Year 2016, Volume 36 , Issue 1, Pages 0 - 0 2016-04-26

TÜRKİYE’DE OKUL YÖNETİCİSİ GÖREVLENDİRMEYE İLİŞKİN YÖNETİCİ ADAYI GÖRÜŞLERİ

Emre SÖNMEZ [1] , Nezahat GÜÇLÜ [2] , Fatih ŞAHİN [3] , Burcu YAVUZ TABAK [4]


ÖZ 

Bu araştırmanın amacı, okul yöneticisi adaylarının görevlendirilmeleri sürecinde esas alınan ölçütlere ve uygulamalara ilişkin görüşlerini incelemektir. Olgubilim desenindeki bu nitel araştırmada, yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Çalışma grubu, karşıt durum ve maksimum çeşitlilik örnekleme teknikleriyle belirlenen 30 okul yöneticisi adayından oluşmaktadır. Verilerin analizinde, betimsel ve içerik analizi teknikleri birlikte kullanılmıştır. Okul yöneticisi görevlendirme sürecinde birçok paydaşın sürece dâhil ediliyor olması objektiflik ve demokratik yönetim anlayışı bakımından önemli görülmektedir, ancak değerlendirme sürecinde yansızlığın sağlanabilmesi için informel güç odaklarının dikkate alınması gerektiği belirtilmektedir. Bu doğrultuda, süreç içerisindeki eksikliklerin giderilmesi ve değerlendirme ölçütlerinin şeffaf bir şekilde uygulanması için uygun yasal düzenlemelerin yapılması önerilmektedir.

 • Akçadağ, T. (2014). Okul yöneticilerinin bakış açılarıyla yöneticilerin yetiştirilme, atama ve yer değiştirmeleri; sorunlar ve çözümler. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (29), 135-150.
 • Aktepe, V. (2014). Okul yöneticilerinin seçme ve yetiştirme uygulamalarına yönelik öğretmen ve yönetici görüşleri. Turkish Studies, 9(2), 89-105.
 • Aslanargun, E. (2011). Türkiye’ de okul yönetimi ve atama yönetmelikleri. e-Journal of New World Sciences Academy Education Scienes. 6(4), 2646-2659.
 • Baltzell, D. C., & Dentler, R. A. (1983). School principal selection practices: Five case studies.
 • Balyer, A., & Gündüz, Y. (2011). Değişik ülkelerde okul müdürlerinin yetiştirilmesi: Türk eğitim sistemi için bir model önerisi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 4(2), 182-197.
 • Başaran, İ. E. (1986). Demokrat öğrenci nasıl yetiştirilir?. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 19(1). 111-116.
 • Blackmore, J., Thomson, P., & Barty, K. (2006). Principal selection homosociability, the search for security and the production of normalized principal identities. Educational Management Administration & Leadership,34(3), 297-317.
 • Cemaloğlu, N. (2005). Türkiye’de okul yöneticisi yetiştirme ve istihdamı: Var olan durum, gelecekteki olası gelişmeler ve sorunlar. GÜ Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(2), 249-274.
 • Criblez, L. (1999). Requirements for a democratic education organization. Studies in Philosophy and Education, 18(1-2), 107-119.
 • Daft, R. L., & Weick, K. E. (1984). Toward a model of organizations as interpretation systems. Academy of Management Review, 9(2), 284-295.
 • Hallinger, P., & Heck, R. (1998). Exploring the principal’s contribution to school effectiveness: 1980–1995. School Effectiveness and School Improvement, 9(2), 157–191.
 • Işık, H. (2003). Okul müdürlerinin yetiştirilmesinde yeni bir model önerisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(24).206-211.
 • Johnson, B., & Christensen, L. (2012). Educational research: Qauntitative, qualitative, and mixed approaches. California: Sage.
 • Karip, E., & Köksal, K. (1999). Okul yöneticilerinin yetiştirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 5(2), 193-207.
 • Kirkpatrick, R. (2000). Recruiting and developing candidates for principal. NASSP Bulletin, 84(617), 38-43.
 • Kwan, P., & Walker, A. (2009). Are we looking through the same lens? Principal recruitment and selection. International Journal of Educational Research, 48(1), 51-61.
 • Mncube, V. (2009). Perceptions of the principal’s role in democratic school governance in South Africa. Journal of Educational Administration and History, 41(1), 29-43.
 • Özcan, Ş. ve Bakioğlu, A. (2010). Bir meta analitik etki analizi: Okul yöneticilerinin hizmet içi eğitim almalarının göreve etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(38), 201-212.
 • Özmen, F., & Kömürlü, F. (2010). Eğitim örgütlerine yönetici seçme ve atamada yaşanan sorunlar ve yönetici görüşleri temelinde çözüm önerileri. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 2(1), 25-33.
 • Rammer, R. A. (2007). Call to action for superintendents: Change the way you hire principals. The Journal of Educational Research, 101(2), 67-76.
 • Recepoğlu, E., & Kılınç, A. Ç. (2014). Türkiye’de okul yöneticilerinin seçilmesi ve yetiştirilmesi, mevcut sorunlar ve çözüm önerileri. Turkish Studies, 9(2), 1817-1845.
 • Rossmiller, R. A. (1992). The secondary school principal and teachers' quality of work life. Educational Management Administration & Leadership, 20(3), 132-146.
 • Şahin, A. E. (2000). İlköğretim okulu müdürlerinin yeterlikleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 6(2), 243-260.
 • Şişman, M., & Turan, S. (2004). Dünyada eğitim ve yöneticilerinin yetiştirilmesine ilişkin başlıca yönelimler ve Türkiye için çıkarılabilecek bazı sonuçlar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(1), 13-26.
 • Taipale, A. (2012). International survey on educational leadership. A survey on school leader’s work and continuing education.Finnish National Board of Education.
 • Walker, A., & Kwan, P. (2012). Principal selection panels: Strategies, preferences and perceptions. Journal of Educational Administration,50(2), 188-205.
 • Winter, P. A., & Jaeger, M. G. (2002). An Experimental Investigation of Principal Selection Decisions Made by Teachers Serving on School Councils.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
Journal Section Articles
Authors

Author: Emre SÖNMEZ

Author: Nezahat GÜÇLÜ

Author: Fatih ŞAHİN

Author: Burcu YAVUZ TABAK

Dates

Publication Date : April 26, 2016

Bibtex @ { gefad320337, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2016}, volume = {36}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {TÜRKİYE’DE OKUL YÖNETİCİSİ GÖREVLENDİRMEYE İLİŞKİN YÖNETİCİ ADAYI GÖRÜŞLERİ}, key = {cite}, author = {SÖNMEZ, Emre and GÜÇLÜ, Nezahat and ŞAHİN, Fatih and YAVUZ TABAK, Burcu} }
APA SÖNMEZ, E , GÜÇLÜ, N , ŞAHİN, F , YAVUZ TABAK, B . (2016). TÜRKİYE’DE OKUL YÖNETİCİSİ GÖREVLENDİRMEYE İLİŞKİN YÖNETİCİ ADAYI GÖRÜŞLERİ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 36 (1) , 0-0 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/29791/320337
MLA SÖNMEZ, E , GÜÇLÜ, N , ŞAHİN, F , YAVUZ TABAK, B . "TÜRKİYE’DE OKUL YÖNETİCİSİ GÖREVLENDİRMEYE İLİŞKİN YÖNETİCİ ADAYI GÖRÜŞLERİ". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 36 (2016 ): 0-0 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/29791/320337>
Chicago SÖNMEZ, E , GÜÇLÜ, N , ŞAHİN, F , YAVUZ TABAK, B . "TÜRKİYE’DE OKUL YÖNETİCİSİ GÖREVLENDİRMEYE İLİŞKİN YÖNETİCİ ADAYI GÖRÜŞLERİ". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 36 (2016 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DE OKUL YÖNETİCİSİ GÖREVLENDİRMEYE İLİŞKİN YÖNETİCİ ADAYI GÖRÜŞLERİ AU - Emre SÖNMEZ , Nezahat GÜÇLÜ , Fatih ŞAHİN , Burcu YAVUZ TABAK Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 36 IS - 1 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi TÜRKİYE’DE OKUL YÖNETİCİSİ GÖREVLENDİRMEYE İLİŞKİN YÖNETİCİ ADAYI GÖRÜŞLERİ %A Emre SÖNMEZ , Nezahat GÜÇLÜ , Fatih ŞAHİN , Burcu YAVUZ TABAK %T TÜRKİYE’DE OKUL YÖNETİCİSİ GÖREVLENDİRMEYE İLİŞKİN YÖNETİCİ ADAYI GÖRÜŞLERİ %D 2016 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 36 %N 1 %R %U
ISNAD SÖNMEZ, Emre , GÜÇLÜ, Nezahat , ŞAHİN, Fatih , YAVUZ TABAK, Burcu . "TÜRKİYE’DE OKUL YÖNETİCİSİ GÖREVLENDİRMEYE İLİŞKİN YÖNETİCİ ADAYI GÖRÜŞLERİ". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 36 / 1 (April 2016): 0-0 .
AMA SÖNMEZ E , GÜÇLÜ N , ŞAHİN F , YAVUZ TABAK B . TÜRKİYE’DE OKUL YÖNETİCİSİ GÖREVLENDİRMEYE İLİŞKİN YÖNETİCİ ADAYI GÖRÜŞLERİ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2016; 36(1): 0-0.
Vancouver SÖNMEZ E , GÜÇLÜ N , ŞAHİN F , YAVUZ TABAK B . TÜRKİYE’DE OKUL YÖNETİCİSİ GÖREVLENDİRMEYE İLİŞKİN YÖNETİCİ ADAYI GÖRÜŞLERİ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2016; 36(1): 0-0.