Year 2015, Volume 35 , Issue 3, Pages 0 - 0 2015-12-15

Öğretmen Adaylarının Öz-Düzenleme Stratejileri ve Akademik Başarısı: Boylamsal Bir Araştırma

Emine Cabı [1]


Öğretmen adaylarının Lisans eğitim sürecinde öz düzenleme becerilerindeki değişimi incelemek ve akademik başarı ile öz düzenleme stratejileri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla iki aşamalı boylamsal bir çalışma yapılmıştır. Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi(BÖTE) Bölümü öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşmiştir. Bu boylamsal çalışma iki aşamalıdır. 2008-2009 öğretim yılında yapılan ilk aşama lisans eğitiminin ilk döneminde olan 32 öğrenciye uygulandı. İkinci aşama, ilk aşamaya katılan 27 öğrenciye 4 yıl sonra lisans eğitiminin son aşamasında yapıldı. Her iki aşamada da katılanlara Motivasyon ve Öğrenme Stratejileri ölçeği uygulandı ve akademik başarılarına ilişkin veriler toplanmıştır. Veriler Pearson Korelasyon katsayısı ve t testi ile analiz edilmiştir.

 • Büyüköztürk, Ş. , Akgün, Ö. E. , Özkahveci, Ö., ve Demirel F. (2004). Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeği’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB). Uluslararası ve Hakemli Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(2).
 • Cabı, E. (2009). Öz Düzenlemeye Dayalı Karma Öğrenimin Öğrenci Başarısı ve Motivasyonuna Etkisi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • Goodman, S.L., Jaffer, T., Keresztesi, M., Mamdani, F., Mokgatle, D., Musariri, M., Pires, J. and Schlechter, A.F. (2011). An investigation of the relationship between students ’ motivation and academic performance as mediated by effort. South African Journal of Psychology, 41(3), 373-385.
 • Hong E.,Peng Y. and. Rowell L. L. (2009), Homework self-regulation: Grade, gender, and achievement-level differences. Learning and Individual Differences, 19(2), 269-276
 • Karasar. N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara. Nobel Yayınları.
 • Muis, K.,Winne, R., and DianneJ. N. (2007). Using a multi trait-multi method analysis to examine conceptual similarities of three self-regulated learning inventories. British Journal of EducationalPsychology, 77 (1), 177-195.
 • Ning H. K. and Downing K. (2010). There ciprocal relationship between motivation and self-regulation: A longitudinal study on academic performance. Learning and Individual Differences. 20 (6), 682–686.
 • Nota. L..Soresi. S. and Zimmerman. B. J. (2004). Self-regulation and academic achievement and resilience: A longitudinal study. International Journal of Educational Research .H41(3H). 198-215.
 • Pintrich, P. R. (2000). The role of goalorientation in self-regulatedlearning. In M. Boekaerts, M.,Pintrich, P.R., Zeidner, M. (Eds.), Handbook of self-regulation, Academic, San Diego. 451-502.
 • Schunk, D. H. (2000). Learning theories: An educational perspective (3rd ed.). USA: Merrill, an Imprint of Prentice Hall.
 • Souvignier E. and Mokhlesgerami J. (2006). Using self-regulation as a frame work for implementing strategy instruction to foster reading comprehension. Learning and Instruction, 16 (1), 57-71.
 • Throndsen I. (2011). Self-regulated learning of basic arithmetic skills: A longitudinal study. British Journal of Educational Psychology. 81(4), 558-578.
 • Zimmerman, B. J. (1989). A social cognitive view of self-regulated academic learning. Journal of educational psychology, 81(3), 329-339.
 • Zimmerman, B. J. and Schunk, D. H. (2001). Reflection on theories of self-regulted learning and academic achievement. Self-Regulated Learning and Academic Achievement: Theoretical Perspectives handbook. Zimmerman, B. J. And Schunk, D. H. (Ed.). 289.
Journal Section Articles
Authors

Author: Emine Cabı

Dates

Publication Date : December 15, 2015

Bibtex @ { gefad320325, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2015}, volume = {35}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {Öğretmen Adaylarının Öz-Düzenleme Stratejileri ve Akademik Başarısı: Boylamsal Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Cabı, Emine} }
APA Cabı, E . (2015). Öğretmen Adaylarının Öz-Düzenleme Stratejileri ve Akademik Başarısı: Boylamsal Bir Araştırma. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 35 (3) , 0-0 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/29790/320325
MLA Cabı, E . "Öğretmen Adaylarının Öz-Düzenleme Stratejileri ve Akademik Başarısı: Boylamsal Bir Araştırma". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 35 (2015 ): 0-0 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/29790/320325>
Chicago Cabı, E . "Öğretmen Adaylarının Öz-Düzenleme Stratejileri ve Akademik Başarısı: Boylamsal Bir Araştırma". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 35 (2015 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmen Adaylarının Öz-Düzenleme Stratejileri ve Akademik Başarısı: Boylamsal Bir Araştırma AU - Emine Cabı Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 35 IS - 3 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Öğretmen Adaylarının Öz-Düzenleme Stratejileri ve Akademik Başarısı: Boylamsal Bir Araştırma %A Emine Cabı %T Öğretmen Adaylarının Öz-Düzenleme Stratejileri ve Akademik Başarısı: Boylamsal Bir Araştırma %D 2015 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 35 %N 3 %R %U
ISNAD Cabı, Emine . "Öğretmen Adaylarının Öz-Düzenleme Stratejileri ve Akademik Başarısı: Boylamsal Bir Araştırma". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 35 / 3 (December 2015): 0-0 .
AMA Cabı E . Öğretmen Adaylarının Öz-Düzenleme Stratejileri ve Akademik Başarısı: Boylamsal Bir Araştırma. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2015; 35(3): 0-0.
Vancouver Cabı E . Öğretmen Adaylarının Öz-Düzenleme Stratejileri ve Akademik Başarısı: Boylamsal Bir Araştırma. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2015; 35(3): 0-0.