Year 2015, Volume 35 , Issue 3, Pages 0 - 0 2015-12-15

LAWSON MANTIKSAL DÜŞÜNME TESTİNİN (ÇOKTAN SEÇMELİ VERSİYONU) UYARLANMASI*

İlbilge DÖKME [1] , Ahmet Volkan YÜZÜAK [2]


Bu araştırmanın amacı Lawson (2000) tarafından geliştirilen mantıksal düşünme testini Türkçe’ye uyarlamaktır. Bu amaçla öncelikle testi geliştiren araştırmacıdan izin alınmış ve test maddeleri birinci yazar tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. Ardından İngilizce-Türkçe uyumluluk derecelendirme formu ve Türkçe anlaşılabilirlik derecelendirme formu hazırlanıp, testin tercüme geçerliği incelenmiştir. Dil geçerliği sağlanan teste madde analizi uygulanmış ve asıl uygulama 779 öğrenciyle gerçekleştirilmiştir. Testin Spearman Brown güvenirlik katsayısı 0.72 olarak hesaplanmıştır. Testin altboyutları ve toplam test puanları arasında pozitif ve 0.01 seviyesinde anlamlı bir ilişki vardır.Araştırma sonucunda elde edilen bulgular Lawson Mantıksal Düşünme Testi’nin (LMDT) güvenilir bir şekilde kullanılabileceğini göstermiştir.

 • Baloğlu, M. (2005). Matematik kaygısı derecelendirme ölçeği’ nin Türkçe’ye uyarlanması, dil geçerliği ve ön psikometrik incelemesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi,5(1), 7-30.
 • Inhelder, B., Piaget, J. (1958). The growth of logical thinking from childhood to adolescence. New York: Basic Books.
 • Kan, A. (2008). Ölçme aracı geliştirme., S. Tekindal (Editör). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Birinci Baskı. Ankara. Pegem A Yayıncılık, ss. 246-284.
 • Kayış, Aliye (2010). Güvenilirlik analizi (Reliability analysis)., Ş. Kalaycı (Editör). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Beşinci Baskı. Ankara. Asil Yayın Dağıtım Ltd. Şti, ss. 404-425.
 • Kıncal, R. Y., Yazgan, A. D. (2010). İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin formal operasyonel düşünme becerilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. İlköğretim Online, 9(2), 723-733.
 • Lawson, A. E. (1978). The development and validation of classroom test of formal reasoning. Journal of Research in Science Teaching, 15(1), 11-24.
 • Lawson, A. E. (1995). Science teaching and the development of thinking (Second edition). Belmont, California: Wadsworth Publishing Company.
 • Lawson, A. E. (2006). Developing scientific reasoning patterns in college biology. In J.J. Mintzesand w. H. Leonard (Eds.). Handbook of College Science Teaching(pp. 109-118). Arling-ton, VA: NationalScienceTeacher’sAssociation.
 • Lawson, E. A., Clark, B., Meldrum- Cramer, E., Falconer, A. K., Sequist, M. J., Kwon, Y. (2000). Development of scientific reasoning in college biology: Do two levels of general hypothesis-testing skills exist? Journal of Research in Science Teaching, 37(1), 81-101.
 • Özbek, Özlem Yeşim (2008). Ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler., S. Tekindal (Editör). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Birinci Baskı. Ankara. Pegem A Yayıncılık, ss. 44-90
 • Özden, Y. (2003). Öğrenme ve öğretme. (6. basım). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Özmen, H. (2011). Öğrenme kuramları ve fen bilimleri öğretimindeki uygulamaları., S. Çepni (Editör). Kuramdan Uygulamaya Fen Ve Teknoloji Öğretimi, Dokuzuncu Baskı. Ankara.Pegem A Yayıncılık, ss. 34-96.
 • Piaget, J. (1972). Intellectual evolution from adolescence to adulthood. Human Development, 15, 1-12.
 • Piaget, J. (2001). The Psychology of intelligence- Routledge Classics. (Transltr. Malcolm Piercy and D.E. Berlyne). London: Routledge. (First English edition published 1950).
 • Selçuk, Z. (2007). Eğitim psikolojisi. (14.basım). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Senemoğlu, N. (2005). Gelişim öğrenme ve öğretim. (12.basım). Ankara: Yorum Matbaası.
 • Southerland, S. A., Abrams, E., Cummins, C. L., Anzelmo, J. (2001). Understanding students’ explanations of biological phenomena: Conceptual frameworks or p-prims? Journal of Research in Science Teaching. 85, 311-327.
 • Şenocak, E. (2011). Kimya dersi tutum ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması çalışması. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 8(2), 114-129.
 • Tosun, C., Şenocak, E., Taşkesenligil, Y. (2009). Endüstriyel kimya dersi öğrenme ortamı ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması çalışması. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2), 111-117.
Journal Section Articles
Authors

Author: İlbilge DÖKME

Author: Ahmet Volkan YÜZÜAK

Dates

Publication Date : December 15, 2015

Bibtex @ { gefad320323, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2015}, volume = {35}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {LAWSON MANTIKSAL DÜŞÜNME TESTİNİN (ÇOKTAN SEÇMELİ VERSİYONU) UYARLANMASI*}, key = {cite}, author = {DÖKME, İlbilge and YÜZÜAK, Ahmet Volkan} }
APA DÖKME, İ , YÜZÜAK, A . (2015). LAWSON MANTIKSAL DÜŞÜNME TESTİNİN (ÇOKTAN SEÇMELİ VERSİYONU) UYARLANMASI*. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 35 (3) , 0-0 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/29790/320323
MLA DÖKME, İ , YÜZÜAK, A . "LAWSON MANTIKSAL DÜŞÜNME TESTİNİN (ÇOKTAN SEÇMELİ VERSİYONU) UYARLANMASI*". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 35 (2015 ): 0-0 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/29790/320323>
Chicago DÖKME, İ , YÜZÜAK, A . "LAWSON MANTIKSAL DÜŞÜNME TESTİNİN (ÇOKTAN SEÇMELİ VERSİYONU) UYARLANMASI*". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 35 (2015 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - LAWSON MANTIKSAL DÜŞÜNME TESTİNİN (ÇOKTAN SEÇMELİ VERSİYONU) UYARLANMASI* AU - İlbilge DÖKME , Ahmet Volkan YÜZÜAK Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 35 IS - 3 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi LAWSON MANTIKSAL DÜŞÜNME TESTİNİN (ÇOKTAN SEÇMELİ VERSİYONU) UYARLANMASI* %A İlbilge DÖKME , Ahmet Volkan YÜZÜAK %T LAWSON MANTIKSAL DÜŞÜNME TESTİNİN (ÇOKTAN SEÇMELİ VERSİYONU) UYARLANMASI* %D 2015 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 35 %N 3 %R %U
ISNAD DÖKME, İlbilge , YÜZÜAK, Ahmet Volkan . "LAWSON MANTIKSAL DÜŞÜNME TESTİNİN (ÇOKTAN SEÇMELİ VERSİYONU) UYARLANMASI*". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 35 / 3 (December 2015): 0-0 .
AMA DÖKME İ , YÜZÜAK A . LAWSON MANTIKSAL DÜŞÜNME TESTİNİN (ÇOKTAN SEÇMELİ VERSİYONU) UYARLANMASI*. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2015; 35(3): 0-0.
Vancouver DÖKME İ , YÜZÜAK A . LAWSON MANTIKSAL DÜŞÜNME TESTİNİN (ÇOKTAN SEÇMELİ VERSİYONU) UYARLANMASI*. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2015; 35(3): 0-0.