Year 2016, Volume 36 , Issue 1, Pages 0 - 0 2016-04-26

Lise Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Okul Müdürlerinin Liderlik Becerisi Ölçeğinin Geliştirilmesi

İzzet DÖŞ [1]


ÖZ

Bu çalışmanın amacı, lisede okuyan öğrencilerin görüşlerine göre okul müdürlerinin liderlik becerilerini ortaya koyabilecek bir ölçek geliştirmektir. Araştırmanın evreni, Kahramanmaraş il merkezinde bulunan liselerdir. 600 öğrenci ise örneklemi oluşturmuştur. Ölçeğe eğitimsel liderlik ölçeği adı verilmiştir. ELÖ’nin geçerliği açımlayıcı (AFA) ve doğrulayıcı faktör analizi (DFA), güvenirliği ise Cronbach’s Alpha iç tutarlılık güvenirlik katsayısı ile incelenmiştir. AFA sonucunda ölçeğin üç faktörlü bir yapıya sahip olduğu görülmüştür. Bu bulgular doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ile de desteklenmiştir. Ölçeğin güvenirlik katsayıları da her bir alt boyut ve ölçeğin toplamı için oldukça yüksek değerlerde hesaplanmıştır. Bu bulgular, 23 maddelik ELO’nun eğitim örgütlerinde öğrenciler için kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.

Anahtar kelimeler: öğrenci ve müdür, eğitimsel liderlik, liderlik ölçek, okul müdür liderliği

 • KAYNAKLAR
 • Albayrak, A.S. (2006). Uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil yayıncılık.
 • Bakan, İ. (2008). “örgüt kültürü” ve “liderlik” türlerine ilişkin algılamalar ile yöneticilerin demografik özellikleri arasındaki ilişki: bir alan araştırması. KMU İİBF Dergisi, 10(14).
 • Bass, B. M. (1990). From transactional to transformational leadership: Learning to share the vision. Organizational Dynamics, Winter, 19–31.
 • Blase, J. ve Blase J. (2000). Effective instructional leadership: Teachers’ perspectives on how principals promote teaching and learning in schools. Journal of Educational Administration,38, 130–141.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Cemaloğlu, N. (2013). Liderlik. S. Özdemir (Ed), Eğitim Yönetiminde Kuram ve Uygulama (s. 131-177). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Conger, J.A. and Kanungo, R.N. (1998). Charismatic Leadership in Organizations. ABD: Sage publication.
 • Cook, J.W. (2014). Sustainable School Leadership: The Teachers’ Perspective. International Journal of Educational Leadership Preparation, 9(1).
 • Çelik, V. (2003). Eğitimsel liderlik. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Dansereau, F., Yammarino, F.J, ve Markham, S.E. (1995). Leadership:the multiple-level approaches. Leadership Quarterly, 6(2), 97-109.
 • Fullan, M. (2007). The New Meaning of Educational Change. New York:Routledge.
 • George, 2003). Authentic Leadership: Rediscovering the Secrets to Creating Lasting Value. San Francisco: Wiley Imprint.
 • Graen, G.B. ve Uhl-Bien, M. (1995). Relationship-based approach to leadership: development of leader-member Exchange (lmx) theory of leadership over 25 years:applying a multi-level multi-domain perspective. Leadership Quartely, 6(2), 219-247.
 • Gurr, D., Drysdale, L. Ve Mulford, B. (2006). Models Of Successful Principal Leadership. School Leadership and Management, 26(4), 371-395.
 • Hallinger, P. (2003). Leading Educational Change:reflections on the practice of instructional and transformational leadership. Cambridge Journal of Education, 33(3), 329-353.
 • Hoy, W.K. ve Miskel, C.G. (2010). Eğitim yönetimi, teori, araştırma ve uygulama. Ankara: Nobel yayıncılık.
 • Kalaycı, Ş. (2010). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil Yayıncılık.
 • Klein, K.J. and House, R.J. (1995). On fire: charismatic leadership and levels of analysis. Leadership Quarterly, 6(2), 183-198.
 • Leithwood, K., Harris, A. ve Hopkins, D. (2008). Seven Strong Claims About Successful School Leadership. School Leadership and Management, 28 (1), 27-42.
 • Locke, E.A (1999). The esence of leadership:the four keys to leading successfully. USA: Lexington Books.
 • Nettles, S. ve Herrington, C. (2007). Revisiting the importance of the direct effects of school leadership on student achievement: The implications for school improvement policy. Peabody Journal of Education, 82(4), 724–736.
 • Shamir, B. and Eilam, G. (2005). “What’s your story?” A life-stories approach to authentic leadership development. The Leadership Quarterly, 16, 395 – 417.
 • Seçer, İ. (2013). SPSS ve Lisrel ile pratik veri analizi analiz ve raporlaştırma. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Soehner, D. ve Ryan, T. (2011). The Interdependence of Principal School Leadership and Student Achievement. Scholar-Practitioner Quarterly, 5(3), 274-288.
 • Tuohy, D. (1999). The inner world of teaching: Exploring assumptions which promote change and development. London, United Kingdom: Falmer Press.
 • Robbins, S.P., Decenzo, D.A. ve Coulter, M. (2013). Yönetimin esasları. Ankara: Nobel yayıncılık.
 • Robbins, S.P. ve Judge, T.A. (2012). Organizational behavior. Ankara: Nobel yayıncılık.
 • Yukl, G. (1999). An evaluation of conceptual weaknesses in transformational and charismatic leadership theories. Leadership Quarterly, 10(2), 285–305.
Journal Section Articles
Authors

Author: İzzet DÖŞ

Dates

Publication Date : April 26, 2016

Bibtex @ { gefad320340, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2016}, volume = {36}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {Lise Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Okul Müdürlerinin Liderlik Becerisi Ölçeğinin Geliştirilmesi}, key = {cite}, author = {DÖŞ, İzzet} }
APA DÖŞ, İ . (2016). Lise Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Okul Müdürlerinin Liderlik Becerisi Ölçeğinin Geliştirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 36 (1) , 0-0 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/29791/320340
MLA DÖŞ, İ . "Lise Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Okul Müdürlerinin Liderlik Becerisi Ölçeğinin Geliştirilmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 36 (2016 ): 0-0 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/29791/320340>
Chicago DÖŞ, İ . "Lise Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Okul Müdürlerinin Liderlik Becerisi Ölçeğinin Geliştirilmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 36 (2016 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - Lise Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Okul Müdürlerinin Liderlik Becerisi Ölçeğinin Geliştirilmesi AU - İzzet DÖŞ Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 36 IS - 1 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Lise Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Okul Müdürlerinin Liderlik Becerisi Ölçeğinin Geliştirilmesi %A İzzet DÖŞ %T Lise Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Okul Müdürlerinin Liderlik Becerisi Ölçeğinin Geliştirilmesi %D 2016 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 36 %N 1 %R %U
ISNAD DÖŞ, İzzet . "Lise Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Okul Müdürlerinin Liderlik Becerisi Ölçeğinin Geliştirilmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 36 / 1 (April 2016): 0-0 .
AMA DÖŞ İ . Lise Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Okul Müdürlerinin Liderlik Becerisi Ölçeğinin Geliştirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2016; 36(1): 0-0.
Vancouver DÖŞ İ . Lise Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Okul Müdürlerinin Liderlik Becerisi Ölçeğinin Geliştirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2016; 36(1): 0-0.