Year 2015, Volume 35 , Issue 3, Pages 0 - 0 2015-12-31

8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSLERİNDE PROBLEM ÇÖZME SÜRECİNDE KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER

ZEHRA TAŞPINAR ŞENER [1] , NESLİHAN BULUT [2]


Bu çalışmada problemin çözümüne ulaşamayan öğrencilerin problem çözme adımlarından hangi adımda güçlük yaşadıkları belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla, seçkisiz örnekleme yoluyla seçilen 22 sekizinci sınıf öğrencisine 7 açık uçlu problem yöneltilmiştir.  Her problemde öğrencilere, ‘problemi anlama’, ‘uygun stratejinin seçimi’, ‘seçilen stratejinin uygulanması’ ve ‘kontrol etme’ adımlarını ölçen alt sorular/yönergeler  yöneltilmiştir.  Bu sorulara göre, verilen problemi çözemeyen öğrencilerin problem çözme adımlarından hangisinde sorun yaşadıkları belirlenmeye çalışılmıştır. Verilerin analizinde nitel araştırma yöntemlerinden betimsel analiz kullanılmış, veriler kodlama yolu ile kategoriler halinde incelenmiştir.  Araştırma sonuçlarına göre, problemleri çözemeyen öğrencilerin rutin problemlerde, ‘uygun stratejinin seçimi’ ve ‘stratejinin uygulanması’ basamaklarında, rutin olmayan problemlerde ise ‘problemi anlama’ basamağında sorun yaşadıkları belirlenmiştir. 

 • Alan, C. (2009). İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Derslerinde Problem Çözme Sürecine Yönelik Görüşleri: Nitel Bir Çalışma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Altun, M. (2000). İlköğretimde problem çözme öğretimi. Milli Eğitim Dergisi,147, 27-33.
 • Arslan, Ç. (2002). İlköğretim Yedinci ve Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözme Stratejilerini Kullanabilme Düzeyleri Üzerine Bir Çalışma. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.
 • Artut, P. D., & Tarım, K. (2006). ilköğretim Öğrencilerinin Rutin Olmayan Sözel Problemleri Çözme Düzeylerinin Çözüm Stratejilerinin Ve Hata Türlerinin incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(2).
 • Baki, A. (2006). Kuramdan uygulamaya matematik eğitimi. Derya Kitabevi.
 • Ceylan, F. (2008). İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Günlük Hayat Problemlerini Çözme Envanteri Puanları İle Matematik Problemlerini Çözme Başarıları Arasındaki İlişki. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Çelik, D., Güler, M. (2013) İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Gerçek Yaşam Problemlerini Çözme Becerilerinin İncelenmesi.Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 20 180-195
 • Daane, B. C., & Lowry, P. K. (2004). Non—routine problem solving activities. Alabama Journal of Mathematics Activities, 25-28.
 • Deringöl, Y. (2006). İlköğretimde Matematik Problemi Çözmeyi Öğretmede Yeni Yaklaşımlar. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Gick, M. L. (1986). Problem-solving strategies. Educational psychologist, 21(1-2), 99-120.
 • Greer, B. (1997). Modelling reality in mathematics classrooms: The case of word problems. Learning and instruction, 7(4), 293-307.
 • Hall, L. K. (2002). Problem-SolvingStrategies of Middle School Students: An Analysis of Gender Differences And Thinking in High Achieving Students. Unpublished Doctoral Thesis, New Jersey.
 • Işık C., Kar, T. (2011). İlköğretim 6, 7 ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Sayı Algılama ve Rutin Olmayan Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 12 (1), 57-72.
 • Jonassen, D. H. (1997). Instructional design models for well-structured and III-structured problem-solving learning outcomes. Educational Technology Research and Development, 45(1), 65-94.
 • Kolovou A., Heuvel - Panhuizen M.andBakker A. (2009).Non-Routine Problem SolvingTasks in Primary School MathematicsTextbooks – A Needle in a Haystack Mediterranean Journal for Research in Mathematics Education 8(2). 31-68.
 • Marchis, I. (2012). Non-routine Problems in Primary Mathematics Workbooks from Romania. Acta Didactica Napocensia, 5(3), 49.
 • Polya, G. (2014). How to Solve It: A New Aspect of Mathematical Method: A New Aspect of Mathematical Method. Princeton university press.
 • Posamentier, A. S., & Krulik, S. (1998). Problem-Solving Strategies for Efficient and Elegant Solutions: A Resource for the Mathematics Teacher. Corwin Press,
 • Schoenfeld, A. H. (1992). Learning to think mathematically: Problem solving, metacognition, and sense making in mathematics. Handbook of research on mathematics teaching and learning, 334-370.
 • Taşpınar, Z. (2011). İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözme Stratejilerinin Belirlenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Van de Walle,. J.,A., Karp, K. S., Bay-Williams, J.M. (2013). İlkokul ve Ortaokul Matematiği, Gelişimsel Yaklaşımla Öğretim. (Çev. Edit. Soner Durmuş), 7. Baskıdan Çeviri. Nobel Yayınları, Ankara.
 • Verschaffel, L., De Corte, E., & Vierstraete, H. (1999). Upper elementary school pupils' difficulties in modeling and solving nonstandard additive word problems involving ordinal numbers. Journal for Research in Mathematics Education, 265-285.
 • Yaşa, E. (2010). Çalışma Yaprakları Destekli Problem Çözme Stratejilerinin Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Yazgan, Y.,Bintaş, J. (2005). İlköğretim Dördüncü ve Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözme Stratejilerini Kullanabilme Düzeyleri: Bir Öğretim Deneyi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 28: 210-218
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (9. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık
Journal Section Articles
Authors

Author: ZEHRA TAŞPINAR ŞENER

Author: NESLİHAN BULUT

Dates

Publication Date : December 31, 2015

Bibtex @ { gefad320333, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2015}, volume = {35}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSLERİNDE PROBLEM ÇÖZME SÜRECİNDE KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER}, key = {cite}, author = {TAŞPINAR ŞENER, ZEHRA and BULUT, NESLİHAN} }
APA TAŞPINAR ŞENER, Z , BULUT, N . (2015). 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSLERİNDE PROBLEM ÇÖZME SÜRECİNDE KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 35 (3) , 0-0 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/29790/320333
MLA TAŞPINAR ŞENER, Z , BULUT, N . "8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSLERİNDE PROBLEM ÇÖZME SÜRECİNDE KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 35 (2015 ): 0-0 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/29790/320333>
Chicago TAŞPINAR ŞENER, Z , BULUT, N . "8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSLERİNDE PROBLEM ÇÖZME SÜRECİNDE KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 35 (2015 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSLERİNDE PROBLEM ÇÖZME SÜRECİNDE KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER AU - ZEHRA TAŞPINAR ŞENER , NESLİHAN BULUT Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 35 IS - 3 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSLERİNDE PROBLEM ÇÖZME SÜRECİNDE KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER %A ZEHRA TAŞPINAR ŞENER , NESLİHAN BULUT %T 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSLERİNDE PROBLEM ÇÖZME SÜRECİNDE KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER %D 2015 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 35 %N 3 %R %U
ISNAD TAŞPINAR ŞENER, ZEHRA , BULUT, NESLİHAN . "8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSLERİNDE PROBLEM ÇÖZME SÜRECİNDE KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 35 / 3 (December 2016): 0-0 .
AMA TAŞPINAR ŞENER Z , BULUT N . 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSLERİNDE PROBLEM ÇÖZME SÜRECİNDE KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2015; 35(3): 0-0.
Vancouver TAŞPINAR ŞENER Z , BULUT N . 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSLERİNDE PROBLEM ÇÖZME SÜRECİNDE KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2015; 35(3): 0-0.