Year 2015, Volume 35 , Issue 3, Pages 0 - 0 2015-12-15

Mevcut Biyoloji Öğretim Programının Mesleki ve Teknik Liselerde Görevli Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi ve Yeni Bir Taslak Program Önerisi (Fotosentez Konusu Örneği)

Mustafa ÇEVİK [1] , Tahir ATICI [2]


Araştırmanın amacı, uygulanmakta olan biyoloji öğretim programının mesleki ve teknik liselerde görevli öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre değerlendirilip yeni bir taslak program ortaya koymaktır. Araştırmanın çalışma grubu, Ankara Merkezde yer alan 45 meslek lisesinde görevli 103 biyoloji öğretmeni ve 622 öğrenciden oluşmuştur. Araştırmada görüşler anketler yoluyla toplanmıştır. Veriler SPSS 16.0 programı ile analiz edilmiş ve biyoloji dersinin fotosentez konusu için yeni bir taslak öğretim programı hazırlanmıştır. Tasarlanan yeni öğretim programı deneysel yöntemle uygulanmıştır. Sonuçta yeni programla başarının daha yüksek olduğu ve öğrencilerin derse daha iyi motive oldukları görülmüştür.

 Anahtar Kelimeler: Mesleki ve Teknik Liseler, Mevcut Biyoloji Öğretim Programı, Biyoloji Öğretmenlerinin ve Öğrencilerinin Görüşleri, Mesleki ve Teknik Liseler İçin Yeni Biyoloji Öğretim Programı

 • Aycan, Z. ve Balcı, H. (2001). Hizmet İçi Eğitimin Etkililiğini Yordayan Bireysel ve Kurumsal Faktörler. Türk Psikolojisi Dergisi, 16 (48), 15.
 • Aydoğdu, E. (2010). Ortaöğretim 9. Sınıf Biyoloji Dersi Yeni Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşleri (Trabzon İli Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Ayyıldız, Z. (2010). Yeni Lise Biyoloji Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Cerrah, L. (2002). Meslek Liselerindeki Biyoloji Öğretim Programının Değerlendirilmesi: Durum Analizi ve Öneriler. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Çevik, M., Ekici, G. (2008, Eylül). Meslek Lisesi Öğrencilerinin Biyoloji Dersine Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi. 17. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi’nde sunulmuş bildiri. Sakarya.
 • Erol, N. (2010). Mesleki Ortaöğretimde Yeni Müfredat Doğrultusunda Öğretmenlerin Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Field, A. (2005). Discovering Statistics Using Spss (Second Edition). Thousands Oak, CA: SAGE Publications Inc.
 • Kurt, S. ve Yıldırım, N. (2010). Ortaöğretim 9. Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programının Uygulanması İle İlgili Öğretmenlerin Görüşleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1), 91-104.
 • Öztürk, E. (2003). An Assessment of High School Biology Curriculum İmplementation. Yayınlanmış Doktora Tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Savatyapan, S. (2007). Yeni Lise (2005) Biyoloji Dersi Öğretim Programının Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Staeck, L. (1995). Perspectives for Biological Education-Challenge for Biology İnstruction at Theand of The 20th Century. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 29-35.
 • Tan, Ş. (2006). Öğretimi Planlama Ve Değerlendirme (10. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Yeşilyurt, S. ve Gül, Ş. (2008). Ortaöğretimde Daha Etkili Bir Biyoloji Öğretimi İçin Öğretmen ve Öğrenci Beklentileri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(1), 145-162.
Journal Section Articles
Authors

Author: Mustafa ÇEVİK

Author: Tahir ATICI

Dates

Publication Date : December 15, 2015

Bibtex @ { gefad320321, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2015}, volume = {35}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {Mevcut Biyoloji Öğretim Programının Mesleki ve Teknik Liselerde Görevli Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi ve Yeni Bir Taslak Program Önerisi (Fotosentez Konusu Örneği)}, key = {cite}, author = {ÇEVİK, Mustafa and ATICI, Tahir} }
APA ÇEVİK, M , ATICI, T . (2015). Mevcut Biyoloji Öğretim Programının Mesleki ve Teknik Liselerde Görevli Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi ve Yeni Bir Taslak Program Önerisi (Fotosentez Konusu Örneği). Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 35 (3) , 0-0 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/29790/320321
MLA ÇEVİK, M , ATICI, T . "Mevcut Biyoloji Öğretim Programının Mesleki ve Teknik Liselerde Görevli Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi ve Yeni Bir Taslak Program Önerisi (Fotosentez Konusu Örneği)". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 35 (2015 ): 0-0 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/29790/320321>
Chicago ÇEVİK, M , ATICI, T . "Mevcut Biyoloji Öğretim Programının Mesleki ve Teknik Liselerde Görevli Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi ve Yeni Bir Taslak Program Önerisi (Fotosentez Konusu Örneği)". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 35 (2015 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - Mevcut Biyoloji Öğretim Programının Mesleki ve Teknik Liselerde Görevli Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi ve Yeni Bir Taslak Program Önerisi (Fotosentez Konusu Örneği) AU - Mustafa ÇEVİK , Tahir ATICI Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 35 IS - 3 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Mevcut Biyoloji Öğretim Programının Mesleki ve Teknik Liselerde Görevli Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi ve Yeni Bir Taslak Program Önerisi (Fotosentez Konusu Örneği) %A Mustafa ÇEVİK , Tahir ATICI %T Mevcut Biyoloji Öğretim Programının Mesleki ve Teknik Liselerde Görevli Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi ve Yeni Bir Taslak Program Önerisi (Fotosentez Konusu Örneği) %D 2015 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 35 %N 3 %R %U
ISNAD ÇEVİK, Mustafa , ATICI, Tahir . "Mevcut Biyoloji Öğretim Programının Mesleki ve Teknik Liselerde Görevli Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi ve Yeni Bir Taslak Program Önerisi (Fotosentez Konusu Örneği)". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 35 / 3 (December 2015): 0-0 .
AMA ÇEVİK M , ATICI T . Mevcut Biyoloji Öğretim Programının Mesleki ve Teknik Liselerde Görevli Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi ve Yeni Bir Taslak Program Önerisi (Fotosentez Konusu Örneği). Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2015; 35(3): 0-0.
Vancouver ÇEVİK M , ATICI T . Mevcut Biyoloji Öğretim Programının Mesleki ve Teknik Liselerde Görevli Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi ve Yeni Bir Taslak Program Önerisi (Fotosentez Konusu Örneği). Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2015; 35(3): 0-0.