tunisia.
 • Han, J. and Kamber, M. (2006). Data Mining: Conceptsand Techniques (2nd edition). San Francisco: Morgan Kaufmann.
 • Hand, D., Mannila, H., and Smyth, P. (2001). Principles of Data Mining (1st edition). London: The MIT Press. Johnson, L., Smith, R., Willis, H., Levine, A., & Haywood, K. (2011). The 2011 Horizon Report. Erişim Tarihi: 14 Eylül 2015, http://www.nmc.org/pdf/2011-Horizon-Report.pdf
 • Kalikov, A. (2006). Veri Madenciliği ve Bir E-Ticaret Uygulaması. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemi (24. baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kurt, Ç. ve Erdem, O.A. (2012). Öğrenci Başarısını Etkileyen Faktörlerin Veri Madenciliği Yöntemleriyle İncelenmesi. Politeknik Dergisi, 15( 2), 111-116.
 • Leony, D.,Pardo, A., Valentin, L. F., Quinones, I. & Kloos, C.D. (2012). Learning Analytics In The LMS: Using Browser Extensions To Embed Visualizations Into A Learning Management System. CEUR Workshop Proceedings. Erişim Tarihi: 11 Kasım 2015, http://ceur-ws.org/Vol-894/paper6.pdf.
 • Lonn, S.,Teasley, S.D. & Krumm, A. E. (2011). Who Needs To Do What Where?: Using Learning Management Systems On Residential vs. Commuter Campuses. Computers & Education, 56(1), 642–649.
 • Lopez, M. I.,Luna, J. M., Romero, C., & Ventura, S. (2012). Classification Via Clustering for Predicting Final Marks Based On Student Participation in Forums. Paperpresented at the 5th International Conference on Educational Data Mining, EDM 2012, Chania, Greece.
 • Macfadyen, L. & Dawson, S. (2010). Mining LMS Data to Develop An Early Warning System For Educators: A Proof of Concept.Computers & Education, 54( 2), 588-599.
 • Osmanbegović, E.,& Suljić, M. (2012). Data Mining Approach for Predicting Student Performance. Economic Review, 10(1), 3-12.
 • Reis, A.Z., Baktır, H.Ö., Çelik, B., Erkoç, M.F., Özçakır, F.C., Özdemir, Ş. ve Şahin, K. (2012). Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sistemleri Üzerine Bir Karşılaştırma Çalışması. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(2), 42-58.
 • Romero, C. & Ventura, S. (2013). Data Mining In Education. Wiley Data Mining and Knowledge Discovery, 3(1), 12-27. Romero, C.,Ventura, S., Herv´as, C., & Gonzales, P. (2008). Data Mining Algorithms to Classify Students. Paper presented at the Proc. Int. Conf. Educ. Data Mining, Montreal, Canada.
 • San Diego, J.P.,Ballard, J., Hatzipanagos, S., Webb, M., Khan, E., Blake, P., Dore, T., Konstantinidis, A., & Barrett , I. (2012). Do Moodle analytics have a role to play in learning design, assessment and feedback? 1st Moodle Research Conference, September, 14-15, Heraklion, Greece.
 • Sarıman, G. (2011). Veri Madenciliğinde Kümeleme Teknikleri Üzerine Bir Çalışma: K-Means ve K-Medoids Kümeleme Algoritmalarının Karşılaştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 15(3),192-202.
 • Seven, M. F. (2009). Veri tabanlarından Bilgi Keşfi: Veri Madenciliği ve Bir Sağlık Uygulaması. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Şeker, Ş.E. (2013). İş Zekası ve Veri Madenciliği (1.baskı).İstanbul: Cinius Yayınları.
 • Thuarisingham, B.M. (2003). Web Data Mining and Applications in Business Intelligence and Counter Terrorism (1st edition).Florida: CRC Press LLC.
 • Türker, A.Y. (2012). Uzaktan Eğitim Öğretim Yönetim Sisteminin Bulanık Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri İle Seçimi. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi. Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli.
 • Ünal, T.A. (2014). Büyük Veri ve Eğitimsel Veri Madenciliğinin Eğitim Alanına Katkılarının İncelenmesi.8th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Trakya Üniversitesi, Edirne.
 • Whitmer, J.,Fernandes, K. &Allen, W.R. (2012). Analytics in Progress: Technology Use, Student Characteristics, and Student Achievement. Erişim Tarihi: 30 Aralık 2015 http://www.educause.edu/ero/article/analytics-progress-technology-use-student-characteristics-and-student-achievement
 • Yapıcı, Ü.İ. ve Akbayın, H. (2012). Harmanlanmış Öğrenme Ortamında Moodle Kullanımı. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(2), 2146-9199.
 • Yıldız, E., Bahçeci, F. (2014). Öğrenme Yönetim Sistemlerinde Kullanılan Öğrenme Analitikleri Araçlarının İncelenmesi. 8th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Trakya Üniversitesi, Edirne.
Journal Section Articles
Authors

Author: Özkan ÖZBAY

Author: Halil ERSOY

Dates

Publication Date : August 21, 2017

Bibtex @research article { gefad335350, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2017}, volume = {37}, pages = {523 - 558}, doi = {}, title = {Öğrenme Yönetim Sistemi Üzerindeki Öğrenci Hareketliliğinin Veri Madenciliği Yöntemleriyle Analizi}, key = {cite}, author = {ÖZBAY, Özkan and ERSOY, Halil} }
APA ÖZBAY, Ö , ERSOY, H . (2017). Öğrenme Yönetim Sistemi Üzerindeki Öğrenci Hareketliliğinin Veri Madenciliği Yöntemleriyle Analizi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 37 (2) , 523-558 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/30949/335350
MLA ÖZBAY, Ö , ERSOY, H . "Öğrenme Yönetim Sistemi Üzerindeki Öğrenci Hareketliliğinin Veri Madenciliği Yöntemleriyle Analizi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 37 (2017 ): 523-558 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/30949/335350>
Chicago ÖZBAY, Ö , ERSOY, H . "Öğrenme Yönetim Sistemi Üzerindeki Öğrenci Hareketliliğinin Veri Madenciliği Yöntemleriyle Analizi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 37 (2017 ): 523-558
RIS TY - JOUR T1 - Öğrenme Yönetim Sistemi Üzerindeki Öğrenci Hareketliliğinin Veri Madenciliği Yöntemleriyle Analizi AU - Özkan ÖZBAY , Halil ERSOY Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 523 EP - 558 VL - 37 IS - 2 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Öğrenme Yönetim Sistemi Üzerindeki Öğrenci Hareketliliğinin Veri Madenciliği Yöntemleriyle Analizi %A Özkan ÖZBAY , Halil ERSOY %T Öğrenme Yönetim Sistemi Üzerindeki Öğrenci Hareketliliğinin Veri Madenciliği Yöntemleriyle Analizi %D 2017 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 37 %N 2 %R %U
ISNAD ÖZBAY, Özkan , ERSOY, Halil . "Öğrenme Yönetim Sistemi Üzerindeki Öğrenci Hareketliliğinin Veri Madenciliği Yöntemleriyle Analizi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 37 / 2 (August 2017): 523-558 .
AMA ÖZBAY Ö , ERSOY H . Öğrenme Yönetim Sistemi Üzerindeki Öğrenci Hareketliliğinin Veri Madenciliği Yöntemleriyle Analizi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 37(2): 523-558.
Vancouver ÖZBAY Ö , ERSOY H . Öğrenme Yönetim Sistemi Üzerindeki Öğrenci Hareketliliğinin Veri Madenciliği Yöntemleriyle Analizi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 37(2): 558-523.