Year 2016, Volume 36 , Issue 2, Pages 0 - 0 2016-12-21

Tarih Öğretiminde Yerel Tarih Kullanımının Akademik Başarıya ve Tarihsel Düşünme Becerilerine Etkisi

Aslı Avcı Akçalı [1] , Erdal Aslan [2]


ÖZ

Bu araştırma 10. sınıf Tarih dersinde yerel tarih kaynaklarına dayalı etkinlikleri kullanmanın öğrencilerin akademik başarılarına ve tarihsel düşünme becerilerine etkisinin ortaya konması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma, 2011-2012 eğitim-öğretim yılının bahar yarıyılında, İzmir il sınırları içinde bulunan bir lisede, 10. sınıf öğrencileriyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın deseni ön test-son test eşleştirilmiş kontrol gruplu deneysel desendir. Veriler karma yönteme dayalı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen “Akademik Başarı Testi” ve uygulamalar sırasında kullanılan çalışma yaprakları aracılığıyla elde edilmiştir. Araştırmanın sonucunda tarih dersinin yerel tarihe ve kaynaklarına dayalı olarak işlenmesinin öğrencilerin akademik başarılarını arttırma konusunda geleneksel yönteme göre daha etkili olduğu ortaya konmuştur. Ayrıca, öğrencilerin yerel tarih kaynaklarıyla çalışırken, tarihsel düşünme becerileri bünyesinde yer alan alt becerilerin bazılarını kolaylıkla gerçekleştirdikleri, bazılarını gerçekleştirme konusunda ise sıkıntı yaşadıkları sonucuna ulaşılmıştır. 

 • Aktekin, S. (2010). Ortaöğretim Tarih Eğitiminde Yerel Tarihin Yeri ve Önemi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 6(1), 86-105.
 • Ata, B. (2009). Tarih Derslerinde Yerel Tarih, Müze ve Ören Yerlerinin Kullanımı. Yayımlandığı Kitap Muammer Demirel ve İbrahim Turan (Editörler), Tarih Öğretim Yöntemleri (113-129). Ankara: Nobel.
 • Audiger, F. ve Fink, N. (2010). Pupils and School History in France and Switzerland. Education 3-13: International Journal of Primary, Elementary and Early Years Education, 38(3), 329-339.
 • Bayrakçeken, S. (2007). Test Geliştirme. Yayımlandığı Kitap Emin Karip (Editör), Ölçme ve Değerlendirme (243-274). Ankara: Pegem Akademi.
 • Beem, R.R. (1994). Using Local History in the Secondary School Social Studies Curriculum. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Illinois State University, Normal,IL.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Clarke, W. G. ve Lee, J. K. (2004). The Promise of Digital History in the Teaching of Local History. Clearing House, 78(2), 84-87.
 • Danker, A.C. (2005). Multicultural Social Studies: Using Local History in the Classroom. New York: Teachers College Press.
 • Demircioğlu, İ.H. (2007). Tarih Öğretiminde Öğrenci Merkezli Yaklaşımlar. Ankara: Anı.
 • Dilek, D. (2007). Tarih Derslerinde Öğrenme ve Düşünce Gelişimi. Ankara: Nobel.
 • Dillon, P. (2000). Teaching the Past through Oral History. The Journal of American History, 87(2), 602-605.
 • Douch, R. (1967). Local History and the Teacher. London: Routledge and Kegan Paul.
 • Işık, H. (2008). İlköğretimde Tarih Konularının Yerel Tarih İle İlişkilendirilmesinin Öğrenci Başarısına Etkisi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(4), 290-310.
 • Işık, H. (2011). Ortaöğretim Tarih Derslerinde Birinci ve İkinci El Kaynaklar İle Etkinlik Temelli Ders İşlemenin Öğrencilerin Tarihsel Düşünme Becerilerine Etkisi. Turkish Studies, 6(1), 1287-1301.
 • Karasar, N. (2007). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel.
 • Keçe, M. (2015). Tarihsel Düşünme Becerileri İle Tarih Okuryazarlığı Becerilerinin Karşılaştırılması. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, Hüseyin Hüsnü Tekışık Özel Sayısı , 1, 107-121.
 • Marino, P.M. (2012). Urban Space as a Primary Source: Local History and Historical Thinking in New York City. The Social Studies, 103(3), 107-116.
 • Metcalf, F.D. ve Downey, M.T. (1982). Using Local History in the Classroom. Nashville, Tennessee: The American Association for State and Local History.
 • TTKB (2007). Ortaöğretim 9. Sınıf Tarih Dersi Öğretim Programı. http://ttkb.meb.gov.tr/ogretmen/index.php (2009, Nisan 1)
 • TTKB (2008a). Ortaöğretim 10. Sınıf Tarih Dersi Öğretim Programı. http://ttkb.meb.gov.tr/ogretmen/index.php (2009, Nisan 1)
 • TTKB (2008b) Ortaöğretim Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi Öğretim Programı. http://ttkb.meb.gov.tr/ogretmen/index.php (2009, Nisan 1)
 • TTKB (2009). Ortaöğretim 11. Sınıf Tarih Dersi Öğretim Programı. http://ttkb.meb.gov.tr/ogretmen/index.php (2009, Nisan 1)
 • TTKB (2010) Ortaöğretim Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Öğretim Programı.
 • http://ttkb.meb.gov.tr/ogretmen/index.php (2009, Nisan 1)
 • Öztürk, İ.H. (2009, Mayıs). Yeni Ortaöğretim Tarih Programları Üzerine Eleştirel Bir İnceleme. Birinci Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresinde sunulmuş bildiri, Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • Öztürk, M. (2001). Sihirli Aynayı Kırmak: Yanı Başımızdaki Tarih ve Öğretmenler. Yayımlandığı Kitap Funda Çelebi (Editör), Yerel Tarihçilik, Kent, Sivil Girişim: Yerel Tarih Grupları Deneyimi (199-205). İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı.
 • Punch, K.F. (2005). Sosyal Araştırmalara Giriş: Nicel ve Nitel Yaklaşımlar. Ankara: Siyasal.
 • Quest, R.E. (2006). The Infusion of Local History into the New York State Eleventh Grade United States History Curriculum. Yayımlanmamış Doktora Tezi. University of Pennsylvania, Philadelphia.
 • Stevens, R.L. (2001). Homespun: Teaching Local History in Grades 6-12. Portsmouth: Heinemann.
 • Şahin, C. (Tunç) (2011). Yerel Tarih Uygulamalarının Başarıya ve Öğrenci Ürünlerine Etkisi. Uluslar arası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(16), 453-463.
 • Tekin, H. (2007). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Yargı.
 • Yeşilbursa, C.C. (2006). Sosyal Bilgiler Dersinde Tarihi Yerleri Kullanarak Tarih Konularının Öğretimi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin.
Journal Section Articles
Authors

Author: Aslı Avcı Akçalı

Author: Erdal Aslan

Dates

Publication Date : December 21, 2016

Bibtex @ { gefad320354, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2016}, volume = {36}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {Tarih Öğretiminde Yerel Tarih Kullanımının Akademik Başarıya ve Tarihsel Düşünme Becerilerine Etkisi}, key = {cite}, author = {Avcı Akçalı, Aslı and Aslan, Erdal} }
APA Avcı Akçalı, A , Aslan, E . (2016). Tarih Öğretiminde Yerel Tarih Kullanımının Akademik Başarıya ve Tarihsel Düşünme Becerilerine Etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 36 (2) , 0-0 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/29793/320354
MLA Avcı Akçalı, A , Aslan, E . "Tarih Öğretiminde Yerel Tarih Kullanımının Akademik Başarıya ve Tarihsel Düşünme Becerilerine Etkisi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 36 (2016 ): 0-0 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/29793/320354>
Chicago Avcı Akçalı, A , Aslan, E . "Tarih Öğretiminde Yerel Tarih Kullanımının Akademik Başarıya ve Tarihsel Düşünme Becerilerine Etkisi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 36 (2016 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - Tarih Öğretiminde Yerel Tarih Kullanımının Akademik Başarıya ve Tarihsel Düşünme Becerilerine Etkisi AU - Aslı Avcı Akçalı , Erdal Aslan Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 36 IS - 2 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Tarih Öğretiminde Yerel Tarih Kullanımının Akademik Başarıya ve Tarihsel Düşünme Becerilerine Etkisi %A Aslı Avcı Akçalı , Erdal Aslan %T Tarih Öğretiminde Yerel Tarih Kullanımının Akademik Başarıya ve Tarihsel Düşünme Becerilerine Etkisi %D 2016 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 36 %N 2 %R %U
ISNAD Avcı Akçalı, Aslı , Aslan, Erdal . "Tarih Öğretiminde Yerel Tarih Kullanımının Akademik Başarıya ve Tarihsel Düşünme Becerilerine Etkisi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 36 / 2 (December 2016): 0-0 .
AMA Avcı Akçalı A , Aslan E . Tarih Öğretiminde Yerel Tarih Kullanımının Akademik Başarıya ve Tarihsel Düşünme Becerilerine Etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2016; 36(2): 0-0.
Vancouver Avcı Akçalı A , Aslan E . Tarih Öğretiminde Yerel Tarih Kullanımının Akademik Başarıya ve Tarihsel Düşünme Becerilerine Etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2016; 36(2): 0-0.