Year 2016, Volume 36 , Issue 1, Pages 0 - 0 2016-04-26

Türkiye’ de Akıllı Tahta Kullanımına Yönelik Araştırmalar: Bir İçerik Analizi Çalışması

Mithat Akgün [1] , Gülay Koru Yücekaya [2] , Kadir Dısbudak [3]


Bu çalışma; Türkiye’de akıllı tahta ile yapılan çalışmaların eğilimlerini belirlemek için, 2008-2015 yılları arasındaki tez ve makale çalışmalarını içerik analizi ile incelemeyi he amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda araştırma verileri için; YÖK Ulusal Tez Merkezi, ULAKBİM, Google Akademik, Dergi Park, Türk Eğitim İndeksi(TEI), ASSOS İndeks taranmış ve ulaşım sağlanan 33 adet tez, 39 adet makale araştırma kapsamına alınmıştır. Bu çalışmaların; yıllara, araştırma konularına, veri toplama araçlarına,  çalışılan yönteme, çalışma grubuna, referans sayılarına, hedef kitleye, araştırma yapılan dergi ve üniversiteye göre dağılımlarına bakılmıştır. Yapılan çalışmaların; 2014-2015 yılları arasında artış gösterdiği ve en fazla çalışmanın Gazi Üniversitesinde yapıldığı, değerlendirme ve görüş inceleme konularının yoğun olarak çalışıldığı, daha çok nitel ve karma araştırma yöntemlerinin kullanıldığı, çalışma gruplarını ağırlıklı olarak ortaokul öğrencilerinin ve öğretmenlerin oluşturduğu, ölçme araçları anket, tutum ve açık uçlu sorularından sıklıkla yararlanıldığı saptanmıştır.  Çalışmanın akıllı tahta çalışmaları ile ilgili derinlemesine bir bakış açısı sağlayacağı düşünülmektedir
 • Akçayır, M. (2011). Akıllı tahta kullanarak işlenen matematik dersinin sınıf öğretmenliği birinci sınıf öğrencilerinin başarı, tutum ve motivasyonlarına etkisi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Asmar M., Khaled, H., Nabeel, A. (2012). The Effect of Smart Board on Students Behavior and Motivation. UGRU University Al Ain, UAE.
 • Baytekin, Ç. (2004). Öğrenme Öğretme Teknikleri ve Materyal Geliştirme. (2. Baskı) Ankara:Anı Yayıncılık.
 • İslamoğlu, H., Ursavaş, Ö.F. & Reisoğlu, İ. (2015). FATİH projesi üzerine yapılan akademik çalışmaların içerik analizi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 5(1).
 • Kaya, G. (2013). Matematik derslerinde akıllı tahta kullanımının öğrencilerin dönüşüm geometrisi üzerindeki başarılarına etkisi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kennewel, S. (2006). Reflections on The İnteractive Whiteboard Phenomenon: A Synthesis of Research from The U.K. Paperpresented at The AARE Conference, Adelaide, Auistralia, 26-30, October, 2006.
 • MEB, (2012) http://fatihprojesi.meb.gov.tr/tr/icerikincele.php?id=6
 • Moffatt, K. (2000), “Teaching with a SMART Board Evaluating the Use of a Smart Board to Teach Transformation Geometry Using Super Tangrams”,http://www.smarterkids.org/research/paper6.asp, 11.05.2014.
 • Pamuk, S., Çakır, R., Ergun, M., Yılmaz, H.B. & Ayas, C. (2013). Öğretmen ve öğrenci bakış açısıyla tablet PC ve etkileşimli tahta kullanımı: FATİH projesi değerlendirmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3), 1799-1822.
 • Schmidt, W. H. (1998). Changing Mathematics in The U.S. Policy Implications from The Third International Mathematics and Science Study. Presented at The 76 Annual Meeting of The National Council of Teachers of Mathematics Washington, D.C., April 3, 1998.
 • Tataroğlu, B. (2009). Matematik öğretiminde akıllı tahta kullanımının 10. Sınıf öğrencilerinin akademik başarıları, matematik dersine karşı tutumları ve öz-yeterlik düzeylerine etkileri. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Tavşancıl, E. ve Aslan, E. (2001). İçerik analizi ve uygulama örnekleri. İstanbul: Epsilon Yayıncılık.
 • http://tr.wikipedia.org/wiki/Ak%C4%B1ll%C4%B1_s%C4%B1n%C4%B1flar(23.01.2015)
Journal Section Articles
Authors

Author: Mithat Akgün

Author: Gülay Koru Yücekaya

Author: Kadir Dısbudak

Dates

Publication Date : April 26, 2016

Bibtex @ { gefad320338, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2016}, volume = {36}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {Türkiye’ de Akıllı Tahta Kullanımına Yönelik Araştırmalar: Bir İçerik Analizi Çalışması}, key = {cite}, author = {Akgün, Mithat and Koru Yücekaya, Gülay and Dısbudak, Kadir} }
APA Akgün, M , Koru Yücekaya, G , Dısbudak, K . (2016). Türkiye’ de Akıllı Tahta Kullanımına Yönelik Araştırmalar: Bir İçerik Analizi Çalışması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 36 (1) , 0-0 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/29791/320338
MLA Akgün, M , Koru Yücekaya, G , Dısbudak, K . "Türkiye’ de Akıllı Tahta Kullanımına Yönelik Araştırmalar: Bir İçerik Analizi Çalışması". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 36 (2016 ): 0-0 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/29791/320338>
Chicago Akgün, M , Koru Yücekaya, G , Dısbudak, K . "Türkiye’ de Akıllı Tahta Kullanımına Yönelik Araştırmalar: Bir İçerik Analizi Çalışması". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 36 (2016 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’ de Akıllı Tahta Kullanımına Yönelik Araştırmalar: Bir İçerik Analizi Çalışması AU - Mithat Akgün , Gülay Koru Yücekaya , Kadir Dısbudak Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 36 IS - 1 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Türkiye’ de Akıllı Tahta Kullanımına Yönelik Araştırmalar: Bir İçerik Analizi Çalışması %A Mithat Akgün , Gülay Koru Yücekaya , Kadir Dısbudak %T Türkiye’ de Akıllı Tahta Kullanımına Yönelik Araştırmalar: Bir İçerik Analizi Çalışması %D 2016 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 36 %N 1 %R %U
ISNAD Akgün, Mithat , Koru Yücekaya, Gülay , Dısbudak, Kadir . "Türkiye’ de Akıllı Tahta Kullanımına Yönelik Araştırmalar: Bir İçerik Analizi Çalışması". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 36 / 1 (April 2016): 0-0 .
AMA Akgün M , Koru Yücekaya G , Dısbudak K . Türkiye’ de Akıllı Tahta Kullanımına Yönelik Araştırmalar: Bir İçerik Analizi Çalışması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2016; 36(1): 0-0.
Vancouver Akgün M , Koru Yücekaya G , Dısbudak K . Türkiye’ de Akıllı Tahta Kullanımına Yönelik Araştırmalar: Bir İçerik Analizi Çalışması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2016; 36(1): 0-0.