Year 2015, Volume 35 , Issue 3, Pages 0 - 0 2015-12-31

Bilgisayar Destekli Çevre Eğitiminin Öğretmen Adaylarının Madde Döngüleri Konusundaki Başarılarına Etkisi

AHMET GÖKMEN [1] , Kemal SOLAK [2]


Bu çalışmanın amacı bilgisayar destekli çevre eğitiminin öğretmen adaylarının madde döngüleri konusundaki başarıları üzerine etkisini incelemektir. Araştırmada bilgisayar destekli öğretim yöntemi ile geleneksel öğretim yönteminin başarı üzerindeki etkilerini karşılaştırmak amacıyla deneysel yöntem uygulanmıştır. Araştırma 71 öğretmen adayı ile dört hafta sürede gerçekleştirilmiştir. Verilerinin toplanmasında madde döngüleri başarı testi ve görüş belirtme formu kullanılmıştır. Nicel veriler SPSS13 istatistik programı ile nitel veriler ise içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırma verilerinin değerlendirilmesinde bağımlı gruplar için t-testi, bağımsız gruplar için t-testi ve frekans kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar, bilgisayar destekli çevre eğitiminin uygulandığı deney grubunun madde döngüleri konusundaki başarının, geleneksel yöntemin uygulandığı kontrol grubuna göre anlamlı olarak farklılaştığı sonucunu ortaya çıkarmıştır. Nitel veriler incelendiğinde ise öğretmen adayları, bilgisayar destekli öğretim yönteminde animasyonların kullanılması, görsel ve ilgi çekici olması ve kalıcı öğrenme sağlaması gibi olumlu yönde görüşler belirtmişlerdir.
Anahtar Sözcükler: Çevre eğitimi, bilgisayar destekli öğretim, bilgisayar destekli çevre eğitimi, öğretmen adayları.

 • KAYNAKLAR
 • Akman, Y., Ketenoğlu, S., Evren, H., Kurt, L. & Düzenli, S. (2000). Çevre kirliliği, çevre biyolojisi. Ankara: Palme Yayıncılık.
 • Arıkan, F., Aydoğdu, M., Doğru, M. & Uşak, M. (2006). Bilgisayar destekli biyoloji öğretiminin öğrenci başarısına etkisi. Milli Eğitim Dergisi, 171, 177-187.
 • Ateş, A., Altunay, U. & Altun. E. (2006). Bilgisayar destekli İngilizce öğretiminin lise hazırlık öğrencilerinin İngilizceye ve bilgisayara yönelik tutumları. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 2(2): 97-112.
 • Ayaz, S. (2005). Okul Öncesi Öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitim hakkındaki görüş ve tutumlarının incelenmesi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
 • Ayvaz, Z., Öztürk, M., Balcı, A., Uzunoğlu, S., Gökalp, M. F. & Semenderoğlu, A. (1998). Çevre eğitiminde temel kavramlar. Çevre Koruma ve Araştırma Vakfı. İzmir: Çevre Eğitimi Merkezi Yayınları.
 • Ayvaz, Öztürk, Balcı, Uzunoğlu, Gökalp, Semenderoğlu Kurgun E., Aydın N. & Tarkay N. (2003). Çevre el kitabı. Ankara: Aydoğdu Ofset Matbaacılık.
 • Ayvaz, Z., Öztürk, M., Balcı, A., Uzunoğlu, S., Gökalp, M. F. & Semenderoğlu, A. (1998). Çevre eğitiminde temel kavramlar. Çevre Koruma ve Araştırma Vakfı. İzmir: Çevre Eğitimi Merkezi Yayınları.
 • Çevre el kitabı. T.C Çevre ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı. Ankara: 2004.
 • Görmez, K. (2003). Çevre sorunları ve Türkiye. Ankara: Gazi Kitabevi
 • Hancock, D. R., Bray, M. & Nason, S. A. (2002). Influencing university students’ achievement and motivation in a technology course. The Journal of Educational Research, 95(6), 365-372.
 • Hindson, J. (2007). Yeşil Kutu Projesi Eğitici Eğitimi Ders Notları. Yalova. (Yayınlanmamış Ders Notları).
 • Howitt, D. & Cramer, D. (1997). An introduction to statistics in psychology. London: Prentice Hall.
 • Kaptan, S. (1998). Bilimsel araştırma ve istatistik teknikleri. Ankara: Tekışık Web Ofset.
 • Kara, İ. & Kahraman, Ö. (2008). The effect of computer assisted instruction on the achievement of students on the insruction of physics topic of 7th grade science course at a primary school. Journal of Applied Sciences, 8, 1067-1072.
 • Keleş, R. & Hamamcı, C. (1997). Çevrebilim. Ankara: İmge Kitabevi Yayıncılık.
 • Kiziroğlu, İ. (2001). Ekolojik potpuri. Ankara: Tekav Yayıncılık.
 • Kutluca, T & Birgin, O. (2007). Doğru denklemini konusunda geliştirilen bilgisayar destekli öğretim materyali hakkında matematik öğretmenlerinin görüşlerinin değerlendirilmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(2), 81-97.
 • Özdemir, A. (2003). İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin çevre bilgi ve bilinçlerinin araştırılması. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Yayınlanmamış Doktora Tezi).
 • Özer, U. (1993). Yükseköğretimde çevre eğitimi. Çevre Eğitimi. Ankara: Türkiye Çevre Eğitimi Vakfı Yayınları.
 • Öztaş, F. (2005). Lise 9. Sınıf öğrencilerinin madde döngüsü ve enerji akışı ile ilgili görüşlerinin saptanmasına yönelik bir araştırma. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, (13)2: 381-390
 • Pektaş, M., Türkmen, L. & Solak, K. (2006). Bilgisayar destekli öğretimin fen bilgisi öğretmen adaylarının sindirim sistemi ve boşaltım sistemi konularını öğrenmeleri üzerine etkisi. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, (14)2: 465-472.
 • Ural, A. & Kılıç, İ. (2005). Bilimsel araştırma süreci ve SPSS veri analizi. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Uzunoğlu, S. (1997). Bilgisayar destekli çevre eğitimi. III. Ekoloji Yaz Okulu Tebliğleri. Trabzon. Çevre Koruma ve Araştırma Vakfı. (1998). İzmir: Çevre Eğitimi Merkezi Yayınları.
 • Yılmaz, M. (2007). Sınıf öğretmeni yetiştirmede teknoloji eğitimi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(1), 155-167.
 • Yiğit, N. & Akdeniz, A. R. (2003). Fizik öğretiminde bilgisayar destekli etkinliklerin öğrenci kazanımları üzerine etkisi: Elektrik devreleri örneği. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(3), 99-113.
 • Yücel, S. A. & Morgil, İ. (1998) Yüksek öğretimde çevre olgusunun araştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 84-94.
Journal Section Articles
Authors

Author: AHMET GÖKMEN

Author: Kemal SOLAK

Dates

Publication Date : December 31, 2015

Bibtex @ { gefad320330, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2015}, volume = {35}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {Bilgisayar Destekli Çevre Eğitiminin Öğretmen Adaylarının Madde Döngüleri Konusundaki Başarılarına Etkisi}, key = {cite}, author = {GÖKMEN, AHMET and SOLAK, Kemal} }
APA GÖKMEN, A , SOLAK, K . (2015). Bilgisayar Destekli Çevre Eğitiminin Öğretmen Adaylarının Madde Döngüleri Konusundaki Başarılarına Etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 35 (3) , 0-0 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/29790/320330
MLA GÖKMEN, A , SOLAK, K . "Bilgisayar Destekli Çevre Eğitiminin Öğretmen Adaylarının Madde Döngüleri Konusundaki Başarılarına Etkisi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 35 (2015 ): 0-0 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/29790/320330>
Chicago GÖKMEN, A , SOLAK, K . "Bilgisayar Destekli Çevre Eğitiminin Öğretmen Adaylarının Madde Döngüleri Konusundaki Başarılarına Etkisi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 35 (2015 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - Bilgisayar Destekli Çevre Eğitiminin Öğretmen Adaylarının Madde Döngüleri Konusundaki Başarılarına Etkisi AU - AHMET GÖKMEN , Kemal SOLAK Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 35 IS - 3 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Bilgisayar Destekli Çevre Eğitiminin Öğretmen Adaylarının Madde Döngüleri Konusundaki Başarılarına Etkisi %A AHMET GÖKMEN , Kemal SOLAK %T Bilgisayar Destekli Çevre Eğitiminin Öğretmen Adaylarının Madde Döngüleri Konusundaki Başarılarına Etkisi %D 2015 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 35 %N 3 %R %U
ISNAD GÖKMEN, AHMET , SOLAK, Kemal . "Bilgisayar Destekli Çevre Eğitiminin Öğretmen Adaylarının Madde Döngüleri Konusundaki Başarılarına Etkisi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 35 / 3 (December 2016): 0-0 .
AMA GÖKMEN A , SOLAK K . Bilgisayar Destekli Çevre Eğitiminin Öğretmen Adaylarının Madde Döngüleri Konusundaki Başarılarına Etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2015; 35(3): 0-0.
Vancouver GÖKMEN A , SOLAK K . Bilgisayar Destekli Çevre Eğitiminin Öğretmen Adaylarının Madde Döngüleri Konusundaki Başarılarına Etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2015; 35(3): 0-0.