Year 2016, Volume 36 , Issue 1, Pages 0 - 0 2016-04-26

Bu Benim Eserim Projeleri Hazırlamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Çözüm Önerileri

Murat Özel [1] , Cüneyt Akyol [2]


Bu araştırmanın amacı BBE projeleri ile ilgili karşılaşılan problemleri, bu problemlerin nedenlerini ve çözüm önerilerini öğrenci, öğretmen ve yönetici görüşleri ışığında ortaya koymaktır. Bu amaçla, nitel araştırma deseni kullanarak öğrenci, öğretmen ve yöneticiler ile yarı yapılandırılmış mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler içerik analiz yöntemi kullanarak analiz edilmiştir. Analizler sonucunda proje hazırlamada karşılaşılan problemler olarak a) maddi imkânlar, b) proje yazma, c) proje fikri bulma ve d) projenin sisteme girilmesi hususlarında problemlerle karşılaşıldığı bulunmuştur. Bu problemlerin nedenleri öğrenci motivasyonu, öğretmenlerin motivasyonu ve bilgi eksikliği olarak belirlenmiştir. Problemlerin çözümüne yönelik öneriler okul müdürünün ve BBE ile ilgili birimlerin desteği ve projelerle ilgili rehberliğe ihtiyaç duyma olarak ortaya çıkmıştır. Elde edilen bulgular ışığında öğretmenlere, öğretmen eğitimcilere, yöneticilere ve müfredat geliştiricilere yönelik önerilerde bulunulmuştur.  

 • Arı, A. (2010). Öğretmenlere göre proje ve performans görevlerinin uygulanmasında karşılaşılan sorunlar. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9(34). 32-55.
 • Ayaz, M. F., & Söylemez, M. (2015). Proje tabanlı öğrenme yaklaşımının türkiye’deki öğrencilerin fen derslerindeki akademik başarılarına etkisi: Bir meta-analiz çalışması. Eğitim ve Bilim, 178, 255-283.
 • Aydın, M. ve Çepni, S. (2011). Fen ve teknoloji öğretmenleri için geliştirilen proje tabanlı öğretim yöntemi (PTÖY) konulu bir destek programının öğretmenlerin ihtiyaçlarını giderme durumlarının incelenmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 8, 55-68.
 • Aydın, M., Bacanak, A., & Çepni, S. (2013). Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Proje Tabanlı Öğretim Yöntemi (PTÖY) İle İlgili İhtiyaçlarının İncelenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 7, 1-31.
 • Baki, A. Ve Bütüner, S. Ö. (2009). Kırsal kesimdeki bir ilköğretim okulunda proje yürütme sürecinden yansımalar. İlköğretim Online, 8(1). 146-158.
 • Barak, M., & Dori, Y. J. (2005). Enhancing undergraduate students' chemistry understanding through project‐based learning in an IT environment. Science Education, 89(1), 117-139.
 • Bolat, A., Bacanak, A., Kaşıkçı, Y., & Değirmenci, S. (2014). Bu benim eserim proje çalışması hakkında öğretmen ve öğrenci görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(4), 100-110.
 • Bu Benim Eserim Proje Yarışması Başvuru Kılavuzu [BBEPYBK] (2014). 2014-2015 yılı
 • ortaokul öğrencilerine yönelik X. matematik ve fen bilimleri bu benim eserim proje yarışması başvuru kılavuzu. Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Çeken, R. (2011). Bu benim eserim” öğrenci projelerinin okul türü bakımından değerlendirilmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 1-14.
 • Çeken, R. (2012). İlköğretim düzeyi öğrenci projelerinin biyoloji ile ilgili program dışı bilgiler yönünden içerik analizi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 6(1). 55-66.
 • Edelson, D. C. (2001). Learning-for-use: A framework for integrating content and process learning in the designof inquiry activities. Journal of Research in Science Teaching, 38(3), 355 – 385.
 • Fallik, O., Eylon, B.-S., & Rosenfeld, S. (2008). Motivating teachers to enact free-choice project-based learning in science and technology (PBLSAT): Effects of a professional development model. Journal of Science Teacher Education, 19(6), 565–591.
 • Kanter, D. E. (2010). Doing the project and learning the content: Designing project-based science curricula for meaningful understanding. Science Education, 94(3), 525-551.
 • Kanter, D. E., & Schreck, M. (2006). Learning content using complex data in project‐based science: An example from high school biology in urban classrooms. New Directions for Teaching and Learning, 108, 77-91.
 • Krajcik, J. S., McNeill, K. L., & Reiser, B. J. (2008). Learning-goals-driven design model: Developing curriculum materials that align with national standards and incorporate project-based pedagogy. Science Education, 92(1), 1-32.
 • Krajcik, J.S., Blumenfeld, P.C., Marx, R.W., &Soloway, E. (1994a). A collaborative modelforhelpingmiddlegradescienceteacherslearnproject-basedinstruction. Elementary SchoolJournal, 94, 483-497.
 • Marx, R. W., Blumenfeld, P. C., Krajcik, J. S., & Soloway, E. (1997). Enacting project-based science. The elementary school journal, 341-358.
 • Önen, F., Mertoğlu, H., Saka, M., & Gürdal, A. (2010). Hizmet içi eğitimin öğretmenlerin proje ve proje tabanlı öğrenmeye ilişkin bilgilerine ve proje yapma yeterliklerine etkisi: ÖPYEP örneği. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 137-158.
 • Özel, M. ve Akyol, C. (2014, Eylül). Bu benim eserim projeleri hazırlamada karşılan sorunlar ve çözüm önerileri. XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana.
 • Özer, D. Z., Güngör, S. N., & Özkan, M. (2015). A study on evaluation of the biology projects submitted to the TUBITAK secondary education research projects contest from the Bursa Region. Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, 16(1), 1-25.
 • Öztuna-Kaplan, A. ve Diker-Coşkun, Y. (2012). Proje tabanlı öğretim uygulamalarında karşılaşılan güçlükler ve çözüm önerilerine yönelik bir eylem araştırması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 137-159.
 • Rivet, A., & Krajcik, J. S. (2004). Achieving standards in urban systemic reform: An example of a sixth-grade project-based science curriculum. Journal of Research in Science Teaching, 41(7), 669 – 692.
 • Schneider, R. M., Krajcik, J., Marx, R. W., &Soloway, E. (2002).Performance of students in project-based science classroom on a national measure of science achievement.Journal of Research in Science Teaching, 39(5), 410-422.
 • Schneider, R. M. (2002). Performance of students in project-based science classrooms on a national measure of science achievement. Journal of Research in Science Teaching, 39(5), 410 – 422.
 • Tortop, H. S. (2013b). Science teachers’ views about the science fair at primary education level. Turkish Journal of Qualitative Inqury, 4(2), 56-64.
 • Tortop, H. S. (2013a). Bu benim eserim bilim şenliğinin yönetici, öğretmen ve öğrenci görüşleri ve fen projelerinin kalitesi odağından görünümü. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(11), 255-308.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2003). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (3. baskı), Seçkin Yayınevi, Ankara.
 • Zohar, A., & Nemet, F. (2002). Fostering students’ knowledge and argumentation skills through dilemmas inhuman genetics. Journal of Research in Science Teaching, 39(1), 35 – 62.
Journal Section Articles
Authors

Author: Murat Özel

Author: Cüneyt Akyol

Dates

Publication Date : April 26, 2016

Bibtex @ { gefad320341, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2016}, volume = {36}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {Bu Benim Eserim Projeleri Hazırlamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Çözüm Önerileri}, key = {cite}, author = {Özel, Murat and Akyol, Cüneyt} }
APA Özel, M , Akyol, C . (2016). Bu Benim Eserim Projeleri Hazırlamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Çözüm Önerileri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 36 (1) , 0-0 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/29791/320341
MLA Özel, M , Akyol, C . "Bu Benim Eserim Projeleri Hazırlamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Çözüm Önerileri". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 36 (2016 ): 0-0 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/29791/320341>
Chicago Özel, M , Akyol, C . "Bu Benim Eserim Projeleri Hazırlamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Çözüm Önerileri". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 36 (2016 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - Bu Benim Eserim Projeleri Hazırlamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Çözüm Önerileri AU - Murat Özel , Cüneyt Akyol Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 36 IS - 1 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Bu Benim Eserim Projeleri Hazırlamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Çözüm Önerileri %A Murat Özel , Cüneyt Akyol %T Bu Benim Eserim Projeleri Hazırlamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Çözüm Önerileri %D 2016 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 36 %N 1 %R %U
ISNAD Özel, Murat , Akyol, Cüneyt . "Bu Benim Eserim Projeleri Hazırlamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Çözüm Önerileri". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 36 / 1 (April 2016): 0-0 .
AMA Özel M , Akyol C . Bu Benim Eserim Projeleri Hazırlamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Çözüm Önerileri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2016; 36(1): 0-0.
Vancouver Özel M , Akyol C . Bu Benim Eserim Projeleri Hazırlamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Çözüm Önerileri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2016; 36(1): 0-0.